• Etusivu
  • Rakentaminen

Rakennustyömaiden kierrätystavoitteesta ollaan vielä pahasti jäljessä, mutta suunta on hyvä: "Kaikki lähtee siitä, kun työntekijä astuu työmaalle"

Rakentajan toimitus
Päivitetty 11.04.2023
20211_68127.jpg

Kiertotalous on rakennusalalla kasvava trendi, joka ei esiinny enää juhlapuheissa vaan näkyy konkreettisesti yhä useammalla työmaalla. Hallituksen asettamaan 70 prosentin tavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa.

Vuonna 2012 astui voimaan Valtioneuvoston asetus, jonka mukaan 70 prosenttia rakennusjätteistä tulee kierrättää tai hyödyntää materiaalina vuoteen 2020 mennessä. Tavoite koskee nimenomaan työmaalla tehtävää lajittelua.

– Materiaalien kierrätys on lisääntynyt hiljalleen. Tällä hetkellä ollaan 35-40 prosentissa, Lassila & Tikanojan rakennus- ja teollisuusryhmän myynnistä ja kehityksestä vastaava myyntipäällikkö Tommi Tupala sanoo.

Kehitystä on nopeuttanut uusien kierrätettävien materiaalien yleistyminen työmailla. Tällaisia ovat esimerkiksi muovieristeet ja villat.

Samaan aikaan kun isot rakennusyritykset ovat petranneet kierrätystä, Suomessa on paljon työmaita, joissa ei lajitella vielä mitään.

Joillakin työmailla on vielä valovuosia matkaa kunnolliseen jätteiden lajitteluun
Joillakin työmailla on vielä valovuosia matkaa kunnolliseen jätteiden lajitteluun

– Tällaiset työmaat ovat melkoisella takamatkalla. Siellä tekemistä on paljon, Tupala sanoo.

– Isot alan yritykset ovat lähteneet viemään kierrättämistä voimalla eteenpäin ja asettaneet tavoitteita omalle tekemiselle. Tänä päivänä ei enää riitä, että seurataan, kuka tarjoaa halvimpaan hintaan rakennusjätteen noutopalvelun.

Tupala nostaa viime aikojen hyvästä kehityksestä esimerkkeinä kalvomuovien ja kutistekalvojen kierrätyksen. Niistä tehdään jatkossa betonivalumuottien suojamuoveja. Lassila & Tikanoja kerää työmaalta kalvomuoveja ja toimittaa ne kumppanilleen.

Kierrätyksen soveltumattomien materiaalien määrä on jatkuvasti vähentynyt. Tupalan mukaan sellaisia ei juurikaan enää ole, jos puhutaan uudisrakennusten työmaista.

"Lähestulkoon kaikki pakkausmateriaalit saadaan kiertoon. Ne joita ei saa, ovat likaisia ja pölyisiä jätteitä. Pitkälti kyse on vain siitä, mikä on työmaan oma halu lajitella. Väylä siihen löytyy kyllä. Kiertotalous on siis kiinni asenteesta ja vastaavan mestarin tietoisuudesta."
Tommi Tupala, myyntipäällikkö, Lassila & Tikanoja

Näin eri materiaalit kierrätetään

Metalli on jo pitkään ollut varsin kiertävä materiaali. Lassila & Tikanoja toimittaa terästä ympäri Suomen sijaitseville kumppaneilleen, jotka toimittavat sitä edelleen kotimaiselle terästeollisuudelle.

Puu on mennyt lähes kaikillta työmailla tähän asti poltettavaksi eli energiantuotantoon.

– Olemme tuoneet markkinoille kierrätyspuun, joka menee muun muassa ulkomaisen lastulevyteollisuuden käyttöön.

Kierrätyspuu murskataan Lassila & Tikanojan Keravan laitoksella. Sieltä se toimitetaan enimmäkseen ulkomaille, koska Suomessa ei toistaiseksi löydy riittävästi hyötykäyttömahdollisuuksia nykyisille kierrätysmäärille.

Merikarvialta löytyy yrityksen omistama muovin granulointilaitokselle, jossa muovimateriaalit pestään ja käsitellään uusiokäytettäväksi. Muovieristeitä toimitetaan Finnfoamille, joka käyttää ne omassa tuotannossaan uusioraaka-aineena.

Kierrätettävät materiaalit kuten villat eri muodoissaan ovat yleistyneet työmailla
Kierrätettävät materiaalit kuten villat eri muodoissaan ovat yleistyneet työmailla
Puu menee kierrätyksen kautta usein poltettavaksi asti eli energiantuotantoon
Puu menee kierrätyksen kautta usein poltettavaksi asti eli energiantuotantoon

Sekajäte on kallein vaihtoehto

Tupala huomauttaa, että kierrätys tulee rakennusliikkeelle edulliseksi.

"Kierrätysmateriaaleista joko hyvitetään tai ei peritä lainkaan käsittelymaksua toisin kuin sekajätteestä. Mitä enemmän rakennusliike lajittelee kierrätysmateriaaleja, sitä edullisemmaksi työmaan jätehuolto tulee. Yritykselle kalleinta on kerätä sekalaista rakennusjätettä, jonka hinta nousee koko ajan."
Tommi Tupala, myyntipäällikkö, Lassila & Tikanoja

Kiinnostus kierrättämiseen on hänen mukaansa noussut etenkin viimeisen puolentoista vuoden aikana.

– Vasta vuoden sisään on herätty Valtioneuvoston asettamaan 70 prosentin kierrätystavoitteeseen. Yksi syy on ollut se, että rakennuttajat alkavat vaatia urakoitsijoilta tarkempaa tietoa siitä, miten kierrätys hoidetaan. Tämä on ehdottomasti oikea tapa.

Rakennusteollisuuden merkitys kiertotaloudessa on merkittävä, koska rakentamisessa syntyy merkittäviä määriä kierrätettäviä materiaaleja. Suurimmat haasteet liittyvät purkutyömaihin.

– Uudisrakentaminen on helpommin kontrolloitavissa. Purkupuolelta tulee betoni- ja kiviainesta ja sekalaisempaa ainesta. Siellä on vielä selvästi enemmän tekemistä ja ratkaisuja tarvitaan.

Purkutyömailta tulee uudisrakentamista sekalaisempaa rakennusjätettä, mikä tuottaa haasteita materiaalin kierrätykselle
Purkutyömailta tulee uudisrakentamista sekalaisempaa rakennusjätettä, mikä tuottaa haasteita materiaalin kierrätykselle

Parhailla työmailla kierrätysaste on Tupalan mukaan jo yli 80 prosenttia. Tähän on päästy lisäämällä lajitellun rakennusjätteen vastaanottopaikkoja, mikä on lyhentänyt kuljetusmatkoja.

Info

Info

Kierrätys rakennustyömailla – haasteet ja mahdollisuudet

  • Vaikka kierrätys on lisääntynyt, Suomessa on paljon työmaita, joissa ei lajitella vielä mitään. Tämä koskee usein pieniä rakennusliikkeitä.
  • Kierrätyksen soveltumattomien materiaalien määrä on jatkuvasti vähentynyt radikaalisti.
  • Mitä enemmän rakennusliike lajittelee kierrätysmateriaaleja, sitä edullisemmaksi työmaan jätehuolto tulee. Yritykselle kalleinta on kerätä sekalaista rakennusjätettä, jonka hinta on jatkuvasti noussut.
  • Kierrätyksen suurimmat haasteet liittyvät purkutyömaihin, joista kertyy betoni- ja kiviainesta ja sekalaisempaa jätettä.
  • Mestareiden vastuulla on työntekijöiden perehdyttäminen lajitteluun. Työmaiden kierrätyksen onnistumista voidaan seurata esimerkiksi verkkopohjaisen raportointityökalun avulla. Se näyttää, missä vaiheessa työmaan kierrätysaste on.

"Yksittäinen rakennusmies voi vaikuttaa"

Tupalan mukaan rakennusliikkeissä on tärkeä huomioida, että jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa kierrätystavoitteen toteutumiseen.

– Kaikki lähtee jo siitä, kun työntekijä astuu työmaalle. Hänen täytyy perehtyä, millaisia vaihtoehtoja lajitteluun on tarjolla.

Lassila & Tikanojan työmailla kiitosta ovat saaneet työvaihekohtaiset lajitteluohjeet, jotka jaetaan jokaiselle asentajalle.

– Esimerkiksi kylpyhuonelaatoitusta tekeville kerrotaan, mitä materiaaleja työstä syntyy ja mikä materiaali lajitellaan mihinkin. Mestarin on vaadittava työntekijöiltä perehtymistä ohjeisiin. Jos työntekijä on perehtynyt ja ohjeistus on selkeä, lajittelu on vain asenteesta kiinni.

Jätteiden lajittelu yleistyy kotitalouksien ja taloyhtiöiden kautta myös rakennustyömaille
Jätteiden lajittelu yleistyy kotitalouksien ja taloyhtiöiden kautta myös rakennustyömaille

Mestarit voivat valvoa työmaiden kierrätystä esimerkiksi verkkopohjaisen raportointityökalun avulla. Se näyttää, missä vaiheessa työmaan kierrätysaste on. Raportit on hyvä käydä läpi kuukausittain.

– Seuranta lisääntyy koko ajan ja sitä kautta tekeminen paranee. Toki isoilla työmailla on haasteellista ohjata kaikkia. Siksi on tärkeää merkitä lajitteluastiat selkeästi.

Tupala suosittelee sijoittamaan lajittelemattoman rakennusjätteen rakennusjätelavan työmaan perimmäiseen nurkkaan.

– Silloin aika harva lähtee kantamaan jätettä pidemmälle lajittelupisteiden ohi.

Rakentaminen
jätehuolto
kierrätys
työmaa
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

202112_73923.jpg
Uusi asetus tiukentaa kierrätystavoitteita - Näin vaatimukset muuttuvat
Uudet säännökset astuvat voimaan joulukuun alussa.
20209_66620.jpg
VTT kehittää polystyreenin kierrätystä
Rakennustyömailta tutun materiaalin polystyreenin – tuttavammin EPS eli styroksi – kierrätystä kehitetään VTT:n toimesta. VTT:n tiedotteen mukaan valtaosa kerätystä styroksista ja muusta polystyreenijätteestä päätyy yhä poltettavaksi. VTT kumppaneineen selvittää kaksivuotisessa MoPo-projektissa, miten polystyreenimuovin kierrätystä voitaisiin lisätä merkittävästi uudistamalla sen keräystä ja käsittelyä. Tavoitteena on palauttaa jäte puhtaaksi polystyreeniksi tai styreenimonomeereiksi eli muiden muovien ja kemikaalien raaka-aineeksi.
asbestipitoinen kattolevy sekä rakennuspiirustus
Purkukartoitus – mikä se on ja milloin sitä tarvitaan?
Pelkkä nimi antaa jo vihjeen siitä, mitä purkukartoitus tarkoittaa. Ennen rakennuksen purkamista on tehtävä kartoitus, jossa tunnistetaan vaaralliset haitta-aineet sekä purkumateriaalit. Kartoitus on laillinen velvoite uuden maankäyttö- ja rakennuslain (KRL) myötä. Laki astuu voimaan 1.1.2025 ja sen nimike on nyt muutettu. Uusi on Alueidenkäyttölaki. Nyt purkukartoitus on huomioitava jo heti hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi lokakuussa 2022 uudistui haitallisia aineita käsittelevä RT-kortisto, ja listalle tuli lisää tutkittavia yhdisteitä.
20215_70479.jpg
Muovin vähentämisestä kannetaan huolta työmailla, mutta kustannukset epäilyttävät
Premicon, Lujatalon, ARAn, ympäristöministeriön ja Kuntarahoituksen yhteishankkeessa selvitettiin keinoja muovijätteen lajittelun tehostamiseen rakennustyömailla.
20208_66288.jpg
Rakennusmateriaali kiertoon: verkkokauppa rakennus- ja purkujätteelle
Digitaalista markkinapaikkaa suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhtyy Metatavu Oy Mikkelin seudulla syntyvälle rakennus- ja purkujätteelle, sekä purettavista rakennuksista tarpeettomaksi jäävälle irtaimistolle.
20212_62415.jpg
Vaaralliset lumikuormat
Tilanne 16.2.2021Suomen ympäristokeskuksen mukaan lumikuorma Etelä- ja Keski-Suomessa on tällä hetkellä keskimääräisellä tasolla. Alkutalven kriittinen tilanne varsinkin kuplahallien katoilla on tasaantunut. Itä- ja Pohjois-Suomessa lumikuorma on jonkin alle keskiarvon.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton