• Etusivu
  • Varusteet

Tukes tiedottaa: Vääräntyyppinen ruuvi voi aiheuttaa rakenteiden sortumisen

Rakentajan toimitus
Julkaistu 17.11.2022
Puuruuvi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo tiedotteessaan saaneensa ilmoituksia vaaratilanteista, joissa vääräntyyppisen ruuvin käyttö on aiheuttanut puurakenteisten telineiden ja rakennelmien sortumisia. Tukes on testauttanut eri valmistajien ruuveja ja selvittänyt, millaisin tiedoin irtoruuveja myydään kuluttajille ja ammattilaisille. Tukesin havaintojen mukaan rautakaupoissa ei kerrota riittävän tarkkaan, mihin käyttötarkoitukseen irtoruuvit soveltuvat, jolloin ostajan on vaikea valita oikeanlainen ruuvi oikeaan käyttötarkoitukseen.

Kaikissa myyntiliikkeissä ei kerrota riittävän tarkkaan ruuvien käyttötarkoitusta

Rautakauppoihin tehdyillä valvontakäynneillä havaittiin, että irtokappaleittain myytävien ruuvien, ns. kiloruuvien, ilmastorasitusluokkaa ja tietoa ruuvien tuotehyväksynnästä ei esitetä irtotavarahyllyillä riittävän selkeästi. Hyvin usein tieto puuttui kokonaan.

–  Näiden tietojen pitäisi olla aina riittävän hyvin esillä, jotta kuluttaja tai ammattilainen tietäisi, missä olosuhteissa ruuveja voi käyttää. Yleensä irtokappaleittain myytävät ruuvit ovat sähkösinkittyjä C1
-ilmastorasitusluokan ruuveja, jotka on tarkoitettu vain kuiviin sisätiloihin, sanoo ylitarkastaja Petri Kulmala

Vääränlaisen ruuvin käyttö on aiheuttanut rakennelmien sortumisia

Tukesin tietoon on tullut useita tapauksia, jossa näitä irtokappaleittain myytyjä kuiviin sisätiloihin tarkoitettuja C1-ilmastorasitusluokan ruuveja on käytetty kantaviin väliaikaisiin ja pysyviin puurakenteisiin ulkotiloissa. Tällaisia rakennelmia ovat olleet esimerkiksi itse tehdyt katokset ja varastot tai rakennus- tai huoltotöitä varten rakennetut telineet, jotka ovat sortuneet ruuviliitoksen petettyä. Myös hirvimetsästykseen käytettyjä passitorneja on sortunut ruuviliitosten pettämisen seurauksena.

– Kuluttajien tulisi kiinnittää huomiota pientenkin rakennelmien ja rakennusten käyttöturvallisuuteen vaikuttaviin rakenteellisiin liitoksiin ja käyttää niissä oikeanlaisia rakennustuotteita. Normaalisti talonrakentamisessa on mukana aina rakennesuunnittelija, joka mitoittaa rakenteet ja valitsee oikeantyyppiset ja -kokoiset ruuvit puuliitoksiin. Tukes suosittelee turvallisuussyistä ottamaan ammattilaisen mukaan myös lupavapaisiin rakennuksiin ja rakennelmiin suunnittelemaan kantavat puuliitokset, Kulmala neuvoo.

– Myös niiden rakennusten, jotka eivät esimerkiksi kunnan tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan ole luvanvaraisia, on täytettävä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset käyttöturvallisuuden osalta, Kulmala jatkaa.

Suomessa ulkotiloihin tarkoitettuihin rakenteellisiin puuliitoksiin on käytettävä säänkestäviä ruuveja, eli vähintään C2-ilmastorasitusluokkaan tarkoitettuja ruuveja. Ilmastorasitusluokan ilmoittaminen ei sisälly standardin vaatimuksiin, mutta osa valmistajista ilmoittaa sen. Ilmastorasitusluokka esitetään aina CE-merkinnästä erikseen paketissa tai pakettia seuraavissa dokumenteissa.

Ruuveista löytyi puutteita testeissä

Tukes on tänä vuonna testauttanut ruuveja Eurofins Expert Services -testauslaboratoriossa. Testeihin valittiin kuuden eri valmistajan tuotteita, joiden käyttökohde on kantavien ja ei-kantavien puurakenteiden ja -liitosten valmistaminen. Kaikki ruuvit oli valmistettu Euroopan talousalueen ulkopuolella. Näytteet hankittiin rautakaupoista. Kaikki ruuvit oli CE-merkitty joko harmonisoidun standardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) kautta.

Testien tarkoituksena oli selvittää, täyttävätkö ruuvit valmistajan ilmoittamat suoritustasot ja ruuveja koskevan standardin vaatimukset. Tuotteista testattiin ruuvien ulkomitat, myötömomentti, vetomurtokestävyys ja vääntömurtokestävyys.

Testien perusteella suurimmassa osassa ruuveista havaittiin puutteita, eivätkä niiden ominaisuudet vastanneet niistä annettuja tietoja. Useamman valmistajan ruuvit eivät täyttäneet standardin vaatimuksia eivätkä ilmoitettuja suoritustasoja. Myös suoritustasoilmoitusten sisällöissä oli puutteita. Osassa ei esimerkiksi ilmoitettu lainkaan ruuvin mitoitustietoja, kuten kierteisen varren sisämittaa, kierrepituutta, eikä kannan halkaisijamitta. Näitä mittoja tarvitaan puuliitoksien kuormituskestävyyden laskennassa.

Osa testatuista ruuveista ei ollut pituudeltaan standardin mukaisia. Kahdella valmistajalla myötömomentti- ja vetomurtokestävyydet olivat ilmoitettuja arvoja pienemmät, eivätkä ne täyttäneet EN 14592 standardissa näille ominaisuuksille asetettuja vaatimuksia.

Tukes selvittää testauksessa ilmenneitä puutteita ruuvien maahantuojien ja jakelijoiden kanssa ja varmistaa, että korjaavilla toimenpiteillä ruuvit vastaavat suoritustasoilmoituksessa esitettyjä arvoja.

Info

Info

Termien selityksiä:

Suoritustaso: Tuotteen ominaisuudet, jotka harmonisoitu tuotestandardi määrittää ko. rakennustuotteen osalta ilmoitettavaksi.

Suoritustasoilmoitus: Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan kaikki ne rakennustuotteen ominaisuuksien arvot, joita tarvitaan kansallisten viranomaissäädösten täyttämiseen.

Ilmastorasitusluokka: Korroosion rasitusluokka (tarkasteltavan materiaalin massahäviö) voidaan määritellä kokeellisesti tai käyttämällä ilmastodataa ja standardissa jokaiselle materiaalille annettua kaavaa.

Varusteet
kiinnitystarvikkeet
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20211_68099.jpg
Sormat-kiinnitysratkaisut
Rakentamisen perusta ovat tietenkin hyvät materiaalit ja rakennusosat sekä näiden oikeaoppinen kiinnittäminen. Luja kiinnitys takaa kestävän ja pitkäaikaisen rakenteen.Rakennusosien nopea ja varma kiinnitys on olennaista sujuvan rakennusprojektin kannalta. Kun työt etenevät aikataulun mukaisesti, myös kustannukset pysyvät kurissa.Talonrakennuksen työsuoritteiden onnistumisessa kiinnitysosilta vaaditaan pitoa ja pysyvyyttä materiaalista riippumatta. Rakenteelle kohdistuu aina rasituksia kuten puristus-, veto- tai leikkausvoimia. Asennuksen on kestettävä kaikki sille aiheutuvat kuormat.Sormat Oy tarjoaa laajan valikoiman helppokäyttöisiä ja luotettavia kiinnitystarvikkeita kaikkiin käyttökohteisiin.
20213_69264.jpg
Luotettava kiinnitysratkaisu tarjoaa parhaan suojan reklamaatioita vastaan
Laadukkaat ja toimivat kiinnikkeet ovat rakennusprojektissa tärkeässä roolissa niin työvaiheiden sujuvan edistymisen kuin suunnitellun lopputuloksenkin varmistamisessa. Käyttökohteisiin oikein valitut kiinnikkeet ovat siten keskeisessä asemassa, kun tavoitteena on pitkäikäinen ja turvallinen rakenne.
Työnjohtaja
Luotettavat kiinnikkeet julkisivupaneeleihin
Rakentamisessa kiinnikkeillä on iso rooli − niiden tulee kestää kaikki suunnitellut kuormat ja rasitukset. Laadukkaat kiinnikkeet ovat myös nopeita ja turvallisia asentaa. Varsinkin rakennuksen julkisivuun kohdistuvat olosuhteet kuten kosteuden ja lämpötilan vaihtelut asettavat tiettyjä vaatimuksia paitsi rakennusmateriaaleille myös niiden asennuksessa käytettäville kiinnikkeille.
20209_66754.jpg
Hybridiallianssimalli on pitänyt Kuopion museon peruskorjauksen budjetissa ja aikataulussa
A-Insinöörien tiedotteen mukaan Kuopion museon peruskorjaus on palkittu Itä-Suomen parhaana rakennusalan yhteistyöhankkeena. Lähes kaksi vuotta kestänyt peruskorjaus- ja laajennushanke valmistuu syyskuun lopussa. Onnistumisen edellytykset loi ensimmäistä kertaa Itä-Suomessa käytetty hybridiallianssimalli.
202112_74097.jpg
Uusiutuvalla energialla vähäpäästöistä lämmittämistä
Uudistuva lämmitysöljy valmistetaan 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Tämä HVO-pohjainen lämmitysöljy (Hydrotreated Vegetable Oil) soveltuu sellaisenaan jo olemassa oleviin öljylämmitysjärjestelmiin ilman kalliita investointeja. Se on kasvattanut kiinnostustaan myös kuntapuolella, missä se voi korvata sekä rakennusten lämmitykseen että työkoneiden käyttöön aiemmin käytetyn kevyen polttoöljyn.
urbaani kaupunkimaisema
Vedenkulutuksen mittaaminen muuttaa maailmaa
Vesitehokkuusyhtiö Smartvatten auttaa kiinteistöjä lisäämään ymmärrystä vedenkulutuksesta, säästämään satoja miljoonia litroja vettä ja suojelemaan sinistä planeettaamme.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton