• Etusivu
  • Rakentaminen

Tulevaisuuden rakentamisessa pitää ottaa huomioon ilmastonmuutoksen haasteet

Jenni TommilaKaupallinen yhteistyö SafeDrying Oy
Julkaistu 15.09.2022Päivitetty 26.01.2023
Remontian talo Veikkolassa

Otto Koivunen rakensi 300 m2:n konseptitalon rinnetontille Veikkolaan Uudellemaalle. Rinnetontille rakennettaessa on aina haasteensa, koska rakenteiden tulee olla tehty oikein, jotta ne kestävät maanpaineen ja rakennusta päin valuvat sadevedet. Koivunen halusikin varmistua rakenteiden kestävyydestä ja päätti asentaa SafeDrying-järjestelmän kellariin. Koivunen kertoo, miten hän päätyi tähän ratkaisuun.

Tulevaisuuden talo, joka kestää muuttuvat sääolosuhteet

Otto Koivunen omistaa korjausrakentamiseen erikoistuneen yrityksen Remontia Oy:n ja on nähnyt paljon erilaisia kosteusongelmista kärsineitä kohteita.

– Yritykseni kautta on tullut vastaan paljon tilanteita, joissa kosteus on noussut kapillaarisesti asuintiloihin. Ongelmat ovat yleensä johtuneet puutteellisista salaojista tai aikansa perustustavoista, kertoo Koivunen.

Koivusen mukaan alapohjaongelmat ovat nykyään melko yleisiä ja tulevat tulevaisuudessa lisääntymään. Yksi syy tähän on ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneet sademäärät, leudot talvet sekä vanhat rakennustavat, jolloin esimerkiksi perustukset on rakennettu ilman kapillaarikatkoja.

Ensimmäisen kerran Koivunen tutustui SafeDrying-järjestelmään vuonna 2018 Omakotimessuilla. Sen jälkeen hän on nähnyt paljon rakennuksia, jotka olisi voitu korjata kustannustehokkaasti järjestelmän avulla.

– Olen nähnyt monia kosteusongelmista kärsineitä taloja, jotka eivät kestä nykyisiä sademääriä ja kosteus vaurioittaa asuintiloja. Tällaisia kohteita yritetään usein korjata perinteisin menetelmin, esimerkiksi injektoimalla, mutta kosteusongelmat kuitenkin palaavat.

Eräässä rivitaloyhtiössä oli puutteelliset salaojat ja perustuksista puuttui kapillaarikatko. Salaojaremontin jälkeen kosteusongelmat eivät poistuneet. Kohde olisi saatu korjattua SafeDryingin avulla järkevällä hinnalla ja tavalla, mutta taloyhtiö päätyi perinteisiin menetelmiin ja korjaukset tulivat maksamaan toistasataatuhatta euroa.

– Välillä nämä ovat kiusallisia tilanteita, mutta tilaaja on se joka viime kädessä päättää mitkä korjaukset tehdään.

Tämän vuoksi Koivunen halusi varmistua oman talonsa rakenteiden toimivuudesta ja rakentaa talon, jonka rakenteet ovat kestäviä ja pitkälle suunniteltuja. Uutta taloa voisikin verrata perinteiseen rintamiestaloon. Talo on rakennettu Veikkolaan Koivusen yrityksen käyttöön.

– Halusin varmistaa, että talo kestää muuttuvat olosuhteet, varsinkin ilmastonmuutoksesta lisääntyneet sademäärät. SafeDrying-järjestelmän avulla betonilaatta saatiin myös kuivattua nopeammin pinnoitusvalmiiksi. Järjestelmä on myös eräänlainen vakuutus. Jos kosteutta jostain syystä havaittaisiin rakenteissa, voitaisiin järjestelmä kytkeä päälle kuivattamaan rakenne.

Koivusen mielestä haastaville paikoille rakennettaessa, kuten esimerkiksi rinnetonteille, SafeDrying-järjestelmä voisi olla vakiovaruste uusiin rakennuksiin. Järjestelmä olisi kuin radonputket.

– Olisi halvempaa tehdä asiat kerralla kunnolla. Rakennusaikana tulisi kiinnittää huomiota myös riittäviin sadesuojiin. Pitäisi muistaa suojata myös ne pihalla lojuvat rakennusmateriaalit.

Lue myös: Mitä on vikasietoinen rakentaminen?

SafeDrying-järjestelmä apuna betonivalun kuivumisessa

Järjestelmän kuivatuskanavat asennettiin autotallin lattiaan betonivaluun. Lattiavalun kuivuminen pinnoitusvalmiiksi varmistettiin SafeDryingilla, sillä 200 mm:n paksun lattian kuivumiseen olisi mennyt pitkä aika. Järjestelmän avulla se kuivui kuitenkin puolet nopeammin.

Lattiaan asennettujen mitta-antureiden ansiosta Koivunen pystyi puhelimella seuraamaan kuivumisen edistymistä sekä rakennuksen lämpötilaa. Sisälämpötilalla on suuri merkitys rakennusaikana, jotta rakennusmateriaalit pysyvät kunnossa.

Tuo mielenrauhaa rakentamiseen, kun pystyy oikeasti mittaamaan rakenteen
todellisen kosteuden.

– Kun tietää faktat ei tarvitse arpoa, toteaa Koivunen.

Näin voidaan seurata myös sateiden vaikutuksia rakenteisiin.

Vaikka kuivatusyksikkö ei ole tällä hetkellä päällä ollenkaan, saadaan kuivatus nopeastikin tarvittaessa päälle.

– Voisin suositella SafeDrying-järjestelmää ammattilaisille. Työmaalla pitää tietää varmaksi koska rakenne on kuiva. Järjestelmän avulla voidaan säästää puolivuotta rakennusaikataulussa. Näin säästyy myös rahaa, kun projektin läpimenoaika lyhenee.

Kuivatuskanavat on asennettu autotallin lattiavaluun. Rakenteissa on mitta-anturit, joista kosteutta seurataan koko ajan reaaliaikaisilla mittauksilla
Kuivatuskanavat on asennettu autotallin lattiavaluun. Rakenteissa on mitta-anturit, joista kosteutta seurataan koko ajan reaaliaikaisilla mittauksilla

Miltä tulevaisuuden rakentaminen näyttää? Mihin keskitytään korjausrakentamisessa?

Tulevaisuudessa korjausrakentaminen lisääntyy. Ongelmaksi voi joissain paikoissa muodostua se, että korjaaminen on kalliimpaa kuin itse rakennuksen arvo. Tämä on tullut jo vastaan vanhojen kerrostalojen kohdalla, joissa pitäisi tehdä esimerkiksi putkiremontti.

– Rakentaminen muuttuu myös. Meidän tulisi ottaa huomioon ilmastonmuutos ja sen vuoksi muuttuvat sääolosuhteet. Osaamista pitäisi päivittää ja etsiä uusia ratkaisuja niin uuden rakentamiseen kuin vanhan korjaamiseen.

Rakentamisessa ja korjauksissa mennään usein valitettavasti kustannukset edellä ja käytetään vanhoja tuttuja tuotteita ja menetelmiä. Tämän vuoksi uusien järjestelmien ja tuotteiden lanseeraaminen voi olla hankalaa, koska ei uskalleta kokeilla uutta vaihtoehtoa, vaikka se olisi parempi ja jopa järkevämpi.

Koivunen toteaakin, että uusien järjestelmien ja tuotteiden kokeilu pitäisi lähteä liikkeelle tilaajapäästä, jotta ne otettaisiin huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Urakoitsijat tarjoavat helposti vanhoja tuttuja tuotteita.

Tulevaisuudessa energiaremonttien määrät kasvavat entisestään. Hyödynnetään yhä enemmän lämmöntalteenottojärjestelmiä ja fossiilivapaita lämmitysmuotoja, kuten maalämpöpumppuja. Parannetaan energiatehokkuutta vaihtamalla ikkunoita ja ovia sekä keskitytään ilmanvaihdon energiatehokkuuteen.

Leudot talvet tekevät rakenteille huonoa, kun pakkasraja Suomessa nousee aina vain pohjoisemmaksi. Ilmastonmuutoksen myötä pitää ottaa huomioon lämpökuormat ja kastepisteongelmat.

– Olen monelta ammattilaiselta kysynyt, mitä tapahtuu, kun on kuumat helteiset kesät ja sisällä rakennuksessa jäähdytetään. Miten tämä muuttaa kastepistettä? Vielä en ole saanut kunnon vastausta, sanoo Koivunen.

Kaupungeissa pitäisi ottaa huomioon perustusratkaisut ja kasvavat hulevesimäärät. SafeDrying-järjestelmä olisi tässä kohtaa hyvä ratkaisu ja siitä hyötyisivät kaikki.

– Loppuen lopuksi rakentamisessa ollaan menossa parempaan suuntaan, toteaa Koivunen.

Haluaisitko lisätietoa? SafeDryingin asiantuntijat auttavat mielellään

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

SafeDrying Oy
Rakentaminen
lattiat
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

37_PHD_135252_1.jpg
SafeDrying - rakenteiden kuivaus
SafeDrying Oy on Suomen johtava rakennusten etävalvottujen sisäpuolisten kuivatusjärjestelmien toimittaja. Heillä on uusi patentoitu kuivatus- ja kuivanapitojärjestelmä, joka takaa kiinteistön kuivumisen ja kuivana pysymisen koko käyttöiän ajan. Menetelmä perustuu suureen virtausnopeuteen, lämpöön ja kuivattuun ilmaan, jotka kohdennetaan rakenteiden sisään erikoisvalmisteisten kuivatuskanavien kautta. Näin rakenteiden kuivaus on huomattavasti tehokkaampaa verrattuna perinteisiin pinnan kautta tapahtuviin kuivaustapoihin.SafeDrying-järjestelmällä kuivatus onnistuu niin korjaus- kuin uudiskohteissakin, joissa rakennusmateriaalina on betoni, tiili tai harkko. Sen avulla voidaan kuivata ja pitää kuivina rakenteellisista kosteusongelmista kärsiviä rakenteita, lyhentää uudiskohteiden rakennusaikaa sekä lisätä rakenteiden vikasietoisuutta mahdollisten kosteusongelmien varalta.Järjestelmä asennetaan kiinteäksi osaksi kiinteistöä. Uudiskohteissa kuivatuskanavisto valetaan betonilaatan sisään. Korjauskohteissa kanavat voidaan upottaa kuivatettaviin rakenteisiin tai asentaa pinta-asennuksena seinän ja lattian liitoskohtaan. Rakenteiden kuivaus pystytään toteuttamaan toimintoja häiritsemättä ja rakenteiden kuivuutta voidaan seurata reaaliaikaisen etävalvonnan avulla.SafeDrying-järjestelmän toimintaperiaate >>Miksi kannattaa valita SafeDrying? >>Rakenteiden kuivaus >>
20205_64861.jpg
Miten tehdään ikuisesti kuiva rakennus?
Kaukana ei ole Suomessakaan se rakentamisen aika, jolloin massiivisen, paikalla valetun betonipohjan riittävä kuivuusaste arvioitiin rakentajien "yhteisellä päätöksellä". Aina ei arvio ollut osuva eikä päätös oikea. Tänä päivänä kuivuuden varmistaminen ja vaurioiden korjaaminen on jo paljon paremmalla tolalla.Menneiden vuosien arviointivirheistä ja myös puutteellisista rakennusmääräyksistä kertovat muun muassa monien suomalaiskuntien julkisten rakennusten karut kosteusvauriotarinat.Suunnittelijoiden ja rakentajien asiantuntemus on sittemmin kasvanut vauhdilla. Alan lainsäädäntö, säännöstöt, eettiset ohjeistukset ja koko rakentamiseen liittyvä vaatimustaso, ne kaikki ovat parantuneet huimasti. Suomalainen rakennusalan koulutus täyttää sekin jo suurimman osan ajan vaatimuksista.Myös markkina tarjoaa vähitellen uusia innovaatioita kosteusuhkien selättämiseen ja kosteusvaurioiden korjaamiseen. Tamperelaisen SafeDrying Oy:n kehittämä ja patentoima kuivatusmenetelmä on yksi koeteltu, testattu ja kiitosta saanut malli. Myös menetelmän Eurooppapatentti on jo hyväksytty.Parhaillaan SafeDrying-menetelmällä kuivatetaan muun muassa eteläpohjalaisessa Ilmajoen kunnassa rakennettavan uuden sotekeskuksen alapohjaa. Asiantuntijakonsultti Esa Kemppainen valitsi menetelmän kohteeseen yhteistyössä kunnan kanssa.
202010_67212.jpg
Perustamistavoista johtuvat kosteusongelmat voidaan korjata tehokkaasti sisäpuolelta
Helsingin Töölössä Apollonkadulla sijaitsevassa taloyhtiössä oli ollut haastavia kosteusongelmia kymmenien vuosien ajan. Kalliista korjauksista huolimatta ongelmat aina palasivat ja oikeaa korjausratkaisua ei löytynyt. Asunnon omistaja Tuomas Häme kuitenkin alkoi tutkimaan asiaa ja löysi lopulta sopivan ratkaisun ongelmaan.
20218_72208.jpg
Lattiaratkaisu, joka säästää kustannuksia sekä ympäristöä
Rakentaminen ja erityisesti kiinteistöjen käyttö tuottaa yli 30 prosenttia kasvihuonekaasuista. Hyvä lämmöneristys on paras suurimman eli käytönaikaisten päästöjen laskija, mutta myös rakentamisvaiheessa on tehtävissä paljon. FF-FLOOR-lattiaratkaisun 30 prosenttia pienempi hiilijalanjälki on tärkeä edistysaskel myös rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisessä.Sisäilmasaneerauksiin erikoistunut Venax Oy peruskorjaa Helsingin Länsi-Pakilassa neljän huoneiston paritaloyhtiötä käyttäen alapohjassa Finnfoamin kehittämää FF-FLOOR-lattiaratkaisua. Yrittäjä Mikko Luukkonen Venax Oy:stä pitää tärkeänä sitä, että rakentamiseen kehitetään uusia ja entistä parempia sekä työtä helpottavia ratkaisuja, koska vain siten ala menee eteenpäin.
20186_53515.jpg
Väliseinän ja -pohjan eristäminen kannattaa
Joskus saattaa kotona ilmetä ongelma, mikä vaikuttaa huomattavasti asuinviihtyvyyteen. Nimittäin äänet! Olemassa oleva eriste ei eristä ääntä ollenkaan ja/tai äänieristyksen huomioon ottaminen edellisen remontin tai rakentamisen yhteydessä on unohtunut vallan tai ratkaisut ovat osoittautuneet epäonnistuneiksi. Yläkerrasta kuuluvat askelten äänet ja naapurihuoneesta pienimmätkin pihahdukset. Kaukana on levollinen elämä näissä tilanteissa omassa kodissa. Mitä sitten voisi tehdä? Väliseinän ja -pohjan oikeanlaisella eristämisellä vaikutat suuresti ääneneristykseen - unohtamatta myöskään lämmöneristävyyden paranemista.
20154_42976.jpg
Näin tasoitat eri lattiapinnat
Omakotitalon lattioissa vaaditaan suoruutta tai kallistuksia huoneen käyttötarkoituksesta riippuen. Weberin lattiatasoitteilla on mahdollista tehdä ohutta tasaista pintaa, paksuja täyttöjä tai kylpyhuoneen lattian kallistuksia. Weberin tuotevalikoimasta löytyy tasoitteita niin betoni- kuin puualustallekin. Normaalisti muutamassa päivässä kuivuvien tasoitteiden lisäksi valikoimassa on myös muutamissa tunneissa kuivuvia pikatasoitteita.Kaikki lattiatasoitteet sopivat betonilattioiden tasoittamiseen, minkä lisäksi Weberin valikoimasta löytyy lattiatasoitteita myös saneerauskohteisiin, joissa alustana voi olla esimerkiksi heikko betoni, puu-, klinkkeri tai muovimatto.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton