• Etusivu
  • Remontti

Rakenteiden tiivistäminen – ongelmakohdat ja hyödyt

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö TTS Työtehoseura
Julkaistu 16.06.2020Päivitetty 10.01.2024
20206_65441.jpg

Rakenteiden tiivistäminen vaatii ammattitaitoa ja koulutusta tehdä tiivistystyöt tämän päivän ohjeiden ja määräysten mukaan. Tiivistämisellä on tärkeä työ esimerkiksi ehkäistä epäpuhtauksien kulkeutuminen sisätiloihin ja oikein tehtynä se säästää energiaa ja parantaa oleskeluviihtyvyyttä. Sertifioitu rakenteiden tiivistäjä ymmärtää syyt ilmavirtauksiin ja vuotoihin sekä tiivistämisen vaikutuksen rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan.

Tiivistämisen periaatteet

Työtehoseuran koulutuspäällikkö Mikko Myllerin mukaan, on hyvä muistaa, että rakenteiden tiivistäminen on yleensä osa sisäilmakorjauksen kokonaisuutta. Usein kokonaisuuteen liittyy myös kapselointia, muita korjaustoimenpiteitä sekä ilmanvaihtoon liittyviä korjauksia.

– Itse tiivistäminen, siis rakennusosa liitetään toiseen niin että rajakohdasta tulee kaasutiivis, tapahtuu niin että kohteeseen laadittujen suunnitelmien mukaisesti suoritetaan pintarakenteiden purku- ja jyrsintätyöt, sitten pohjustus ja varsinainen tiivistäminen. Tiivistämiseen käytetty materiaali voi joissakin tapauksissa toimia valmiina pintarakenteena tai sitten se pinnoitetaan erikseen. Tiivistystyössä on olennaisen tärkeää, että tiivistäjä dokumentoi huolellisesti työkokonaisuuden työvaiheittain.

Tiivistämisen ongelmakohdat

Rakenteiden tiivistäminen on nykyisessä muodossaan vielä melko uusi asia, eikä tiiviyden todellinen merkitys valitettavasti ole vielä täysin avautunut kaikille alan toimijoille, kertoo Myller.

– Sanoisin että haasteita on sekä tietämyksessä suunnittelupuolella, että asenteissa työmaan valvontatyössä. Tieto ja ymmärrys kuitenkin lisääntyy koko ajan, ja kokonaistilanne paranee niiden myötä, jatkaa Myller.

Hyvän tiivistämisen edut

Usein taustalla on tavoite sisäilman laadun parantamisesta. Tiivistämällä rakennuksen vaippa voidaan estää terveydelle haitallisten hiukkasten ja kaasujen pääsy sisäilmaan.

Kun hallitsemattomia ilmavirtauksia ei rakenteiden läpi enää esiinny, niin koneellinen ilmanvaihto toimii niin kuin se on suunniteltu toimivan.

Kun ilmavirtaukset epätiiviyskohdista poistuvat, vedon tunnetta ei esiinny ja tällöin sisäilman lämpötilaa voidaan hieman laskea asumisviihtyvyyden siitä kärsimättä. Vuotoilmavirta kuluttaa myös energiaa, eli tiiviin rakennuksen lämpimänä pitäminen maksaa vähemmän, muistuttaa Myller.

Info

Info

Rakenteiden tiivistäjän henkilösertifikaattikoulutuksen sisältö

  • Tiivistämisen tarpeen syntyminen
  • Epäpuhtauksien pääsy sisätiloihin, energian säästö ja oleskeluviihtyvyys
  • Syyt rakenteissa kulkeviin ilmavirtauksiin
  • Tiivistämisen vaikutukset rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan
  • Tiivistämisen periaatteet
  • Tiivistysmateriaalit ja niiden käyttö
  • Tiivistystyöharjoitukset ja työharjoitusten tarkastus

Ilmavirtausten kulku rakenteissa

Ilma virtaa rakenteen läpi eri puolilla vallitsevan paine-eron vaikutuksesta. Rakennuksen ilmanvaihto mitoitetaan lähelle tasapainoa, yleensä hieman alipaineiseksi, jolloin rakennuksesta poistetaan hieman enemmän ilmaa kuin tuodaan tilalle. Ilman kosteuspitoisuus on sisällä suurempi kuin ulkona, ja näin vältetään tilanne, että mahdollisten epätiiviyskohtien läpi ilma virtaisi sisältä ulospäin, vieden samalla kosteutta rakenteeseen.

Ilma liikkuu myös rakenteen sisällä painovoiman ja eri puolilla vallitsevan lämpötilaeron vaikutuksesta, tällöin puhutaan sisäisestä konvektiosta. Huokoisessa ulkoseinärakenteessa eristetilan sisäpinnan lähellä ilma alkaa virtaamaan ylöspäin ja vastaavasti ulkopinnan lähellä virtaus jatkuu ylhäältä alaspäin. Kokeellisesti on todistettu, että sisäisen konvektion kasvaessa rakenteen lämmönläpäisykerroin heikkenee. Tämä ilmiö ei kuitenkaan välittömästi vaikuta rakenteen tiiviyteen.

Sertifioitu tiivistäjä osaa hommansa

Lähtökohtaisesti rakenteiden liitosten tulee olla tiiviitä. Näin rakenne ja koko rakennus talotekniikkajärjestelmineen toimii suunnitellusti. Vanhojen rakenteiden tiivistämisellä pyritään tähän tavoitteeseen, sanoo Myller.

– Markkinoilla on myös paljon tuotteita ja materiaaleja, joilla voidaan parantaa liitosten ilma- ja kaasutiiviyttä. Sertifioidun rakenteiden tiivistäjän tulee tuntea ne tuoteperheet ja tuoteperheiden sisällä olevat materiaalit, joita hän käyttää.

"Sertifioitu rakenteiden tiivistäjä tuntee rakenteiden tiiviyteen, itse rakenteisiin ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön. Myös rakennusfysiikan perusteet tulee hallita, jotta tiivistäjällä on ymmärrys siitä, miten ilma ja esimerkiksi haitta-aineet siirtyvät rakenteen läpi."
Mikko Myller, koulutuspäällikkö, TTS Työtehoseura

Koulutuksessa panostetaan myös tiivistystyössä käytettäviin materiaaleihin sekä eri järjestelmiin ja tuoteperheisiin. Laadunvalvonta yhtenä tärkeänä osa-alueena varmistaa, että työkokonaisuus purkutöistä viimeistelyyn saakka onnistuu ja rakenne saavuttaa suunnitelmien mukaisen tiiviyden.

Koulutuksen jälkeen osallistuja suorittaa kirjallisen kokeen ja työnäytön, jossa osoittaa aidossa työkohteessa hallitsevansa edellä mainitut osa-alueet.

20206_65440.jpg

Miksi rakenteiden tiivistämistä opetetaan erillisenä muusta koulutuksesta?

Rakenteiden ja rakennusten tiiviyden merkitys rakennuksen energiankulutukselle, viihtyvyydelle ja sisäilman laadulle on korostunut viime vuosina, ja tiiviyteen sekä tiivistykseen liittyviä asioita opetetaan nykyisin enemmän myös talonrakennusalan ammatillisessa koulutuksessa.

Rakenteiden tiivistäjästä on tullut uusi ammattikunta. Tiivistystöitä tekevät usein henkilöt, joilla on vahva rakennusalan työkokemus mutta ei välttämättä koulutusta tai tutkintoa suoritettuna. Lähinnä tilaajapuolella on halu varmistua siitä, että rakenteita tiivistävä henkilö on pätevä ja ammattitaitoinen; tähän tarpeeseen on kehitetty yhteistyössä Eurofins Expert Services Oy:n kanssa rakenteiden tiivistäjän pätevöitymiskoulutus.

TTS Työtehoseura
Remontti
ammattilaisille
tiivisteet
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Asbestin poisto ulkoseinästä
Asbestilainsäädäntö – mitä pitää huomioida?
Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina purkuna ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Asbestilainsäädäntö velvoittaa, että kiinteistön omistajan, rakennuttajan tai muun rakennustyötä valvovan velvollisuus on ennen korjaustöihin ryhtymistä selvittää, onko rakennuksessa asbestia. Selvitettävä on sen lisäksi, missä kohtaa rakenteissa sitä tarkkaan ottaen on, mikä on asbestin laatu ja pölyävyys sekä suositus jatkotoimenpiteistä. Velvoite koskee myös koneiden purkutöitä sekä kiinteistöjen huoltoa- ja kunnossapitoa eli töitä, joilla ei varsinaisesti ole tekemistä rakennusalan kanssa.
201711_51017.jpg
Rakennusalalle kosteuskoordinaattoreita
Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen haitta. Kosteudenhallinta työmailla saatetaan aloittaa myös aivan liian myöhään. Rakennusala on päättänyt muuttaa tilanteen. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on siis iso vastuu. Ovatko homekoulut vihdoin historiaa?
20201_61928.jpg
RAKSAVIRTAA saa korjausrakennus-työmaan virtaamaan
Työtehoseura (TTS) ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet parin viime vuoden ajan korjausrakennustyömaan toimintaa, tuottavuutta ja työhyvinvointia Raksavirtaa-hankkeessa. Taustana kehittämiselle oli Lean-ajattelu, josta kehitettiin työmaan virtautusmalli. Mallia on testattu pilottina Consti:n korjausrakennustyömailla, viimeksi HOAS:n isossa perusparannuskohteessa Helsingin Kannelmäessä. Mukana hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet myös mm. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen Ely.
Kuvassa rakennustyökaluja sekaisin pöydällä ja seassa wtf-sarjan liimamassa puristimessa
WTF tuotekehityksen tulos – vakavasti otattavat silikonit ja akryylimassat
Parhaimmillaan työmaalla käytettävät rakennusmassat, liimat ja silikonit toimivat kuten on luvattu. Silikoni saattaakin odottamatta kutistua haluttua enemmän eikä tiivistysominaisuus ole riittävä. Tai että akryylimassan elastisuus ei ole toivotulla tasolla. Laadusta ei rakennustyömaalla haluta tinkiä ja laadukas tuote myös säästää niin aikaa kuin loppujen lopuksi rahaakin.WTF-valikoimiin on nyt tullut kokeilemisen arvoisena uutuutena sekä silikoni että akryylimassa.– Halusimme mahdollisimman luotettavat, joustavat ympäristöystävälliset sekä helppokäyttöiset massat WTF-valikoimaamme. Tuttuun WTF tapaamme keskityimme nimenomaan parhaaseen suorituskykyyn ja laatuun, kertoo Rakennuskemian toimitusjohtaja Mikko Ikonen.
Asbestipurkajat työssä
Asbestia sisältävien rakenteiden purku kuuluu ammattilaiselle
Asbestiksi kutsutaan kuitumaisia silikaattimineraaleja. Nämä kuuluvat serpentiineihin tai amfiboleihin. Asbestilajeja ovat krysotiili, krokidoliitti, amosiitti, antofylliitti, tremoliitti ja aktinoliitti. Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Kuitumaista asbestia terveysvaikutuksiltaan muistuttaa myös erioniitti, joka on erikseen mainittu valtioneuvoston säädöksissä asbestityöstä.Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa – mitä pitää huomioida?
20218_72006.jpg
Eero Saikkoselle rakennusneuvoksen arvonimi
Tasavallan presidentti on myöntänyt VILPE Oy:n perustajalle, rakennusmestari Eero Saikkoselle rakennusneuvoksen arvonimen. Kesäkuussa myönnettiin 50 arvonimeä, joista rakennusneuvoksia oli kaksi. Vuodesta 1943 asti nimettyjä rakennusneuvoksia on Suomessa alle 200.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton