• Etusivu
  • Rakentaminen

Rakentamisen päästöjen raportointi muuttuu

- Uudet työkalut helpottavat hiilidioksidipäästöjen arviointia

Julkaistu 06.02.2024
Rakennustelineet

Rakennusala aiheuttaa suoraan ja välillisesti merkittävän määrän globaaleista hiilidioksidipäästöistä, jonka vuoksi alan ohjaus tulee tiukentumaan merkittävästi lähitulevaisuudessa. Karelia-ammattikorkeakoulu on julkaissut työkaluja rakentamisen alan vähähiilisyyden edistämiseksi. Kehitettyjä työkaluja ovat muun muassa laskurit rakenteiden päästöjen arviointiin ja rakennusalan yritysten toiminnan päästöjen laskemiseen sekä ilmastoviisaan rakentamisen tietopankki.

Ilmastoselvitys rakennushankkeen päästövaikutuksista

Vuoden 2025 alusta voimaan tuleva uusi kansallinen rakennuslaki velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvää laatimaan ilmastoselvityksen, jolla todetaan rakennushankkeen elinkaaren päästövaikutukset (CO2e) uudis- sekä korjausrakentamisen osalta. Euroopan Unionin Corporate Sustainability Reportive ‑direktiivi (CRSD) velvoittaa puolestaan kaikkia suuria yrityksiä toteuttamaan kestävyysraportointia toimintansa ympäristövaikutuksista. Lähitulevaisuudessa tämä raportointivelvoite koskee myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Työkaluja rakentamisen päästöjen arviointiin

Karelia-ammattikorkeakoulu osana rakentamiseen liittyvää sekä koulutustoimintaa sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa haluaa olla osaltaan kehittämässä ja uudistamassa rakennusalaa kansallisiin päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi. Osana tätä työtä on lähdetty kehittämään helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla voidaan vastata rakennusalan toiminnallisiin- ja osaamistarpeisiin varsinkin pienien- ja keskisuurien rakennusalan yritysten näkökulmasta.

Kehitetyt työkalut on toteutettu osana Rakentamisen vihreä siirtymä (RAVI) -projektia (1.8.2021-31.12.2023). Projektin päärahoittajana toimi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR-ohjelmasta. Osarahoittajana toimivat Business Joensuu sekä projektin kumppaneina toimivat yritykset.

Tietoa julkaisijasta:

Karelia-ammattikorkeakoulu | Karelia University of Applied Sciences

Tikkarinne 9, FI-80200 Joensuu

Rakentaminen
ympäristö
suunnittelu
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

kuin villapaitaan puettu muurattu tiilijulkisivu
Kuin villapaitaan puettu – kaunis tiilijulkisivu
Julkisivu voi olla jotain persoonallista, mielenkiintoa herättävää sekä kestävää. Näin ajateltiin myös Helsingin Maununnevalle valmistuvan, neljä kerrostaloa käsittävän kokonaisuuden kohdalla. Hankkeen tilaajana toimi Helsingin asuntotuotantotoimisto ja arkkitehtisuunnittelusta vastasivat ARK-housen arkkitehdit, pääsuunnittelija Hannu Huttunen sekä rakennussuunnittelija Tina Ullrich.
20218_72052.jpg
Tiili osana vähähiilistä rakentamista
Tiili on perinteinen, jo vuosituhansia käytetty rakennusmateriaali. Sen kestävyys niin runko- kuin julkisivurakentamisessa on todettavissa kauniisti patinoituneissa vahoissa tiilirakennuksissa ympäri maailmaa. Ekologisesti kestävässä rakentamisessa rakenteilta vaaditaan pitkäikäisyyttä, elinkaaritaloudellisuutta ja kierrätettävyyttä - ominaisuuksia, jotka voidaan kaikki saavuttaa keraamisilla tiiliratkaisuilla.
202010_66875.jpg
Rakennusala isossa roolissa kiertotaloudessa
World Circular Economy Forum (WCEF) järjestettiin kuluvalla viikolla neljättä kertaa. Tänä vuonna koronapandemia pakotti järjestäjät muuttamaan foorumin verkkotapahtumaksi, johon ilmoittautui yli 5000 osallistujaa lähes 140 maasta. Alun perin tapahtuma piti järjestää Kanadassa.
Suomalaiset vedenkäyttäjät pystyvät merkittäviin muutoksiin vedenkulutustottumuksissaan.
Valitse tulevaisuuden tarpeet täyttävä vedenmittausjärjestelmä
Vedenkulutusta on tarpeen vähentää, ja suomalaisilla siihen on varaa hyvinvoinnista tinkimättä. Veden säästämiseen kannustava mittausjärjestelmä antaa muutokseen tarvittavan sysäyksen ja edistää samalla ESG-tavoitteisiin pääsyä.
20218_71769.jpg
Betoni rakennusmateriaalina: Betonin uudet muodot - osa 2
Betoni muuttaa muotoaan siitä perinteisestä harmaasta sementin, kiven ja veden yhdistelmästä kohti monimuotoisempaa rakennusmateriaalia. Betonilla lienee tylsähkö, mutta tehokas ja turvallinen maine rakennusmateriaalina. Tehokkuus on ollut pitkään kilpailuvaltti, mutta ekologisuus ja edustavuus on vallannut alaa. Betonin kohdalla se tarkoittaa pienempää hiilijalanjälkeä, mutta myös painetta betonin muokkautuvuuteen rakennusmateriaalina. Katsahdamme tässä artikkelissa betonin uusiin muotoihin suunnittelussa vaikuttaviin betonin innovaatioihin ja ratkaisuihin.
20216_38996.jpg
Kivien käyttäminen piharakentamisessa
Kivet luovat pihalle paitsi mielenkiintoisia kiintopisteitä, myös lisäävät helppokulkuisuutta ja pihan siistinä pitämistä. Erilaisten pihakivien käyttö rinnakkain taas lisää kiinnostavuutta. Mutta mistä tietää, mitkä kivet soveltuvat toistensa pariksi ja miten niistä saadaan luotua se paras kokonaisuus – siihen apuna toimii pihasuunnitelma.Kivien käyttöön otetaan kantaa pihasuunnitelmassa tai erillisessä kiveyssuunnitelmassa. Maastonmuodot ja tehdyt suunnitteluratkaisut vaikuttavat erilaisten kivituotteiden tarpeeseen. Suunnittelun varhaisessa vaiheessa on paikallaan selvittää halutaanko ja voidaanko piharakentamisessa hyödyntää tontilta tai lähistöltä löytyvää kiveä, esimerkiksi maakivet ja ampukivilouhe ovat monikäyttöisiä materiaaleja. Niiden rakennusaikainen varastoiminen voi olla haaste, ja kappaleiden paino voi tuoda oman vaikeutensa. Yleensä käsittelyyn ja asentamiseen vaaditaan konevoimaa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton