• Etusivu
  • Rakentaminen

Uusi asetus tiukentaa kierrätystavoitteita – Näin vaatimukset muuttuvat

Rakentajan toimitus
Julkaistu 01.12.2021Päivitetty 11.04.2023
202112_73923.jpg

Uudet säännökset astuvat voimaan joulukuun alussa.

Jätelakia tarkentava asetus velvoittaa erilliskeräämään ja kierrättämään jätteet nykyistä tehokkaammin. Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet tiukentuvat merkittävästi nykyisestä. Uusi kierrätystavoite on vähintään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Yhdyskuntajätettä syntyy asumisesta ja muusta siihen rinnastettavasta toiminnasta.

Asetus ei muuta rakennus- ja purkujätteen hyödyntämistavoitetta. Niistä tulee hyödyntää jatkossa muutoin kuin energiana tai polttoaineena vähintään 70 painoprosenttia.

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen on EU-lainsäädännön mukaan voinut laskea tähän asti neljällä vaihtoehtoisella tavalla, jotka ovat johtaneet eri tulokseen. Esimerkiksi Suomen vuoden 2018 kierrätysasteeksi saadaan eri tulos komission päätöksen mukaisilla vaihtoehtoisilla laskentamenetelmillä. Uudistettu EU-lainsäädäntö muuttaa yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskentasääntöjä niin, että vaihtoehtoisista laskentatavoista luovutaan.

– Uusien laskentasääntöjen mukaan kierrätettyyn jätemäärään ei saa sisällyttää erilliskerätyn jätteen esikäsittelyvaiheissa syntyvän lajitteluhävikin määrää. Tämän arvioidaan pudottavan Suomen nykyistä kierrätysastetta vähintään muutamalla prosenttiyksiköllä, ympäristöneuvos Riitta Levinen ympäristöministeriöstä selvittää.

Vuoden 2020 kierrätysasteet on raportoitava komissiolle uusien laskentasääntöjen mukaisesti 30.6.2022 mennessä.

Uudet asetukset ovat osa käynnissä olevaa laajaa jätealan asetusten uudistusta. Kokonaisuuteen kuuluvien kuuden muun asetuksen, kuten kaatopaikka-asetuksen ja pakkausjäteasetuksen muutokset on tarkoitus saattaa valtioneuvoston hyväksyttäväksi marraskuun aikana. Asetukset liittyvät EU:n ns. jätesäädöspakettiin, jolla muutettiin jäte-, pakkausjäte-, kaatopaikka- ja romuajoneuvodirektiiviä. Muutoksia tuli myös paristo-, akku-, sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiveihin.

Yhdyskuntajätettä kierrätetään liian vähän

Yhdyskuntajätteen kierrätysprosentti on jäänyt Suomessa toistaiseksi varsin alhaiseksi. Viimeisimmän, vuoden 2019 tiedon mukaan yhdyskuntajätteestä kierrätetään vain 43 prosenttia. Syynä tähän on Levisen mukaan muun muassa erilliskeräyksen vähäisyys.

"Myöskään jo nyt käytettävissä olevia erilliskeräysmahdollisuuksia ei käytetä tehokkaasti. Liian monet jättävät lajittelematta jätteensä, vaikka siihen olisi erilliskeräyspalvelu järjestettynä. Osittain voi olla myös puutetta asianmukaisista kierrätyslaitoksista ja markkinoista kierrätetyille tuotteille ja materiaaleille."
Riitta Levinen, ympäristöneuvos, Ympäristöministeriö

Uudet velvoitteet koskevat kaikkea rakennus- ja purkutoimintaa, myös työmaita. Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä lisätään asettamalla erilliskeräysvelvoitteet asfaltti-, mineraalivilla- sekä bitumi- ja kattohuopajätteelle.

Pakkausjätteen kierrätetyn jätemäärän laskentasääntöjä uudistetaan samaan tapaan kuin yhdyskuntajätteen kohdalla. Uutta on lisäksi se, että kierrätysasteen laskennassa syntyvän pakkausjätteen määrän arviointia tarkennetaan.

– Syntyvän pakkausjätteen määrä arvioidaan markkinoille saatettujen pakkausten määrän perusteella. Nykyiset tilastot perustuvat tuottajayhteisöihin ja tuottajarekisteriin hyväksyttyjen tuottajien raportoimiin määriin. Jatkossa arvioinnissa on otettava nykyistä tarkemmin huomioon kaikki markkinoille saatetut pakkaukset, Levinen kertoo.

Uusien laskentasääntöjen arvioidaan laskevan esimerkiksi pakkausjätteen kokonaiskierrätysastetta noin kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Lainsäädäntö mahdollistaa tiettyjen jätelajien keräämisen yhdessä, jos kyseiset jätteet ovat eroteltavissa. Kerättyjen jätelajien laatu ei tällöin saa heikentyä eikä mahdollisuus niiden kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön saa pienentyä.

Uudessa jäteasetuksessa tiukennetaan toiminnanharjoittajan velvollisuuksia pitää kirjaa muun muassa syntyneistä ja käsitellyistä jätteistä. Uutta on myös yrityksiä koskeva vaatimus orgaanisia yhdisteitä sisältävien POP-jätteiden kirjanpidosta sekä jäteöljyn käsittelyssä syntyneistä tuotteista,

Lisää menoja kunnille

Kunnan on järjestettävä biojätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä viimeistään 1.7.2022 alkaen. Biojätteen erilliskeräys sen sijaan laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa viimeistään 19.7.2024. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla, josta on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle.

Kuntien on lisäksi järjestettävä pakkausjätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöille viimeistään vuoden 2023 heinäkuussa. Velvoitteisiin kuuluvat myös alueellisten vastaanottopaikkojen tarjoaminen muille asumisessa syntyville jätteille, joita ei kerätä kiinteistöissä. Tällaisia ovat muun muassa tekstiilijäte, puujäte sekä puutarha- ja puistojäte.

Kunnan on järjestettävä biojätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä viimeistään 1.7.2022 alkaen

Kunnan on järjestettävä biojätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä viimeistään 1.7.2022 alkaen

Uudet velvoitteet nostavat jonkin verran kuntien menoja, mutta vaikutus on erilainen eri kunnissa. Levisen mukaan erilliskeräysvelvoitteiden on arvioitu nousevan nykyisestä 270 miljoonasta eurosta noin 10 prosentilla.

– Tilanne vaihtelee kunnittain hyvin paljon sen mukaan, millaista erilliskeräystä kunnissa jo nykyisin järjestetään. On huomattava, että kunta kattaa jätehuollon kustannukset asukkailta perittävillä jätemaksuilla. Verovaroja tähän ei käytetä. Laki antaa kunnille mahdollisuuden supistaa velvoitteita enintään viiden vuoden määräajaksi, jos tiukat edellytykset täyttyvät. Levinen ennakoi, että joillakin alueilla hyödynnetään mahdollisuutta.

– Enemmän kuitenkin hyödynnettäneen mahdollisuutta ulottaa erilliskeräys asetusten velvoitteitta laajemmalle alueelle tai pienempiin kiinteistöihin. Jo nyt erilliskeräys on joissakin kunnissa järjestetty laajemmin kuin mihin asetuksen vähimmäisvaatimuksissa velvoitetaan, hän huomauttaa.

Info

Info

Uuden jätelakiasetuksen vaikutukset

  • Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet tiukentuvat. Uusi kierrätystavoite on vähintään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035.
  • Yhdyskuntajätteen kierrätysprosentti on Suomessa alhainen. Vuoden 2019 tiedon mukaan yhdyskuntajätteestä kierrätetään vain 43 prosenttia.
  • Uudet velvoitteet koskevat kaikkea rakennus- ja purkutoimintaa, myös työmaita.
  • Uusien laskentasääntöjen arvioidaan laskevan esimerkiksi pakkausjätteen kokonaiskierrätysastetta noin kymmenellä prosenttiyksiköllä.
  • Uudessa jäteasetuksessa tiukennetaan toiminnanharjoittajan velvollisuuksia pitää kirjaa syntyneistä ja käsitellyistä jätteistä.
  • Kunnan on järjestettävä biojätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä viimeistään 1.7.2022 alkaen.
Rakentaminen
kierrätys
jätehuolto
työmaa
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Castreninkatu rakennustyömaa
CASE Castreninkatu: Miten onnistua rakennustyömaan lajittelussa?
Lajittelu rakennustyömailla on toistaiseksi vielä vaatimattomalla asteella, mutta esimerkkejä löytyy suuntauksesta kohti enemmän lajittelevia ja jätteitä hyödyntävistä työmaita. VENUE:n (Veljekset Nuutinen Oy) työkohteessa Helsingin Kalliossa, Castreninkadulla toteutettiin menestyksekkäästi yhdessä jätehuoltopalveluista vastaavan Vaihtolavacom Oy:n kanssa merkittävä muutos saneeraustyövaiheen jätteenlajittelutapoihin työmaalla.
20211_68127.jpg
Kierrätys rakennustyömailla - utopiaa vai arkipäivää?
Kiertotalous on rakennusalalla kasvava trendi, joka ei esiinny enää juhlapuheissa vaan näkyy konkreettisesti yhä useammalla työmaalla. Hallituksen asettamaan 70 prosentin tavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa.
asbestipitoinen kattolevy sekä rakennuspiirustus
Purkukartoitus – mikä se on ja milloin sitä tarvitaan?
Pelkkä nimi antaa jo vihjeen siitä, mitä purkukartoitus tarkoittaa. Ennen rakennuksen purkamista on tehtävä kartoitus, jossa tunnistetaan vaaralliset haitta-aineet sekä purkumateriaalit. Kartoitus on laillinen velvoite uuden maankäyttö- ja rakennuslain (KRL) myötä. Laki astuu voimaan 1.1.2025 ja sen nimike on nyt muutettu. Uusi on Alueidenkäyttölaki. Nyt purkukartoitus on huomioitava jo heti hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi lokakuussa 2022 uudistui haitallisia aineita käsittelevä RT-kortisto, ja listalle tuli lisää tutkittavia yhdisteitä.
20215_70479.jpg
Muovin vähentämisestä kannetaan huolta työmailla, mutta kustannukset epäilyttävät
Premicon, Lujatalon, ARAn, ympäristöministeriön ja Kuntarahoituksen yhteishankkeessa selvitettiin keinoja muovijätteen lajittelun tehostamiseen rakennustyömailla.
20209_66620.jpg
VTT kehittää polystyreenin kierrätystä
Rakennustyömailta tutun materiaalin polystyreenin – tuttavammin EPS eli styroksi – kierrätystä kehitetään VTT:n toimesta. VTT:n tiedotteen mukaan valtaosa kerätystä styroksista ja muusta polystyreenijätteestä päätyy yhä poltettavaksi. VTT kumppaneineen selvittää kaksivuotisessa MoPo-projektissa, miten polystyreenimuovin kierrätystä voitaisiin lisätä merkittävästi uudistamalla sen keräystä ja käsittelyä. Tavoitteena on palauttaa jäte puhtaaksi polystyreeniksi tai styreenimonomeereiksi eli muiden muovien ja kemikaalien raaka-aineeksi.
20216_71356.jpg
Miten jätteiden litistäminen säästää taloyhtiölle selvää rahaa?
Taas ovat talon roska-astiat sekaisin! Miten ihmeessä naapuri ei taaskaan ole osannut pistää muoveja oikeaan astiaan! Pahvinkeräysastiakin pursuaa yli laitojen. Ei ihme, sehän on täynnä ilmaa.Ei ole yhdentekevää, miten taloyhtiön roskikset täytetään. Oikea jäte oikeassa roskiksessa ja esimerkiksi pahvien litistäminen niin, ettei astia pursua yli äyräiden, säästää rahaa taloyhtiöltä ja näkyy myös osakkaiden kukkarossa. Jäteyhtiöt nimittäin perivät lisämaksua, jos astiat pursuavat yli.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton