• Etusivu
  • Tutkimus

Uusi arviointi melun terveysvaikutuksille

Joka viides altistuu liialliselle melusaasteelle

Rakentajan toimitus
Julkaistu 16.12.2021Päivitetty 15.11.2022
202112_74199.jpg

Ei meluta saa, ei itkeä saa, tarkastaja voi tulla ikkunan taa!

Valtioneuvoston antama asetus meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista nostaa ääniympäristön aikaisempaa tärkeämpään rooliin.

Melualueiden läheisyyteen rakentaminen ja ympäristömelulle altistuminen ovat lisääntyneet. Tämä on huomioitu valtioneuvoston antamassa tuoreessa asetuksessa. Uudistetulla ympäristömeluasetuksella tarkennetaan menettelyä, jolla arvioidaan melulle altistuneiden määrää.

Asetuksella määritellään lisäksi melun terveysvaikutusten arviointitapa ja säädetään selvitysten ja toimintasuunnitelmien raportoinnista. Tavoitteena on vähentää melulle altistuvien määrää Suomessa.

Asetuksen keskeisimmät muutokset liittyvät menettelytapoihin, joilla melulle altistumista ja haittavaikutuksia arvioidaan. Näitä ovat muun muassa muutokset laskentamenettelyssä.

– Melumallinnuksella arvioidaan meluvyöhykkeet ja niissä melulle altistuneiden määrä. Muita ovat terveysvaikutusten arviointitapa sekä tiedon raportointi- ja tallentamistavat, ympäristöneuvon Ari Saarinen ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolta kertoo.
Melun haitallisten terveysvaikutusten arviointi perustuu maailman terveysjärjestön (WHO) esittämiin suosituksiin. Terveysvaikutuksia arvioidaan sepelvaltimotaudin, vakavan unihäiriön ja melun merkittävän häiritsevyyden perusteella. Pitkäaikainen altistuminen melulle lisää stressiä ja sitä kautta voi kasvattaa sepelvaltimotaudin riskiä. Vakavan unihäiriön riski liittyy puolestaan rakennusten sisätiloihin kantautuvaan ympäristömeluun. Rakennusten ulkovaipan ääneneristyksestä on annettu säännöksiä ääniympäristöasetuksessa.

– Melun merkittävä häiritsevyys liittyy erityisesti rakennusten piha- ja oleskelualueiden sekä virkistysalueiden meluun. Keskeisin melulähde on tieliikenne, Saarinen sanoo.
Suomessa ympäristömelulle altistuu noin 20 prosenttia väestöstä.

Info

Info

Voimaan 15. joulukuuta

Selvityksessä ei huomioida rakennustyömaita. Selvityksiä ja toimenpidesuunnitelmia voidaan Saarisen mukaan kuitenkin soveltaa alueidenkäyttöä ja rakentamista suunniteltaessa sekä lupamenettelyissä.

Tuoreen asetuksen soveltaminen koskee suurimpia väestökeskittymiä sekä vilkkaimpia teitä, rautateitä ja lentopaikkoja. Selvitysvelvolliset kunnat, Väylävirasto ja Finavia laativat meluselvitykset viiden vuoden välein. Asetus tulee voimaan 15. joulukuuta ja se korvaa valtioneuvoston aikaisemman asetuksen meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista.

Tuoreen asetuksen soveltaminen koskee suurimpia väestökeskittymiä sekä vilkkaimpia teitä, rautateitä ja lentopaikkoja.
Tuoreen asetuksen soveltaminen koskee suurimpia väestökeskittymiä sekä vilkkaimpia teitä, rautateitä ja lentopaikkoja.
Tutkimus
sisätilat
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Kelatuotteet
Peltituotteet – muun muassa kelat, reikälevyt ja arkit – rakentamisen monipuoliseen käyttöön
Metehen laaja raaka-ainevarasto on yksi Suomen kattavimpia ja tarjoaa laadukkaan sekä kilpailukykyisen vaihtoehdon raaka-ainetoimituksille. Joustavan palvelun ja nopean tuotannon avulla varmistetaan sujuvat toimitukset asiakkaille. Erikokoisten kelojen lisäksi Metehe toimittaa rainoja, arkkeja sekä reikälevytuotteita.
20204_63785.jpg
Mitkä ominaisuudet edesauttavat männyn käyttöä sisätiloissa?
Varjossa viihtyvä alueiden valtaajaKuusella on osa kulttuuriperinteessämme. Kuusta on pidetty toisaalta uhkaavan synkkänä, mutta taas toisaalta suojaavana. Synkkä hahmo pimeässä, mutta suojana esimerkiksi sateella. Kuusta tuodaan sisälle talven pimeimpänä aikana esimerkiksi joulukuuseksi samalla tuoden toivoa ja vihreyttä. Hautausmailla taas kuusenhavuja on käytetty arkun ja haudan koristeena symboloimassa ikuisuutta.
20229_79467.jpg
Led-valaistuksen suunnittelu on tärkeää - miksi?
Valaistussuunnittelu on yksi tärkeimmistä osa-alueista, kun suunnitellaan kodin remonttia tai rakentamista, eikä sitä ole järkevää jättää viime hetkeen. Harva onnistuu valaistuksen ostamisessa vain menemällä (verkko)kauppaan ja kasaamalla kärryn täyteen lamppuja ja valaisimia.Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä valaistussuunnittelussa kannattaa huomioida, ja mitä hyötyä valaistussuunnittelusta on.
20204_64445.jpg
Vinkit led-nauhavalaistuksen suunnitteluun
Led-nauhavalaistus on moneen kohteeseen ja käyttötarkoitukseen sopiva valaistusmuoto. Kuten muukin valaistus, myös se tarvitsee jonkin verran suunnittelua. Tässä viisi yleistä ohjetta, joiden mukaan tehtynä led-nauhavalaistus varmasti onnistuu.
20208_66045.jpg
Korjausrakentamisella nopeimmat ja suurimmat vaikutukset hiilijalanjäljen pienentämiseen
Rakennetussa ympäristössä ja rakentamisessa ollaan vähentämässä päästöjä 66 prosentilla seuraavien viidentoista vuoden aikana. Vähähiilisen rakennusteollisuuden tiekartan mukaan on mahdollista päästä vieläkin lähemmäs hiilineutraaliustavoitetta. Isoin vaikutus on nykyisen rakennuskannan energiankulutuksen vähentämisellä ja lämmitysenergiamuotojen kehittämisellä. Rakentamisessa rakennustuotteiden valmistuksen teknologiakehityksellä on suuri merkitys.
20212_68598.jpg
Energiatehokkaat seinärakenteet
Suunnittelussa pyritään saavuttamaan yhä energiatehokkaampia rakenneratkaisuja. Lämmöneristeen teknisillä ominaisuuksilla on siten merkittävä rooli tavoiteltaessa tiivistä ja energiapihiä rakennusta. Kingspanin kehittämällä Kooltherm K15C Julkisivueristeellä ulkoseinän rakennepaksuus pysyy ohuena ja rakenteesta tulee energiatehokas jo 120 mm paksulla eristeellä. Tuulettuvassa rakenteessa Koolthermin suuri etu on sen diffuusioavoimuus, jolloin eriste mahdollistaa sisäkuorielementin kuivumisen myös eristeen suuntaan.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton