• Etusivu
  • Varusteet

Drone lentää yhä useamman työmaan yläpuolella: 3D-malli voi paljastaa työmaan etenemisen ongelmat

Rakentajan toimitus
Julkaistu 03.12.2020Päivitetty 15.11.2022
202012_67814.jpg

Dronen eli multikopterin käyttö rakentamisessa yleistyy. Kopterien avulla saadaan helpommin tietoa muun muassa kohteen kunnosta ja se auttaa myös työmaan suunnittelussa.

Asiantuntijan mukaan dronen käyttö alkaa olla yleistä rakentamisessa, mutta siitä ei läheskään aina saada täyttä hyötyä.

– Haasteita liittyy osaamiseen. Rakennustyömailla tulisi miettiä, onko järkevää ostaa dronen käyttö palveluna vai kannattaako panostaa omaan osaamiseen, VTT:n johtava tutkija Timo Lind kertoo.

– Tarvitaan lennätysosaamista, sensoriikka-osaamista, taustajärjestelmiä, pilviratkaisuja ja datankäsittelyosaamista, hän lisää.

Droneja voidaan käyttää laajan tilannekuvan saamiseksi työmaalta. Dronesta on hyötyä esimerkiksi työmaan etenemisen dokumentointiin kuvallisena aikajanana. Erikoisemmissa kohteissa kuten tuulivoimaloissa dronet soveltuvat kunnossapitotehtävissä esimerkiksi lapojen kunnon säännölliseen tarkastamiseen. Kunnissa koptereita on alettu asteittain hyödyntämään esimerkiksi rantojen, puistojen ja teiden kuntotarkastuksiin.

"Työmaille on esitelty konsepteja, joissa dronet toimivat parina autonomisten työkoneiden kanssa datan keräämisessä ja kokonaisuuden ohjaamisessa. Dronet voidaan varustaa erilaisilla sensoreilla kuten lidarskannerilla eli valotutkalla, lämpökameralla ja kameralla."
Timo Lind, johtava tutkija, VTT

Hän näkee droneissa potentiaalia kuntotarkastuksissa kuten vuotojen etsimisessä ja rakenteiden kunnon selvittämisessä.

3D-malli auttaa suunnittelussa

Tekoälyä hyödyntävillä työmailla multikopterit on valjastettu 3D-kuvamallien tekoon. Ilmasta käsin otettujen kuvien perusteella voidaan laatia viikoittain päivittyvä työmaakartta sekä työmaan 3D-kuvamalli, jota voidaan verrata työmaasuunnitelmaan ja havaita mallinnuksen ja suunnitelman välisiä mahdollisia eroja.

Karttoja voidaan hyödyntää esimerkiksi soramäärän laskemiseen, tekoälyä työmaille kehittävän Aiforsite Oy:n toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi kertoo.

3D-kuvamalli muodostetaan suorittamalla automatisoitu dronelento. Se toteutetaan ennakkoon laaditun lentosuunnitelman perusteella. Drone lentää suunnitellun reitin mukaisesti ja palaa lähtöpisteeseen. Ihminen ohjaa ja valvoo lennon etenemistä.

3D-kuvamalli muodostetaan suorittamalla automatisoitu dronelento. Se toteutetaan ennakkoon laaditun lentosuunnitelman perusteella. Drone lentää suunnitellun reitin mukaisesti ja palaa lähtöpisteeseen. Ihminen ohjaa ja valvoo lennon etenemistä.

"Kerätyn materiaalin jokaisessa kuvassa on paikkatieto metadatana. Käytämme laskentamoottoria, joka muodostaa pistepilven. Tästä syntyy 3D-malli kuvatusta kohteesta. Tämän jälkeen mallia voi visualisoida järjestelmässämme."
Kari Hirvijärvi, Aiforsite Oy, toimitusjohtaja

3D-malleja käytetään työmaasuunnitteluun siten, että mallia verrataan jo tehtyyn työmaasuunnitelmaan.

Näin nähdään, edetäänkö rakennusvaiheissa suunnitelman mukaan vai poikkeaako jokin kohta suunnitelmasta. 3D-mallin avulla suunnittelu onnistuu etänä mistä päin maailmaa tahansa.

Dronekuvausta voidaan hyödyntää esimerkiksi infrarakentamisessa

Dronekuvausta voidaan hyödyntää esimerkiksi infrarakentamisessa

Info

Info

Dronet rakentamisessa

  • Droneja voidaan käyttää laajan tilannekuvan saamiseksi työmaalta. Dronesta on hyötyä esimerkiksi työmaan etenemisen dokumentointiin kuvallisena aikajanana sekä 3D-mallien tekemiseen
  • 3D-malleja käytetään työmaan suunnitteluun. Kolmiulotteista mallia verrataan työmaasuunnitelmaan, jolloin nähdään, edetäänkö rakennusvaiheissa suunnitelman mukaan vai poikkeaako jokin kohta suunnitelmasta.
  • Ensi vuoden alusta astuu voimaan EU-lainsäädäntö, joka tuo tarkan ohjeistuksen dronen käyttöön.

Uusi lainsäädäntö voimaan tammikuussa

Drone-lentotoiminta ei ole pelkkää kuvaamista. Lind muistuttaa, että kopteri on alusta monen erilaisen älykkään teknologian hyödyntämiseen ilmasta käsin.

Tammikuun alusta alkaen Suomessakin astuu voimaan EU-dronelainsäädäntö, joka korvaa kansallisen lainsäädännön.

EU-laissa drone-käytölle määritellään kolme kategoriaa: avoin, erityinen ja sertifioitu. Avoin kategoria koskee lähinnä drone-harrastajia. Erityinen-kategoria tuo työkaluja ja pelisääntöjä ammattilaisten suorittamiin vaativampiin tehtäviin raskaammilla laitteilla.

Lainsäädäntö määrittelee pelisäännöt lentäjille, laitteistoille ja riskiarvioinnille. Samalla drone-käyttäjille tulee rekisteröitymisvelvoite. Käyttäjien rekisteriä ylläpitää Traficom.

– Säädökset kiristyvät, mutta toisaalta ne tuovat enemmän työkaluja ammattimaiseen tekemiseen ja mahdollistavat toiminnan myös vaativissa kohteissa, kuten esimerkiksi asutuksen yläpuolella. Lainsäädännön mukana erityiseen luokkaan tulee erilaisia riskiarviointimenetelmiä VTT:n johtava tutkija Timo Lind kertoo.

Hän uskoo, että lähitulevaisuudessa dronet kykenevät kuljettamaan entistä painavampia kuormia. Tämä toisi uudenlaisia käyttökohteita työmaille.

Tulevaisuudessa droneja voidaan mahdollisesti käyttää ostoksien kotiinkuljettamisen lisäksi myös rakennustyömailla materiaalien kuljetukseen

Tulevaisuudessa droneja voidaan mahdollisesti käyttää ostoksien kotiinkuljettamisen lisäksi myös rakennustyömailla materiaalien kuljetukseen

Rakentaja.fi
Varusteet
työmaa
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20216_70969.jpg
Dronet yleistyvät rakennusalalla, mutta haasteita on vielä liuta
Rakennusalalla käyttökohteita riittää, mutta yritysten ei välttämättä kannata ottaa koko drone-toimintaa omalle kontolleen.
20204_64245.jpg
RT:ltä vetoomus kuntien johdolle: Jatketaan julkista rakentamista
Tiedote 21.4.2020Rakennusteollisuus RT on tänään vedonnut suoraan kuntien ylimpään johtoon, jotta kunnat eivät leikkaisi teknisen toimialan toiminnoistaan koronaepidemian keskellä.Koronarajoitukset hiljensivät monia aloja, mutta rakentamista on pystytty jatkamaan suhteellisen normaalisti. Alan työllistävä merkitys on entisestään korostunut ja korostuu edelleen epidemian jälkeisessä jälleenrakentamisessa.Rakennusteollisuus RT on tänään vedonnut kuntien johtoon, jotta julkista rakentamista jatkettaisiin mahdollisimman normaalisti, käynnistäen uusia hankkeita ennen kriisiä laadittujen investointisuunnitelmien mukaisesti. Hankkeita toivotaan mahdollisuuksien mukaan myös aikaistettavan elvytystarkoituksessa."Jos suunnitelmiin perustuvia investointeja ja tilauksia nyt nopeasti jarrutetaan tai perutaan, niin nopeilla koronarajoitustoimilla saavutetut edellytykset jatkaa työntekoa jäävät hyödyntämättä, ja heikennämme yhteiskunnan kykyä toipua nopeasti kriisistä", vetoomuksessa sanotaan.Infratyön teettäminen on juuri kannattavaa. Öljyn hinnan putoaminen laskee hintoja ja hiljentynyt liikenne helpottaa töiden tekemistä. Tekemättä jäävät työt taas lisäävät korjausvelkaa: vauriot pahenevat ja niiden korjaaminen on parin vuoden päästä kallista.
20203_63142.jpg
Mikä on työturvallisuuden merkitys? Voiko haarniskassa tehdä töitä?
Työturvallisuus on ollut tapetilla ja keskustelunaiheena voimakkaasti lähivuosikymmeninä. Se on hyvä asia, ihmishenki kun sattuu olemaan tärkeä. Pahimmassa tapauksessa siis sattuu jopa kuolemantapauksia ja jokainen on liikaa. Jokainen meistä on arvokas ja liian arvokas menetettäväksi vain sen takia, kun ei nyt vaan jaksanut laittaa valjaita kiinni tai työ on vaikkapa tehty "mitä nyt turhaan telineitä rakentamaan, nopeasti mää sen tosta hoidan pois alta" -periaatteella.
20206_65459.jpg
Tukimuurielementtien valikoima laajenee - lisää kokoja ja visuaalisuutta
Rudus lisää kesän 2020 aikana tukimuurielementtiensä valikoimaa, saatavilla on siis lisää kokoja sekä uudenlaista visuaalista ilmettä. L-tukielementtejä valmistetaan nyt kuudessa eri korkeudessa ja pinnoituksessakin löytyy useita vaihtoehtoja.
20201_61942.jpg
Kosteudenhallinnan riskit hankkeen eri vaiheissa
HankesuunnitteluvaiheEnnakoiva kosteudenhallintaKosteudenhallinnan suunnittelu aloitetaan yleensä liian myöhäisessä vaiheessa. Kosteudenhallintakoordinaattori otetaan mukaan vasta kun hanketta on suunniteltu jo hyvinkin pitkälle, yleensä hieman ennen rakennusluvan hakemista. Tämä käytäntö ei jätä koordinaattorille mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti ja ennen kaikkea ennakoivasti hankesuunnitteluratkaisuihin tai hankkeen aikataulutukseen.Usein pelätään sitä, että koordinaattorin kiinnittäminen projektiin jo alkuvaiheessa lisäisi hankkeen kustannuksia. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kustannukset vain siirtyvät eteenpäin.Samalla kuitenkin heikennetään hankkeen kosteudenhallintaa suunnittelun puutteen vuoksi.Joonas Sihvon (A-Insinöörit) mukaan on tärkeää varmistaa ennakoivasti hankkeen kosteudenhallinnassa onnistuminen jo hankesuunnitteluvaiheen alussa. Näin varmennetaan hankkeen ja takuun aikana terveellinen sisäilma koko elinkaaren ajaksi.
20221_74401.jpg
Likaiset työt eivät kiinnosta, myöhässä työmaalle: "Työntekijöiden asenteissa on korjattavaa"
Rakennustyömailla tarvitaan yhä ammattitaitoisempaa työvoimaa. Toisen asteen ammattikoulutus ei kaikilta osin vastaa käytännön tarpeita. Kyse on osittain myös asenneongelmasta.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton