• Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika

 • Etusivu
 • Remontti

Olympiastadionin rakennushankkeen tarkastus valmistui, moitteet viranomaisvalvonnalle: "Kustannusarvio ei riittävän läpinäkyvä"

Rakentajan toimitus
Julkaistu 04.02.2021Päivitetty 15.11.2022
20212_68475.jpg

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on saanut valmiiksi Olympiastadionin perusparannushankkeen tarkastuksen. Moitteita löytyi etenkin valvonnasta.

VTV:n tarkastus keskittyi etenkin siihen, miten stadion-hankkeen valtionavustusta myönnettiin, käytettiin ja valvottiin. Suurennuslasin alla olivat erityisesti avustuksen myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriö sekä avustuksen saanut Stadion-säätiö.

Tarkastuksessa ei tullut esiin viitteitä siitä, että rahoitettu kokonaisuus olisi valtionapupäätösten vastainen. Hankkeen kustannukset nousivat kuitenkin selvästi ennakoitua suuremmiksi: vuoden 2012 tarveselvityksessä esitetty kustannusarvio oli 197 miljoonaa euroa, mutta vuoden 2020 syksyllä kustannusarvio oli noussut yli 330 miljoonaan euroon.

– Suosittelemme, että valtionavustuksen saaja eli Stadion-säätiö selvittää tämän asian perusteellisesti hankeselvityksessään, jonka sen tulee antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle kesäkuun 2022 loppuun mennessä, ylitarkastaja Olli Piiroinen sanoo.

Tarkastajat huomauttavat, että viranomaisen tekemä valvonta ei vastannut pitkäkestoisen hankkeen vaatimuksia. Kustannusten valvonta oli erikseen nimetyn ohjausryhmän vastuulla. Se ei kuitenkaan suoriutunut tehtävästään.

"Julkisten varojen käytön on oltava läpinäkyvää ja kustannustehokasta. Siksi valtion rahoittamia monimuotoisia ja pitkään kestäviä hankkeita tulee valvoa riittävästi."
Olli Piiroinen, ylitarkastaja, Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV

– Valtionapuviranomaisen toteuttama valvonta hankkeen aikana oli käytännössä vähäistä. Tarkastuksessa havaittiin, ettei ohjausryhmä kyennyt asianmukaisesti suoriutumaan tehtävästään hallita hankkeen kustannuksia. Tarkastuksessa kävi myös ilmi, ettei ohjausryhmällä ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia varmistaa, että hanke toteutuu kustannustehokkaasti ja tavoiteaikataulussa, Piiroinen jatkaa.

Ristiriitainen maksuperuste urakkamallissa

Eräs stadion-hankkeen ongelmista liittyy laskutettujen kustannusten läpinäkyvyyteen, tai sen puutteeseen.

– Tarkastuksessa havaittiin, ettei tieto hankkeen kustannusarvioiden kehityksestä ollut kaikilta osin välittynyt rahoituspäätösten pohjaksi oikea-aikaisesti ja riittävässä laajuudessa. Kustannusarviot eivät aina olleet riittävän kattavia, informatiivisia ja läpinäkyviä, jotta ne olisivat tarjonneet asianmukaisen tietopohjan päätöksentekoon.

Tarkastuksessa todetaan myös, että hankkeeseen valitun urakkamallin maksuperuste on ristiriidassa valtion rahoituslinjauksen kanssa. Olympiastadionin pääurakan urakkamuotona on ollut tavoite- ja kattohintainen projektinjohtourakka, jossa ei ole kiinteää hintaa vaan lopulliset toteutuskustannukset selviävät vasta sen jälkeen, kun työ on tehty. Tilaaja on korvannut kustannukset tositteiden mukaisesti.

– Urakkasopimuksessa on määritelty tavoitehinta sekä kattohinta. Tavoitehinta on laskettu sopimusvaiheen tietojen ja suunnitelmien pohjalta. Kattohinta on tietyn prosenttimäärän korkeampi kuin tavoitehinta. Näin ollen hankkeen pääurakassa kattohinta muuttuu sitä mukaa, kun lisä- ja muutostöitä hyväksytään. Näin on myös tapahtunut käytännössä, sillä hankkeeseen on tullut runsaasti lisä- ja muutostöitä. Valtio on kuitenkin linjauksissaan määrittänyt enimmäissumman, jolla se osallistuu hankkeeseen. Urakkamuodosta päätettäessä oli tiedossa, että valtio on sitoutunut hankkeeseen kiinteällä enimmäissummalla, Piiroinen huomauttaa.

VTV:n mukaan valtion tulisi jatkossa valvoa pitkäkestoisia hankkeita paremmin.

Rakentaja.fi
Remontti
rahoitus
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20218_72027.jpg

Mitä tapahtuu, jos materiaalikulut eivät laske?

Korkeimmat hinnat alkavat tasaantua, mutta vaikutus näkyy Suomessa viiveellä.

20204_64246.jpg

Puutuoteteollisuus vaatii konkreettisia toimia kysynnän elvyttämiseksi

Tiedote 23.4.2020Käyttöpääoman rahoitustuki, kysyntää elvyttävät toimenpiteet ja julkisten hankkeiden lisääminen ovat keskeisimmät puutuoteteollisuuden yritysten ehdottamat keinot toiminnan elvyttämiseksi. Kulutuskysyntää vahvistavia toimenpiteitä tarvitaan ja Puutuoteteollisuus ry esittää arvonlisäveron tilapäisen laskemisen lisäksi kotitalousvähennyksen enimmäismäärän kasvattamista 5 000 euroon vuodessa henkilöä kohti sekä hyväksyttyjen työkustannusten osuuden palauttamista 60 prosenttiin.Elvytystä tarvitaan kaikilla puutuotealan sektoreilla. Yritysten tilanne ja koronan vaikutusten ajoittuminen vaihtelee merkittävästi eri puutuoteteollisuuden sektorien välillä. Kuluttajakaupasta voimakkaasti riippuvaisessa huonekaluteollisuudessa kysyntä on tyrehtynyt lähes täysin ja ajanut yritykset massiivisiin lomautuksiin. Kyselyyn vastanneista huonekalualan yrityksistä lähes 70 % prosenttia on jo lomauttanut henkilöstöään ja 15 % yrityksistä valmistautuu lomautuksiin. Kalusteteollisuudessa kuluttajakauppa on hidastunut. Suora yrityskauppa toimii vielä ja lomautuksiin on turvautunut vasta noin 20 % yrityksistä. Rakennuspuusepänteollisuuden puolella loppuvuoden näkymät ovat varsin sumuiset.

20219_72416.jpg

Yrittäjäksi rakennusalalle? Näin Jani onnistui toiminnan aloittamisessa

Tuore yrittäjä muistuttaa muita alalla aloittelevia riittävän vakuutusturvan ja hyvän kirjanpitäjän merkityksestä.

20211_68220.jpg

Puurakentamisen kehittämiseen 1,5 miljoonaa

Ympäristöministerin tiedotteen mukaan puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman viidennellä hakukierroksella rahoitetaan hankkeita, jotka kehittävät puurakentamisen digitalisaatiota, vähähiilisyyttä, käyttäjälähtöisiä ratkaisuja, kiertotaloutta sekä teollisia verkostoja. Tällä kertaa jaossa on 1,5 miljoonaa euroa.

20216_70962.jpg

Maksetaanko tukia turhaan? Asiaan perehtynyt tutkija väittää, että lämpöpumput myisivät muutenkin

Ilmalämpöpumppujen hankintaan tarjotaan investointitukea, mutta voisiko rahat käyttää fiksummin? Tutkijatohtorin mielestä voisi.

20218_71830.jpg

Rakennushankkeen ekologisella kartoituksella hyödyt kustannuksia suuremmat - tutustu esimerkkeihin

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ei lisää merkittävästi kustannuksia eikä juurikaan pidennä rakennusprojektin kestoa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton