• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Rakentaminen

Mitkä ovat rakentamisen sertifikaatit yrityksille?

Rakentajan toimitus
Julkaistu 10.05.2021Päivitetty 15.11.2022
20215_70616.jpg

Mitkä ovat sertifikaatit rakennusalaan liittyville yrityksille? Kokosimme oleelliset tiedot sertifikaateista.

Info

Info

Rakennusyritys-sertifikaatit

SMRY-sertifikaatti

Mitä arvioidaan?
Ovi-, ikkuna- ja lasijulkisivurakentajien yrityksen tieto- ja osaamistaso. Arviointi perustuu suoritettuihin alan koulutuksiin sekä järjestelmätoimittajien tekemiin auditointeihin.

Miten arvioidaan?
Auditoinnin yhteydessä arvioidaan valmistajan toiminta eli tarkistetaan vallitseva toiminnan laatu sekä määritellään kehittämisalueet. Kriteereinä ovat suoritetut koulutukset sekä osoitettu osaamisen taso.

Mitkä kriteerit myöntämiselle?
Yritys voi hakea sertifikaattia SMRY:ltä, kun se on suorittanut koulutukset ja auditoinnin hyväksytysti.

20215_70619.jpg

SMRY-sertifikaatilla yritys osoittaa saaneensa CE-merkintään perustuvan metallirakennealan ammatillisen koulutuksen.

Miten haetaan?
SMRY-sertifikaatti on tarkoitettu Suomen metallirakenneyhdistyksen SMRY:n jäsenille. Sertifikaatin saa, kun yritys on suorittanut hyväksytysti sekä järjestelmätoimittajan tuotekoulutuksen että SMRY:n yleiskoulutuksen. Koulutuksia järjestetään kerran vuodessa. Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Kuinka paljon maksaa?
250 euroa.

Mitä hyötyä sertifikaatista on yritykselle?
Työn laadun parantaminen ja entistä paremmat mahdollisuudet tarjouskilpailuissa. Sertifikaatti osoittaa, että yrityksellä on kyky toimia alan määräysten, ohjeiden ja standardien mukaisesti. SMRY-sertifoitu yritys on turvallinen valinta toimittajaksi.

RALA-sertifikaatti

RALA-sertifiointi on ISO-järjestelmän pohjalta suomalaisen rakennusalan erityistarpeisiin räätälöity puolueeton sertifiointimenettely, joka perustuu yrityksen johtamisjärjestelmän jatkuvaan arviointiin.

20215_70655.jpg
20215_70654.jpg
20215_70651.jpg
20215_70656.jpg
20215_70652.jpg
20215_70653.jpg

Mitä arvioidaan?
RALA-sertifiointi voi kohdistua yhteen tai useampaan johtamisjärjestelmän osa-alueeseen. RALA-laatusertifikaatti todentaa yrityksen laadunhallintajärjestelmän, RALA-ympäristösertifikaatti ympäristöjärjestelmän ja RALA-turvallisuussertifikaatti työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän

Miten arvioidaan?
Turvallisuussertifikaatin arviointiperusteet vaihtelevat sen mukaan, onko hakijana suunnitteluyritys, rakennuttamisyritys vai rakennus- ja asennusyritys.

Mitkä kriteerit myöntämiselle?
RALA-sertifioinnilla yritys osoittaa, että sen laadunhallinta-, ympäristö- ja/tai turvallisuustyö on hyvällä tasolla ja se kehittää toimintatapojaan järjestelmällisesti edelleen. Rakennuttamiselle, suunnittelulle ja rakentamiselle on omat arviointiperusteensa, ja niissä on huomioitu yrityksen onnistumisen ja menestymisen kannalta keskeiset toimintatavat.

Miten haetaan?
RALA-sertifikaatin myöntäminen ja voimassaolo edellyttää, että yritys kehittää menetelmiään ja tuotteitaan sekä parantaa toimintaansa vuosittaisen seurannan ja palautteen perusteella.

Kuinka paljon maksaa?
RALA-sertifioinnin vuosimaksu perustuu yrityksen liikevaihtoon. Vuosimaksu määritetään viimeisimmän vahvistetun tilikauden liikevaihdon mukaisesti ja se veloitetaan per myönnetty sertifikaatti.

Alle yhden miljoonan euron liikevaihdolla vuosimaksu on 360 euroa yhtä sertifikaattia kohden. Vuosimaksu nousee kalleimmillaan 4500 euroon, jos yrityksen liikevaihto on enemmän kuin sata miljoonaa euroa.

Mitä hyötyä sertifikaatista on hankkeen eri osapuolille?
Ulkopuolinen sertifiointi on puolueeton todennus siitä, että yritys täyttää sertifioinnin kriteerit ja toimiin niiden mukaisesti. Tämä toimii tilaajalle kolmannen osapuolen todennettuna varmennuksena. Yritys puolestaan saa tukea omaan kehitystyöhönsä työterveys- ja turvallisuusasioissa.

Uusi RALA-nimikkeistö tulee käyttöön kesällä 2022.

RALA-pätevyydet ja RALA-sertifikaatit myönnetään yrityksille tietylle toimialalle RALA-nimikkeistön mukaisesti. Uusi nimikkeistö yhdistää aiemmin erilliset RALA-pätevyyden ja RALA-sertifioinnin nimikkeistöt ja selkeyttää näin toimialanimikkeiden kokonaisuutta. Nimikkeiden kirjoa on karsittu, päällekkäisyyksiä poistettu ja rakennetta johdonmukaistettu.

Lisää nimikkeistön uudistumisesta

TT sertifikaatti

TT-sertifikaatti on talotekniikkaurakoitsijoille kohdennettu laatusertifikaatti, joka vastaa pääosin ISO 9001 -sertifikaattia. TT-serfikaatti soveltuu kuitenkin paremmin talotekniikkaurakoitsijoiden toimintaan.

alotekniikkasertifikaatti voidaan myöntää kokonaisuutena talotekniikkayritykselle tai erillisinä osa-alueina sähkö-, LVI-, turva- ja automaatiourakoitsijoille.

Mitä sertifikaatilla arvioidaan?
Sertifiointiohjelmalla arvioidaan urakoitsijan toiminnanohjauskäsikirjan toimivuutta käytännössä ja sen vaatimustenmukaisuutta.

Miten arvioidaan?
Pääarvioija tekee toiminnanohjauskäsikirjan vaatimustenmukaisuusarvioinnin sekä muiden sertifikaatin vaatimusten arvioinnin toimitettuihin asiakirjojen perusteella ennen yrityksessä tapahtuvaa arviointikäyntiä.

Yrityskäynnillä tarkistetaan toiminnanohjauskäsikirjassa esitettyjen prosessien ja menetelmien käyttöönotto ja toimivuus käytännössä.

Mitkä ovat kriteerit myöntämiselle?
TT-sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on vaatimusten mukainen toiminnanohjauskäsikirja.

Sertifioitavan yrityksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Yrityksellä on eri toimialojen vaatimat vastuuhenkilöt.
 • Ilmoitukset tarvittaviin viranomaisten rekistereihin ovat kunnossa.
 • Yhteiskuntavastuiden hoitaminen on kunnossa.
 • Vähintään viisi referenssiä sertifioitavalta toimialalta. Turvaurakoinnin osalta vaatimus on vähintään kolme referenssiä sertifioitavalta turvaurakointialueelta.
 • Toiminnan vastuuvakuutus (vähintään 500 000 euroa / vakuutustapahtuma)
 • Vaatimukset täyttävä toiminnanohjauskäsikirja.

Miten haetaan?
Sähköisellä lomakkeella osoitteesta www.seti.fi. Hakemukseen liitetään tarvittavat liitetiedostot, muun muassa kopio yrityksen toiminnanohjauskäsikirjasta ja referenssit.

Kuinka paljon sertifikaatti maksaa?
Ensiarvioinnin kustannus riippuu sertifioitavan toiminnan laajuudesta sekä yrityksen koosta (sertifioitavien toimipaikkojen lukumäärä vaikuttaa arvioinnin laajuuteen). Ensiarvioinnin kustannus on tyypillisesti 2000 – 3500 euroa.

Ensisertifiointivuoden jälkeen sertifikaatilla on vuosimaksu, joka määräytyy sertifioitujen toimialojen määrän perusteella. Sen kustannus on 340 – 500 euroa vuodessa.

TT-sertifikaatissa yritykseen tehdään arviointikäynti joka kolmas vuosi. Välivuosina yritys toimittaa vuosiraportin toiminnastaan. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan, jos ylläpidon vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. Kokonaiskustannus sertifikaatin voimassaolon ajalle on tapauskohtaisesti noin 3000 – 4500 euroa.

Mitä hyötyä sertifikaatista on hankkeen eri osapuolille?
Rakennuttaja tietää, että yrityksen toiminta täyttää tietyt laatuvaatimukset ja on luotettavalla pohjalla. Toiminnan osalta yrityksellä on vaadittavat vastuuhenkilöt, vastuuvakuutukset, määritetyt toimintatavat, jotka luovat jatkuvuutta yrityksen toimintaan poikkeustilanteissa.

Urakoitsijalle TT-sertifikaatti on erityisesti oman toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen soveltuva työkalu. Vaatimukset täyttävä toiminnanohjauskäsikirja selkeyttää muun muassa uusien henkilöiden perehdyttämistä yrityksen toimintakulttuuriin.

Rakentaja.fi
Rakentaminen
määräykset
koulutus
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20201_61928.jpg

RAKSAVIRTAA saa korjausrakennus-työmaan virtaamaan

Työtehoseura (TTS) ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet parin viime vuoden ajan korjausrakennustyömaan toimintaa, tuottavuutta ja työhyvinvointia Raksavirtaa-hankkeessa. Taustana kehittämiselle oli Lean-ajattelu, josta kehitettiin työmaan virtautusmalli. Mallia on testattu pilottina Consti:n korjausrakennustyömailla, viimeksi HOAS:n isossa perusparannuskohteessa Helsingin Kannelmäessä. Mukana hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet myös mm. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen Ely.

20222_76882.jpg

Ympäristövaatimukset asettavat paineita yrityksille

EU:n ja Suomen kunnianhimoiset ympäristötavoitteet haastavat rakennusalaa lähivuosina.

20216_71428.jpg

Näin MaaRYL uudistui - Katso keskeisimmät muutokset

Yhtenäiset laatuvaatimukset säästävät aikaa, parantavat tuottavuutta ja vähentävät sopimuserimielisyyksiä.

202011_67708.jpg

Onko tulityökurssi ajankohtainen? Näin koulutus uudistuu ensi vuoden alussa

Tulityökoulutuksen teoriaosuuden voi jatkossa suorittaa pääosin verkossa. Luvassa on myös muita uudistuksia. Asiantuntija painottaa työn vaarojen tarkempaa arviointia.

20208_66125.jpg

YM: osallistu kyselyyn ja anna kommenttisi rakentamisen vastuista pykäläluonnoksiin

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen vastuita koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista.

20216_70984.jpg

Kouluttaudu asumisviihtyvyyden osaajaksi

Löytyykö sinulta paljon kädentaitoja? Oletko kavereiden kehuma remonttiässä? Tule kehittämään yhdessä uudenlaisia tapoja parantaa eri tavoilla asumisviihtyvyyttä.Koulutuksen aikana pääset pohtimaan mahdollisia lisäkoulutustarpeitasi ja erilaisia työllistymisen mahdollisuuksia. Koulutuksen aikana suoritat työturvallisuus- ja hätäensiapukortit. Koulutukseen kuuluu työssäoppimisjakso itse valitsemallasi osa-alueella.Uusi luovien alojen osaajille suunniteltu koulutus luo työllistymisen ja yrittäjyyden mahdollisuuksia asumisviihtyvyyden, rakentamisen ja remontoinnin toimialoilla.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton