• Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika

 • Etusivu
 • Rakentaminen

Ympäristövaatimukset asettavat paineita yrityksille – "Yhteinen tavoite puuttuu"

Rakentajan toimitus
Julkaistu 10.02.2022Päivitetty 15.11.2022
20222_76882.jpg

EU:n ja Suomen kunnianhimoiset ympäristötavoitteet haastavat rakennusalaa lähivuosina.

Juuri nyt pinnalla ovat muun muassa kestävä rahoitus, hiilitullit sekä Suomen kansallinen kiertotalousohjelma.

Rakennusteollisuus RT:n havaintojen mukaan moni alan yritys kokee, että uusia vaatimuksia tulee liian nopealla aikataululla. Samaan aikaan ohjeistus on ollut yritysten kokemuksen mukaan puutteellista. Moni yritys on eksynyt termi- ja säädösviidakkoon.

Rakennusteollisuus RT:n elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Juha Laurila ei kuitenkaan puhuisi kestävän kehityksen ähkystä.

– Kokonaisuudessaan kestävän rakentamisen kenttä on tällä hetkellä varsin sirpaloitunut. Toimintaa on paljon ja se on hajautuneena eri organisaatioihin. Toiminnalta puuttuu yhteinen tavoite eikä yhteistyö ole tehokkainta mahdollista. Voisi sanoa, että kokonaisuudelta puuttuu punainen lanka.

"Merkittävä tiedon tarve"

Rakennusteollisuus RT on aloittanut kestävän rakentamisen ohjelman luomisen rakennussektorille. Sen tavoitteena on varmistaa, että ympäristötavoitteisiin päästään. Samalla pyritään helpottamaan säädösviidakossa toimimista ja vahvistamaan kestävää kilpailuetua alalla.

Laurila toivoo, että toimenpideohjelma auttaa yrityksiä sisäistämään kestävän rakentamisen merkityksen liiketoiminnalle.

– Toimenpideohjelmalla haluamme lisätä yritysten konkreettista liiketoimintahyötyä kasvavien kestävyyskriteerien markkinoilla pitkällä aikavälillä.

Tiedon tarve alalla esimerkiksi eri säädöksistä on Laurilan mukaan merkittävä. Eniten haasteita on pienemmillä yrityksillä, joilla ei ole välttämättä riittäviä resursseja pysyä kärryillä nopeasti muuttuvassa sääntelyssä.

"Edelläkävijöitä löytyy, mutta tietotarve on iso ottaen huomioon sääntelyn nopean kehittymisen. Helmikuussa käynnistämme vähähiiliseen rakentamiseen pureutuvan koulutuskokonaisuuden ja ilmoittautuneita on paljon. Yksi tavoitteistamme on tuottaa selkeä, ymmärrettävä, ylläpidettävä ja helposti viestittävä kokonaiskuva kestävästä rakentamisesta yrityksille ja sidosryhmille. Näen, että tästä hyötyvät sekä isot että pienet yritykset"
Juha Laurila, elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja, Rakennusteollisuus RT

Kestävän rakentamisen ohjelmakokonaisuus käsittää ilmastokysymysten lisäksi myös luonnon monimuotoisuuteen sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kiertotalouteen liittyviä aihekokonaisuuksia.

EU-komission tavoitteena on ilmastoneutraali Eurooppa vuonna 2050. Viime vuosina tavoitteita on tiukennettu entisestään. Ilmastopaketti muuttaa esimerkiksi liikenteen ja energiasektorin veropolitiikkaa siten, että kasvihuonepäästöjä pystytään vähentämään vähintään 55 prosenttia jo vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Rakentaja.fi
Rakentaminen
ympäristö
laki
määräykset
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20217_71691.jpg

Mitä kohuttu ilmastopaketti tarkoittaa rakennusalalle?

EU:n ilmastopaketti on vaikutuksiltaan vielä monelta osin epäselvä. Otimme selvää, mitä se voi tuoda tullessaan rakennusteollisuudelle.

20205_64569.jpg

YM: Vapaaehtoinen sopimus työmaiden päästöjen vähentämiseksi

Ympäristöministeriön (YM) tiedote 4.5.2020Ympäristöministeriö sekä Espoon, Helsingin, Vantaan ja Turun kaupungit neuvottelevat vapaaehtoisesta green deal -sopimuksesta työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa kesällä 2020, mutta sopimuksessa määritellyt toimenpiteet on jo osin käynnistetty.Sopimuksen tavoitteena on, että kaupunkien työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilivapaita, eli niillä ei käytetä fossiilisia polttoaineita työkoneissa tai työmaiden sisäisissä kuljetuksissa. Työmaiden sähkönä ja lämmityksessä käytetään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, kaasua, nestemäisiä polttoaineita tai kaukolämpöä. Lisäksi tavoitteena on, että vuoden 2030 loppuun mennessä myös työmaiden ulkoisissa kuljetuksissa käytettävät ajoneuvot toimivat fossiilivapailla polttoaineilla, ja työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

20203_63275.jpg

Suomen rakennuskannan päästöistä pois 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia on valmistunut. Strategia koskee vuoden 2020 alkuun mennessä valmistuneita asuin- ja palvelurakennuksia, joita on yhteensä 1,4 miljoonaa. Sen tavoitteeksi on asetettu vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Strategia on osa vuonna 2018 voimaan tulleen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa.

20218_72052.jpg

Tiili osana vähähiilistä rakentamista

Tiili on perinteinen, jo vuosituhansia käytetty rakennusmateriaali. Sen kestävyys niin runko- kuin julkisivurakentamisessa on todettavissa kauniisti patinoituneissa vahoissa tiilirakennuksissa ympäri maailmaa. Ekologisesti kestävässä rakentamisessa rakenteilta vaaditaan pitkäikäisyyttä, elinkaaritaloudellisuutta ja kierrätettävyyttä - ominaisuuksia, jotka voidaan kaikki saavuttaa keraamisilla tiiliratkaisuilla.

20203_63049.jpg

Suomi kiirehtii EU:n päästövähennystavoitteen kiristämistä

Suomi ja 11 muuta EU-maata vetoavat Euroopan komissioon, jotta unionin 2030 päästövähennystavoitetta kiristettäisiin mahdollisimman pian. Ympäristöministerit keskustelevat EU:n ilmastotoimista 5.3. järjestettävässä ympäristöneuvoston kokouksessa.

20221_76544.jpg

Tietosuoja paranee ja vertailu helpottuu energiatodistus­rekisterissä

Rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettuun lakiin on tehty muutoksia, jotka parantavat energiatodistustietojen saatavuutta ja energiatodistusten laatijoiden henkilötietojen suojaa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton