• Etusivu
  • Rakentaminen

Päästövähennykset ovat mahdollisia rakentamisessa, jos se tehdään yhdessä ja tasapuolisesti

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Aulis Lundell Oy
Julkaistu 22.03.2023Päivitetty 20.07.2023
teräsrakentaminen-helsingin siltasairaala-aulis lundell oy-1920x1080

Helsingin Siltasairaalan julkisivun termorunkojen raaka-aineessa on 30% kierrätettyä terästä.

Päästövähennyksiä vaarantavat lainsäädännön muutokset, jossa puupohjaisten materiaalien tuki vääristää faktoja. Tutkimusten mukaan rakennukset ja rakentaminen aiheuttaa noin kolmasosan ilmastopäästöistä maapalolla. Rakennukset pitää suunnitella kevyemmiksi ja ilmastokustannustehokkaammiksi. Tämä on mahdollista vain, jos raaka-aineet hyödynnetään sinne missä niiden ominaisuudet ovat parhaimmillaan.

Yhtenäiset ja sovitut elinkaarikattavat vaikutusarviot puuttuvat

Aulis Lundell Oy:n hallituksen puheenjohtaja Leena Lundell toteaa, että päätösten pitää perustua objektiivisiin tietoihin. Eri ratkaisujen ympäristövaikutuksien tarkastelu vääristyy, koska yhtenäisiä ja hyväksyttyjä todentamismenettelyjä ei ole. Suomessa ylläpidetään keinotekoisesti puurakentamisen edistämisohjelmia, jossa ohjataan puun käyttöön julkisessa rakentamisessa sekä kaavoituksessa, jolloin sillä korvataan muun muassa teräsrakenteita.

Puun ympäristöystävällisyys perustuu pitkän aikavälin vaikutuksiin. Rakentamiseen päätyvä puu on peräisin useimmiten päätehakkuusta, missä vielä hiiltä sitova metsä kaadetaan, jolloin kasvuun perustuva hiilinielu loppuu. Samalla, kun saadaan puutavaraa rakentamiseen, niin vähintään kolminkertainen määrä puuainesta menee sahaus- ja työmaahukkana energiakäyttöön sekä sellun valmistukseen. Näiden osalta vuosikymmenien aikana puuhun sitoutunut hiilidioksidi vapautuu ilmakehään hyvin nopealla aikavälillä ja uuden metsän kasvu ottaa tämän takaisin vasta vuosikymmenien kuluessa.

Valtio ohjaa kustannustehokkaasta teräksen käytöstä pois suomalaisessa rakentamisessa ja samalla puurakenteiden ylläpito nostaa kiinteistöjen ylläpitokuluja huomattavasti, joka on raskas kasvava taakka kansantaloudelle.

– Rakennusten ilmastoselvitys tuo heikosti materiaalien kierrätyspotentiaalia elinkaaren lopussa. Puun elinkaari on huomattavasti lyhyempi kuin esimerkiksi teräksen, joten se saa ansaitsematonta etua. Samasta syystä malmipohjaisen teräksen kilpailukyky heikkenee oleellisesti, kertoo Lundell.

– Puulla on hyvät ominaisuudet muun muassa sisustusmateriaalina, mutta sen vaatimattomat elinkaari- ja kierrätettävyysominaisuudet pitäisi huomioida. Kun tuemme liikaa yksittäisiä ja heikosti kierrätettäväksi sopivia materiaaleja, kansantaloudelliset hyödyt vaarantuvat, jatkaa Lundell.

Oikeat materiaali- ja rakennevalinnat edistävät kiertotaloutta

Rakennukset tulisi suunnitella niin, että rakennusosat ovat purettavissa ehjinä ja uudelleen käytettävissä. Materiaalin valinnalla on suuri vaikutus uudelleenkäytön mahdollisuuteen. Teräksiset runkorakenteet ja rakennuselementit, kuten lattiat, alakatot ja väliseinät, voidaan nykytekniikallakin purkaa ehjinä.

– Asumisen ja työnteon tarpeet ovat johtaneet siihen, että moduulirakentaminen yleistyy. Moduuleista rakennettuja asuin- ja toimitaloja voidaan siirtää uuteen käyttöpaikkaan myös kokonaisina. Se on älykästä kierrätystä ja hyvin muuntojoustavaa, toteaa Lundell.

“Kiertotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotanto- ja kulutusmallia, jossa olemassa olevat materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja kierrättämällä” (Euroopan parlamentti, 2015).
Keskuskirjasto Oodi Helsingissä, jossa arkkitehtien muotokielen mahdollistavat erittäin taidokkaat teräsrakenteet.
Keskuskirjasto Oodi Helsingissä, jossa arkkitehtien muotokielen mahdollistavat erittäin taidokkaat teräsrakenteet.

Teräsrakentaminen on Suomelle tärkeä toimiala

Teräsrakentaminen ja palvelut edustavat vuotuiselta liikevaihdoltaan 1 miljardin euron liiketoimintaa kotimaassa. Teräksellä on hiilineutraaliuden kannalta parhaat käytönaikaiset ja kierrätettävyysominaisuudet, katkeamaton ja ehjä kierrätysjärjestelmä sekä suurin uudelleenkäyttöpotentiaali.

– Teräksen uudelleenkäyttö tukee kansantaloutta luomalla uutta liiketoimintaa sekä uusia arvoketjuja. Pohjoismaisella terästeollisuudella on ainutlaatuinen tavoite uudistaa malmipohjainen teräksentuotanto fossiilittomaksi, mikä hyödyttää koko arvoketjua ja kansantaloutta, tähdentää Lundell.

Kun huomioidaan teräksen erittäin korkea kierrätysaste ja toimivat järjestelmät sitä ylläpitämässä, rakenteiden sekä profiilien uudelleenkäyttöpotentiaali sekä loputon uusiokäyttökertojen mahdollisuus, voidaan tulevaisuudessa syntyviä päästöjä vähentää merkittävästi. Teräs on ainoa materiaali, jossa kierrätys parantaa materiaalin ominaisuuksia.

Kestävämpää asuntoteollisuutta teräksellä

Teräsrakentamisen etuihin kuuluvat materiaalin lujuus ja kierrätettävyys. Teräsrakennuksilla on pitkä elinkaari, jolloin elinkaarilaatu on hyvin korkealla tasolla. Teräsrakenteisen talon elinkaaren lopussa kaikki teräs on kierrätettävissä tai uudelleen käytettävissä.

Kevytrakenteiset terästuotteet rakennuksissa vähentää myös kuljetuskustannuksia ja näin kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Korkea ja tarkka esivalmisteluaste johtaa lyhempään rakennusaikaan ja vältytään muun muassa hukkamateriaalien synnyltä. Toisaalta kaikki teräksestä jäävä hukka on kierrätettävissä aina uudelleen.

Info

Info

Sanastoa

Hiilijalanjälki = kuvaa rakennuksen koko elinkaaren aikana tuotettuja negatiivisia ilmastovaikutuksia.

Hiilikädenjälki = kuvaa rakennushankkeen ansiosta syntyviä ilmastohyötyjä, kuten esimerkiksi mahdollisia hiilinieluja.

Lähde: Aaltoyliopisto

Case: Pyörre-talo on tulevaisuuden suunnannäyttäjä

Arkkitehti Matti Kuittisen suunnittelemaa ja Aulis Lundell Oy:n rakentamaa Pyörre-taloa voidaan hyvällä syyllä kutsua vähähiiliseksi taloksi.

Talon rakennustuotteet on valittu siten, että mahdollisimman suuri osa niistä sisältäisi kierrätettyjä materiaaleja tai olisi kierrätettävissä elinkaarensa lopussa. Tämän takia rakennusmateriaalien kierrätyksestä ja pitkäikäisistä hiilivarastoista saatavat hyödyt ylittävät rakennusmateriaalien valmistuksen ilmastohaitat ja ovat noin kaksi kertaa rakennuksen energiankulutuksesta aiheutuvia päästöjä suuremmat.

Pyörre-talon hiilineutraaliutta on dokumentoitu tarkasti. SAFAn Arkkitehtiuutisissa 7/21 Kuittinen toteaakin, että vastaavanlaisia hankkeita, joissa dokumentoidaan rakennuksen kiertotalous­aspekteja, on hänen tiedossaan todella vähän.

Kuittinen toteaa ilmastoselvityksessään (2021), että Pyörteen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on vain noin 2,6 kgCO2e/m2/a, kun kokonaishiilijalanjäljestä vähennetään rakennuksen hiilikädenjälki.

Kuittinen on ilmastoselvityksessään huomioinut teräsrungon tarjoamat edut positiivisesti. Etuihin lukeutuvat muun muassa muunneltavuus niin, ettei talon kantavia rakenteita jouduta uusimaan.

Suurin osa hiilijalanjäljestä syntyy ennen rakennuksen käyttöönottoa. Rakennustuotteiden valmistuksen, kuljetusten ja rakentamisen päästöt ovat 53 prosenttia hiilijalanjäljestä.

– Tulos on rohkaiseva. Painolla mitattuna Pyörre-talon materiaaleista 37 prosenttia on joko kierrätettäviä tai uusiutuvia. Kierrätettäviä ovat muun muassa teräsrakenteet ja teräspohjaiset rakennuselementit ja uusiutuvaa puiset kattorakenteet. Lisäksi olemme oppineet, että kierrätettyjen materiaalien kanssa voidaan jatkossa mennä huomattavasti pidemmälle, arkkitehti Matti Kuittinen toteaa.

– Pyörteessä monet tavoitteet, ajatukset ja intressit täydentävät toisiaan. Tuloksena on erittäin moderni ja ajaton, kaiken kiertokulkua symboloiva teräsrakenteinen talo, Leena Lundell toteaa.

– Teräs on materiaalina paras tällaisiin orgaanisiin muotoihin. Se taipuu ja toteuttaa kaikki mukavuudelle, kestävyydelle ja ekologisuudelle asetetut vaatimukset rakennuksen koko elinkaaren ajan. Teräs on lujuutensa ansiosta käytössä kevyempää kuin muut materiaalit ja sataprosenttisesti kierrätettävää. Samoin sen äänenhallinnan ja paloturvallisuuden ominaisuudet ovat ylivoimaiset, päättää Lundell.

Kuvassa Lohjan asuntomessujen pyörre-talo
Aulis Lundell Oy
Rakentaminen
ammattilaisille
hankkeen aloitus
terästuotteet
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Kuvassa lasketaan yhtä Aulis Lundell Oy:n moduulitalon elementtiä rekan kyydistä valmiille perustukselle
Moduuliratkaisut tulevat esille Helsingin keskustaan – Aulis Lundell Oy avaa showroomin Runeberginkadulle
Aulis Lundell Oy avaa showroomin Helsingin keskustaan. Esille on saatu kattavasti koko Aulis Lundell Oy:n tuotanto. Uusissa tiloissa tutustut muun muassa Liune-ovituotteisiin sekä aivan uusiin moduulirakentamisen ratkaisuihin.Showroom avataan Autotaloon, entiseen Rakennustiedon tilaan Runeberginkatu 5:ssä. Showroom on auki maanantaista perjantaihin ja halutessasi voit sopia myös henkilökohtaisen tapaamisen.
Ahola-transportin_moduuleidta_tehty_rakennus-Aulis_lundell_oy
Nopeaa ja turvallista rakentamista moduulien avulla
Esivalmistetut teräsmoduulit ovat erinomainen mahdollisuus urakoitsijoille ja asentajille, jotka haluavat nopeuttaa rakennusprojekteja ja vähentää rakentamisen kustannuksia. Esivalmistetut moduulit valmistetaan kuivissa tiloissa tehtaalla, jossa niiden tarkkuus ja laatu voidaan varmistaa ennen toimittamista rakennuspaikalle.
202010_67114.jpg
Aulis Lundell Oy - teräsrankaa rakennusteollisuuteen jo 40 vuotta
Kevytrakenteiden uranuurtajana tunnettu Aulis Lundell on ollut mukana kehittämässä suomalaista kevytrakentamista jo 80-luvulta alkaen. Yritys on profiloitunut teräsrakentamisen innovaattorina, joka tarjoaa terästuotteisiin perustuvia ratkaisuja nopeampaan ja laadukkaampaan uudis- sekä korjausrakentamiseen.
Kuva varastorakennuksesta, jonka taustalla on sininen taivas
Palveleva peltisepänliike hallirakentamiseen ja tavarantoimitukseen
Peltisepän taituruus, rakentamisen intohimo ja innovaation voima. Näin voisi kuvailla Virte-Metallia, joka pitkän historiansa aikana on omistautunut palvelemaan asiakkaitaan huippuosaamisella ja sydämellä.Kattotuotteista ja hallien pelleistä kaikkeen muuhun, turkulainen perheyritys Virte-Metalli on kasvanut haasteista voimaa ammentaen ja pysynyt vahvana tekijänä yli 50 vuotta. Palvelevan rakennusteollisuuden teräksinen tavarantoimittaja toimitusjohtaja Jaakko Virtanen kertoo nyt, miksi juuri Virte-Metalli on paras kumppani hallirakentamiseen, julksisivuverhous- ja kattoturva-asioihin sekä reseptin pitkäikäisiin ja tyytyväisiin asiakassuhteisiin.
Yhteistyö
Miksi luotettava yhteistyökumppani on niin tärkeä?
Petri Lehtisen, Peltisepänliike Pääkkönen Oy:n toimitusjohtajan, mielestä yhteistyökumppanin luotettavuus ensisijaisen tärkeää. Kun yritykseltä vaaditaan tilaajan suunnalta joustavuutta, ketteryyttä ja toimitusvalmiutta erityisesti näinä haastavina aikoina, samaa vaaditaan myös yhteistyökumppaneilta. Miten peltisepänliike on peltimateriaalin saatavuusongelmien aikakautena kuitenkin onnistunut hoitamaan tilatut työt ongelmitta ja sovitusti?
arkkitehtien suunnittelema merenrantatalo, joka muistuttaa kalastajakylää. Mustaseinäinen rakennus on jaettu kolmeen eri rakennukseen ja kaikissa on vaaleanvihreä katto. Talo on mäntymetsän keskellä.
Merinäköala joka huoneesta: Arkkitehtuurin taidonnäyte
Pirinen & Salo on arvostettu suomalainen arkkitehtitoimisto, jonka Teemu Pirinen ja Lauri Salo perustivat vuonna 2018. Toimisto toimii aktiivisesti sekä Helsingissä että Inarissa. Pirinen ja Salo tekevät töitä ympäri maailmaa, erityisesti Pohjois-Euroopassa. Pirinen ja Salo ovat tunnettuja siitä, että he ovat mukana kaikissa projekteissaan aina suunnittelun alkuvaiheista lopulliseen toteutukseen asti.Artikkeli kertoo tarinan siitä, miten arkkitehtitoimisto Pirinen & Salo toteutti unelmien kodin asiakaspariskunta Juhan ja Annan toiveiden pohjalta, yhdistäen käytännöllisyyden

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton