• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Rakentaminen

Mitkä ovat rakentamisen sertifikaatit yrityksille?

Rakentajan toimitus
Julkaistu 10.05.2021Päivitetty 15.11.2022
20215_70616.jpg

Mitkä ovat sertifikaatit rakennusalaan liittyville yrityksille? Kokosimme oleelliset tiedot sertifikaateista.

Info

Info

Rakennusyritys-sertifikaatit

SMRY-sertifikaatti

Mitä arvioidaan?
Ovi-, ikkuna- ja lasijulkisivurakentajien yrityksen tieto- ja osaamistaso. Arviointi perustuu suoritettuihin alan koulutuksiin sekä järjestelmätoimittajien tekemiin auditointeihin.

Miten arvioidaan?
Auditoinnin yhteydessä arvioidaan valmistajan toiminta eli tarkistetaan vallitseva toiminnan laatu sekä määritellään kehittämisalueet. Kriteereinä ovat suoritetut koulutukset sekä osoitettu osaamisen taso.

Mitkä kriteerit myöntämiselle?
Yritys voi hakea sertifikaattia SMRY:ltä, kun se on suorittanut koulutukset ja auditoinnin hyväksytysti.

20215_70619.jpg

SMRY-sertifikaatilla yritys osoittaa saaneensa CE-merkintään perustuvan metallirakennealan ammatillisen koulutuksen.

Miten haetaan?
SMRY-sertifikaatti on tarkoitettu Suomen metallirakenneyhdistyksen SMRY:n jäsenille. Sertifikaatin saa, kun yritys on suorittanut hyväksytysti sekä järjestelmätoimittajan tuotekoulutuksen että SMRY:n yleiskoulutuksen. Koulutuksia järjestetään kerran vuodessa. Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Kuinka paljon maksaa?
250 euroa.

Mitä hyötyä sertifikaatista on yritykselle?
Työn laadun parantaminen ja entistä paremmat mahdollisuudet tarjouskilpailuissa. Sertifikaatti osoittaa, että yrityksellä on kyky toimia alan määräysten, ohjeiden ja standardien mukaisesti. SMRY-sertifoitu yritys on turvallinen valinta toimittajaksi.

RALA-sertifikaatti

RALA-sertifiointi on ISO-järjestelmän pohjalta suomalaisen rakennusalan erityistarpeisiin räätälöity puolueeton sertifiointimenettely, joka perustuu yrityksen johtamisjärjestelmän jatkuvaan arviointiin.

20215_70655.jpg
20215_70654.jpg
20215_70651.jpg
20215_70656.jpg
20215_70652.jpg
20215_70653.jpg

Mitä arvioidaan?
RALA-sertifiointi voi kohdistua yhteen tai useampaan johtamisjärjestelmän osa-alueeseen. RALA-laatusertifikaatti todentaa yrityksen laadunhallintajärjestelmän, RALA-ympäristösertifikaatti ympäristöjärjestelmän ja RALA-turvallisuussertifikaatti työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän

Miten arvioidaan?
Turvallisuussertifikaatin arviointiperusteet vaihtelevat sen mukaan, onko hakijana suunnitteluyritys, rakennuttamisyritys vai rakennus- ja asennusyritys.

Mitkä kriteerit myöntämiselle?
RALA-sertifioinnilla yritys osoittaa, että sen laadunhallinta-, ympäristö- ja/tai turvallisuustyö on hyvällä tasolla ja se kehittää toimintatapojaan järjestelmällisesti edelleen. Rakennuttamiselle, suunnittelulle ja rakentamiselle on omat arviointiperusteensa, ja niissä on huomioitu yrityksen onnistumisen ja menestymisen kannalta keskeiset toimintatavat.

Miten haetaan?
RALA-sertifikaatin myöntäminen ja voimassaolo edellyttää, että yritys kehittää menetelmiään ja tuotteitaan sekä parantaa toimintaansa vuosittaisen seurannan ja palautteen perusteella.

Kuinka paljon maksaa?
RALA-sertifioinnin vuosimaksu perustuu yrityksen liikevaihtoon. Vuosimaksu määritetään viimeisimmän vahvistetun tilikauden liikevaihdon mukaisesti ja se veloitetaan per myönnetty sertifikaatti.

Alle yhden miljoonan euron liikevaihdolla vuosimaksu on 360 euroa yhtä sertifikaattia kohden. Vuosimaksu nousee kalleimmillaan 4500 euroon, jos yrityksen liikevaihto on enemmän kuin sata miljoonaa euroa.

Mitä hyötyä sertifikaatista on hankkeen eri osapuolille?
Ulkopuolinen sertifiointi on puolueeton todennus siitä, että yritys täyttää sertifioinnin kriteerit ja toimiin niiden mukaisesti. Tämä toimii tilaajalle kolmannen osapuolen todennettuna varmennuksena. Yritys puolestaan saa tukea omaan kehitystyöhönsä työterveys- ja turvallisuusasioissa.

Uusi RALA-nimikkeistö tulee käyttöön kesällä 2022.

RALA-pätevyydet ja RALA-sertifikaatit myönnetään yrityksille tietylle toimialalle RALA-nimikkeistön mukaisesti. Uusi nimikkeistö yhdistää aiemmin erilliset RALA-pätevyyden ja RALA-sertifioinnin nimikkeistöt ja selkeyttää näin toimialanimikkeiden kokonaisuutta. Nimikkeiden kirjoa on karsittu, päällekkäisyyksiä poistettu ja rakennetta johdonmukaistettu.

Lisää nimikkeistön uudistumisesta

TT sertifikaatti

TT-sertifikaatti on talotekniikkaurakoitsijoille kohdennettu laatusertifikaatti, joka vastaa pääosin ISO 9001 -sertifikaattia. TT-serfikaatti soveltuu kuitenkin paremmin talotekniikkaurakoitsijoiden toimintaan.

alotekniikkasertifikaatti voidaan myöntää kokonaisuutena talotekniikkayritykselle tai erillisinä osa-alueina sähkö-, LVI-, turva- ja automaatiourakoitsijoille.

Mitä sertifikaatilla arvioidaan?
Sertifiointiohjelmalla arvioidaan urakoitsijan toiminnanohjauskäsikirjan toimivuutta käytännössä ja sen vaatimustenmukaisuutta.

Miten arvioidaan?
Pääarvioija tekee toiminnanohjauskäsikirjan vaatimustenmukaisuusarvioinnin sekä muiden sertifikaatin vaatimusten arvioinnin toimitettuihin asiakirjojen perusteella ennen yrityksessä tapahtuvaa arviointikäyntiä.

Yrityskäynnillä tarkistetaan toiminnanohjauskäsikirjassa esitettyjen prosessien ja menetelmien käyttöönotto ja toimivuus käytännössä.

Mitkä ovat kriteerit myöntämiselle?
TT-sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on vaatimusten mukainen toiminnanohjauskäsikirja.

Sertifioitavan yrityksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Yrityksellä on eri toimialojen vaatimat vastuuhenkilöt.
 • Ilmoitukset tarvittaviin viranomaisten rekistereihin ovat kunnossa.
 • Yhteiskuntavastuiden hoitaminen on kunnossa.
 • Vähintään viisi referenssiä sertifioitavalta toimialalta. Turvaurakoinnin osalta vaatimus on vähintään kolme referenssiä sertifioitavalta turvaurakointialueelta.
 • Toiminnan vastuuvakuutus (vähintään 500 000 euroa / vakuutustapahtuma)
 • Vaatimukset täyttävä toiminnanohjauskäsikirja.

Miten haetaan?
Sähköisellä lomakkeella osoitteesta www.seti.fi. Hakemukseen liitetään tarvittavat liitetiedostot, muun muassa kopio yrityksen toiminnanohjauskäsikirjasta ja referenssit.

Kuinka paljon sertifikaatti maksaa?
Ensiarvioinnin kustannus riippuu sertifioitavan toiminnan laajuudesta sekä yrityksen koosta (sertifioitavien toimipaikkojen lukumäärä vaikuttaa arvioinnin laajuuteen). Ensiarvioinnin kustannus on tyypillisesti 2000 – 3500 euroa.

Ensisertifiointivuoden jälkeen sertifikaatilla on vuosimaksu, joka määräytyy sertifioitujen toimialojen määrän perusteella. Sen kustannus on 340 – 500 euroa vuodessa.

TT-sertifikaatissa yritykseen tehdään arviointikäynti joka kolmas vuosi. Välivuosina yritys toimittaa vuosiraportin toiminnastaan. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan, jos ylläpidon vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. Kokonaiskustannus sertifikaatin voimassaolon ajalle on tapauskohtaisesti noin 3000 – 4500 euroa.

Mitä hyötyä sertifikaatista on hankkeen eri osapuolille?
Rakennuttaja tietää, että yrityksen toiminta täyttää tietyt laatuvaatimukset ja on luotettavalla pohjalla. Toiminnan osalta yrityksellä on vaadittavat vastuuhenkilöt, vastuuvakuutukset, määritetyt toimintatavat, jotka luovat jatkuvuutta yrityksen toimintaan poikkeustilanteissa.

Urakoitsijalle TT-sertifikaatti on erityisesti oman toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen soveltuva työkalu. Vaatimukset täyttävä toiminnanohjauskäsikirja selkeyttää muun muassa uusien henkilöiden perehdyttämistä yrityksen toimintakulttuuriin.

Rakentaja.fi
Rakentaminen
määräykset
koulutus
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20222_76855.jpg

EU-komissio haluaa kaikista uusista rakennuksista nollapäästöisiä

Suomen kanta EU-komission ehdotukseen on vielä valmisteluvaiheessa. Jatkossa energiatodistuksista tulisi selvitä rakennusten elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt.

20215_70617.jpg

Mitkä ovat rakentamisen sertifikaatit hankkeille?

Mitä hyötyä on sertifioinnista? Kokosimme oleelliset tiedot rakennushankkeiden sertifikaateista.

20218_71779.jpg

Asiantuntijalta tyly arvosana Lohjan messutalojen saunoille

Saunojen elämyksellisyydestä kirjan kirjoittanut dosentti ihmettelee Lohjan asuntomessujen saunojen rakenteellisia puutteita.

20203_63069.jpg

Uudet RT-kortit

Liikkuminen muuttuu voimakkaasti ja rakennetun ympäristön tulee tukea kestäviä ja sujuvia matkaketjuja. Kestävät liikkumistavat edellyttävät asianmukaisia henkilöstötiloja ja pyöräpysäköintiä, jotka tulee ottaa huomioon toimitilojen ja asuinrakennusten suunnittelussa ja korjaushankkeissa.Rakennustieto on julkaissut uuden RT-ohjekortin pysyvien työpaikkojen henkilöstötilojen suunnittelusta. Ohjekortissa käsitellään erityisesti työmatkaliikunnan asettamia vaatimuksia henkilöstötiloille.

202110_73040.jpg

Rakennustietopalkinto 2021 Tampereen opiskelija-asuntosäätiölle

Rakennustietosäätiö RTS myöntää Rakennustietopalkinnon joka toinen vuosi henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka on tuottanut korkeatasoista tietoa alalle ja siten edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa. Vuonna 2021 Rakennustietopalkinto luovutetaan Tampereen opiskelija-asuntosäätiölle TOAS:ille systemaattisesta suuntautumisesta kohti ekologista kestävyyttä ja yhteiskunnallista vastuullisuutta.

20205_64992.jpg

Poikkeusaika ei ole vielä hiljentänyt rakentamisen osaajien kysyntää - ainakaan Oulun seudulla

Oulun suunnalla jo parikymmentä vuotta vaikuttanut Suomen suurin henkilöstöalan yritys Barona hakee tekijöitä mm. rakentamisen ja teollisuuden toimialoille – myös kesätöihin. Syksyn osalta tilanne on vielä auki, mutta pelkästään viime vuonna Oulun alueella yli 500 työntekijää työllistänyt Barona uskoo alueen menestymisen edellytyksiin."Toistaiseksi koronakriisi ei ole näkynyt meidän teollisuuden ja rakentamisen tilauskannoissa, vaan liiketoimintamme kasvaa näissä yhä. Jää siis nähtäväksi, onko poikkeustilanteella vaikutusta myös näiden toimialojen työvoimakysyntään", Oulun ja Kajaanin teollisuus-, kunnossapito- ja logistiikkapalveluista vastaava aluepäällikkö Jyrki Vuori toteaa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton