• Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika

 • Etusivu
 • Palvelut

Ympäristöministeriön uusi ohjelma panostaa ikääntyneiden asumiseen

Rakentajan toimitus
Julkaistu 23.03.2020Päivitetty 15.11.2022
20203_63627.jpg

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022. Tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan asumisen muutoksia ja varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi.

"Maamme väestö vanhenee nopeasti, ja ikääntyneille sopivia, esteettömiä ja turvallisia asuntoja tarvitaan huomattavasti lisää. Myös ikääntyneiden yhteisöllisyyden edistäminen asuinalueilla ja asumisessa on tärkeää, sillä näin vähennetään yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Ratkaisuja tulee löytää nyt, hyvissä ajoin tulevaa ennakoiden," sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ennusteiden mukaan vuonna 2040 yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Kaikkein vanhimpien määrä kasvaa nopeimmin: yli 85-vuotiaiden määrään arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan 20 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa on noin 500 000 esteetöntä asuntoa, mikä vastaa 15 prosenttia asuntokannasta. Yhä useampi ikääntynyt asuu tulevaisuudessa yksin, mikä lisää yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Esteettömiä asuntoja ja ikäystävällisiä asuinalueita

Ikääntyneiden asumistarpeet ja -toiveet ovat erilaisia, joten tarvitaan monenlaisia toimia nykyisen asuntokannan korjaamisesta uudenlaisten asumisratkaisujen luomiseen sekä asuinalueiden kehittämiseen.

Ohjelmassa avustetaan kuntien kehittämishankkeita. Niillä tuetaan ikääntyneiden kansalaisten sekä kuntien varautumista tuleviin asumisen tarpeisiin, edistetään asuntokannan korjaamista, luodaan uudenlaisia yhteisöllisempiä asumisratkaisuja sekä kehitetään asuinalueita ikäystävällisemmiksi. Kunnille suunnattu rahoitushaku avautuu myöhemmin keväällä.

Valtio avustaa iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaamista esteettömiksi. Ohjelmassa näiden korjaus- ja esteettömyysavustusten käyttöä edistetään hakuprosessia ja siihen liittyvää neuvontaa tehostamalla. Lisäksi tuetaan paikallisten hissityöryhmien toimintaa. Vuosina 2020-2022 korjausavustuksiin on myönnettävissä 92 miljoonaa euroa, erityisryhmien investointiavustuksesta noin 130 miljoonaa euroa on käytettävissä ikääntyneiden asumishankkeisiin sekä ARA-vuokratalojen korjaamiseen ikääntyneille sopiviksi on varattu 25 miljoonaa euroa.

Ohjelmassa myös jaetaan ikääntyneiden asumiseen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä muun muassa seminaarien ja muun yhteistyön kautta.

Ikäystävällinen asunto on esteetön ja turvallinen. Ikäystävällinen asuinalue on sellainen, jossa myös toimintakyvyltään heikentynyt henkilö voi liikkua ja osallistua. Tarvittavat palvelut ovat helposti saavutettavissa, ja ympäristö tukee yhteisöllisyyttä esimerkiksi sopivien kohtaamispaikkojen kautta. Ikäystävällisiksi suunnitellut asunnot ja asuinalueet sopivat kaikille. Esimerkiksi esteettömyydestä hyötyvät lastenvaunujen kanssa liikkuvat, pyörätuolilla kulkevat sekä kaikki muut, joiden liikunta- ja toimintakyky on heikentynyt.

Ympäristöministeriö toteuttaa ohjelmaa yhdessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn, kuntien, kuntayhtymien, Kuntaliiton sekä eläkeläis-, vanhus-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen kanssa. Toimenpideohjelma on osa tulevaa poikkihallinnollista Ikäohjelmaa.

Lisätietoja:

Asuntoneuvos Raija Hynynen, p. 0295 250 093, raija.hynynen@ym.fi

Rakentaja.fi
Palvelut
määräykset
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20208_66125.jpg

YM: osallistu kyselyyn ja anna kommenttisi rakentamisen vastuista pykäläluonnoksiin

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen vastuita koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista.

20222_76882.jpg

Ympäristövaatimukset asettavat paineita yrityksille

EU:n ja Suomen kunnianhimoiset ympäristötavoitteet haastavat rakennusalaa lähivuosina.

20216_71428.jpg

Näin MaaRYL uudistui - Katso keskeisimmät muutokset

Yhtenäiset laatuvaatimukset säästävät aikaa, parantavat tuottavuutta ja vähentävät sopimuserimielisyyksiä.

20204_64233.jpg

RASI Ry esittää kotitalousvähennyksen kasvattamista

RASI Ry:n tiedote 22.4.2020Rakentaminen on paikallista taloudellista aktiivisuutta laajasti tukeva ja työllistävä toimiala, jolla suunnatut oikeat panostukset elvyttäisivät nyt kansantaloutta laajasti. Kotitalousvähennyksen palauttaminen aikaisemmalle tasolleen virvoittaisi nopeasti rakentamisen alan työllisyyttä, kauppaa ja teollisuutta.

20204_63777.jpg

Rakennustyömailla odotettavissa viivästyksiä työvoiman vähentyessä

Hallitus päätti 19.3. alkaen rajoittaa rajaliikennettä, mikä koskee myös työmatkaliikennettä. Rajoitukset vaikuttavat Suomen rakennusalaan, jolla työskentelee paljon ulkomaista työvoimaa.Koronaviruksen aiheuttama tilanne on uusi myös rakennusalalla. Ympäristöministeriö käynnistää maanantaina 23.3. työryhmän, joka seuraa asunto- ja rakennusmarkkinoiden tilannetta yhdessä alan toimijoiden kanssa sekä tekee ehdotuksia tarvittavista toimista. Työryhmään osallistuvat ympäristöministeriön lisäksi valtiovarainministeriö, sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Rakennusteollisuus RT ry sekä RAKLI ry.

20203_63275.jpg

Suomen rakennuskannan päästöistä pois 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia on valmistunut. Strategia koskee vuoden 2020 alkuun mennessä valmistuneita asuin- ja palvelurakennuksia, joita on yhteensä 1,4 miljoonaa. Sen tavoitteeksi on asetettu vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Strategia on osa vuonna 2018 voimaan tulleen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton