• Etusivu
  • Rakentaminen

Ympäristövaatimukset asettavat paineita yrityksille – "Yhteinen tavoite puuttuu"

Rakentajan toimitus
Julkaistu 10.02.2022Päivitetty 15.11.2022
20222_76882.jpg

EU:n ja Suomen kunnianhimoiset ympäristötavoitteet haastavat rakennusalaa lähivuosina.

Juuri nyt pinnalla ovat muun muassa kestävä rahoitus, hiilitullit sekä Suomen kansallinen kiertotalousohjelma.

Rakennusteollisuus RT:n havaintojen mukaan moni alan yritys kokee, että uusia vaatimuksia tulee liian nopealla aikataululla. Samaan aikaan ohjeistus on ollut yritysten kokemuksen mukaan puutteellista. Moni yritys on eksynyt termi- ja säädösviidakkoon.

Rakennusteollisuus RT:n elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Juha Laurila ei kuitenkaan puhuisi kestävän kehityksen ähkystä.

– Kokonaisuudessaan kestävän rakentamisen kenttä on tällä hetkellä varsin sirpaloitunut. Toimintaa on paljon ja se on hajautuneena eri organisaatioihin. Toiminnalta puuttuu yhteinen tavoite eikä yhteistyö ole tehokkainta mahdollista. Voisi sanoa, että kokonaisuudelta puuttuu punainen lanka.

"Merkittävä tiedon tarve"

Rakennusteollisuus RT on aloittanut kestävän rakentamisen ohjelman luomisen rakennussektorille. Sen tavoitteena on varmistaa, että ympäristötavoitteisiin päästään. Samalla pyritään helpottamaan säädösviidakossa toimimista ja vahvistamaan kestävää kilpailuetua alalla.

Laurila toivoo, että toimenpideohjelma auttaa yrityksiä sisäistämään kestävän rakentamisen merkityksen liiketoiminnalle.

– Toimenpideohjelmalla haluamme lisätä yritysten konkreettista liiketoimintahyötyä kasvavien kestävyyskriteerien markkinoilla pitkällä aikavälillä.

Tiedon tarve alalla esimerkiksi eri säädöksistä on Laurilan mukaan merkittävä. Eniten haasteita on pienemmillä yrityksillä, joilla ei ole välttämättä riittäviä resursseja pysyä kärryillä nopeasti muuttuvassa sääntelyssä.

"Edelläkävijöitä löytyy, mutta tietotarve on iso ottaen huomioon sääntelyn nopean kehittymisen. Helmikuussa käynnistämme vähähiiliseen rakentamiseen pureutuvan koulutuskokonaisuuden ja ilmoittautuneita on paljon. Yksi tavoitteistamme on tuottaa selkeä, ymmärrettävä, ylläpidettävä ja helposti viestittävä kokonaiskuva kestävästä rakentamisesta yrityksille ja sidosryhmille. Näen, että tästä hyötyvät sekä isot että pienet yritykset"
Juha Laurila, elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja, Rakennusteollisuus RT

Kestävän rakentamisen ohjelmakokonaisuus käsittää ilmastokysymysten lisäksi myös luonnon monimuotoisuuteen sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kiertotalouteen liittyviä aihekokonaisuuksia.

EU-komission tavoitteena on ilmastoneutraali Eurooppa vuonna 2050. Viime vuosina tavoitteita on tiukennettu entisestään. Ilmastopaketti muuttaa esimerkiksi liikenteen ja energiasektorin veropolitiikkaa siten, että kasvihuonepäästöjä pystytään vähentämään vähintään 55 prosenttia jo vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Rakentaminen
ympäristö
laki
määräykset
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20218_72052.jpg
Tiili osana vähähiilistä rakentamista
Tiili on perinteinen, jo vuosituhansia käytetty rakennusmateriaali. Sen kestävyys niin runko- kuin julkisivurakentamisessa on todettavissa kauniisti patinoituneissa vahoissa tiilirakennuksissa ympäri maailmaa. Ekologisesti kestävässä rakentamisessa rakenteilta vaaditaan pitkäikäisyyttä, elinkaaritaloudellisuutta ja kierrätettävyyttä - ominaisuuksia, jotka voidaan kaikki saavuttaa keraamisilla tiiliratkaisuilla.
20203_63275.jpg
Suomen rakennuskannan päästöistä pois 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä
Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia on valmistunut. Strategia koskee vuoden 2020 alkuun mennessä valmistuneita asuin- ja palvelurakennuksia, joita on yhteensä 1,4 miljoonaa. Sen tavoitteeksi on asetettu vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Strategia on osa vuonna 2018 voimaan tulleen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa.
20221_76544.jpg
Tietosuoja paranee ja vertailu helpottuu energiatodistus­rekisterissä
Rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettuun lakiin on tehty muutoksia, jotka parantavat energiatodistustietojen saatavuutta ja energiatodistusten laatijoiden henkilötietojen suojaa.
20203_63049.jpg
Suomi kiirehtii EU:n päästövähennystavoitteen kiristämistä
Suomi ja 11 muuta EU-maata vetoavat Euroopan komissioon, jotta unionin 2030 päästövähennystavoitetta kiristettäisiin mahdollisimman pian. Ympäristöministerit keskustelevat EU:n ilmastotoimista 5.3. järjestettävässä ympäristöneuvoston kokouksessa.
asbestipitoinen kattolevy sekä rakennuspiirustus
Purkukartoitus – mikä se on ja milloin sitä tarvitaan?
Pelkkä nimi antaa jo vihjeen siitä, mitä purkukartoitus tarkoittaa. Ennen rakennuksen purkamista on tehtävä kartoitus, jossa tunnistetaan vaaralliset haitta-aineet sekä purkumateriaalit. Kartoitus on laillinen velvoite uuden maankäyttö- ja rakennuslain (KRL) myötä. Laki astuu voimaan 1.1.2025 ja sen nimike on nyt muutettu. Uusi on Alueidenkäyttölaki. Nyt purkukartoitus on huomioitava jo heti hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi lokakuussa 2022 uudistui haitallisia aineita käsittelevä RT-kortisto, ja listalle tuli lisää tutkittavia yhdisteitä.
20221_76623.jpg
Kenen vastuulla on huoltaa tai tarkastaa taloyhtiön hissit?
Hissit ovat monessa taloyhtiössä arkipäivää ja joillekin välttämättömyys, jota ilman ei pysty suoriutumaan arkielämästä. Tiedätkö kuka huoltaa ja on vastuussa hissitarkastuksista? Entä kuka on vastuussa hissin turvallisesta toiminnasta? Onko asiaa tiedostettu taloyhtiössänne?

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton