• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Ajankohtaista

Drone lentää yhä useamman työmaan yläpuolella: 3D-malli voi paljastaa työmaan etenemisen ongelmat

Rakentaja toimitus
Julkaistu 03.12.2020Päivitetty 03.06.2021
202012_67814.jpg

Dronen eli multikopterin käyttö rakentamisessa yleistyy. Kopterien avulla saadaan helpommin tietoa muun muassa kohteen kunnosta ja se auttaa myös työmaan suunnittelussa.

Asiantuntijan mukaan dronen käyttö alkaa olla yleistä rakentamisessa, mutta siitä ei läheskään aina saada täyttä hyötyä.

– Haasteita liittyy osaamiseen. Rakennustyömailla tulisi miettiä, onko järkevää ostaa dronen käyttö palveluna vai kannattaako panostaa omaan osaamiseen, VTT:n johtava tutkija Timo Lind kertoo.

– Tarvitaan lennätysosaamista, sensoriikka-osaamista, taustajärjestelmiä, pilviratkaisuja ja datankäsittelyosaamista, hän lisää.

Droneja voidaan käyttää laajan tilannekuvan saamiseksi työmaalta. Dronesta on hyötyä esimerkiksi työmaan etenemisen dokumentointiin kuvallisena aikajanana. Erikoisemmissa kohteissa kuten tuulivoimaloissa dronet soveltuvat kunnossapitotehtävissä esimerkiksi lapojen kunnon säännölliseen tarkastamiseen. Kunnissa koptereita on alettu asteittain hyödyntämään esimerkiksi rantojen, puistojen ja teiden kuntotarkastuksiin.

"Työmaille on esitelty konsepteja, joissa dronet toimivat parina autonomisten työkoneiden kanssa datan keräämisessä ja kokonaisuuden ohjaamisessa. Dronet voidaan varustaa erilaisilla sensoreilla kuten lidarskannerilla eli valotutkalla, lämpökameralla ja kameralla."
Timo Lind, johtava tutkija, VTT

Hän näkee droneissa potentiaalia kuntotarkastuksissa kuten vuotojen etsimisessä ja rakenteiden kunnon selvittämisessä.

3D-malli auttaa suunnittelussa

Tekoälyä hyödyntävillä työmailla multikopterit on valjastettu 3D-kuvamallien tekoon. Ilmasta käsin otettujen kuvien perusteella voidaan laatia viikoittain päivittyvä työmaakartta sekä työmaan 3D-kuvamalli, jota voidaan verrata työmaasuunnitelmaan ja havaita mallinnuksen ja suunnitelman välisiä mahdollisia eroja.

Karttoja voidaan hyödyntää esimerkiksi soramäärän laskemiseen, tekoälyä työmaille kehittävän Aiforsite Oy:n toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi kertoo.

3D-kuvamalli muodostetaan suorittamalla automatisoitu dronelento. Se toteutetaan ennakkoon laaditun lentosuunnitelman perusteella. Drone lentää suunnitellun reitin mukaisesti ja palaa lähtöpisteeseen. Ihminen ohjaa ja valvoo lennon etenemistä.

3D-kuvamalli muodostetaan suorittamalla automatisoitu dronelento. Se toteutetaan ennakkoon laaditun lentosuunnitelman perusteella. Drone lentää suunnitellun reitin mukaisesti ja palaa lähtöpisteeseen. Ihminen ohjaa ja valvoo lennon etenemistä.

"Kerätyn materiaalin jokaisessa kuvassa on paikkatieto metadatana. Käytämme laskentamoottoria, joka muodostaa pistepilven. Tästä syntyy 3D-malli kuvatusta kohteesta. Tämän jälkeen mallia voi visualisoida järjestelmässämme."
Kari Hirvijärvi, Aiforsite Oy, toimitusjohtaja

3D-malleja käytetään työmaasuunnitteluun siten, että mallia verrataan jo tehtyyn työmaasuunnitelmaan.

Näin nähdään, edetäänkö rakennusvaiheissa suunnitelman mukaan vai poikkeaako jokin kohta suunnitelmasta. 3D-mallin avulla suunnittelu onnistuu etänä mistä päin maailmaa tahansa.

Dronekuvausta voidaan hyödyntää esimerkiksi infrarakentamisessa

Dronekuvausta voidaan hyödyntää esimerkiksi infrarakentamisessa

Info

Info

Dronet rakentamisessa

 • Droneja voidaan käyttää laajan tilannekuvan saamiseksi työmaalta. Dronesta on hyötyä esimerkiksi työmaan etenemisen dokumentointiin kuvallisena aikajanana sekä 3D-mallien tekemiseen
 • 3D-malleja käytetään työmaan suunnitteluun. Kolmiulotteista mallia verrataan työmaasuunnitelmaan, jolloin nähdään, edetäänkö rakennusvaiheissa suunnitelman mukaan vai poikkeaako jokin kohta suunnitelmasta.
 • Ensi vuoden alusta astuu voimaan EU-lainsäädäntö, joka tuo tarkan ohjeistuksen dronen käyttöön.

Uusi lainsäädäntö voimaan tammikuussa

Drone-lentotoiminta ei ole pelkkää kuvaamista. Lind muistuttaa, että kopteri on alusta monen erilaisen älykkään teknologian hyödyntämiseen ilmasta käsin.

Tammikuun alusta alkaen Suomessakin astuu voimaan EU-dronelainsäädäntö, joka korvaa kansallisen lainsäädännön.

EU-laissa drone-käytölle määritellään kolme kategoriaa: avoin, erityinen ja sertifioitu. Avoin kategoria koskee lähinnä drone-harrastajia. Erityinen-kategoria tuo työkaluja ja pelisääntöjä ammattilaisten suorittamiin vaativampiin tehtäviin raskaammilla laitteilla.

Lainsäädäntö määrittelee pelisäännöt lentäjille, laitteistoille ja riskiarvioinnille. Samalla drone-käyttäjille tulee rekisteröitymisvelvoite. Käyttäjien rekisteriä ylläpitää Traficom.

– Säädökset kiristyvät, mutta toisaalta ne tuovat enemmän työkaluja ammattimaiseen tekemiseen ja mahdollistavat toiminnan myös vaativissa kohteissa, kuten esimerkiksi asutuksen yläpuolella. Lainsäädännön mukana erityiseen luokkaan tulee erilaisia riskiarviointimenetelmiä VTT:n johtava tutkija Timo Lind kertoo.

Hän uskoo, että lähitulevaisuudessa dronet kykenevät kuljettamaan entistä painavampia kuormia. Tämä toisi uudenlaisia käyttökohteita työmaille.

Tulevaisuudessa droneja voidaan mahdollisesti käyttää ostoksien kotiinkuljettamisen lisäksi myös rakennustyömailla materiaalien kuljetukseen

Tulevaisuudessa droneja voidaan mahdollisesti käyttää ostoksien kotiinkuljettamisen lisäksi myös rakennustyömailla materiaalien kuljetukseen

Rakentaja.fi
Ajankohtaista
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

201910_60488.jpg

Kuormituslaskurilla lasket Habito-seinän kuormituskestävyyden

Gyproc Habito® on markkinoiden kovin kipsilevy, joka kestää kulutusta ja tarjoaa aivan uudenlaista ripustamisen vapautta. Habitolla on helppo rakentaa sisäseiniä, jotka eivät pienistä kolhiinnu ja joihin voi ripustaa suoraan esimerkiksi keittiön kaapistot. Lisäksi kipsilevy on fiksu valinta ääneneristyksen ja paloturvallisuuden suhteen.

201910_60501.jpg

Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa

Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.

201911_61480.jpg

Miten saavutetaan hiilineutraali huomen? Mitkä ovat vaikutukset rakennusalalle?

Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen 2040-luvulla. Nämä aiheet siivittävät monia keskusteluja, joita käydään mm. erilaisissa paneeleissa, eduskunnassa, ympäristöministeriössä, kunnissa sekä eri toimialoilla. Jopa hallitusohjelmaan on kirjattu oma osa-alueensa asian puolesta; "Osallistava ja osaava Suomi".

Rakentajia työmaalla

Mitä taitoja työmaapäällikkö tarvitsee?

Työmaan – oli sitten kyseessä infra- tai rakennustyömaa – johdolta vaaditaan nykypäivänä paljon muutakin kuin rautaista oman alansa ammattitaitoa. On osattava hoitaa myös esimerkiksi henkilöstöhallinto, ihmissuhteet ja motivointi. Työtehtävien pilkkoutuessa yhä pienempiin osiin, on työmailla lisääntynyt erikoisosaajien määrä ja tarve. Tekijöiden määrän kasvaminen aiheuttaa myös työnjohdolle yhä kasvavaa koordinoinnin määrää. Lisämausteensa työmaille tuovat myös kulttuurierot ja kielimuurit.Perustehtävä ei kuitenkaan ole muuttunut – työmaajohdon tehtävänä on motivoida ja ohjata koko tekijäporukkaa kulkemaan samaa päämäärää kohden samalla tehden samalla laadukasta lopputulosta.Mitä muutoksia on tiedossa työmaiden johtamiselta ja miten vastata muuttuviin vaatimuksiin?

20218_72052.jpg

Tiili osana vähähiilistä rakentamista

Tiili on perinteinen, jo vuosituhansia käytetty rakennusmateriaali. Sen kestävyys niin runko- kuin julkisivurakentamisessa on todettavissa kauniisti patinoituneissa vahoissa tiilirakennuksissa ympäri maailmaa. Ekologisesti kestävässä rakentamisessa rakenteilta vaaditaan pitkäikäisyyttä, elinkaaritaloudellisuutta ja kierrätettävyyttä - ominaisuuksia, jotka voidaan kaikki saavuttaa keraamisilla tiiliratkaisuilla.

20204_64246.jpg

Puutuoteteollisuus vaatii konkreettisia toimia kysynnän elvyttämiseksi

Tiedote 23.4.2020Käyttöpääoman rahoitustuki, kysyntää elvyttävät toimenpiteet ja julkisten hankkeiden lisääminen ovat keskeisimmät puutuoteteollisuuden yritysten ehdottamat keinot toiminnan elvyttämiseksi. Kulutuskysyntää vahvistavia toimenpiteitä tarvitaan ja Puutuoteteollisuus ry esittää arvonlisäveron tilapäisen laskemisen lisäksi kotitalousvähennyksen enimmäismäärän kasvattamista 5 000 euroon vuodessa henkilöä kohti sekä hyväksyttyjen työkustannusten osuuden palauttamista 60 prosenttiin.Elvytystä tarvitaan kaikilla puutuotealan sektoreilla. Yritysten tilanne ja koronan vaikutusten ajoittuminen vaihtelee merkittävästi eri puutuoteteollisuuden sektorien välillä. Kuluttajakaupasta voimakkaasti riippuvaisessa huonekaluteollisuudessa kysyntä on tyrehtynyt lähes täysin ja ajanut yritykset massiivisiin lomautuksiin. Kyselyyn vastanneista huonekalualan yrityksistä lähes 70 % prosenttia on jo lomauttanut henkilöstöään ja 15 % yrityksistä valmistautuu lomautuksiin. Kalusteteollisuudessa kuluttajakauppa on hidastunut. Suora yrityskauppa toimii vielä ja lomautuksiin on turvautunut vasta noin 20 % yrityksistä. Rakennuspuusepänteollisuuden puolella loppuvuoden näkymät ovat varsin sumuiset.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton