• Etusivu
  • Rakentaminen

Näin MaaRYL uudistui – Katso keskeisimmät muutokset

Rakentajan toimitus
Julkaistu 29.06.2021Päivitetty 15.11.2022
20216_71428.jpg

Yhtenäiset laatuvaatimukset säästävät aikaa, parantavat tuottavuutta ja vähentävät sopimuserimielisyyksiä.

Kesäkuussa 2021 julkaistu uusi MaaRYL tuo infra-alan suunnittelijoille ja urakoitsijoille yhtenäiset laatuvaatimukset talonrakentamisen pohjarakennustöihin ja muihin infrarakentamisen hankkeisiin.

MaaRYL määrittelee talonrakennushankkeissa käytettävät maa-, pohja- ja kalliorakennustöiden sekä piha-alueiden päällysrakenteiden ja yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisen laatuvaatimukset.

Rakennustieto Oy:n yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Jaana Matilainen näkee entistä suuremman tarpeen yhtenäisille laatuvaatimuksille.

– Ilmaston muuttuminen ja säädöspuolelle uusina teknisinä vaatimuksina tulevat vähähiilisyys ja kiertotalous tuovat rakentamiseen ja kiinteistönpitoon uusia haasteita, hän sanoo.

RYLien keskeisenä hyötynä Matilainen pitää etenkin yhtenäistettyä alan terminologiaa. Näin esimerkiksi sopimuserimielisyydet vähenevät. Hyödyt näkyvät myös ajan säästämisenä.

– Hankkeen eri osapuolilta säästyy todella paljon aikaa, kun sopimusehtoja ei tarvitse jokaisessa hankkeessa kirjoittaa erikseen tai muistaa kirjoittaa auki sopimuksiin. Tarve laatuvaatimusten yhtenäistämiselle tulee myös tuotavuuden näkökulmasta. Tilaajat ja rakennuttajat säästävät myös aikaa voidessaan keskittyä hankekohtaisten erityisvaatimusten määrittämiseen.

Hulevesien hallinta korostuu

MaaRYLin kokonaisuudistuksessa InfraRYL on tuotu talonrakentamisen hankkeisiin niiltä osin, kun se on tarkoituksenmukaista. Samalla MaaRYLiin tuotiin kaikkia talohankkeita koskevat talonrakentamisen yleiset laatuvaatimukset, esimerkiksi rakennuksen alapuoliset täytöt, pohjarakennustöiden laatuvaatimukset, radonsuojaus ja hulevesien hallinta. Näin MaaRYL tuo infra-alan suunnittelijoille ja urakoitsijoille yhtenäiset laatuvaatimukset talonrakentamisen pohjarakennustöihin ja muihin infrarakentamisen hankkeisiin.

Uusi MaaRYL jäsentyy infra-alan rakennusosapohjaisen nimikkeistön mukaisesti. Se toimii työselostuksen pohjana ja on yhteensopiva tietomallipohjaisen suunnittelun kanssa. Sisältö on ajantasaistettu kansainvälisten standardien kanssa.

Matilainen nostaa yhtenä tärkeimpänä yksityiskohtana hulevesien hallinnan.

– Hulevesiin liittyvä lainsäädäntö on kehittynyt ja muuttunut 2010-luvun alkupuolella ja käytännöt ovat vähitellen muovautuneet. MaaRYLissä hulevedet käsitellään nyt työn tekemisen kannalta yhtenä kokonaisuutena. Tämä jäsentely ja käsittelytapa on jatkossa tarkoitus päivittää myös InfraRYLiin InfraRYLiin. Hulevesien hallinnan merkitys on korostunut ilmastonmuutoksen tuomien rankkasateiden myötä, Matilainen selvittää ja viittaa etenkin tiiviin kaupunkirakentamisen haasteisiin asvaltti- ja kivipintojen ja niiden rankkasateiden sietämisen osalta.

MaaRYLin käsikirjoituksen laati kahdeksan geoteknisen suunnittelijan muodostama käsikirjoitustiimi. Käsikirjoituksia työstettiin tämän jälkeen yhdessä MaaRYLin valvovan toimikunnan kanssa.

Ei enää painettua versiota

MaaRYL on osa Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL-sarjaa, joka määrittää rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan. Palvelu on tehty yhteiseksi työkaluksi talonrakennushankkeiden tilaajille, rakennuttajille, rakennuttajakonsulteille, suunnittelijoille ja pääurakoitsijoille.

Uusittu MaaRYL on käytettävissä verkkopalveluna eikä siitä enää julkaista painettua versiota.

Matilaisen mukaan verkkopalvelu eroaa painetusta kirjasta etenkin käytettävyydeltään.

– Sähköinen versio kulkee taskussa ja siitä on helppoa tarkistaa vaikka työmaalla käydessä valvonnan yhteydessä tarvittavat asiat. Verkkoversiosta löytyvät helposti myös kaikki edelliset julkaisuversiot, joihin on tarvetta palata ainakin pidemmissä palvelusopimuksissa. Verkkojulkaisussa sisältöä voi hakea myös haku-toiminnolla. Verkkopalvelun kautta voi antaa palautetta kehittäjälle.

Rakentaja.fi
Rakentaminen
määräykset
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20208_66125.jpg
YM: osallistu kyselyyn ja anna kommenttisi rakentamisen vastuista pykäläluonnoksiin
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen vastuita koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista.
201910_60501.jpg
Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa
Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.
201911_61480.jpg
Miten saavutetaan hiilineutraali huomen? Mitkä ovat vaikutukset rakennusalalle?
Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen 2040-luvulla. Nämä aiheet siivittävät monia keskusteluja, joita käydään mm. erilaisissa paneeleissa, eduskunnassa, ympäristöministeriössä, kunnissa sekä eri toimialoilla. Jopa hallitusohjelmaan on kirjattu oma osa-alueensa asian puolesta; "Osallistava ja osaava Suomi".
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Taloyhtiön tilinpäätös
Taloyhtiöiden tulee laatia tilinpäätös kirjanpitolain ja asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaan. Taloyhtiön tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatii isännöitsijä tai, jos isännöitsijää ei ole valittu, hallitus, ja se esitetään yhtiökokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä. Taloyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa on hyvä muistaa, että suurin osa tilinpäätöksen käyttäjistä, eli osakkaat, eivät ole tottuneita tilinpäätösten lukijoita ja siitä syystä selkeäkielisyyteen ja yksinkertaisuuteen tulisi panostaa. Osakkaiden tehtävänä on myös päättää yhtiökokouksessa vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä isännöitsijälle, ja tätä päätöksentekoa varten on hyvin tärkeää, että osakkaat ymmärtävät, miten yhtiön taloutta on tilikauden aikana hoidettu.
20119_27828.jpg
Asunto-osakeyhtiöitä korjattiin vuonna 2012 1,5 miljardilla eurolla
Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2012 yhteensä yli 1,5 miljardilla, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2011. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tilastosta.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osakeluettelo
Yhtiön hallituksen velvollisuutena on uuden asunto-osakeyhtiölain 2-luvun 12 §:n nojalla huolehtia siitä, että taloyhtiössä on asianmukaisesti laadittu ja ylläpidetty osakeluettelo. Osakeluetteloon merkitään kaikki yhtiön osakkeet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä, huoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden, osakekirjojen antamispäivä, osakekirjan omistajan nimi ja postiosoite sekä luonnollisen henkilön ollessa omistajana syntymäaika ja oikeushenkilön rekisterinumero.Osakkeen aiempaa omistajaa koskevat osakeluettelotiedot on säilytettävä kymmenen vuotta alkaen siitä, kun osakkeen uusi omistaja on merkitty osakeluetteloon.Osakeluettelo on julkinen asiakirja, joten jokaisella osakasasemasta riippumatta on oikeus tutustua osakeluetteloon ja saada siitä jäljennös. Jäljennöksen toimittamisesta voidaan periä yhtiölle hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton