• Etusivu
  • Remontti

Mikkelissä aloitettu hanke tähtää rakennusmateriaalin ja irtaimiston uudelleenkäyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa purkutöitä

Rakentajan toimitus
Julkaistu 14.01.2021Päivitetty 15.11.2022
20211_68131.jpg

Mikkelissä kokeillaan uusia tapoja sisäilmaongelmista kärsivien tai muusta syystä tyhjiksi jääneiden rakennusten purkumateriaalien ja irtaimiston hyödyntämiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa purkutöitä.

Vuosina 2018–2020 Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta myönsi 32 purkulupaa omakotitaloja suuremmille kohteille. Purettavien kohteiden kerrosala on yhteensä 48 000 neliömetriä.

Purettavista kohteista syntyvä jätemäärä on merkittävä: Esimerkiksi viljasiilojen purkamisesta syntyi betoni- ja tiilijätettä yli 8 000 tonnia.

Ympäristöministeriö julkaisi vuosi sitten oppaan purkukartoituksen tekemiseen. Mikkelin CityLoops-hankkeessa purkumateriaalikartoitus toteutettiin ensimmäisten joukossa Suomessa. Kohteena oli Pankalammen entisen hammashoitolan rakennus.

Hankkeessa kehitetään etenkin inventointikäytäntöjä. Mikkelin toimintakeskus on perustanut purkuryhmän, joka ottaa talteen myyntikelpoista irtaimistoa. Lisäksi hankkeessa otetaan käyttöön digitaalinen markkinapaikka purkutavaroille ja ESEDU:n kanssa tutkitaan tiilien ja puutavaran uudelleenkäyttöä.

– Irtaimiston uudelleenkäytössä olennaista on kehittää järjestely, jossa irtaimiston ja uudelleenkäytettävien rakennusosien inventointi tehdään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun rakennus on päätetty poistaa käytöstä. Nykyisessä käytännössä rakennus voi olla kylmillään vuosia ennen purkamista, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Vuokko Malk selvittää.

CityLoops-hankkeeseen osallistuu Mikkelin lisäksi kumppaneita seitsemästä EU-maasta. Mikkelissä toteutuksesta vastaavat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

Tarkkaa purkamista käsityönä

Vain 1–4 prosenttia Mikkelin kaupungin kohteiden purkujätteestä on päätynyt Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskukseen lajittelemattomana. Lajittelu on tehokasta, sillä sekalaisen rakennusjätteen käsittelystä peritään korkeampi hinta kuin lajitellusta jätteestä.

– Lajittelu- ja kierrätyskeskuksessa purkujätteestä poimitaan vielä lisää kierrätyskelpoisia jakeita. Betoni- ja tiilijäte hyödynnetään kenttä- ja tierakenteisiin ja puujäte murskataan energiakäyttöön. Viime vuosina on kehitetty uusia tekniikoita, joilla eristevillojen, kipsilevyn ja kattohuovan jätteet saadaan kierrätettyä, mutta niiden kustannukset ovat vielä melko korkeita, Metsäsairila Oy:n kehityspäällikkö Jonne Gråsten kertoo.

Purkutyön suunnittelussa korostuu sisäpurkuvaihe, jossa mahdollisen asbestityövaiheen jälkeen irrotetaan muun muassa sisäkattojen, väliseinien ja lattioiden materiaalit enimmäkseen käsin.

– Eristevillat voidaan kierrättää, jos lasi- ja kivivilla otetaan erikseen talteen ja säilytetään kuivana. Puutavarassa voi olla arvokkaita lattialankkuja, puupalkkeja ja sisustuksessa jalopuuta. Eristeiden ja kipsin erillinen talteenotto sisäpurkuvaiheessa vähentää pölyämistä konepurkuvaiheessa ja vähentää purkumateriaalien epäpuhtauksia kuten sulfaattipitoisuuksia, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ympäristöasiantuntija Raimo Lilja selvittää.

Tavoitteena jalostaa eristevillasta tuotteita

Yksi hankkeen tavoitteista on minimoida bitumipitoisen betonin osuus purkubetonissa. Liljan mukaan eräissä Mikkelin kaupungin kohteissa jopa 30-40 prosenttia betonijätteestä on ollut bitumin saastuttamaa.

– Tarkemmalla lajittelulla pilaantuneen betonin määrä voisi olla paljon pienempi. Joissakin kohteissa tiilijätteen vanadiinipitoisuus on ollut niin korkea, että tiilimurskaa ei voida käyttää maarakennukseen. Myös tätä ongelmaa on tarkoitus tutkia, hän sanoo.

Purkujätteen hyödyntämisaste Mikkelin kohteissa on nykyisinkin korkea, yli 90 prosenttia. CityLoops-hankkeessa tavoitteena on lisätä korkeamman jalostusasteen hyödyntämistä.

– Tämä voisi merkitä tiilien ja puutavaran uudelleenkäyttöä sekä betonijätteen, eristevillan ja kattohuovan jalostamista tuotteiksi. Puutavaran osalta uudelleenkäyttö rajoittuu pääasiassa piharakentamiseen.

Liljan mukaan purkumateriaalien uudelleenkäytön haasteena on toistaiseksi se, että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

"Purkua suunniteltaessa pitäisi samalla suunnitella materiaalien hyödyntämistä uudessa rakennushankkeessa. Pitkällä aikavälillä kiertotalous tarkoittaa rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen huomioimista jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa."
Raimo Lilja, ympäristöasiantuntija, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Rakentaja.fi
Remontti
kierrätys
jätehuolto
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20209_66620.jpg
VTT kehittää polystyreenin kierrätystä
Rakennustyömailta tutun materiaalin polystyreenin – tuttavammin EPS eli styroksi – kierrätystä kehitetään VTT:n toimesta. VTT:n tiedotteen mukaan valtaosa kerätystä styroksista ja muusta polystyreenijätteestä päätyy yhä poltettavaksi. VTT kumppaneineen selvittää kaksivuotisessa MoPo-projektissa, miten polystyreenimuovin kierrätystä voitaisiin lisätä merkittävästi uudistamalla sen keräystä ja käsittelyä. Tavoitteena on palauttaa jäte puhtaaksi polystyreeniksi tai styreenimonomeereiksi eli muiden muovien ja kemikaalien raaka-aineeksi.
20211_68127.jpg
Kierrätys rakennustyömailla - utopiaa vai arkipäivää?
Kiertotalous on rakennusalalla kasvava trendi, joka ei esiinny enää juhlapuheissa vaan näkyy konkreettisesti yhä useammalla työmaalla. Hallituksen asettamaan 70 prosentin tavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa.
20208_66288.jpg
Rakennusmateriaali kiertoon: verkkokauppa rakennus- ja purkujätteelle
Digitaalista markkinapaikkaa suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhtyy Metatavu Oy Mikkelin seudulla syntyvälle rakennus- ja purkujätteelle, sekä purettavista rakennuksista tarpeettomaksi jäävälle irtaimistolle.
Castreninkatu rakennustyömaa
CASE Castreninkatu: Miten onnistua rakennustyömaan lajittelussa?
Lajittelu rakennustyömailla on toistaiseksi vielä vaatimattomalla asteella, mutta esimerkkejä löytyy suuntauksesta kohti enemmän lajittelevia ja jätteitä hyödyntävistä työmaita. VENUE:n (Veljekset Nuutinen Oy) työkohteessa Helsingin Kalliossa, Castreninkadulla toteutettiin menestyksekkäästi yhdessä jätehuoltopalveluista vastaavan Vaihtolavacom Oy:n kanssa merkittävä muutos saneeraustyövaiheen jätteenlajittelutapoihin työmaalla.
jätelava
Jätteiden lajittelu kannattaa ja onnistuu myös ahtailla työmailla
Jätteiden lajittelu rakennustyömailla on paitsi vastuullista, usein myös kustannustehokasta. Ongelmana esimerkiksi korjausrakentamisessa on kuitenkin vähäiset tilat. Tähänkin on kuitenkin ratkaisuja olemassa. Uusi lajittelulava tarjoaa monipuolisia räätälöitäviä ratkaisuja.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton