• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Materiaalit

Puurakentamisen suosio kasvaa, mutta ei kaikkialla – "Puun käytössä meillä on vain voitettavaa"

Rakentajan toimitus
Julkaistu 25.03.2021Päivitetty 15.11.2022
20213_69505.jpg

Ympäristöministeriön asiantuntija toivoo lisää kunnianhimoa puurakentamiseen. Puukerrostalo voi olla hinnaltaan jo samalla viivalla betonitalon kanssa.

Ympäristöministeriön johtama puurakentamisen ohjelma on lisännyt puun hyödyntämistä rakentamisessa. Ohjelman aikana on onnistuttu vaikuttamaan myös paloturvallisuusmääräysten uudistamiseen.

Nyt tehdyssä toisessa väliarvioinnissa ministeriö on todennut, että puurakentamisen ohjelma on vaikuttanut yleiseen keskusteluun ja asenteisiin puurakentamista kohtaan.

Ympäristöministeriön puurakentamisen toimenpideohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heinon mukaan puurakentaminen on lisääntynyt etenkin koulu- ja päiväkotirakentamisessa.

– Lukumääräisessä tarkastelussa päiväkodeista yli 75 prosenttia on puisia ja kouluistakin lähes puolet.

Kiinnostus puun käyttöön rakentamisessa on noussut siis etenkin julkisella sektorilla. Tämä näkyy Heinon mukaan esimerkiksi kuntien puurakentamisen strategioissa sekä kunnallisen sektorin rahoitushauissa.

"On myös muutosvastarintaa"
Petri Heino, ohjelmapäällikkö, Ympäristöministeriö

Puurakentamisen ohjelmassa on laadittu julkisen puurakentamisen ensimmäiset kansalliset tavoitteet, joilla julkisia rakennuttajia kannustetaan lisäämään puun käyttöä. Tavoitteena on, että puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta on 31 prosenttia vuonna 2022 ja 45 prosenttia vuonna 2025.

Puurakentamisen suurimmat haasteet Heino näkee asuntorakentamisessa.

– Puun käyttö julkisessa rakentamisessa yleistyy, kyse on nopeudesta. Asuntorakentamisessa vallitsevat vakiintuneet toimintamallit, jotka muuttuvat hitaasti. On myös muutosvastarintaa, hän sanoo.

"Rakentamaan oppii rakentamalla"

Ohjelma on purkanut puurakentamiseen liittyviä esteitä ja selkeyttänyt sääntelyä. Seurauksena puun kilpailukyky on parantunut esimerkiksi kerrostalorakentamisessa. Esteitä ovat muun muassa säädökset, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia puurakennukselle.

– Ohjelma tuotti tietoa puurakentamisen säädösten uudistamistyöhön. Säädöksistä toteutettu viestintä on vähentänyt tulkintaeroavaisuuksia eri rakennusvalvonnoissa ja siten mahdollistanut kilpailukykyisemmän puurakentamisen, Heino jatkaa.

Suurten puurakenteiden, kuten siltojen ja hallien rakentamisen lisääminen sekä viennin tukeminen ovat toistaiseksi jääneet vähäisemmiksi.

– Puun käytön lisääminen kaupunkien rakentamisessa sekä julkisen puurakentamisen edistäminen vievät eteenpäin myös suurten rakenteiden toteuttamista puusta. Silta- ja hallirakentamisessa ohjelman on järkevää keskittyä yhteistyöhön kuntien sekä valtio-omisteisten rakennuttajien kanssa.

Heino huomauttaa, että puurakentamisen yleistymisessä on kyse myös materiaalin käytöstä saatujen kokemusten lisääntymisestä.

20213_69506.jpg

– Rakentamaan oppii rakentamalla. Esimerkiksi toteutettuja puukerrostalokohteita on jo niin paljon, että osaamista alkaa kumuloitua toimijoille. On esimerkkejä, joissa puurakenteinen kerrostalo on saman hintainen kuin betonitalo. Tämä kehitys on ollut mahdollista kun koko arvoverkon osaaminen on kehittynyt ja rakentamisen prosessi on puurakentamiselle sopiva.

– Teollinen puurakentaminen edellyttää prosessien uudelleen ajattelua. Betonielementtiä ei voi vaihtaa puiseen sellaisenaan. Betonielementti tulee työmaalle hyvin alkeellisesti varusteltuna, kun taas puuelementti voi sisältää ikkunat, verhoukset ja tekniikan, Heino perustelee.

Puurunkoisten rakennusten osuus kaikesta rakentamisessa on tällä hetkellä noin 28 prosenttia.

– Osuus on laskenut, koska pien- ja rivitalojen rakentaminen on merkittävästi vähäisempää kuin kymmenen vuotta sitten. Kerrostaloissa markkinaosuus on vielä noin viisi prosenttia, mutta asuntojen määrä puukerrostaloissa kasvaa koko ajan. Puun käyttö rakentamisessa on kansallinen projekti, jossa meillä on vain voitettavaa, Heino päättää.

Rakentaja.fi
Materiaalit
runko
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

202111_73415.jpg

Hybriditrendi tuli myös rakennuselementteihin

Metsä Woodin suunnittelema hybridiseinäelementti vähentää merkittävästi betonin määrää. Sen etuina ovat paitsi keveys myös asennusnopeus.

20208_66123.jpg

Puurakentamisen suosion kasvattamisen keinoja selvitetty

Puurakentamisesta puhutaan paljon, mutta sen suosio ei näy luvuissa. Vuonna 2019 rakennetuista julkishallinnon opetustiloista 20 prosenttia oli puurakenteisia ja asuinkerrostaloista alle 15 prosenttia. Puun markkinaosuus asuinkerrostaloissa vuosina 2010-2019 oli alle 6 prosenttia. Betonirakentamisen määristä puurakentaminen on vielä tällä hetkellä kaukana.

201910_60501.jpg

Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa

Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.

20204_64363.jpg

Tekijä tai valvoja! Opi uutta tai kertaa tietosi vedeneristyksestä koulutuksella

Huonosti tehdyt märkätilojen vedeneristykset ovat kosteusvaurioiden syntymisen suurimpia syitä. Ilman toimivaa vedeneristystä vesi tunkeutuu rakenteisiin painovoiman ja kastuneen pinnan kapilaarivirtauksen vuoksi. Vedeneristyksen tarkoituksena on pitää kosteus märkätilan puolella; suihkun jälkeen tilat kuivuvat ilmanvaihdon ja lattialämmityksen avulla. Myös märkätilojen oikeanlainen käyttö on tärkeää; seinä- ja lattiapinnoilta kannattaa lakaista irtovesi lattiakaivoon. Näin menetellen kosteusrasitus pienenee huomattavasti.

lundell x mod on moduulirakentamisen uutuus

Moduulirakentaminen esillä FinnBuild -messuilla

Moduulirakentaminen on täydellinen ratkaisu, kun tilantarve tai rakennuksen käyttötarve elävät ajassa. Siirreltävät tilat ja kodit sopeutuvat sekä rakennusmääräysten että ihmisten tarpeiden muutoksiin.Moduulirakenteiden laaja kokonaisuus esittäytyy FinnBuild -messuilla 4.–6.10. Aulis Lundell Oy:n osastolla 6m28.

Suunnittelupalaveri

Betoniset valmisosat nopeuttavat rakentamista

Kustannustehokas ja laadukas rakentaminen edellyttää hyvää suunnittelua kohteen toteutuksessa. Betoniset valmisosat ovat usein paras ratkaisu nopeuttaen rakentamista huomattavasti. Hankkeeseen kannattaa valita asiantunteva ja kokenut elementtitoimittaja, joka on mukana suunnittelun alkuvaiheesta asennusten viimeistelyyn.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton