• Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika

 • Etusivu
 • Varusteet

Dronet yleistyvät rakennusalalla, mutta haasteita on vielä liuta: Uusi projekti etsii ratkaisuja akkujen rajallisuuteen ja ilmatilan valvontaan

Rakentajan toimitus
Julkaistu 02.06.2021Päivitetty 15.11.2022
20216_70969.jpg

Rakennusalalla käyttökohteita riittää, mutta yritysten ei välttämättä kannata ottaa koko drone-toimintaa omalle kontolleen.

VTT:n johtava tutkija Petri Mononen näkee droneilla lukuisia mahdollisuuksia rakennusteollisuudessa. Aikaisemmin olemme uutisoineet dronen käytöstä rakennustyömailla.

"Voisin kuvitella, että droneista olisi hyötyä erilaisissa laadunvarmistus- ja tarkkailutehtävissä rakennustyömailla tai rakennusten ylläpidossa ja huollossa. Esimerkiksi rännien, kattorakenteiden, piippujen, katon tai seinien kunnon valvonta kunnossapitotarpeen kartoittamiseksi erilaisin kameroin, hyperspektrikameroin ja tutkin varustellulla dronella. Myös työmaan valvonta työturvallisuuden kannalta tai asiattomien kävijöiden varalta voisi olla yksi käyttökohde."
Petri Mononen, johtava tutkija, VTT

Dronen laajamittaisen käytön yleistymisessä on vielä haasteita. VTT koordinoimassa Drolo-projektissa ratkotaan muun muassa alailmatilan valvontaan ja näköyhteyden ulkopuolella tehtävän lennon hallintaan liittyviä ongelmia.

Projektissa on tarkoitus testata älykkäitä 5G-dronepalveluita muun muassa lentoaseman lähistöllä ja satamassa. Listalla on myös dronesääpalvelun testaaminen sekä vedyn sopivuuden selvittäminen dronen energianlähteenä. Projektin aikana pystytetään Suomen ensimmäinen drone-lennonjohto Oulun alueelle.

Mononen pitää vetyä kiinnostavana tutkimuskohteena.

– Akkukäytölle kova pakkanen on myrkkyä, koska se lyhentää dronen käyttöaikaa ja toimintasädettä. Siihen ratkaisu voi pitkällä aikavälillä olla vedyllä toimiva polttokenno, mutta käytön suhteen on ensin ratkaistava etenkin nestemäisen vedyn tuotantoon ja logistiikkaan liittyviä haasteita.

Yksityisyyden suoja tärkeyslistan kärjessä

Tulevissa ammattikäyttöön tarkoitetuissa droneissa radiotekniikka perustuu asteittain nopeisiin 5G-yhteyksiin. Se mahdollistaa toiminnan laajemmilla alueilla ja ilman näköyhteyttä. Näköyhteyden ulkopuolella lentäminen vaatii drooneilta parempaa autonomiaa ja kehittyneempää ympäristön havainnointia.

20216_70967.jpg

Monosen mukaan rakennusalalla, samoin kuin muussakin käytössä, on tärkeä huomioida kyberturvallisuus ja yksityisyyden suoja.

– Yksityisyyden suoja on tärkeä erityisesti, jos drone on varustettu kameroilla. Tärkeää on huomioida ilmariskit eli mahdollisen törmäyksen riski muiden ilma-alusten kanssa sekä maariskit eli kaikki muut mahdolliset törmäykset rakennusten, puiden ja ihmisten kanssa. On myös hyvä miettiä liiketoimintamalleja eli sitä, olisivatko tarvittavat palvelut ostettavissa joltakin palveluntuottajalta vai pitääkö rakennusyrityksen itse hankkia kalusto ja osaaminen.

Drone-toimintaan uudenlaista EU-hallintaa

Eurooppalainen lainsäädäntö mahdollistaa uutta ammattimaista käyttöä droneille. U-Space on uudenlaisten dronepalveluiden hallintajärjestelmä, joka tuo käyttöön uudenlaisia ratkaisuja kaupunkien alailmatilan hallintaan. Niiden odotetaan olevan käytössä myös Suomessa vuoden 2023 alkupuolella.

– Drolo on merkittävä askel miehittämättömän ja miehitetyn ilmailun toimintamahdollisuuksien lisäämiseen samassa ilmatilassa. Mallinnamme eri vaihtoehtoja turvalliselle ja joustavalle lentoliikenteen sujumiselle. Tämä tarkoittaa myös laajaa ja avointa vuoropuhelua eri toimijoiden välillä, Fintrafficin asiakkuus- ja markkinointijohtaja Pasi Nikama sanoo.

Business Finlandin ja kumppaneiden yhdessä rahoittama Drolo-projekti alkoi tämän vuoden huhtikuussa ja kestää kaksi vuotta. Hanketta koordinoi VTT ja kumppaneina ovat Aalto-yliopisto ja Ilmatieteen laitos.

Rakentaja.fi
Varusteet
työkalut
työmaa
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20202_62593.jpg

RAKLI ry:n ja ympäristöministeriön solmima sopimus edistää kestävää purkamista

Ympäristöministeriö ja RAKLI ry solmivat tänään green deal -sopimuksen materiaalitehokkuuden edistämiseksi purkamisessa. Päätavoite on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä kannustamalla toimijoita laatimaan purkukartoitus ainakin kokonaisten rakennusten purkuhankkeissa ja laajoissa korjaushankkeissa.Green deal kannustaa myös käyttämään entistä tehokkaammin verkkopohjaisia maanlaajuisia vaihdanta-alustoja. Tavoitteena on, että purkumateriaaleista raportoitaisiin tulevaisuudessa esimerkiksi Materiaalitoriin, josta ne voidaan löytää hyödynnettäväksi."Solmittava green deal on päänavaus uudelle toimintakulttuurille rakennusosien ja purkumateriaalien uudelleenkäyttämiseksi ja kierrättämiseksi. Uskon ja toivon, että mahdollisimman moni toimija ilmoittautuu rakentamisen kiertotalouden edelläkävijäksi ja sitoutuu sopimuksen toimenpiteisiin", ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoo.

20205_64555.jpg

Rakentamiseen lisää tuottavuutta digitalisoinnilla ja tilaajatoimintoja kehittämällä

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tiedote 22.4.2020Kunnallisilla ja valtiollisilla toimijoilla olisi merkittävinä rakennushankkeiden tilaajina mahdollisuus vaikuttaa rakennusalan tuottavuuden kasvuun edistämällä innovaatiotoimintaa ja ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja.Työn tuottavuus Suomen rakennusalalla on pysynyt lähes muuttumattomana koko 2000-luvun. Rakennusalan arvoketjujen sisällä tuottavuus on kuitenkin noussut. Tuottavuus on kasvanut arvoketjun muissa osissa kuin varsinaisessa rakentamisessa, alan tuottavimpien tehtävien siirryttyä rakentamisesta arvoketjun muihin osiin.

201910_60501.jpg

Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa

Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.

Joskus uretaanivaahdon levityksessä ja pistoolin kanssa tulee vaikeuksia. Asiantuntija vastaa

Uretaanivaahdon käyttöön liittyviä kysymyksiä – asiantuntija vastaa

Pu-vaahdon eli kotoisasti urtsin käyttö ei aina ole niin yksioikoista. Uretaanipistoolin käytölläkin on omat niksinsä. Ongelmatilanteita tulee ja tässä niihin Rakennuskemian asiantuntijan vastauksia.

Työntekijä ja työnjohtaja

Rakennusala tarvitsee lisää metataitoja

Meta- eli työelämätaitojen opetukseen on kiinnitettävä rakennusalalla huomiota, jotta rakennusalan työnjohtaja ja työntekijät selviytyvät tämän hetken ja tulevaisuuden haasteista. Metataitoja ovat mm. johtajuus- ja yhteistyötaidot, oman ajankäytön hallinta, kyky sietää haasteita ja yllätyksiä, neuvottelutaidot, tiedonhankinta, viestintätaidot ja elinikäisen oppimisen taidot. Toiset osaavat näitä valmiiksi paremmin, mutta niitä voidaan myös harjoitella ja rakennusalankin koulutuksissa niille voidaan ns. altistaa ihmisiä.

Wienerbergerin Brick Award 24 -tiiliarkkitehtuurikilpailun kohdehaku on käynnissä.

Wienerberger etsii upeita tiiliarkkitehtuurikohteita

Wienerbergerin Brick Award 24 -tiiliarkkitehtuurikilpailun kohdehaku on käynnissä. Ehdota upeita tiilikohteita mukaan kilpailuun ja pääsyyn 50 finalistin joukkoon. Haku on avoin 14.3.2023 asti osoitteessa www.brickaward.com.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton