• Etusivu
  • Materiaalit

Puu rakennusmateriaalina

Yleisimmät rakentamiseen käytetyt puulajit Suomessa

Rakentajan toimitus
Julkaistu 01.04.2020Päivitetty 15.11.2022
20204_63783.jpg

Puulajistostamme löytyy puuta monenlaiseen rakentamisen tarpeisiin

Suomen pinta-alasta on 75% metsää. Puun käyttö rakentamisessa on siis luontaista ottaen huomioon, mitä on tarjolla ympäristössämme. Mitkä ovat ne rakentamisessa yleisesti käytetyt puulajit, joita käytämme ja, joita löytyy puulajistostamme? Mikä puu on erinomaista saunalaudepuuksi? Mitä puuta käytetään eniten ikkuna- ja oviteollisuudessa ja miksi? Entä, mikä on yleisesti käytetty vanerin raaka-aineena?

Nykyinen puulajistomme Suomessa on muotoutunut jääkauden jälkeen ja suurin osa Suomea on havumetsävyöhykkeellä maaperän ollessa vähäravinteista ja hapanta. Lehtipuut ovat siirtyneet etelään ilmaston keskilämpötilan alenemisen takia. Nykyisen ilmastonmuutoksen takia myös lehtipuut voivat tulevaisuudessa yleistyä Suomessa.

Maamme valtapuulajit – mänty, kuusi ja koivu

Maamme valtapuulajit ovat mänty, kuusi, koivu (hies- ja rauduskoivu). Nämä kolme puulajia muodostavat valtaosan maamme puustosta eli yhteensä 97%. Osuuksien ollessa arviolta männyn osalta 65%, kuusi 24% ja koivut 8% (hieskoivu 6% ja rauduskoivu 2%).

Puusta käytetään suurin osa eri tarpeisiin. Puun järeä tyviosa männyn ja kuusen osalta käytetään saha- ja puuteollisuuden tarpeisiin. Latvusosat ja pieniläpimittaisia harvennuspuita käytetään sellu- ja kartonkitarpeisiin paperiteollisuuden raaka-aineeksi. Koivu taas tuo täydentävänä lajina esimerkiksi vaaleutta paperiin tai kartonkiin. Koivuvanerilla on myös hyvä menekki Suomessa eri käyttötarpeissa.

Puulajeilla on eri ominaisuuksia, jotka toimivat eri käyttötarkoituksissa. Mitä puulajeja meiltä Suomesta löytyy, mitkä ovat niiden ominaisuudet ja mihin niitä käytetään? Ottakaamme katsaus yleisimpiin rakentamiseen käytettyihin puulajeihin Suomessa.

Puusta käytetään suurin osa

Puusta käytetään suurin osa

Tutustu tästä eri puulajeihin ja miten niitä käytetään rakentamisessa:

Miksi puu on yleinen rakennusmateriaali?

Lämmöneristävyydeltään puu muistuttaa lämmöneristeitä. Siksi kosteus ei tiivisty puun pinnalle ja se tuntuu miellyttävältä kylmässä kuin kuumassakin. Lämpölaajeneminen on puun kohdalla vähäistä sekä puu on hygroskooppinen materiaali eli asettuu tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa. Edellä mainitut ominaisuudet selittävät osaltaan puun yleistä käyttöä esimerkiksi saunoissa ja laudemateriaalina sekä rakennusten runkomateriaalina.

Rakennusmateriaali puu on yleinen Suomessa johtuen osaltaan saatavuudesta, mutta myös helposta käsiteltävyydestä ja työstettävyydestä. Kevyt ja luja puu mukautuu monenlaisiin tyyleihin ja rakenteisiin. Se on miellyttävä luonnonmukainen ja lämmin materiaali niin ulkona kuin sisällä.

Kastumista saa tapahtua puulle, kunhan on mahdollisuus kuivumiselle. Ongelmia tulee vasta sitten, kun puu on pitkään kosteissa olosuhteissa ja kuivumista ei pääse tapahtumaan. Puu alkaa siinä tapauksessa lahoamaan, sinistymänä tai homehtumaan. Jos puu on päässyt homehtumaan, on tapauksissa kyse lähes poikkeuksetta rakennusvirheestä.

Puu voi toisaalta säilyä vuosikausia veteen upotettuna, jolloin puun koko rakenne on jatkuvasti vedellä kyllästettynä ja vaurioitumista ei pääse näin tapahtumaan.

Tulevaisuudessa rakennusmateriaaleilta vaaditaan entistä enemmän myös ekologisuutta. Luonnonmateriaalina puu voidaan käytön jälkeen palauttaa ekologiseen kiertokulkuun ympäristöä vahingoittamatta.

Uudelleenkäyttö (esimerkiksi vanhojen hirsirakennusten hirsi) tai poltto on mahdollista puun kohdalla.

Tulevaisuuden ympäristönäkökulmat huomioiden kasvava puu sitoo ilmakehän hiiltä. Hiiltä varastoituu myös puusta valmistettuihin tuotteisiin. Puulla on rakennusmateriaalina oma keskeinen osansa tulevaisuudessa ilmaston parantamisessa.

Puumateriaali on yleinen runkorakenteissa

Puumateriaali on yleinen runkorakenteissa

Lähteet:
http://puuinfo.fi/puutieto/puulajit
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yhteiset/pdft/opasvihkoset/metsiemme-puita-upm-opasvihko.pdf
http://pintapuu.fi/puut/
https://www.rakentaja.fi/artikkelit/755/puukoulu_1_yleista.htm

Rakentaja.fi
Materiaalit
sisätilat
julkisivu
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

201910_60501.jpg
Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa
Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.
201911_61480.jpg
Miten saavutetaan hiilineutraali huomen? Mitkä ovat vaikutukset rakennusalalle?
Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen 2040-luvulla. Nämä aiheet siivittävät monia keskusteluja, joita käydään mm. erilaisissa paneeleissa, eduskunnassa, ympäristöministeriössä, kunnissa sekä eri toimialoilla. Jopa hallitusohjelmaan on kirjattu oma osa-alueensa asian puolesta; "Osallistava ja osaava Suomi".
Rakentaminen Suomessa
Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki
Edellinen maankäyttö- ja rakennuslaki on ollut voimassa 20 vuotta. Muutospainetta lakimuutoksille aiheuttaa ympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. Muutokset kuten, hiilineutraaliuden tavoittaminen on yhtenä suurena haasteena rakentamisessa tulevaisuudessa. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki – uudelta nimeltään kaavoitus- ja rakentamislaki – asettaa puitteet tulevaisuuden rakentamiselle, mutta mitkä ovat uuden kaavoitus- ja rakentamislain tavoitteet, sisältö ja nykyinen tilanne?
Kelatuotteet
Peltituotteet – muun muassa kelat, reikälevyt ja arkit – rakentamisen monipuoliseen käyttöön
Metehen laaja raaka-ainevarasto on yksi Suomen kattavimpia ja tarjoaa laadukkaan sekä kilpailukykyisen vaihtoehdon raaka-ainetoimituksille. Joustavan palvelun ja nopean tuotannon avulla varmistetaan sujuvat toimitukset asiakkaille. Erikokoisten kelojen lisäksi Metehe toimittaa rainoja, arkkeja sekä reikälevytuotteita.
Rei'itetty teräsohutlevy käyttötarkoitukset
Reikälevy taipuu moneksi
Rakentamisessa on valtava määrä erilaisia käyttökohteita, joiden toteutukseen tarvitaan materiaaleilta erilaisia ominaisuuksia, jolloin materiaalin monipuolisuus huomattava etu. Rei’itetty teräslevy vastaa monipuolisuudellaan rakentamisen ratkaisuihin. Rei’itetyn teräsohutlevyn (reikälevyn) avulla voidaan toteuttaa vaikkapa näyttäviä sisäkattoja tai parvekekaiteita sekä valaistus- ja julkisivuratkaisuja. Tarvittaessa reikälevyn taakse voidaan liimata akustisia ominaisuuksia parantava SoundControl-huopa.
20202_62606.jpg
Led-nauhaprofiilien monet asennustavat
Tässä artikkelissa esitellään led-nauhalla valaistuja kohtia kodeissa, nimenomaan alumiiniprofiilin valinnan kannalta. Alumiiniprofiili on se osa led-nauha-asennuksesta, joka jää monesti piiloon epäsuoran valaistuksen asennuksissa, mutta vaikuttaa olennaisesti valon avautumiskulmaan ja led-nauhan kestävyyteen. Eri malliset profiilit sopivat erilaisiin asennuspaikkoihin. Profiilin muovikansi pehmentää valoa, tasoittaa valon ja varjon rajaa, sekä suojaa led-nauhaa pölyltä ja roiskeilta.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton