• Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika

 • Etusivu
 • Rakentaminen

Nyt tarvitaan resursseja olosuhdehallintaan

Rakentajan toimitus
Kaupallinen yhteistyö TTS Työtehoseura
Julkaistu 09.03.2021Päivitetty 27.01.2023
20213_69140.jpg

Talonrakennusala kehittyy ja laatuvaatimukset kasvavat. Ulkovaipan kerrokselliset rakenteet ovat haastavia sekä suunnittelun että toteutuksen kannalta. Pienetkin virheet asennustöissä voivat johtaa hankaliin ongelmiin ja kalliisiin korjaustoimenpiteisiin. Virheisiin ei ole varaa. Olosuhteiden hallinta ja laadunvarmistus edellyttää asiantuntijuutta.

Myös rakennustyömaan olosuhteet (kosteus, lämpötila, epäpuhtaudet) tulee ottaa tarkkaan hallintaan hankkeen aikana. Sateet ja kylmyys ovat olennainen osa Suomalaista ilmastoa, ja niiden aiheuttamiin ongelmiin tulee osata varautua ennakoivasti.

Olosuhteiden hallinta ja laadunvarmistus ovat asiantuntijatehtäviä; tilaajan on syytä varmistaa, että näitä töitä tekevien henkilöiden pätevyydet ovat voimassa.

Olosuhteiden mittausta digitaalisesti

Talonrakennustyömaan olosuhteita ja rakenteiden ominaisuuksia voidaan tutkia ja mitata monipuolisesti hankkeen aikana. Asiantuntijakouluttaja Petri Koivunen TTS Työtehoseuralta kertoo, että mittausmenetelmät ovat kehittyneet viime vuosina huomattavasti, ja digitaalisuus on tullut mukaan jäädäkseen.

Esimerkiksi rakenteiden kuivumista voidaan seurata reaaliajassa vaikkapa mobiililaitteen näytöltä. Betonirakenteisiin valuvaiheessa upotetut anturit välittävät jatkuvasti dataa pilvipalveluun, josta tarvitsijat saavat tiedon tilanteesta. Anturit jatkavat toimintaansa myös rakennuksen käyttövaiheessa, jolloin kiinteistön huollosta ja ylläpidosta vastaava taho saa tiedon vaikkapa kosteusvauriosta heti sen syntymishetkellä.

20213_69141.jpg

Lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti

Rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet ovat jatkuvassa muutoksessa, ja uusia rakennustuotteita ja materiaaleja tulee markkinoille jatkuvasti. Myös rakenteilta vaadittavien ominaisuuksien (U-arvo, tiiviys ym.) vaatimustaso kasvaa. Näiden seikkojen takia korostuu myös työvirheiden merkitys; pienet huolimattomuudet asennustöissä tai töiden valvonnassa voivat aiheuttaa suhteettoman suuria ongelmia rakenteille ja vaikkapa rakennuksen sisäilmastolle.

Pienet huolimattomuudet asennustöissä tai töiden valvonnassa voivat aiheuttaa suhteettoman suuria ongelmia rakenteille ja vaikkapa rakennuksen sisäilmastolle.

Laadukasta olosuhdekoulutusta ammattilaisille

TTS Työtehoseura kehitti rakennusalan AMK-tutkinnon suorittaneille ja rakennusalan työkokemusta omaaville henkilöille olosuhdehallintaan ja laadun varmistukseen asiantuntijakoulutuksen, joka sisältää useita rakennustyömaan laadunvalvontaan liittyviä henkilöpätevyyksiä kuten märkätilatöiden valvoja, rakenteiden kosteuden mittaaja, rakennusten tiiviyden mittaaja sekä merkkiainekoetutkija.

Koulutuksen aikana asioihin perehdytään syvällisesti teoriassa sekä käytännön harjoitusten avulla. Mittaus- ja laadunvalvontaharjoituksia järjestetään laboratoriotiloissa, jotka vastaavat käytännössä mahdollisimman hyvin todellisia rakenteita ja olosuhteita.

Tavoitteena on, että keskittymällä olosuhdehallintaan ja laadun varmistukseen rakennettaessa sekä kiinteistöjä hoidettaessa, varmistetaan mahdollisimman kustannustehokas rakentaminen ja rakennusten pitkä elinkaari, kertoo rakennusalan asiantuntijakoulutusten koulutuspäällikkö Mikko Myller.

Asiantuntijakoulutukset

Päteviä ja osaavia laadunhallinnan toteuttajia ei ole koskaan liikaa. Monipuolinen laadunvarmistuskoulutus on rakennusalalla toimivalle asiantuntijalle erinomainen osaamisen kehittymisen menetelmä.

Uusi olosuhdehallintaan ja laadunvarmistukseen perehtyvä asiantuntijakoulutus käynnistyy keväällä TTS Työtehoseurassa.

Lisätietoja: Mikko Myller, koulutuspäällikkö, 050 3425 570, mikko.myller@tts.fi

TTS Työtehoseura
Rakentaminen
suunnittelu
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Asbestin poisto ulkoseinästä

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan 2016 – mitä pitää huomioida?

Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina purkuna ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Asbestilainsäädäntö velvoittaa, että kiinteistön omistajan, rakennuttajan tai muun rakennustyötä valvovan velvollisuus on ennen korjaustöihin ryhtymistä selvittää, onko rakennuksessa asbestia. Selvitettävä on sen lisäksi, missä kohtaa rakenteissa sitä tarkkaan ottaen on, mikä on asbestin laatu ja pölyävyys sekä suositus jatkotoimenpiteistä. Velvoite koskee myös koneiden purkutöitö sekä kiinteistöjen huoltoa- ja kunnossapitoa eli töitä, joilla ei varsinaisesti ole tekemistä rakennusalan kanssa.

201711_51017.jpg

Rakennusalalle kosteuskoordinaattoreita

Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen haitta. Kosteudenhallina työmailla saatetaan aloittaa myös aivan liian myöhään. Rakennusala on päättänyt muuttaa tilanteen. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on siis iso vastuu. Ovatko homekoulut vihdoin historiaa?Rakennusten kosteus- ja homevaurioista johtuva sisäilman huono laatu on jo pitkään arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Rakennuksen kosteusvaurion syy on harvemmin yksittäinen. Useimmiten se johtuu monen tekijän summasta."Kosteusvaurioiden keskeisimmät rakennustekniset syyt tunnetaan, mutta niitä ei tunnuta osaavan vieläkään estää ennakolta tai korjata oikein. Tiedon puute ja jopa asenne työtä kohtaan ovat usein taustasyinä. – Näin tehdään, koska näin on tehty ennenkin", avaa rakennusalan kosteusongelmia TTS:n järjestämässä kosteudenhallinnan seminaarissa kouluttaja Sauli Paloniitty. – "Työmailla ei välttämättä tiedosteta rakennustyömaan olosuhteita verrattuna käytettäviin työmenetelmiin tai materiaalivalintoihin."

20201_61928.jpg

RAKSAVIRTAA saa korjausrakennus-työmaan virtaamaan

Työtehoseura (TTS) ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet parin viime vuoden ajan korjausrakennustyömaan toimintaa, tuottavuutta ja työhyvinvointia Raksavirtaa-hankkeessa. Taustana kehittämiselle oli Lean-ajattelu, josta kehitettiin työmaan virtautusmalli. Mallia on testattu pilottina Consti:n korjausrakennustyömailla, viimeksi HOAS:n isossa perusparannuskohteessa Helsingin Kannelmäessä. Mukana hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet myös mm. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen Ely.

20223_77072.jpg

Tiilipalkit osana julkisivumuurausta

Pohjola Rakennus rakentaa parhaillaan Helsingin Vallilaan koteja sadoille uusille asukkaille. Uudet asuinkorttelit sijoittuvat Vallilan korkeimmalle harjanteelle, Karstulantien ja Sammatintien varrelle. Ensimmäisinä yhteensä viidestä asuinkerrostalosta valmistuvat vuoden 2022 aikana kahdeksankerroksinen Vallilan Jemma ja 14-kerroksinen Vallilan Monumentti. Pian näiden jälkeen valmistuvat Vallilan Piilo ja Fikka. Viimeiseksi Monumentin viereen rakentuu vielä 12-kerroksinen Vallilan Siluetti. Kaikkiaan kerrostaloihin valmistuu 230 uutta kotia. Kohteiden arkkitehtisuunnittelusta vastaa Huttunen-Lipasti Arkkitehdit ja rakennesuunnittelusta Ramboll.

202011_67593.jpg

Motiva toivoo lisää ammattimaista suunnitteluapua pientalojen remontteihin

Pientalon remontin yhteydessä voisi selvittää mahdollisuudet myös energiatehokkuuden parantamiseen, sanoo Motivan asiantuntija.

Julkisivulamelli, Lappeenranta

Tyylikäs julkisivupäivitys 1800 neliölle peltilamellilla – katso video ja muutoskuvat

Rakennuskohteet ovat keskenään erilaisia ja projektit vaativatkin toisinaan kohdekohtaista erityissuunnittelua ja toteutusta. Lappeenrannassa entisessä teollisuushallissa, jossa toimii nykyisin autokauppa, toteutettiin 1800 neliön julkisivusaneeraus ja materiaaliksi valittiin pelti. Saneerauksen toteutustapa peltilamellista edellytti uuden tuotteen kehitystä rakentamisen yhteydessä. Ratkaisulla tavoiteltiin erityisesti näyttävyyttä. Katso kuvien lisäksi video!

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton