• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Ajankohtaista

Lisäkoulutuksia ammattilaiselle

Rakentaja toimitus
Kaupallinen yhteistyö TTS Työtehoseura
Julkaistu 03.04.2020Päivitetty 16.09.2021
20204_63795.jpg

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio. TTS kouluttaa vuosittain tuhansia opiskelijoita eri alojen ammattilaisiksi ja osaajiksi. Koulutusta tukee aktiivinen tutkimus- ja kehitystoiminta.

HUOM! Poikkeusaikana saatavilla myös verkkokoulutuksia!

Rakennusalan työnantaja - tarvitsetko lisää päteviä tekijöitä?

Moninaisiin rakennus- ja kiinteistöalan ammatteihin voi kouluttautua myös työn ohessa. TTS kouluttaa henkilöstöä alan yrityksille räätälöidyin koulutuksin. Prosessi on työnantajalle helppo. Henkilöstöä haetaan ja koulutetaan tarpeenmukaisin koulutuksin.

Rakennusalan ammattilaiselle lisäpätevyyksiä

Varmista, että tekijöillä on tehtäviin tarvittava pätevyys niihin tehtäviin, joita he tekevät. Päivitä tietotaitoasi ajan tasalle ja osallistu eri koulutuksiin. TTS kouluttaa henkilöstöä laajasti työmaan tarvitsemiin tehtäviin.

20204_63796.jpg
Info

Info

Rakennustöiden eri työvaiheisiin koulutusta:

Kosteudenhallinta- ja märkätilakoulutukset antavat pätevyyden rakennus- tai saneerauskohteiden kosteiden tilojen korjauksiin tai valvontaan:

 • Kosteudenhallintakoordinaattori-PRO
 • Kuivaketju 10
 • Märkätilatöiden valvojan henkilösertifikaatti
 • Märkätilatöiden valvojan täydennyskoulutus
 • Märkätila-asentajan henkilösertifikaatti
 • Kosteudenmittaajan täydennyskoulutus

Rakenteiden energiatehokkuuden sekä turvallisen rakentaminen valvonta

vaatii seuraavia pätevyyksiä:

 • Rakenteiden tiivistäjän henkilösertifikaatti
 • Merkkiainetutkija-PRO
 • Kattojen kuntoarvioija
 • Kattojen kuntotutkija-PRO
 • Terve Talo Koordinaattori-PRO

Työmaan siisteyden hoito ja vaarallisten aineiden purkutyöt

edellyttävät, että niitä hoidetaan asianmukaisesti

 • Asbestikartoitus ja sisäilman kuitupitoisuusmittaus
 • Asbesti ja purkutyöt
 • Asbesti ja vesikattotyöt

Työmaan organisointi ja johtamiskoulutukset antavat laajan osaamisen työmaan johtamiseen ja organisointiin monesta näkökulmasta:

 • Työnjohtokoulutus (Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto REAT)
 • Työmaapäällikkökoulutus (Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto (RET)
 • Korjausrakentamisen työnjohtokoulutus
 • Työmaan hankinta- ja logistiikka-asiantuntija
 • Kosteudenhallinnan johtamisen hyviä käytänteitä

TTS Työtehoseura
Ajankohtaista
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Asbestin poisto ulkoseinästä

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan 2016 – mitä pitää huomioida?

Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina purkuna ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Asbestilainsäädäntö velvoittaa, että kiinteistön omistajan, rakennuttajan tai muun rakennustyötä valvovan velvollisuus on ennen korjaustöihin ryhtymistä selvittää, onko rakennuksessa asbestia. Selvitettävä on sen lisäksi, missä kohtaa rakenteissa sitä tarkkaan ottaen on, mikä on asbestin laatu ja pölyävyys sekä suositus jatkotoimenpiteistä. Velvoite koskee myös koneiden purkutöitö sekä kiinteistöjen huoltoa- ja kunnossapitoa eli töitä, joilla ei varsinaisesti ole tekemistä rakennusalan kanssa.

201711_51017.jpg

Rakennusalalle kosteuskoordinaattoreita

Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen haitta. Kosteudenhallina työmailla saatetaan aloittaa myös aivan liian myöhään. Rakennusala on päättänyt muuttaa tilanteen. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on siis iso vastuu. Ovatko homekoulut vihdoin historiaa?Rakennusten kosteus- ja homevaurioista johtuva sisäilman huono laatu on jo pitkään arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Rakennuksen kosteusvaurion syy on harvemmin yksittäinen. Useimmiten se johtuu monen tekijän summasta."Kosteusvaurioiden keskeisimmät rakennustekniset syyt tunnetaan, mutta niitä ei tunnuta osaavan vieläkään estää ennakolta tai korjata oikein. Tiedon puute ja jopa asenne työtä kohtaan ovat usein taustasyinä. – Näin tehdään, koska näin on tehty ennenkin", avaa rakennusalan kosteusongelmia TTS:n järjestämässä kosteudenhallinnan seminaarissa kouluttaja Sauli Paloniitty. – "Työmailla ei välttämättä tiedosteta rakennustyömaan olosuhteita verrattuna käytettäviin työmenetelmiin tai materiaalivalintoihin."

20201_61928.jpg

RAKSAVIRTAA saa korjausrakennus-työmaan virtaamaan

Työtehoseura (TTS) ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet parin viime vuoden ajan korjausrakennustyömaan toimintaa, tuottavuutta ja työhyvinvointia Raksavirtaa-hankkeessa. Taustana kehittämiselle oli Lean-ajattelu, josta kehitettiin työmaan virtautusmalli. Mallia on testattu pilottina Consti:n korjausrakennustyömailla, viimeksi HOAS:n isossa perusparannuskohteessa Helsingin Kannelmäessä. Mukana hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet myös mm. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen Ely.

20221_75526.jpg

Arkkitehti paljastaa, mitkä ovat sairaalarakentamisen uusimmat "villitykset"

Sairaalaprojektien haasteena on suunnittelun ja rakentamisen pitäminen ajan tasalla vallitsevien trendien kanssa niin, ettei kohde ole vanhentunut jo valmistuessaan. Puun suosio projekteissa on edelleen vähäistä.

20222_76815.jpg

Apua puukerrostalojen rakentamisen pullonkauloihin

Puurakentaminen on hiilitehokasta. Hiilinieluna toimivan puunkäytön lisääminen kerrostalorakentamisessa tarjoaa vaikuttavan keinon ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Pullonkaulaksi puukerrostalojen rakentamiselle on kuitenkin muodostunut osaavien suunnittelijoiden ja työmaahenkilöiden määrä.TTS Työtehoseura pureutuu pullonkauloihin suunnittelemalla oppimisympäristön sekä oppimismateriaalia puukerrostalojen rakentamisen vauhdittamiseksi.

20215_70837.jpg

Sensun suunnittelussa puhdas sisäilma on kaikki kaikessa - tutustu ratkaisuihin

Tomi ja Saara Norrby rakentavat Lohjan asuntomessualueelle japanilaista ja skandinaavista muotoilua yhdistävää omakotitaloa, jonka sisäilman laatuun on keskitytty erityisen tarkasti.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton