• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Rakentaminen

RAKAS parantaa rakennustyömaiden työelämätaitoja

Rakentajan toimitus
Kaupallinen yhteistyö TTS Työtehoseura
Julkaistu 20.04.2020Päivitetty 27.01.2023
20204_64142.jpg

RAKAS - Rakennusalan asenteiden, yhteistyöosaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen

TTS Työtehoseuran tiedote 20.04.2020.

Työelämätaidot, joita myös metataidoiksi nimitetään, ovat entistä tärkeämpiä työelämässä, myös rakennustyömailla. RAKAS – Rakennusalan asenteiden, yhteistyöosaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen -tutkimushankkeessa kartoitetaan ja analysoidaan rakennustyömaan työnjohtajien ja työntekijöiden työelämätaitoja ja niissä esiintyviä puutteita. Kartoituksen pohjalta kehitetään ja täydennetään opetustarjontaa niin ammatillisessa koulutuksessa kuin korkeakoulutasolla.

Hanke toteutetaan TTS Työtehoseuran, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja se toteutetaan ajalla 2020-2022.

Työn uudet vaatimukset koskevat myös rakennustyömaan työntekijää

Pärjätäkseen nykyaikaisilla rakennustyömailla on työnjohtajien ja työntekijöiden oltava enenevässä määrin tiimipelaajia. Taustalla on yleinen työelämän muutos, jossa korostuu eri toimijoiden yhdessä tekeminen. Työnjohtajilla tulee olla taitoja hallita omaa työtään, kommunikoida monipuolisesti sekä taitoja johtaa ja hallita muutoksia. Myös työntekijät tarvitsevat enenevässä määrin saman kaltaisia taitoja.

Rakennustyömaiden työnjohtajien työnkuva on muuttunut aliurakoitsijoiden määrän lisääntyessä. Jokapäiväisestä perinteisestä työnjohtamisesta on siirrytty enemmän sopimustekniseen johtamiseen ja yhteistyöhön alihankkijoiden kanssa. Työntekijöiltä taas edellytetään enemmän itseohjautuvuutta ja vastuunottamista omista, mutta myös muiden työntekijöiden työn sujuvuudesta. Kaikki tämä vaikuttaa myös rakennustyön onnistumiseen sekä alan yritysten tuottavuuteen. - Jos alan perus- ja täydennyskoulutus eivät anna valmiuksia näiden uusien työelämätaitojen hallitsemiseen, voi nykyinen työelämä olla liian kuormittavaa. Työhyvinvointi, työmotivaatio ja samalla työn laatu laskevat, kuvailee tutkimuspäällikkö Minna KuuselaTyötehoseurasta RAKAS-hankkeen lähtökohtia.

Työelämätaitojen osaamista tutkitaan rakennustyömailla

Meta- eli työelämätaitoja ovat mm. johtajuus- ja yhteistyötaidot, oman ajankäytön hallinta, kyky sietää haasteita ja muutoksia, neuvottelutaidot, tiedonhankinta, viestintä- ja esiintymistaidot ja elinikäisen oppimisen taidot. – Hankkeessa on jo laadittu rakennustyömaiden henkilöstön työelämätaitojen arviointimenettely, jota aluksi testataan yhdellä tamperelaisella työmaalla. Kevään aikana haastatellaan viiden työmaan työnjohtajia ja työntekijöitä ja samalla arvioidaan heidän työelämätaitojaan. Syksyllä kartoitetaan myös muutama työmaa pääkaupunkiseudulta, kertoo professori Arto SaariTampereen yliopistosta.

Ovatko työelämätaidot mukana koulutuksissa?

RAKAS-hankkeessa selvitetään, miten tämän hetken talonrakennusalan koulutus vastaa työelämän muuttuneisiin tarpeisiin meta- eli työelämätaitojen osalta. Eri koulutustasojen opetusohjelmien ja tutkintojen vaatimukset käydään läpi ja haetaan niiden kehittämiskohteet. Siihen liittyen haastatellaan opiskelijoita ja opettajia. -Tutkimuksessa keskitytään erityisesti ammattikorkeakoulu- ja ammatilliseen koulutustasoon, mutta myös yliopistotaso käydään läpi työelämävalmiuksien osalta, kertoo lehtori Katja Finnilä Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Näin saadaan selville työmaahenkilöstön työelämätaitoihin liittyvä mahdollinen osaamisvaje suhteessa koulutuksen antamiin valmiuksiin. Havaintojen perusteella laaditaan suositukset opetusohjelmien päivittämiseksi sekä ehdotuksia täydennyskoulutusohjelmiksi eri koulutustasoille.

RAKAS-hankkeen toteuttajat pilotoivat lopulta täydennyskoulutusehdotuksia osina omia koulutuksiaan. -Hankkeen tulosten avulla voivat eri ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja rakennusalan yliopistot suunnitella kokonaisuuksia rakennusalan täydennyskoulutuksiin.

Lisätietoja:

TTS/RAKAS-hanke

Tutkimuspäällikkö Minna Kuusela (hankkeen projektipäällikkö), minna.kuusela@tts.fi

20204_64141.jpg
TTS Työtehoseura
Rakentaminen
työmaa
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Asbestin poisto ulkoseinästä

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan 2016 – mitä pitää huomioida?

Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina purkuna ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Asbestilainsäädäntö velvoittaa, että kiinteistön omistajan, rakennuttajan tai muun rakennustyötä valvovan velvollisuus on ennen korjaustöihin ryhtymistä selvittää, onko rakennuksessa asbestia. Selvitettävä on sen lisäksi, missä kohtaa rakenteissa sitä tarkkaan ottaen on, mikä on asbestin laatu ja pölyävyys sekä suositus jatkotoimenpiteistä. Velvoite koskee myös koneiden purkutöitö sekä kiinteistöjen huoltoa- ja kunnossapitoa eli töitä, joilla ei varsinaisesti ole tekemistä rakennusalan kanssa.

201711_51017.jpg

Rakennusalalle kosteuskoordinaattoreita

Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen haitta. Kosteudenhallina työmailla saatetaan aloittaa myös aivan liian myöhään. Rakennusala on päättänyt muuttaa tilanteen. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on siis iso vastuu. Ovatko homekoulut vihdoin historiaa?Rakennusten kosteus- ja homevaurioista johtuva sisäilman huono laatu on jo pitkään arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Rakennuksen kosteusvaurion syy on harvemmin yksittäinen. Useimmiten se johtuu monen tekijän summasta."Kosteusvaurioiden keskeisimmät rakennustekniset syyt tunnetaan, mutta niitä ei tunnuta osaavan vieläkään estää ennakolta tai korjata oikein. Tiedon puute ja jopa asenne työtä kohtaan ovat usein taustasyinä. – Näin tehdään, koska näin on tehty ennenkin", avaa rakennusalan kosteusongelmia TTS:n järjestämässä kosteudenhallinnan seminaarissa kouluttaja Sauli Paloniitty. – "Työmailla ei välttämättä tiedosteta rakennustyömaan olosuhteita verrattuna käytettäviin työmenetelmiin tai materiaalivalintoihin."

20201_61928.jpg

RAKSAVIRTAA saa korjausrakennus-työmaan virtaamaan

Työtehoseura (TTS) ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet parin viime vuoden ajan korjausrakennustyömaan toimintaa, tuottavuutta ja työhyvinvointia Raksavirtaa-hankkeessa. Taustana kehittämiselle oli Lean-ajattelu, josta kehitettiin työmaan virtautusmalli. Mallia on testattu pilottina Consti:n korjausrakennustyömailla, viimeksi HOAS:n isossa perusparannuskohteessa Helsingin Kannelmäessä. Mukana hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet myös mm. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen Ely.

Neuvottelut käynnissä pöydän ympärillä

Työtaisteluja ei suljeta pois – Rakennusala valmistautuu vaikeaan neuvottelukierrokseen

Neuvottelujen aloittamispäivästä ei ole vielä tietoa. Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT ovat valmiita nopeaan ratkaisuun.

20221_76642.jpg

Orimattilassa huomattiin, kuinka paljon olosuhdehallinta vaikuttaa lopputulokseen

Asiantuntijan mukaan täsmällinen ennakointi säästää rahaa ja vähentää takuukorjausten riskiä.

202112_74250.jpg

Eksoskeleton keventää työtehtävien fyysistä kuormitusta

Ulkoista tukirankaa eli eksoskeletonia käytetään Skanskan talonrakennusyksiköiden työmailla tehtävissä, joissa joudutaan työskentelemään kädet koholla. Tukiranka keventää työtehtävien fyysistä kuormitusta.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton