• Etusivu
 • Tutkimus

Mitä nykypäivän työmaan johtamiselta vaaditaan ja miten vastata tulevaisuuden tarpeisiin?

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö TTS Työtehoseura
Julkaistu 13.10.2020Päivitetty 04.08.2022
Rakentajia työmaalla

Työmaan – oli sitten kyseessä infra- tai rakennustyömaa – johdolta vaaditaan nykypäivänä paljon muutakin kuin rautaista oman alansa ammattitaitoa. On osattava hoitaa myös esimerkiksi henkilöstöhallinto, ihmissuhteet ja motivointi. Työtehtävien pilkkoutuessa yhä pienempiin osiin, on työmailla lisääntynyt erikoisosaajien määrä ja tarve. Tekijöiden määrän kasvaminen aiheuttaa myös työnjohdolle yhä kasvavaa koordinoinnin määrää. Lisämausteensa työmaille tuovat myös kulttuurierot ja kielimuurit.

Perustehtävä ei kuitenkaan ole muuttunut – työmaajohdon tehtävänä on motivoida ja ohjata koko tekijäporukkaa kulkemaan samaa päämäärää kohden samalla tehden samalla laadukasta lopputulosta.

Mitä muutoksia on tiedossa työmaiden johtamiselta ja miten vastata muuttuviin vaatimuksiin?

Henkilöstöjohtamista kaivataan

Muun muassa rakennustyömaiden osaamistarpeita on selvitelty jo 2003, jolloin huomattiin myös puutteita henkilöstöjohtamisessa. Tutkimukseen osallistui rakennusteollisuuden ammattilaisia ja ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien edustajia ja selvitystyö kesti noin vuoden ajan. Tulokset julkaistiin raportissa "Tuotantotekniikka ja talous, Ohjeellinen opetussuunnitelma, RT/AMK yhteisraportti 2003". Jo tuolloin havaittiin rakennustyömaiden yhtenä suurimmista puutteista ihmisten johtamisen osaamattomuus.

Satunnaiselle 500:lle RKL:n ja RIA:n jäsenelle tehdyssä kyselyssä selvitettiin rakennusalan työmaiden osaamistasoa. Kyselyssä tutkittiin, mitä osaamista työmaatehtävissä tarvittaisi lisää ja miten silloista koulutusta tulisi kehittää tavoitteen saavuttamiseksi. Raportin mukaan ihmisten johtamista piti tärkeänä jopa 70 % niistä vastanneista, jotka toimivat tuotantotehtävissä. Sama puute nähtiin myös silloisessa alan koulutuksessa.

Työnjohtotehtävissä tarvittava osaamisen lisäystä kaivattiin selvästi enemmän jo vuonna 2003. Lähde: "Ketkä johtavat rakennustyömaita vuonna 2015?" Tuotantotekniikka ja talous, Ohjeellinen opetussuunnitelma, RT/AMK yhteisraportti 2003

Työnjohtotehtävissä tarvittava osaamisen lisäystä kaivattiin selvästi enemmän jo vuonna 2003. Lähde: "Ketkä johtavat rakennustyömaita vuonna 2015?" Tuotantotekniikka ja talous, Ohjeellinen opetussuunnitelma, RT/AMK yhteisraportti 2003

Nykyään henkilöstöjohtamisen taidot korostuvat entisestään uusien ammattiryhmien saavuttua rakennustyömaille. Rakennusmiesten lisäksi työmaalla toimivat rakennuksen tilaajan asettamat konsultit, työmaille uutena ammattiryhmänä tulleet kosteudenhallintakoordinaattorit, työmaavalvojat, puhtaudenhallinnasta vastaavat sekä monia muita ammattiryhmiä. Nykyistä koulutusta onkin kehitetty vastaamaan kaikkiin näihin henkilöstöjohtamista vaativiin tarpeisiin.

Työmaajohtamisen pirstaloituminen

Työnjohdon tehtävät ovat nykyaikana pirstaloituneet ja vaikeuttaneet urakan kokonaishallintaa. Urakat tai työkohteet on jaettu moneen eri osa-alueeseen ja jokainen eri osa-alue vaatii oman tekijänsä, kertoo seitsemän vuotta työnjohtotehtävissä ja työmaapäällikkönä / vastaavana työnjohtajana toiminut Samuli Vesalainen.

– Viimeisimmässä roolissani hallittavana oli samaan aikaan useita eri työmaita eri puolella Suomea ja jokaiselta työmaalta löytyi oma työmaavastaavansa. Työmaapäällikön vastuulla ei ole pelkästään rakennustarvikkeiden ja budjettien pyörittäminen, vaan vahvasti myös henkilöstö- ja projektijohtaminen. Lisämausteena ja haasteena se, että saman työmaan johdettavat henkilöt ovat monista eri organisaatioista, kertoo Vesalainen.

Useisiin työtehtäviin vaaditaan ulkopuolisia tekijöitä ja aliurakoitsijoita, jotka taas toimittavat työmaille omat, tietyn osa-alueen osaajansa. Osassa työmaista tähän lisätään vielä kielimuurit sekä tulkit, niin ongelmia riittää ratkottavaksi aina pikkutunneille asti, tähdentää Vesalainen.

Aliurakoinnin määrän hallinta ja sopimuksien tekeminen ja hallinta vaativat aikaa todella paljon aikaa ja paneutumista, jotta taataan eri tekijöille selvät rajat, työalueet, aikataulut ja sopimukset.

Info

Info

Asiat, jotka on hyvä hallita työmaajohtotehtävissä:

 • Asenne - asennoituminen siihen, että mitään ei saa yksin valmiiksi. Yhteistyö on avain onnistumiseen
 • Tietotekniikan hallinta - nykyään esimerkiksi tietomallintaminen yleistyy valtavasti ja tieto kulkee enemmän sähköisesti kuin paperilla
 • Organisointikyky - aikataulutus ja työn jakaminen siten, että kaikki palaset toimivat yhdessä on olennaisen tärkeää projektin onnistumisen kannalta
 • Yhteistyöverkosto - tämä tulee ajan ja kokemuksen kanssa, mutta on yksi edellytys onnistumiselle. Tunne työntekijät

Vaativaa, mutta erittäin antoisaa ja mielenkiintoista

Nykypäivän rakennustyömaan johtamiselta vaaditaan paljon, mutta samalla se voi olla myös erittäin antoisaa. Uutta opittavaa on jatkuvasti, mutta samalla mielenkiintoa pitää yllä päivien vaihteleva sisältö.

– Vaikkakin työ olikin vaativaa, samanlaista päivää ei ollut. Parastahan oli tietysti myös työporukalla yhdessä tehdyt saavutukset. Uutta tietoakin joutui pureksimaan työn edetessä, mutta samalla tietotaito karttui rutkasti, kertaa Vesalainen työn hyviä puolia.

Työmaa-alue aita
Info

Info

Työnjohtajan on osattava koordinoida ja hallita runsaasti eri työtehtäviä ja osa-alueita:

 • Projektin aikataulutus
 • Työmaaresurssointi (kalusto, työntekijät yms.)
 • Viranomaiskatselmukset ja luvat
 • Dokumentaatiot
 • Työkohteiden työmaavalmistelut ja organisointi
 • Suunnitelmien mukainen toteutus ja valvonta
 • Aliurakoitsijoiden työsopimukset, toteutus ja valvonta
 • Projektin toteutusvaiheessa yhteyshenkilönä ja edustajana toimiminen tilaajalle
 • Tiedotus
 • Työturvallisuudesta vastaaminen
 • Lisätyötarjousten laadinta
 • Projektin taloudellinen seuranta

Miten vastata rakennusalan johtamisen tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin?

Työmailla tulee vastaan varmasti eri taustan omaavia työnjohtajia. Työnjohtotehtäviin kasvetaan kympin tai nokkamiehen tehtävistä, mutta myös tullaan suoraan koulunpenkiltä. Vesalainen tähdentääkin, että oli koulutustausta mikä hyvänsä, tärkeintä työmaajohtamisessa on yhteistyökyky. Koulutustausta saattaa auttaa eteenpäin esimerkiksi samanlaiseen tapaan työskennellä, mutta se ei suinkaan ole välttämättömyys. Yhteistyökyky on välttämättömyys.

Hyvä koulutus antaa kuitenkin työkaluja työnjohtamisessa kehittymiselle ja näin vastaa projektinjohtamisen tarpeisiin – kuten hyvään henkilöstöjohtamiseen.

Oli kyse sitten talonrakennuksen, infrarakentamisen tai vaikkapa rakennustuoteteollisuuden työnjohtamisen taidoista, koulutuksen avulla on mahdollista kartuttaa tietoa käytännön tekemisen tueksi.

Tieto tukee työn sujuvaa tekemistä ja näin myös parempaa lopputulosta, jota edesauttaa hyvä yhteistyö ja yhteisiin tavoitteisiin tähtääminen.

Yhteistyö on avain menestykseen ja koulutus antaa tiedot miten avainta käytetään.

Yhteistyö on avain menestykseen ja koulutus antaa tiedot miten avainta käytetään.

Info

Info

Syvennä ja laajenna tietoa RET- ja REAT- työmaajohdon ammattitutkinnoilla

Tutustu Työtehoseura TTS:n koulutustarjontaan!

TTS kouluttaa muun muassa rakennusalan työmaajohdon ammattitutkintoja (RET ja REAT).

Laajenna tietoasi rakennusalan johtamisessa:

 • Talonrakennus
 • Yhdyskuntarakentaminen
 • Maa- ja tienrakennus
 • Ympäristörakentaminen

Koulutus on mahdollista suorittaa myös etänä ja paikkakunnasta riippumatta.

HUOM! Rakennusalan arvostetut esimieskoulutukset Työmaapäällikkö (RET)- ja työnjohtokoulutus (REAT) alkavat syyskuussa lähipäivällä Oulussa! Haku koulutuksiin on avoinna elokuun loppuun saakka. Lue lisää tästä.


Oppisopimuskoulutuskin on mahdollista – selvitä mahdollisuutesi suorittaa RET- tai REAT -tutkinto edullisesti oppisopimuksena!

Työmaapäällikön osaamisala (RET)

TTS kouluttaa monen eri taustan omaavia rakennusammattilaisia erilaisiin työnjohtotehtäviin. Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto, Työmaapäällikön osaamisala (RET) antaa valmiudet toimia suurempienkin rakennustyömaiden ja kohteiden päällikkönä. RET on kokeneille työnjohtajille suunnattu johtamisen koulutus. Osallistujat ovat tyypillisesti rakennusinsinöörejä tai rakennusmestareita. Koulutus on pätevöittävä koulutus Fisen työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan pätevyyksiin.

Rakennustyömaan työnjohtajan osaamisala (REAT)

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto, Rakennustyömaan työnjohtajan osaamisala (REAT) taas antaa valmiudet toimia rakennusalalla esimiestehtävissä ja johtaa rakennustöiden toteutumista. REAT- koulutukseen haetaan moninaisella koulutus ja työkokemustaustalla. Monilla taustana kymppinä/ etumiehenä toimiminen. Työmaajohtajista onkin tällä hetkellä pulaa työmarkkinoilla.

Työmaajohtajan kouluttaminen tuo myös paljon lisäarvoa ja uutta tietoa yritykselle. Kouluttautuminen tapahtuu työn ohessa ja omalla työmaalla. Näin yritys pystyy kehittämään samalla omaa toimintaansa eteenpäin ja koko organisaatio oppii samalla.

Työnohessa etänä tai työvoimakoulutuksena

Molemmat koulutukset (RET ja REAT) on suunniteltu työn ohessa käytäviksi. Niissä on tyypillisesti pari koulutuspäivää kuukaudessa, ja opiskelut tukevat oman työmaan johtamistehtäviä. On tärkeää huomata, että koulutuksiin voi suurelta osalta osallistua etänä. Koulutukset sopivat siis hyvin missä päin Suomea tahansa asuville.

Myös työnhakijat voivat kouluttautua työnjohtajiksi TTS:n järjestämissä työvoimakoulutuksissa. Toisin kuin yllä mainitut työn ohessa tapahtuvat koulutukset, työvoimakoulutukset ovat täysipäiväistä opiskelua ja kestävät tyypillisesti reilun puoli vuotta.

Oppisopimusmahdollisuus on edullinen tapa opiskella – selvitä mahdollisuutesi oppisopimuskoulutukseen!

TTS Työtehoseura
Tutkimus
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Asbestin poisto ulkoseinästä
Uusi asbestilainsäädäntö voimaan 2016 – mitä pitää huomioida?
Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina purkuna ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Asbestilainsäädäntö velvoittaa, että kiinteistön omistajan, rakennuttajan tai muun rakennustyötä valvovan velvollisuus on ennen korjaustöihin ryhtymistä selvittää, onko rakennuksessa asbestia. Selvitettävä on sen lisäksi, missä kohtaa rakenteissa sitä tarkkaan ottaen on, mikä on asbestin laatu ja pölyävyys sekä suositus jatkotoimenpiteistä. Velvoite koskee myös koneiden purkutöitö sekä kiinteistöjen huoltoa- ja kunnossapitoa eli töitä, joilla ei varsinaisesti ole tekemistä rakennusalan kanssa.
201711_51017.jpg
Rakennusalalle kosteuskoordinaattoreita
Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen haitta. Kosteudenhallina työmailla saatetaan aloittaa myös aivan liian myöhään. Rakennusala on päättänyt muuttaa tilanteen. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on siis iso vastuu. Ovatko homekoulut vihdoin historiaa?Rakennusten kosteus- ja homevaurioista johtuva sisäilman huono laatu on jo pitkään arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Rakennuksen kosteusvaurion syy on harvemmin yksittäinen. Useimmiten se johtuu monen tekijän summasta."Kosteusvaurioiden keskeisimmät rakennustekniset syyt tunnetaan, mutta niitä ei tunnuta osaavan vieläkään estää ennakolta tai korjata oikein. Tiedon puute ja jopa asenne työtä kohtaan ovat usein taustasyinä. – Näin tehdään, koska näin on tehty ennenkin", avaa rakennusalan kosteusongelmia TTS:n järjestämässä kosteudenhallinnan seminaarissa kouluttaja Sauli Paloniitty. – "Työmailla ei välttämättä tiedosteta rakennustyömaan olosuhteita verrattuna käytettäviin työmenetelmiin tai materiaalivalintoihin."
20201_61928.jpg
RAKSAVIRTAA saa korjausrakennus-työmaan virtaamaan
Työtehoseura (TTS) ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet parin viime vuoden ajan korjausrakennustyömaan toimintaa, tuottavuutta ja työhyvinvointia Raksavirtaa-hankkeessa. Taustana kehittämiselle oli Lean-ajattelu, josta kehitettiin työmaan virtautusmalli. Mallia on testattu pilottina Consti:n korjausrakennustyömailla, viimeksi HOAS:n isossa perusparannuskohteessa Helsingin Kannelmäessä. Mukana hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet myös mm. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen Ely.
Kaksi mietä kattotöissä korkealla ja heillä on petzl putoamissuojat
Putoamistapaturmien estämiseen ei voi kiinnittää liikaa huomiota
Rakennusalalla on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota putoamistapaturmien estämiseen. Asian saaman huomion määrä ei ihmetytä, sillä suurin osa kuolemaan tai vakaviin vammoihin johtaneista tapaturmista on aiheutunut putoamisista ja mikä ikävintä, valtaosa niistä olisi voitu välttää putoamissuojauksella.
202011_67454.jpg
Kaukolämpö vaihtui maalämpöön - taustalla ekologisuus ja kustannusten suunnittelu
Lämmitysmuodon vaihtamista mietittäessä kannattaa ottaa huomioon vanhan lämmitysjärjestelmän kulutustietojen lisäksi mahdolliset huoltotarpeet tulevaisuudessa. Usein huomataan, että ekologinen maalämpö tulee halvemmaksi pitkällä aikavälillä kuin vanha lämmitysjärjestelmä. Näin kävi myös T&M Kiinteistö Oy:ssä, jossa käynnistettiin lokakuun alussa vasta-asennetut maalämpöpumput Vuosaaressa.
20218_72029.jpg
Lohjan messutaloille tehtiin uudenlainen hiilijalanjälkimittaus - tutustu raportteihin
Lohjan asuntomessut ovat päättyneet, mutta messutalojen rakennusprojekteista toivotaan olevan hyötyä monelle tulevalle omakotitalorakentajalle. Taloille tehtiin koemielessä uudenlainen vähähiilisyyden arviointi.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton