• Etusivu
  • Palvelut

Mittaamalla seurataan olosuhteita – olosuhdehallinnalla varmistetaan laatua

Tapio NäslundKaupallinen yhteistyö Cramo Finland Oy
Julkaistu 27.10.2023Päivitetty 25.10.2023
A7402797_inkku

Laadunvalvontamittaukset ovat olennainen osa rakennusprosessia, ja ne auttavat varmistamaan rakennusten laadun, turvallisuuden ja energiatehokkuuden. Mittauspalvelut kannattaa ottaa huomioon rakennusprojektin suunnittelussa ja budjetoinnissa. Niillä voidaan säästää ajassa ja kustannuksissa rakennusprojektin aikana.

Kosteusmittaukset - kosteuden hallintaa työmaalla

Rakennustyömailla olosuhteet vaihtelevat ja edellyttävät seurantaa ja hallintaa. Erityisesti kosteus ja kylmyys vaikeuttavat työmaaolosuhteita ja hidastavat rakenteiden kuivumista. Esimerkiksi betonirakenteiden tarvittava lujittuminen ja kuivuminen voidaan varmistaa mittaamalla olosuhteita ja reagoimalla tarvittaessa mittaustuloksiin.

ꟷ Kosteusmittaukset ovat eniten käytetty palvelumme, kertoo olosuhdehallinnan työnjohtaja Julius Vepsäläinen Cramolta. Kosteusmittaukset ovat tärkeä osa rakennusalan laadunvalvontaa ja olosuhdehallintaa. Tulosten perusteella tarjoamme myös ratkaisuja avuksi, jos esimerkiksi aikataulussa pysyminen sitä edellyttää, hän jatkaa.

Cramo

Lämpökamerakuvauksilla havaitaan ongelmakohdat

Rakennuskohteissa tehdään usein ennen niiden luovutusta sekä tiiviysmittaus että lämpökamerakuvaus. Tiiviysmittaus ja lämpökamerakuvaus vaaditaan, jos energialuokitus tai ilmatiiviysluokka halutaan todentaa. Lämpökamerakuvauksilla voidaan suorittaa laadunvalvontaa jo rakennusaikana, ja ne voivat toimia korjausrakentamisessa energiaremontin suunnittelun apuna.

ꟷ Lämpökamerat ovat nykyisin suurimmillaan järjestelmäkameran kokoisia ja pienimmät ovat lähellä puhelimen kokoa. Pienempien laitteiden erottelukyky on heikompi, mutta ne soveltuvat hyvin jatkuvampaan tarkasteluun työmaalla, kertoo Vepsäläinen.

Tiiviysmittaukset kannattaisi aloittaa hyvissä ajoin

Hyvä ilmatiiviys parantaa rakennuksen energialuokkaa merkittävästi. Tyypillisesti mittauksia tehdään uudiskohteissa, jotta voidaan varmistaa vaaditun ilmavuotoluvun saavuttaminen. Saneerauskohteissa taas ilmatiiviysmittauksia tehdään usein jo ennen korjaustöiden aloitusta. Lämpökamerakuvausten tapaan saatua tietoa hyödynnetään suunnitteluvaiheessa.

ꟷ Tiiviysmittaukset kannattaisi aloittaa työmailla hyvissä ajoin. Silloin, kun mahdollisten vuotojen korjaaminen on helpompaa ja edullisempaa, pohtii Vepsäläinen. Mittaukset voidaan aloittaa käytännössä heti, kun rakennuksen vaippa on mahdollista saada umpeen. Tällöin ei vielä pyritä tavoiteltavaan tiiveyslukuvaatimuksiin, vaan etsitään lähinnä mahdollisia ongelmakohtia, kun niiden korjaaminen on helpompaa, nopeampaa ja edullisempaa, hän jatkaa.

Varsinainen tiiviysmittaus kestää tyypillisesti 15–30 minuuttia. Suurissa kohteissa alipaineistuksen saavuttaminen voi kestää kauemmin. Enemmän aikaa kuluu yleensä valmisteleviin töihin. Esimerkiksi ilmanvaihtokoneet on tulpattava mittauksen ajaksi. Kohteesta riippuen valmistelevat työt voivat kestää useampia tuntejakin.

ꟷ Tiiviysmittaukset kannattaa tehdä päivän päätteeksi, kun työmaalla ei enää työskennellä, Vepsäläinen kertoo. Yksikin oven avaus pilaa konkreettisesti mittauksen ja edellyttää mittauksen uusimista.

Äänimittaukset ja äänikamerat

Rakennusakustiikan mittauksista tyypillisimpiä ovat ilmaäänieristävyysmittaukset ja askeläänieristävyysmittaukset. Äänieristävyysmittauksilla tutkitaan, kuinka hyvin rakenteet, kuten seinät, ikkunat ja ovet, eristävät ääntä. Ilma- ja askeläänieristävyysmittaukset vaaditaan usein jo rakennuttajan asiakirjoissa ja dokumenttina rakennusvalvontaan.

ꟷ Äänimittaukset ja niiden tulokset toteutetaan desibelimittauksella, mutta vian paikantamiseen Cramolla voidaan käyttää myös äänikameraa, kertoo Vepsäläinen. Meillä kamera on ollut kolmisen vuotta käytössä ja hankintahetkellä niiden määrä Suomessa mahtui yhden käden sormiin, hän jatkaa.

ꟷ Äänikameran hyödyntämisestä on yksi hyvä esimerkki, muistelee Vepsäläinen. Kävimme tutkimassa erään koulun massiivisten puuovien ääneneristävyyttä, koska koulussa hämmästeltiin, puheensorinan kuulumista oven läpi. Äänikamera paljasti, ,että oven ja karmin välissä oli rako, josta ääni tunkeutui. Massiiviset ovet olivat vääntäneet karmia, mutta vika saatiin korjattua suht helposti, kiilaamalla karmit uudelleen suoraan.

Pölynhallinta parantaa työskentelyolosuhteita

Pölynhallintamittaukset auttavat valvomaan työmaan ilmanlaatua ja pölyhiukkasten määrää. Tämä on merkittävää työntekijöiden terveyden kannalta, mutta voi olla edellytys myös työn laadun takia. Ratkaisuina pölyn vähentämiseen on alipaineistus ja ilman puhdistus hepa-suodattimilla varustetuilla ilmapuhdistimilla. Pölyhiukkasten määrää ja kokoa voidaan tutkia eGate-mittalaitteilla.

Dokumentointi on osa kokonaisuutta

Tiedon dokumentointi pienentää virheiden määrää – Cramolta saa tarvittavat dokumentoinnit. Dokumentoinnin avulla voidaan todentaa, että olosuhdehallinta ja siihen liittyvät mittaukset on toteutettu tarkasti tilaajan hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

ꟷ Kaikista mittauspalvelumme tekemistä mittauksista tehdään lopullinen, virallinen raportti, kertoo Vepsäläinen.

Kaikki rakentamisen aikaiset dokumentit ja raportit ovat virallisia asiakirjoja. Jos rakennuksen käyttöönoton jälkeen joudutaan tekemään rakennusteknisiä selvityksiä, voidaan kattavan dokumentoinnin avulla todistaa, että rakentamisen aikana on noudatettu hyvää rakennustapaa

Cramo

Sertifioidut tekijät omasta takaa

Cramon mittaus- ja olosuhdepalveluja tekevät omat sertifioidut tekijät, alihankintaa ei tarvita. Äänimittausta lukuun ottamatta kaikkiin muihin mittauspalveluihin on olemassa sertifiointi.

ꟷ Jos mittauksissa löytyy esimerkiksi liikaa kosteutta, niin voimme tarjota myös kaluston ja ratkaisut tilanteen korjaamiseksi. Tarjolla on monenlaisia ratkaisuja kuivaukseen. Puhaltimien lisäksi kosteutta voidaan myös vaikka imeä pois, Kertoo Vepsäläinen.

eGate olosuhdeseuranta kertoo reaaliajassa tilanteen

Langattomasti toimiva, reaaliaikainen olosuhdeseuranta eGatella mahdollistaa oikea-aikaisen reagoinnin olosuhteiden muutoksiin ja mahdollisiin yllättäviin tilanteisiin. Mittatietoja voidaan seurata reaaliaikaisesti missä vaan. eGate-käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja on käytettävissä kaikilla päätelaitteilla. eGate antaa 15 minuutin välein uutta tietoa ja dataa voidaan seurata takautuvasti.

ꟷ IoT-sensoriverkkoteknologiapohjainen olosuhdevalvontajärjestelmä toimii langattomien antureiden ja mittalaitteiden avulla. Pilvipalvelujen käyttö tekee mittaamisesta reaaliaikaisen ja etäluettavan, jolloin myös dokumentointi on helpompaa, kertoo palveluiden tuotepäällikkö Mika Aalto Cramolta.

Pilvipalvelupohjaisena ratkaisuna eGate mahdollistaa olosuhteiden mittaamisen ilmasta ja rakenteista hyvin laaja-alaisesti. Betonista mitataan kuivumisen seurannan kannalta olennaisia tekijöitä, lämpötilaa ja kosteutta. Ilmasta voidaan mitata lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksiditasojen ohella myös terveydelle vaaralliset partikkelit sekä ilmassa olevat suuremmat partikkelit. Lisäksi tarjolla on TVOC-anturointi sekä paine-eron mittaamisen mahdollisuudet.

eGate-olosuhdevalvontapalvelun mittausjärjestelmässä on käytettävissä myös betoninkuivumista ja lujuuden kehittymistä ennustavat laskentamallit. Pinnoituskelpoisuuden seuraaminen on tärkeimpiä työmaalla seurattavista asioista. Reaaliaikaisesti saadulla tiedolla voidaan seurata aikataulussa pysymistä ja reagoida tarvittaessa, kuivuminen ei ennusteen mukaisesti toteudu riittävän nopeasti. Mittaustulos voidaan varmistaa esimerkiksi näytepalamittauksella. Lujuuden kehittymisen seurannalla voidaan suunnitella ja ohjata esimerkiksi muottikiertoa.

ꟷ Olosuhdepalvelummekin hallinnointi perustuu eGate-olosuhdevalvontapalveluun ja ePredict-kuivumislaskentaan. Reaaliaikaisella seurannalla voimme nopeasti reagoida tilanteen sitä vaatiessa ja hoidamme omilla tekijöillä ja laitteilla olosuhteet kuntoon, Aalto kertoo.

eGate mittalaitteiden huipputarkkaa ja -laadukasta IoT mittausdataa betonista ja ilmasta hyödyntävä ePredict-kuivumislaskenta laskee päivämäärän, jolloin betoni saavuttaa tavoitekosteuden. Näin työmaalla voidaan tarvittaessa ryhtyä ajoissa asianmukaisiin toimiin betonin kuivumisaikataulun nopeuttamiseksi ja työmaaolosuhteiden parantamiseksi.

Cramo Finland Oy
Palvelut
työmaa
suunnittelu
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Cramo
Olosuhdehallinta tarjoaa pohjan onnistuneelle rakennushankkeelle – tunnetko olosuhdehallintapalvelun?
Ajoissa aloitettu olosuhdehallinta luo rakennushankkeelle hyvän pohjan aikataulussa pysymiselle ja laadukkaalle lopputulokselle. Olosuhdehallinnan tarkoitus on pitää työympäristön olosuhteet tasaisina, jotta kylmyys, kosteus ja pöly eivät hidastaisi ja vaikeuttaisi rakennustöiden etenemistä. Lopputuloksesta tulee laadukas ja jälkikorjausten tarve minimoidaan.
Cramo
Työmaan sähköistys ja valaistus avaimet käteen -palveluna
Sähköistys on ensimmäisiä asioita, joita työmaalla tarvitaan. Sen voi toteuttaa helposti hankkimalla sähköistyksen palveluna. Cramon monipuoliseen tarjontaan kuuluvat myös sähköistyksen ja valaistuksen -palvelut. Jo lähes 20 vuoden toiminnan aikana on sähköistetty lukuisia työmaita. Palvelu tarjoaa työmaan rakennusaikaisen sähköistyksen ja valaistuksen alusta loppuun asti.
tiililaattapintainen julkisivu taloyhtiöön wienerberger
Näyttävä tiililaattajulkisivu hyvällä yhteistyöllä
Espoon Gräsantörmäntielle valmistui elokuussa 2023 Hartela Etelä-Suomen urakoimana kolmen asuinkerrostalon kokonaisuus, jonka näyttävät tiililaattapintaiset julkisivut ovat erinomainen osoitus koko suunnittelu- ja toteutustiimin hyvästä ja onnistuneesta yhteistyöstä.
20204_64041.jpg
Ohjeet asuinrakennusten korjaushankkeisiin poikkeustilan aikana
Valtioneuvoston toteuttamat rajoitukset koronavirusepidemian hillitsemiseksi vaikuttavat myös rakennusten korjaushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.
20202_62747.jpg
Laserkeilauksesta kustannustehokkuutta rakentamiseen
3D-laserskannaus on etämittausmenetelmä, joka tuottaa kolmiulotteista mittatietoa kohteesta. Mittausmenetelmä sopii monenlaisiin ja -kokoisiin kohteisiin. Mittaustuloksilla saatua dataa voidaan hyödyntää monissa eri ohjelmissa. ProDigiOUS-projektin vetäjien Kalle Tammin (TAMK) ja Toni Teittisen (Tampereen yliopisto) mukaan tulevaisuudessa tarvitaan teolliseen korjausrakentamiseen uusia menetelmiä, joissa tarkat mittatiedot ovat ehdoton lähtökohta. Laserkeilauksen käyttö näiden mittatietojen tuottamisessa on tällä hetkellä vielä melko vähäistä.
Puutavaran varasto
Puutavaran kysyntä sakkaa ja hinnat ovat laskussa – energiakriisi pahentaa tilannetta
Alaa seuraava asiantuntija ennakoi, että hintojen lasku tasaantuu lähikuukausien aikana.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton