• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Rakentaminen

RALA-sertifikaatti arvioi jatkossa myös turvallisuusjärjestelmiä: Kiinnostusta etenkin urakoitsijoiden keskuudessa

Rakentajan toimitus
Julkaistu 10.05.2021Päivitetty 15.11.2022
20215_70523.jpg

RALA-turvallisuussertifikaatin arviointiperusteissa esitetään selkeät vaatimukset turvallisuusjärjestelmälle, sen soveltamiselle ja edelleen kehittämiselle.

Tähän asti rakennusalan laadunhallintaan ja ympäristöjärjestelmiin keskittynyt RALA-sertifiointi on laajentunut myös turvallisuusjärjestelmien arviointiin.

RALA-turvallisuussertifikaatti pohjautuu ISO 45001 -järjestelmään sillä erotuksella, että sen vaatimukset on räätälöity vastaamaan etenkin suomalaisen rakennusalan tarpeta.

Turvallisuussertifioinnilla tavoitellaan yrityksen toiminnan tehostamista. Nykyään on tyypillistä, että tilaaja edellyttää sertifointia.

RALA ry:n toiminnanjohtajan Tuula Råmanin mukaan sertifioinnille näyttää olevan kysyntää.

– Erityisesti urakointiyritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien sertifiointia kohtaan, hän kertoo.

RALA-turvallisuussertifikaatilla yritys osoittaa, että sen turvallisuusjärjestelmä ja turvallisuusasioiden hallintaan liittyvä käytännön toiminta ovat kattavalla tasolla ja se kehittää toimintatapojaan järjestelmällisesti. Etuna johtamisjärjestelmien kehittämisessä on muun muassa riskien vähentäminen ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen.

"Turvallisuusjohtamisen perimmäisenä tavoitteena on huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. RALA-sertifiointi painottaa toimintatapojen järjestelmällistä edelleen kehittämistä, mikä tukee yrityksen ennakoivaa ja systemaattista toiminnan hallintaa ja tarjoaa tähän käytännön työkaluja."
Tuula Råman, toiminnanjohtaja, RALA ry

Vuodeksi kerrallaan

RALA-turvallisuussertifikaatin arviointiperusteet on jaettu neljään osaan: Yrityksen johtaminen ja kehittäminen, resurssien hallinta, tarjous-, sopimus- ja hankintatoiminta sekä projektitoiminta. Arviointiperusteissa esitetään konkreettisesti järjestelmän vaatimukset ja kuvataan esimerkein vaatimusten täyttämistä edellyttävät näytöt.

Sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja se edellyttää vuosittaista sertifiointiauditointia. Vuosimaksun pohjana on yrityksen liikevaihto. Sertifiointiarviointi laskutetaan arviointiin käytetyn ajan perusteella.

Råmanin mukaan sertifikaatista on hyötyä sekä tilaajalle että yritykselle itselleen.

– Ulkopuolinen sertifiointi on puolueeton todennus siitä, että yritys täyttää sertifioinnin kriteerit ja toimiin niiden mukaisesti. Tämä toimii tilaajalle kolmannen osapuolen todennettuna varmennuksena. Yritys puolestaan saa tukea omaan kehitystyöhönsä työterveys- ja turvallisuusasioissa.

Råmanin mukaan kaikki RALA-sertifioinnit nostavat yrityksen johtamisjärjestelmän tasoa, parantavat yrityksen kilpailukykyä ja toiminnan laatua, lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja kannustavat toimintatapojen järjestelmälliseen kehittämiseen. Lisäksi RALA-sertifiointi auttaa tilaajia arvioimaan toimittajia hankintamenettelyissä.
Rakentaja.fi
Rakentaminen
turvallisuus
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20218_72181.jpg

Näin pandemia on parantanut työmaiden arkea

Työmaiden hygieniataso on parantunut, digitaaliset työvälineet säästävät aikaa ja töihin ei tulla enää kipeänä läheskään niin usein kuin aikaisemmin.

20209_66753.jpg

Rakennusliitto moittii rakennustyömaita siisteyden laiminlyönnistä poikkeusaikana

Rakennusliitto pelkää, että rakennustyömaiden epäsiistit olosuhteet kasvattavat merkittävästi koronaviruksen leviämisen riskiä. Korona-altistumisia on raportoitu etenkin ulkomaalaisten komennustyöntekijöiden keskuudessa.

20213_69678.jpg

Tukes varoittaa hengenvaarasta: Taloja puretaan sähköjen ollessa vielä päällä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa rakennusalan ammattilaisia purkutöiden aikaisista virheistä. Viraston tietoon on tullut jopa hengenvaaraa aiheuttavia tapauksia.

20204_64037.jpg

Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa palkittiin vuoden 2019 parhaat yritykset ja työmaat

Rakennusala edistää turvallisuutta monin eri keinoin, yksi niistä on työmaiden väliset alueelliset työturvallisuuskilpailut. Uudenmaan alueella yli 20 vuotta toteutetun Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2019 parhaat yritykset ja työmaat on valittu. Kilpailussa palkittiin myös paras rakennuttaja, jonka ansioina pidettiin turvallisuuskoordinaattorien hyvää toimintaa ja turvallisuusäännösten edellyttämien asiakirjojen mallikasta hoitamista.

202110_73175.jpg

Tukes varoittaa: Maakaasuputkistoissa on syttymis- ja räjähdysvaara

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut tänä vuonna kuusi vaaratilannetta, jotka ovat johtuneet kaasuputken kolhimisesta maanrakennustöiden yhteydessä. Maakaasuputken vaurioituminen aiheuttaa vaaratilanteen, josta voi seurata vakava onnettomuus.Jotta onnettomuudet voidaan välttää, on maakaasuputken lähellä maankaivutyötä tekevän otettava aina yhteyttä kaasuyhtiöön ennen kaivutöiden aloittamista. Kaasuyhtiö näyttää maakaasuputkiston tarkan sijainnin maanrakennusurakoitsijalle ja muille putkiston lähellä työskenteleville. Näin varmistetaan kaivutöiden turvallisuus ja estetään vaaratilanteita.

20213_69508.jpg

Uusi ohjeistus julki: Näin toteutetaan turvallinen remontointi poikkeusaikana

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö ovat päivittäneet ohjeistustaan asuinrakennusten korjaamisesta koronavirusepidemian aikana. Tarkoituksena on ehkäistä koronataudin leviämistä korjaushankkeiden aikana ja suojella työntekijöiden ja asukkaiden terveyttä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton