• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Palvelut

Oppisopimus – uusia ammattilaisia maanrakennusalalle nopeasti ja vaivattomasti

Rakentajan toimitus
Kaupallinen yhteistyö TTS Työtehoseura
Julkaistu 12.04.2021Päivitetty 11.08.2022
20214_69972.jpg

Oppisopimuskoulutus on nopein reitti kouluttaa osaavaa työvoimaa yrityksen tarpeisiin.

Oppisopimuskoulutus on joustava koulutusmuoto kaikille asianosaisille. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja kaikki koulutus räätälöidään sekä opiskelijan että työnantajan tarpeiden mukaan. Olennaisimpana seikkana TTS Työtehoseuran kouluttaja Petri Järvelä korostaa, ettei oppisopimuskoulutuksessa ole mitään määrämuotoista opintopolkua, vaan kaikki räätälöidään tarpeiden mukaan.

Oppisopimuskoulutus on tarkoitettu niin tutkintoa vailla oleville kuin kokeneemmillekin ammattimiehille. Tutkintoa vailla olevat saavat itselleen alalle peruskoulutuksen, kun taas pitkään alalla työskennelleet voivat päivittää tietonsa ja tutustua alansa uusiin menetelmiin.

Oppisopimuskoulutus on täysin maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle

Järvelän mukaan oppisopimuskoulutusta soisi käytettävän huomattavasti enemmänkin. Tietojen päivittäminen tai uuden työntekijän opettaminen sujuvat työnantajankin näkövinkkelistä nopeasti sekä ammattimaisesti. Myös työntekijät ja työnantajat pääsevät kiinni viimeisimpään tietoon kivuttomasti. Koulutus on lisäksi täysin maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Opetushallinnon uudistuksen myötä, joka tuli voimaan 1.8.2021, perustutkinto uudistetaan vastaamaan työelämän tarpeita entistäkin paremmin. Uudistuksessa tutkinnon osat ovat helpommin suoritettavissa yritysten työkohteissa.

Elokuisen koulutusuudistuksen jälkeen:
Perustutkinto sisältää

 • 2 pakollista
 • 3-5 valinnaista

Ammattitutkinto sisältää

 • 1 pakollinen
 • 3 valinnaista

Perustutkinto vai ammattitutkinto?

Oppisopimustarjonta menee siis sen mukaan, mitä oppisopimuksen osapuolet tarvitsevat. Alalle kouluttautumattomat suorittavat alan perustutkinnon. Maanrakennusalalla tämä tarkoittaa joko maanrakentajaa tai maanrakennuskoneen kuljettajaa. Kokeneemmat suorittavat maanrakennusalan ammattitutkinnon. Perustutkinnon ja ammattitutkinnon yhtenä erona on se, ettei ammattitutkintoa suoritettaessa tarvitse opiskella enää yleisaineita.

Maanrakennusalan oppisopimuskoulutus

 • Rakennusalan perustutkinto, maarakentaja tai maarakennuskoneenkuljettaja.
 • Maarakennusalan ammattitutkinto

Perustutkinnon suorittaminen kestää tyypillisesti 1,5–2 vuotta. Ammattitutkinnon saa suoritettua hieman lyhyemmässä ajassa eli noin 0,5–1,5 vuotta, jos työtehtävät antavat myöden. Samalla saadaan päivitettyä useimmat alalla vaadittavat turvallisuus- ja pätevyyskortit.

Monet yritykset hyödyntävät TTS Työtehoseuran oppisopimuskoulutusta ja näin takaavat itselleen osaavaa työvoimaa.

Monet yritykset hyödyntävät TTS Työtehoseuran oppisopimuskoulutusta ja näin takaavat itselleen osaavaa työvoimaa.

Uutta teknologiaa oppimaan!

Uutta teknologiaa on tulossa jatkuvasti myös maanrakennusalalle. Nykyisin suurin lisäkoulutustarve koskee 3D koneohjauksen hyödyntämistä työkohteissa. Koneohjaus mahdollistaa koko maarakennusprosessin tehostamisen sen lisätessä tehokkuutta, tarkkuutta ja tuottavuutta. Maanrakennusalan ammattitutkinnossa on myös mahdollisuus virkistää mittaus ja piirustustenluku osaamista. Myös muoviputkien hitsauspätevyys voi olla osa oppisopimusta.

Nykyään löytyy suurta tarvetta päivittää osaamista vauhdilla uudistuvaan teknologiaan.

Nykyään löytyy suurta tarvetta päivittää osaamista vauhdilla uudistuvaan teknologiaan.

Perustutkinnossa voidaan valita enintään 3 konetyyppiä tutkintoon ja ammattitutkinnossa 2. Valinnaisia aineita löytyy kattavasti ja niistä koostetaan jokaiselle työpaikalle oma kokonaisuutensa työpaikan tarpeiden mukaan. Perustutkinnossa valinnaisia aineitä löytyy parisen kymmentä ja ammattitutkinnon suorittajille kaikkiaan noin viisikymmentä. Kaikki näytöt suoritetaan työpaikoilla eikä siis oppilaitoksissa.

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen ei edellytä mitään peruskoulutusta tai tutkintoa. Nämä koulutukset koko tutkintoina suoritettuina antavat pohjan ja hakukelpoisuuden suorittaa myös AMK-tutkinto.

Info

Info

Monta muutakin alaa tarjolla

Oppisopimuksella voit opiskella montaa muutakin alaa. TTS:n lähes kaikki tutkintokoulutukset voi suorittaa myös oppisopimuksella:

 • Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto
 • Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • Kiinteistönhoitaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • Maarakennuskoneenkuljettaja, rakennusalan perustutkinto
 • Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto,rakennustyömaan työnjohdon osaamisala (REAT)
 • Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto

Tietoa opiskelijalle

Jos olet työelämässä, mutta sinulta puuttuu todistus osaamisestasi. Opiskelijan oppisopimus soveltuu, jos

 • haluat kehittää koulutuksella ammattitaitoasi
 • työtehtäväsi laajanevat uusille tehtäväalueille
 • olet vaihtamassa alaa
 • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus tai pätevyys

Miten toimit?

 • etsi itsellesi koulutustavoitettasi vastaava työpaikka
 • keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajasi kanssa
 • sopikaa oppisopimuksesta TTS oppisopimuspalveluiden kanssa

Kustannukset

 • tietopuolinen koulutus ja tutkintotilaisuudet ovat maksuttomia
 • mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta, saat opintososiaalisia etuja
 • oppisopimuksen aikana olet työsuhteessa
Info

Info

Tietoa työnantajalle

Työnantajan oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun

 • olet rekrytoimassa uusia työntekijöitä, jotka pitäisi kouluttaa uusiin tehtäviin
 • nykyinen työntekijäsi tarvitsee ammatillista lisäosaamista

Miten toimit?

 • ota yhteyttä oppisopimustoimistoon
 • valitse sopiva koulutettava
 • nimeä työpaikkakouluttaja, joka ohjaa, valmentaa ja arvioi opiskelijan työssäoppimista

Kustannukset

 • oppisopimus on määräaikainen työsuhde
 • oppisopimustoimisto maksaa koulutuskorvausta kouluttavalle yritykselle
 • tietopuolinen koulutus on maksutonta työnantajalle

TTS palvelee työnantajia kaikissa oppisopimusasioissa.

TTS Työtehoseura
Palvelut
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Asbestin poisto ulkoseinästä

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan 2016 – mitä pitää huomioida?

Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina purkuna ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Asbestilainsäädäntö velvoittaa, että kiinteistön omistajan, rakennuttajan tai muun rakennustyötä valvovan velvollisuus on ennen korjaustöihin ryhtymistä selvittää, onko rakennuksessa asbestia. Selvitettävä on sen lisäksi, missä kohtaa rakenteissa sitä tarkkaan ottaen on, mikä on asbestin laatu ja pölyävyys sekä suositus jatkotoimenpiteistä. Velvoite koskee myös koneiden purkutöitö sekä kiinteistöjen huoltoa- ja kunnossapitoa eli töitä, joilla ei varsinaisesti ole tekemistä rakennusalan kanssa.

201711_51017.jpg

Rakennusalalle kosteuskoordinaattoreita

Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen haitta. Kosteudenhallina työmailla saatetaan aloittaa myös aivan liian myöhään. Rakennusala on päättänyt muuttaa tilanteen. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on siis iso vastuu. Ovatko homekoulut vihdoin historiaa?Rakennusten kosteus- ja homevaurioista johtuva sisäilman huono laatu on jo pitkään arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Rakennuksen kosteusvaurion syy on harvemmin yksittäinen. Useimmiten se johtuu monen tekijän summasta."Kosteusvaurioiden keskeisimmät rakennustekniset syyt tunnetaan, mutta niitä ei tunnuta osaavan vieläkään estää ennakolta tai korjata oikein. Tiedon puute ja jopa asenne työtä kohtaan ovat usein taustasyinä. – Näin tehdään, koska näin on tehty ennenkin", avaa rakennusalan kosteusongelmia TTS:n järjestämässä kosteudenhallinnan seminaarissa kouluttaja Sauli Paloniitty. – "Työmailla ei välttämättä tiedosteta rakennustyömaan olosuhteita verrattuna käytettäviin työmenetelmiin tai materiaalivalintoihin."

20201_61928.jpg

RAKSAVIRTAA saa korjausrakennus-työmaan virtaamaan

Työtehoseura (TTS) ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet parin viime vuoden ajan korjausrakennustyömaan toimintaa, tuottavuutta ja työhyvinvointia Raksavirtaa-hankkeessa. Taustana kehittämiselle oli Lean-ajattelu, josta kehitettiin työmaan virtautusmalli. Mallia on testattu pilottina Consti:n korjausrakennustyömailla, viimeksi HOAS:n isossa perusparannuskohteessa Helsingin Kannelmäessä. Mukana hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet myös mm. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen Ely.

20207_65701.jpg

Avustuksia asuinrakennuksille - korjaa talosi 2050-luvun tavoitetasoon

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022. Energia-avustuksen saamiseksi taloyhtiön tulee parantaa energiatehokkuuttaan riittävästi. Kerrostaloilla tämä tarkoittaa 32 prosentin parannusta E-luvun osalta talon rakentamisajankohtaan verrattuna.

20219_72620.jpg

Teknisen kaupan nousukausi jatkuu - isot rakennushankkeet vetureina

Teknisen Kaupan myynti on noussut ennätykselliselle tasolle. Rautakauppias uskoo, että hyvä myynti jatkuu myös pandemian hellittäessä.

202110_73335.jpg

Uusiutuva polttoöljy tuli markkinoille

Energiayhtiö Neste on ensimmäisenä Suomessa tuonut markkinoille 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistetun polttoöljyn. Neste MY uusiutuva polttoöljy™ soveltuu käytettäväksi kaikissa polttoöljykäyttöisissä koneissa ja valtaosassa nykyisistä öljylämmityslaitteista.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton