• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Tutkimus

Tutkimushanke nostaa säähavainnot uuteen rooliin: Ympäristöministeriö toivoo laajaa hyödyntämistä rakennusalalla

Rakentajan toimitus
Julkaistu 04.03.2021Päivitetty 15.11.2022
20213_69022.jpg

Tuore säätietodata on herättänyt mielenkiintoa myös muualla Euroopassa. Aineistosta on apua ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien kartoittamiseen.

Ilmatieteen laitos tuotti tuoreessa tutkimushankkeessa säähavaintoihin pohjautuvaa dataa, jota voidaan käyttää rakennusalalla muun muassa energiantarpeen arviointiin ja rakennusfysikaaliseen tarkasteluun. Tavoitteena on helpottaa muuttuvan ilmaston vaikutusten arviointia rakennusalalle.

- Aineisto on ainutlaatuinen kahdella tavalla. Se on uusin Suomeen tuotettu aineisto eikä koko Euroopasta löydy kovin tuoreita vastaavia aineistoja. Kun haastattelimme eurooppalaisia sisarlaitoksiamme, moni totesi, että heilläkin on ollut jo pitkään tarkoitus päivittää 1990-luvun tai 2000-luvun alkupuolen vastaavat aineistot, mutta rahoitusta tai osaamista ei ole ollut tarjolla. Hanke tavallaan avasi monen muun maan silmät. Viime viikkoina Latviasta ja Irlannista on lähestytty meitä, ja kysytty tarkemmin, mitä ja miten me teimme, Ympäristöministeriön rakennusneuvos Pekka Kalliomäki sanoo.

Rakennusten lämmitys- ja jäähdytystarpeen laskentaa varten tuotettu testivuosiaineisto pyrkii kuvamaan mahdollisimman keskimääräisiä sääolosuhteita Suomen neljällä eri energialaskennan ilmastovyöhykkeellä, joita edustamaan on valittu Vantaa (vyöhyke I), Jokioinen (II), Jyväskylä (III) ja Sodankylä (IV).

Energialaskennan sääaineistojen ohella hankkeessa koottiin Jokioisissa vuonna 2015 tunnin välein automaattisin anturein tehdyt säähavainnot, joita voidaan käyttää rakennusfysikaalisten tarkastelujen vertailuaineistona.

Testivuosi kootaan näiden neljän paikkakunnan säähavainnoista 30 vuoden jaksolta. Aineistossa jaksona olivat vuodet 1989–2018.

- Havainnoista muodostettiin lämpötilan, ilman suhteellisen kosteuden, auringonsäteilyn, tuulen suunnan ja nopeuden sekä sademäärän tunnittaiset aikasarjat, Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Kirsti Jylhä kertoo.

Pääasiassa tutkimuskäyttöön, mutta ei tulevaisuudessa

Nykyilmaston lisäksi aineisto kuvaa tulevaisuuden ilmastoja kolmen eri päästöskenaarion mukaan. Tulevaisuuden jaksot ovat vuodet 2015–2044.

Ympäristöministeriön yli-insinööri Timo Lahti näkee aineistolla runsaasti käyttöä tulevina vuosina.

- Aineisto mahdollistaa tarkemmat lähtötiedot rakennusfysikaaliseen simulointiin. Nykyinen materiaali soveltuu pääasiassa tutkimuskäyttöön, mutta ympäristöministeriöllä on hankinta käynnissä, jossa aineistoa kehitetään käytännöllisemmäksi ja helpommin sovellettavaksi. Aineistoa voidaan käyttää muun muassa homehtumisriskien sekä ylilämpötilanteiden arvioinnissa, ja lopulliset käyttötarkoitukset ovat huomattavasti tätä laajemmat. Pääasiassa materiaalia voidaan soveltaa mitoittamiseen ja riskien tunnistamiseen.

Lahden mukaan hanke päättynee alkuvuodesta 2022.

- Sitä seurannee laajempi hankekokonaisuus vuosina 2023-2024, jossa arvioidaan laajasti uudisrakentamisen, korjausrakentamisen sekä olemassa olevan rakennuskannan riskejä ilmastonmuutoksen suhteen, Lahti jatkaa.

Ympäristöministeriö toivoo, että hankkeen tuloksia hyödynnetään rakennusalalla mahdollisimman laajasti. Nykyisissä energiamääräyksissä uusia säätietoja ei vielä käytetä, vaan ne otetaan käyttöön vasta seuraavassa määräysuudistuksessa.

Jatkojalostettuja säätietoja ja mitoitussäitä hyödynnetään vuosina 2022–2023, kun arvioidaan ilmastonmuutoksen rakentamiselle ja rakennuksille aiheuttamia riskejä. Niitä ovat muun muassa lämpöjaksojen aiheuttamat ylilämpötilanteet hoivakodeissa sekä lisääntyneen kosteuden aiheuttama rakenteiden homehtumisriski.

Rakentaja.fi
Tutkimus
ohjelmistot
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20207_65714.jpg

Rakennusalalla kasvuhakuiset yritykset panostavat digitalisaatioon

Digitaalisuus ja kasvu ovat rakennusalalla selvästi sidoksissa toisiinsa Rakennusteollisuus RT:n digitutkimuksen mukaan. Digitalisaatiossa itseään edelläkävijänä pitävistä yrityksistä 68 prosenttia ilmoitti kasvavansa, kun taas digiepäilijöistä kasvussa oli 17 prosenttia yrityksistä. Kumpaankin ryhmään kuului reilu viidennes kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä.

20214_70039.jpg

Teknologia uudistaa rakennustyömaat - oletko valmis?

Teknologia tekee vahvasti tuloaan rakennusalalle, niin työmaille kuin suunnitteluun. Joitain vuosia sitten robottikädet kuuluivat tieteiselokuviin, mutta nykyään niitä käytetään jo rakennustyömailla apukäsinä. Miten vanhanaikaisesta tehdään tulevaisuuden edelläkävijä? Se vaatii nykyteknologian opettelua.Rakennusalan tämän hetken ja tulevaisuuden trendejä, joista selviämiseen valjastetaan nykyteknologiaa.Vihreä ajattelu ja ekologisuusModuuli ja elementtirakentaminen lisääntyvät – tarve edullisille asunnoilleRakennuskustannusten nousuPula ammattitaitoisesta työvoimastaParempia turvavarusteita työmaalleKestäväkehitys, kierrätettävyys

202010_67290.jpg

YM: rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuutta parantava asetus

Ympäristöministeriö on antanut asetuksen, jolla säädetään energiatehokkuuden vaatimukset rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmille, paikallisille sähköntuotantojärjestelmille sekä itsesäätyville laitteille. Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan vaatimukset tulevat sovellettaviksi 1.1.2021 alkaen uudisrakennuksissa, korjaus- ja muutostöissä sekä rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa.

20216_71131.jpg

Digitaalinen toimitusketju vähentää virheitä työmaalla

– Tätä kehitystä ei voi yksinkertaisesti jarruttaa tai väistää, mutta kaikki ei ole sitä vielä rakennusteollisuudessa sisäistäneet, asiantuntija myöntää.

20205_64555.jpg

Rakentamiseen lisää tuottavuutta digitalisoinnilla ja tilaajatoimintoja kehittämällä

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tiedote 22.4.2020Kunnallisilla ja valtiollisilla toimijoilla olisi merkittävinä rakennushankkeiden tilaajina mahdollisuus vaikuttaa rakennusalan tuottavuuden kasvuun edistämällä innovaatiotoimintaa ja ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja.Työn tuottavuus Suomen rakennusalalla on pysynyt lähes muuttumattomana koko 2000-luvun. Rakennusalan arvoketjujen sisällä tuottavuus on kuitenkin noussut. Tuottavuus on kasvanut arvoketjun muissa osissa kuin varsinaisessa rakentamisessa, alan tuottavimpien tehtävien siirryttyä rakentamisesta arvoketjun muihin osiin.

Rakentaminen järjestelmä

Digitaalisuus näkyy harvan työmaatyöntekijän arjessa - syy on tässä

Digitalisaatiosta kohistaan rakennusalalla, mutta tavallisten rakennustyöntekijöiden arjessa se näkyy vielä vähän. Skanskan asiantuntija ei keskittyisi pelkkään teknologiaan.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton