• Etusivu
  • Tutkimus

Uusi arviointi melun terveysvaikutuksille

Joka viides altistuu liialliselle melusaasteelle

Rakentajan toimitus
Julkaistu 16.12.2021Päivitetty 15.11.2022
202112_74199.jpg

Ei meluta saa, ei itkeä saa, tarkastaja voi tulla ikkunan taa!

Valtioneuvoston antama asetus meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista nostaa ääniympäristön aikaisempaa tärkeämpään rooliin.

Melualueiden läheisyyteen rakentaminen ja ympäristömelulle altistuminen ovat lisääntyneet. Tämä on huomioitu valtioneuvoston antamassa tuoreessa asetuksessa. Uudistetulla ympäristömeluasetuksella tarkennetaan menettelyä, jolla arvioidaan melulle altistuneiden määrää.

Asetuksella määritellään lisäksi melun terveysvaikutusten arviointitapa ja säädetään selvitysten ja toimintasuunnitelmien raportoinnista. Tavoitteena on vähentää melulle altistuvien määrää Suomessa.

Asetuksen keskeisimmät muutokset liittyvät menettelytapoihin, joilla melulle altistumista ja haittavaikutuksia arvioidaan. Näitä ovat muun muassa muutokset laskentamenettelyssä.

– Melumallinnuksella arvioidaan meluvyöhykkeet ja niissä melulle altistuneiden määrä. Muita ovat terveysvaikutusten arviointitapa sekä tiedon raportointi- ja tallentamistavat, ympäristöneuvon Ari Saarinen ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolta kertoo.
Melun haitallisten terveysvaikutusten arviointi perustuu maailman terveysjärjestön (WHO) esittämiin suosituksiin. Terveysvaikutuksia arvioidaan sepelvaltimotaudin, vakavan unihäiriön ja melun merkittävän häiritsevyyden perusteella. Pitkäaikainen altistuminen melulle lisää stressiä ja sitä kautta voi kasvattaa sepelvaltimotaudin riskiä. Vakavan unihäiriön riski liittyy puolestaan rakennusten sisätiloihin kantautuvaan ympäristömeluun. Rakennusten ulkovaipan ääneneristyksestä on annettu säännöksiä ääniympäristöasetuksessa.

– Melun merkittävä häiritsevyys liittyy erityisesti rakennusten piha- ja oleskelualueiden sekä virkistysalueiden meluun. Keskeisin melulähde on tieliikenne, Saarinen sanoo.
Suomessa ympäristömelulle altistuu noin 20 prosenttia väestöstä.

Info

Info

Voimaan 15. joulukuuta

Selvityksessä ei huomioida rakennustyömaita. Selvityksiä ja toimenpidesuunnitelmia voidaan Saarisen mukaan kuitenkin soveltaa alueidenkäyttöä ja rakentamista suunniteltaessa sekä lupamenettelyissä.

Tuoreen asetuksen soveltaminen koskee suurimpia väestökeskittymiä sekä vilkkaimpia teitä, rautateitä ja lentopaikkoja. Selvitysvelvolliset kunnat, Väylävirasto ja Finavia laativat meluselvitykset viiden vuoden välein. Asetus tulee voimaan 15. joulukuuta ja se korvaa valtioneuvoston aikaisemman asetuksen meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista.

Tuoreen asetuksen soveltaminen koskee suurimpia väestökeskittymiä sekä vilkkaimpia teitä, rautateitä ja lentopaikkoja.

Tuoreen asetuksen soveltaminen koskee suurimpia väestökeskittymiä sekä vilkkaimpia teitä, rautateitä ja lentopaikkoja.

Rakentaja.fi
Tutkimus
sisätilat
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20204_63787.jpg
Miksi koivu on yleinen vanereissa, mutta ei ulkolaudotuksissa?
Ne kaksi keskenään hieman erilaista, mutta tarpeellistaMaamme yleisin lehtipuu ja kolmanneksi yleisin puulajimme on yksi osa puurakentamista, mutta myös lisäksi osa keskikesänviettoamme juhannuskoivujen muodossa sekä osa saunomisperinnettämme vihtojen muodossa. Saunavihtaan sopivat parhaiten rauduskoivun kestävät oksat ja vihdan kokoamiseen eli punokseksi hieskoivun sitkeät oksat. Saunan tulipesään päätyy myös koivu useasti hyvän lämpöarvonsa ansiosta sekä koivun tuohikerros sytykkeenä.
201912_61619.jpg
Tehdasrakennusten muuntaminen asuinkäyttöön
Loft-asuntojen suosio ei näytä hiipumisen merkkejä. Autenttinen miljöö luodaan muuntamalla vanha, tyypillisesti 1920-50-luvun tiilirakenteinen tehdasrakennus asuinkäyttöön. Rakennetekninen toiminta poikkeaa kuitenkin nykymääräyksistä niin rakennusfysiikan kuin akustiikan osalta. Lisäksi erityisen huomioitavaa on tehdastiloissa käytettyjen kemikaalijäämien vaikutus rakennusten sisäilmaan.
20203_63451.jpg
Hygienia sisätiloissa RT-ohjekorttisarja maksutta kaikkien käyttöön
Rakennustieto haluaa olla mukana tukemassa koronaviruksen ehkäisyä. Rakennustieto tarjoaa maksutta kaikkien käyttöön RT-ohjekorttisarjan Hygienia sisätiloissa.
tec7 massalla tiivistetään kuvassa ovenkarmeja. Mies seisoo oviaukossa ja levittää liimaa puristimella oven karmiin.
”On muuten hätäinen tarttumaan” – ammattilainen kokeili uutta liimamassaa ja hämmästyi
Liimamassa on tärkeä tuote paitsi rakennusalan ammattilaiselle, myös kotinikkarille. Sen laatu voi osaltaan ratkaista työn lopputuloksen onnistumisen. Ennen ostopäätöstä on hyvä perehtyä liimamassojen ominaisuuksiin, sillä tuotteissa voi olla eroja esimerkiksi kuivumisajassa ja siinä, millaisille materiaaleille massaa suositellaan.IKH:n myymäläverkostoon ja verkkokauppaan äskettäin saapunut TEC7:n liima- ja tiivistemassaperhe helpottaa ammattilaisen ja nikkaroitsijan työtä. Valikoimasta löytyvä A-TEC paitsi liimaa, myös saumaa ja tiivistää. Näin ollen se korvaa muun muassa asennus- ja puuliimat, silikonitiivisteaineet sekä akrylaattiliimat.
20204_63783.jpg
Mitkä ovat yleisimmät rakentamiseen käytetyt puulajit Suomessa?
Suomen pinta-alasta on 75% metsää. Puun käyttö rakentamisessa on siis luontaista ottaen huomioon, mitä on tarjolla ympäristössämme. Mitkä ovat ne rakentamisessa yleisesti käytetyt puulajit, joita käytämme ja, joita löytyy puulajistostamme? Mikä puu on erinomaista saunalaudepuuksi? Mitä puuta käytetään eniten ikkuna- ja oviteollisuudessa ja miksi? Entä, mikä on yleisesti käytetty vanerin raaka-aineena?
202011_67398.jpg
Sisäilmahaittojen korjausmenetelmän valinta
Sisäilmaongelmat ja niiden aiheuttajat ovat olleet pinnalla jo pitkään. Lukuisia kouluja, päiväkoteja ja muita julkisia rakennuksia on jouduttu sulkemaan, korjaamaan tai jopa purkamaan. Yksityisestä rakennuskannasta eivät varmaankaan kaikki tapaukset ole edes tulleet esille. Uutta tutkimustietoa aiheen ympäriltä on julkaistu runsaasti. Tutkimus- ja korjausmenetelmät ovat kehittyneet samoin kuin korjauksissa käytettävät tuotteet. Pitkälti näiden syiden takia Ympäristöministeriö on julkaissut kaksi toisiaan tukevaa opasta aiheesta.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton