• Etusivu
  • Rakentaminen

Päästövähennykset ovat mahdollisia rakentamisessa, jos se tehdään yhdessä ja tasapuolisesti

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Aulis Lundell Oy
Julkaistu 22.03.2023Päivitetty 20.07.2023
teräsrakentaminen-helsingin siltasairaala-aulis lundell oy-1920x1080

Helsingin Siltasairaalan julkisivun termorunkojen raaka-aineessa on 30% kierrätettyä terästä.

Päästövähennyksiä vaarantavat lainsäädännön muutokset, jossa puupohjaisten materiaalien tuki vääristää faktoja. Tutkimusten mukaan rakennukset ja rakentaminen aiheuttaa noin kolmasosan ilmastopäästöistä maapalolla. Rakennukset pitää suunnitella kevyemmiksi ja ilmastokustannustehokkaammiksi. Tämä on mahdollista vain, jos raaka-aineet hyödynnetään sinne missä niiden ominaisuudet ovat parhaimmillaan.

Yhtenäiset ja sovitut elinkaarikattavat vaikutusarviot puuttuvat

Aulis Lundell Oy:n hallituksen puheenjohtaja Leena Lundell toteaa, että päätösten pitää perustua objektiivisiin tietoihin. Eri ratkaisujen ympäristövaikutuksien tarkastelu vääristyy, koska yhtenäisiä ja hyväksyttyjä todentamismenettelyjä ei ole. Suomessa ylläpidetään keinotekoisesti puurakentamisen edistämisohjelmia, jossa ohjataan puun käyttöön julkisessa rakentamisessa sekä kaavoituksessa, jolloin sillä korvataan muun muassa teräsrakenteita.

Puun ympäristöystävällisyys perustuu pitkän aikavälin vaikutuksiin. Rakentamiseen päätyvä puu on peräisin useimmiten päätehakkuusta, missä vielä hiiltä sitova metsä kaadetaan, jolloin kasvuun perustuva hiilinielu loppuu. Samalla, kun saadaan puutavaraa rakentamiseen, niin vähintään kolminkertainen määrä puuainesta menee sahaus- ja työmaahukkana energiakäyttöön sekä sellun valmistukseen. Näiden osalta vuosikymmenien aikana puuhun sitoutunut hiilidioksidi vapautuu ilmakehään hyvin nopealla aikavälillä ja uuden metsän kasvu ottaa tämän takaisin vasta vuosikymmenien kuluessa.

Valtio ohjaa kustannustehokkaasta teräksen käytöstä pois suomalaisessa rakentamisessa ja samalla puurakenteiden ylläpito nostaa kiinteistöjen ylläpitokuluja huomattavasti, joka on raskas kasvava taakka kansantaloudelle.

– Rakennusten ilmastoselvitys tuo heikosti materiaalien kierrätyspotentiaalia elinkaaren lopussa. Puun elinkaari on huomattavasti lyhyempi kuin esimerkiksi teräksen, joten se saa ansaitsematonta etua. Samasta syystä malmipohjaisen teräksen kilpailukyky heikkenee oleellisesti, kertoo Lundell.

– Puulla on hyvät ominaisuudet muun muassa sisustusmateriaalina, mutta sen vaatimattomat elinkaari- ja kierrätettävyysominaisuudet pitäisi huomioida. Kun tuemme liikaa yksittäisiä ja heikosti kierrätettäväksi sopivia materiaaleja, kansantaloudelliset hyödyt vaarantuvat, jatkaa Lundell.

Oikeat materiaali- ja rakennevalinnat edistävät kiertotaloutta

Rakennukset tulisi suunnitella niin, että rakennusosat ovat purettavissa ehjinä ja uudelleen käytettävissä. Materiaalin valinnalla on suuri vaikutus uudelleenkäytön mahdollisuuteen. Teräksiset runkorakenteet ja rakennuselementit, kuten lattiat, alakatot ja väliseinät, voidaan nykytekniikallakin purkaa ehjinä.

– Asumisen ja työnteon tarpeet ovat johtaneet siihen, että moduulirakentaminen yleistyy. Moduuleista rakennettuja asuin- ja toimitaloja voidaan siirtää uuteen käyttöpaikkaan myös kokonaisina. Se on älykästä kierrätystä ja hyvin muuntojoustavaa, toteaa Lundell.

“Kiertotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotanto- ja kulutusmallia, jossa olemassa olevat materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja kierrättämällä” (Euroopan parlamentti, 2015).
Keskuskirjasto Oodi Helsingissä, jossa arkkitehtien muotokielen mahdollistavat erittäin taidokkaat teräsrakenteet.

Keskuskirjasto Oodi Helsingissä, jossa arkkitehtien muotokielen mahdollistavat erittäin taidokkaat teräsrakenteet.

Teräsrakentaminen on Suomelle tärkeä toimiala

Teräsrakentaminen ja palvelut edustavat vuotuiselta liikevaihdoltaan 1 miljardin euron liiketoimintaa kotimaassa. Teräksellä on hiilineutraaliuden kannalta parhaat käytönaikaiset ja kierrätettävyysominaisuudet, katkeamaton ja ehjä kierrätysjärjestelmä sekä suurin uudelleenkäyttöpotentiaali.

– Teräksen uudelleenkäyttö tukee kansantaloutta luomalla uutta liiketoimintaa sekä uusia arvoketjuja. Pohjoismaisella terästeollisuudella on ainutlaatuinen tavoite uudistaa malmipohjainen teräksentuotanto fossiilittomaksi, mikä hyödyttää koko arvoketjua ja kansantaloutta, tähdentää Lundell.

Kun huomioidaan teräksen erittäin korkea kierrätysaste ja toimivat järjestelmät sitä ylläpitämässä, rakenteiden sekä profiilien uudelleenkäyttöpotentiaali sekä loputon uusiokäyttökertojen mahdollisuus, voidaan tulevaisuudessa syntyviä päästöjä vähentää merkittävästi. Teräs on ainoa materiaali, jossa kierrätys parantaa materiaalin ominaisuuksia.

Kestävämpää asuntoteollisuutta teräksellä

Teräsrakentamisen etuihin kuuluvat materiaalin lujuus ja kierrätettävyys. Teräsrakennuksilla on pitkä elinkaari, jolloin elinkaarilaatu on hyvin korkealla tasolla. Teräsrakenteisen talon elinkaaren lopussa kaikki teräs on kierrätettävissä tai uudelleen käytettävissä.

Kevytrakenteiset terästuotteet rakennuksissa vähentää myös kuljetuskustannuksia ja näin kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Korkea ja tarkka esivalmisteluaste johtaa lyhempään rakennusaikaan ja vältytään muun muassa hukkamateriaalien synnyltä. Toisaalta kaikki teräksestä jäävä hukka on kierrätettävissä aina uudelleen.

Info

Info

Sanastoa

Hiilijalanjälki = kuvaa rakennuksen koko elinkaaren aikana tuotettuja negatiivisia ilmastovaikutuksia.

Hiilikädenjälki = kuvaa rakennushankkeen ansiosta syntyviä ilmastohyötyjä, kuten esimerkiksi mahdollisia hiilinieluja.

Lähde: Aaltoyliopisto

Case: Pyörre-talo on tulevaisuuden suunnannäyttäjä

Arkkitehti Matti Kuittisen suunnittelemaa ja Aulis Lundell Oy:n rakentamaa Pyörre-taloa voidaan hyvällä syyllä kutsua vähähiiliseksi taloksi.

Talon rakennustuotteet on valittu siten, että mahdollisimman suuri osa niistä sisältäisi kierrätettyjä materiaaleja tai olisi kierrätettävissä elinkaarensa lopussa. Tämän takia rakennusmateriaalien kierrätyksestä ja pitkäikäisistä hiilivarastoista saatavat hyödyt ylittävät rakennusmateriaalien valmistuksen ilmastohaitat ja ovat noin kaksi kertaa rakennuksen energiankulutuksesta aiheutuvia päästöjä suuremmat.

Pyörre-talon hiilineutraaliutta on dokumentoitu tarkasti. SAFAn Arkkitehtiuutisissa 7/21 Kuittinen toteaakin, että vastaavanlaisia hankkeita, joissa dokumentoidaan rakennuksen kiertotalous­aspekteja, on hänen tiedossaan todella vähän.

Kuittinen toteaa ilmastoselvityksessään (2021), että Pyörteen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on vain noin 2,6 kgCO2e/m2/a, kun kokonaishiilijalanjäljestä vähennetään rakennuksen hiilikädenjälki.

Kuittinen on ilmastoselvityksessään huomioinut teräsrungon tarjoamat edut positiivisesti. Etuihin lukeutuvat muun muassa muunneltavuus niin, ettei talon kantavia rakenteita jouduta uusimaan.

Suurin osa hiilijalanjäljestä syntyy ennen rakennuksen käyttöönottoa. Rakennustuotteiden valmistuksen, kuljetusten ja rakentamisen päästöt ovat 53 prosenttia hiilijalanjäljestä.

– Tulos on rohkaiseva. Painolla mitattuna Pyörre-talon materiaaleista 37 prosenttia on joko kierrätettäviä tai uusiutuvia. Kierrätettäviä ovat muun muassa teräsrakenteet ja teräspohjaiset rakennuselementit ja uusiutuvaa puiset kattorakenteet. Lisäksi olemme oppineet, että kierrätettyjen materiaalien kanssa voidaan jatkossa mennä huomattavasti pidemmälle, arkkitehti Matti Kuittinen toteaa.

– Pyörteessä monet tavoitteet, ajatukset ja intressit täydentävät toisiaan. Tuloksena on erittäin moderni ja ajaton, kaiken kiertokulkua symboloiva teräsrakenteinen talo, Leena Lundell toteaa.

– Teräs on materiaalina paras tällaisiin orgaanisiin muotoihin. Se taipuu ja toteuttaa kaikki mukavuudelle, kestävyydelle ja ekologisuudelle asetetut vaatimukset rakennuksen koko elinkaaren ajan. Teräs on lujuutensa ansiosta käytössä kevyempää kuin muut materiaalit ja sataprosenttisesti kierrätettävää. Samoin sen äänenhallinnan ja paloturvallisuuden ominaisuudet ovat ylivoimaiset, päättää Lundell.

Kuvassa Lohjan asuntomessujen pyörre-talo
Aulis Lundell Oy
Rakentaminen
ammattilaisille
hankkeen aloitus
terästuotteet
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

lundell x mod on moduulirakentamisen uutuus
Moduulirakentaminen esillä FinnBuild -messuilla
Moduulirakentaminen on täydellinen ratkaisu, kun tilantarve tai rakennuksen käyttötarve elävät ajassa. Siirreltävät tilat ja kodit sopeutuvat sekä rakennusmääräysten että ihmisten tarpeiden muutoksiin.Moduulirakenteiden laaja kokonaisuus esittäytyy FinnBuild -messuilla 4.–6.10. Aulis Lundell Oy:n osastolla 6m28.
Kuvassa lasketaan yhtä Aulis Lundell Oy:n moduulitalon elementtiä rekan kyydistä valmiille perustukselle
Moduuliratkaisut tulevat esille Helsingin keskustaan – Aulis Lundell Oy avaa showroomin Runeberginkadulle
Aulis Lundell Oy avaa showroomin Helsingin keskustaan. Esille on saatu kattavasti koko Aulis Lundell Oy:n tuotanto. Uusissa tiloissa tutustut muun muassa Liune-ovituotteisiin sekä aivan uusiin moduulirakentamisen ratkaisuihin.Showroom avataan Autotaloon, entiseen Rakennustiedon tilaan Runeberginkatu 5:ssä. Showroom on auki maanantaista perjantaihin ja halutessasi voit sopia myös henkilökohtaisen tapaamisen.
Ahola-transportin_moduuleidta_tehty_rakennus-Aulis_lundell_oy
Nopeaa ja turvallista rakentamista moduulien avulla
Esivalmistetut teräsmoduulit ovat erinomainen mahdollisuus urakoitsijoille ja asentajille, jotka haluavat nopeuttaa rakennusprojekteja ja vähentää rakentamisen kustannuksia. Esivalmistetut moduulit valmistetaan kuivissa tiloissa tehtaalla, jossa niiden tarkkuus ja laatu voidaan varmistaa ennen toimittamista rakennuspaikalle.
202110_72897.jpg
Kennoharkko yhä useamman koulun runkoratkaisuna
Vietämme huomattavan paljon aikaa sisätiloissa, joten sisäilmastolla ja sisäilman laadulla on suuri merkitys terveyteemme ja hyvinvointiimme. Rakennusten kosteustekninen toimintavarmuus ja vikasietoisuus ovatkin nousseet tärkeiksi kriteereiksi erityisesti koulujen ja päiväkotien rakenneratkaisuissa.
Rei'itetty teräsohutlevy käyttötarkoitukset
Reikälevy taipuu moneksi
Rakentamisessa on valtava määrä erilaisia käyttökohteita, joiden toteutukseen tarvitaan materiaaleilta erilaisia ominaisuuksia, jolloin materiaalin monipuolisuus huomattava etu. Rei’itetty teräslevy vastaa monipuolisuudellaan rakentamisen ratkaisuihin. Rei’itetyn teräsohutlevyn (reikälevyn) avulla voidaan toteuttaa vaikkapa näyttäviä sisäkattoja tai parvekekaiteita sekä valaistus- ja julkisivuratkaisuja. Tarvittaessa reikälevyn taakse voidaan liimata akustisia ominaisuuksia parantava SoundControl-huopa.
20204_64037.jpg
Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa palkittiin vuoden 2019 parhaat yritykset ja työmaat
Rakennusala edistää turvallisuutta monin eri keinoin, yksi niistä on työmaiden väliset alueelliset työturvallisuuskilpailut. Uudenmaan alueella yli 20 vuotta toteutetun Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2019 parhaat yritykset ja työmaat on valittu. Kilpailussa palkittiin myös paras rakennuttaja, jonka ansioina pidettiin turvallisuuskoordinaattorien hyvää toimintaa ja turvallisuusäännösten edellyttämien asiakirjojen mallikasta hoitamista.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton