• Etusivu
  • Palvelut

Kosteudenhallintakoordinaattori säästää selvää rahaa

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö TTS Työtehoseura
Julkaistu 29.11.2017Päivitetty 28.02.2024
201711_51017.jpg

Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen haitta. Kosteudenhallinta työmailla saatetaan aloittaa myös aivan liian myöhään. Rakennusala on päättänyt muuttaa tilanteen. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on siis iso vastuu. Ovatko homekoulut vihdoin historiaa?

Rakennusten kosteus- ja homevaurioista johtuva sisäilman huono laatu on jo pitkään arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Rakennuksen kosteusvaurion syy on harvemmin yksittäinen. Useimmiten se johtuu monen tekijän summasta.

– Kosteusvaurioiden keskeisimmät rakennustekniset syyt tunnetaan, mutta niitä ei tunnuta osaavan vieläkään estää ennakolta tai korjata oikein. Tiedon puute ja jopa asenne työtä kohtaan ovat usein taustasyinä. "Näin tehdään, koska näin on tehty ennenkin", avaa rakennusalan kosteusongelmia TTS Työtehoseuran järjestämässä kosteudenhallinnan seminaarissa kouluttaja Sauli Paloniitty.

– Työmailla ei välttämättä tiedosteta rakennustyömaan olosuhteita verrattuna käytettäviin työmenetelmiin tai materiaalivalintoihin, Paloniitty jatkaa.

Miljardikustannukset vuositasolla

Tarve kosteuden hallintaan on ilmeinen, koska myös seuraukset ovat merkittäviä. Suomessa on muun muassa satoja kosteudesta kärsiviä julkisia rakennuksia. Terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset ovat mittavia.

Rakennusten kosteusvaurio voi aiheuttaa muun muassa terveyshaittoja, sekä materiaalien eliniän lyhentymistä ja ennen kaikkea, mitä erilaisempia huolto- ja korjaustarpeita, jotka vaikuttavat merkittävästi rakennuksen elinikään sekä käyttöarvoon. Euroissa mitattuna rakennusten kosteus- ja homeongelmat ovat merkittäviä rakentamisen ja kiinteistönpidon riskejä ja aiheuttavat vuositasolla yli 1 mrd. € kustannukset.

Jopa arkipäiväisiltä tuntuviin kosteusvaurioihin syntipukkeja haettaessa syylliseksi nostetaan usein urakan aikataulu, Paloniitty toteaa. Hän myös herättelee kuulijoita ajattelemaan koko hankeaikataulua kosteuden hallinnan näkökulmasta, huomioiden materiaalien valinnan ja töiden ajoituksen.

– Jos työmaan runkotyöt toteutetaan kesän sijasta syksyllä, aiheutuu lisätöitä ja -kustannuksia suojaamisesta ja lämmittämisestä.

Kuivaketju10 - toimintamallista ratkaisu

Ympäristöministeriön ja kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden laatima Kuivaketju10 -toimintamalli sai alkunsa eduskunnan kirjelmästä 2013, jossa eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin rakennustyömaiden kosteudenhallinnan parantamiseksi.

Kirjelmässä otettiin jo myös kantaa kosteudesta vastaavan asiantuntijan nimeämiseen rakennustyömaille. Rakennustarkastusyhdistys julkaisi 15.3.2017 sitoumuksensa Kuivaketju10:n käyttöönotosta valtakunnallisesti.

Sitoumuksessa otettiin kantaa suunnittelu- ja työmaaorganisaation ulkopuolelta hankittavan kosteuskoordinaattorin nimeämiseen rakennushankkeelle jo ennen suunnitteluvaihetta sekä kosteudenhallintaselvityksen laadintaan.

– Oikeaoppinen kosteusmittaus on avainasemassa kosteudenhallinnan toteuttamisessa. Numerot ovat lahjomattomia eikä niistä saa tinkiä, koska seurauksena on odotettavissa sisäilmaongelmia ja sairastumisia. Kosteudenmittaamiseen ja kosteudenhallinnan kokonaisuuden hallintaan kouluttautumalla kannatta ehdottomasti panostaa, painottaa TTS Työtehoseuran rakentamisen yksikön johtaja Kalle Laine.

Kuivaketju10-toimintamallin perusajatuksena on keskittyä kymmeneen keskeisimpään kosteusriskiin, riskin torjuntaan kaikissa vaiheissa sekä onnistumisen todentamiseen. Konkreettinen riskilista, jota suunnittelutyön aikana arkkitehti-, LVI-, rakenne-, ja sähkösuunnittelija tarkentavat aina kyseisen kohteen erityispiirteillä. Selkeät työkortit ohjaavat kosteuden hallintaa koko prosessin ajan hallitusti, eikä merkittävää lisätyötä pitäisi kosteuskoordinoinnista syntyä.

Kosteudenhallinnan riskit

Kosteudenhallinnan suunnittelu aloitetaan yleensä liian myöhäisessä vaiheessa. Kosteudenhallintakoordinaattori otetaan mukaan vasta kun hanketta on suunniteltu jo hyvinkin pitkälle, yleensä hieman ennen rakennusluvan hakemista. Tämä käytäntö ei jätä koordinaattorille mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti ja ennen kaikkea ennakoivasti hankesuunnitteluratkaisuihin tai hankkeen aikataulutukseen.

Usein pelätään sitä, että koordinaattorin kiinnittäminen projektiin jo alkuvaiheessa lisäisi hankkeen kustannuksia. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kustannukset vain siirtyvät eteenpäin. Samalla kuitenkin heikennetään hankkeen kosteudenhallintaa suunnittelun puutteen vuoksi.

Lue artikkeli kosteudenhallinnan riskeistä hankkeen eri vaiheissa >>

Info

Info

Kosteudenhallintakoordinaattori-PRO koulutus

TTS Työtehoseura kouluttaa kosteudenhallintakoordinaattoreita. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vahva rakennusalan koulutus ja kokemus sekä edellytykset toimia kosteuskoordinaattorin tehtävissä. Kosteudenhallintakoordinaattorilta edellytetään tyypillisesti vastaavaa pätevyyttä, kuin kohteen vastaavalta työnjohtajalta.

Koulutukseen on jatkuva haku!

TTS Työtehoseura
Palvelut
työmaa
koulutus
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Työntekijä ja työnjohtaja
Rakennusala tarvitsee lisää metataitoja
Meta- eli työelämätaitojen opetukseen on kiinnitettävä rakennusalalla huomiota, jotta rakennusalan työnjohtaja ja työntekijät selviytyvät tämän hetken ja tulevaisuuden haasteista. Metataitoja ovat mm. johtajuus- ja yhteistyötaidot, oman ajankäytön hallinta, kyky sietää haasteita ja yllätyksiä, neuvottelutaidot, tiedonhankinta, viestintätaidot ja elinikäisen oppimisen taidot. Toiset osaavat näitä valmiiksi paremmin, mutta niitä voidaan myös harjoitella ja rakennusalankin koulutuksissa niille voidaan ns. altistaa ihmisiä.
20206_65621.jpg
5 syytä opiskella rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto
Arvostetut Työmaapäällikkökoulutus (RET) ja Työnjohtokoulutus (REAT) ovat työn ohessa suoritettavia virallisia tutkintokoulutuksia. Suoritettava tutkinto on Rakennusalan Työmaajohdon erikoisammattitutkinto. Molemmat tutkinnon on tarkoitettu työn ohessa suoritettaviksi.
Työnjohto työmaa
Yhä useampi kouluttautuu oppisopimuksella työnjohtajaksi: ”Vältytään koulunpenkin hinkkaamiselta”
Talonrakennuksen työnjohdon oppisopimuskoulutus on lisännyt suosiotaan. Yksi syy on puskaradio, sanoo TTS Työtehoseuran kouluttaja.
Torninosturi
Ammatiksi torninosturinkuljettaja
Torninosturinkuljettaja Niina Vuorinen valmistui TTS Työtehoseurasta torninosturinkuljettajaksi ja työskentelee torninosturinkuljettajana betonielementtejä valmistavassa yrityksessä. Lue Niinan tarina koulutuksesta työmaalle.
20205_65010.jpg
Rakennusala säästynyt toistaiseksi suurilta muutoksilta
Ympäristöministeriön asettama rakennusalan seuranta- ja toimenpideryhmä on laatinut kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita ja muita tahoja kuullen ensimmäisen tilannekuvan koronakriisin vaikutuksista rakentamiseen. Tilanne rakennusalalla on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä. Rakentamisen volyymien odotetaan kuitenkin laskevan esimerkiksi asuntorakentamisen osalta huomattavasti jo kuluvana vuonna.
20223_77511.jpg
Mittamieheksi oppisopimuksella? Näin se onnistuu - tutustu Antin kokemukseen!
Rakennusmittaukset ovat rakennusprojektin onnistumisen kannalta erittäin tärkeitä, mutta osaavista mittamiehistä on pula. Oppisopimuskoulutus olisi monelle hyvä työelämälähtöinen tapa opiskella mittamiehen ammatti. Oppisopimuksella opiskeleva kouluttautuu tehden töitä, nostaen palkkaa ja kerryttäen työkokemusta. Näin teki mittamies Antti Linde, joka suoritti Talorakennusalan ammattitutkinnon vuonna 2021 oppisopimuksella reilusti alle vuodessa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton