• Etusivu
  • Rakentaminen

Rakentamiseen lisää tuottavuutta digitalisoinnilla ja tilaajatoimintoja kehittämällä

Rakentajan toimitus
Päivitetty 15.11.2022
20205_64555.jpg

Selvityksen mukaan raudoitustöitä tehdään vähenevissä määrin työmaalla

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tiedote 22.4.2020

Kunnallisilla ja valtiollisilla toimijoilla olisi merkittävinä rakennushankkeiden tilaajina mahdollisuus vaikuttaa rakennusalan tuottavuuden kasvuun edistämällä innovaatiotoimintaa ja ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja.

Työn tuottavuus Suomen rakennusalalla on pysynyt lähes muuttumattomana koko 2000-luvun. Rakennusalan arvoketjujen sisällä tuottavuus on kuitenkin noussut. Tuottavuus on kasvanut arvoketjun muissa osissa kuin varsinaisessa rakentamisessa, alan tuottavimpien tehtävien siirryttyä rakentamisesta arvoketjun muihin osiin.

Aiemmin työmaalla tehtyjä rakennusten osia ja työvaiheita on siirretty tehtäväksi tehtailla. Tällöin nämä työt eivät tilastoidu enää rakennusalalle vaan muille toimialoille. Esimerkiksi betoniraudoituksen siirtyessä työmaalta tehtaaseen, automaation mahdollistama tuottavuusnousu kirjautuu metallituoteteollisuudessa, ei rakentamisen alalla.

Tuottavuuden taso on korkeinta rakennusalan suurissa yrityksissä, mutta kannattavuus on parhainta pienissä alle 50 työntekijän yrityksissä. Ulkomaalaisomisteiset yritykset osoittautuivat rakennusalalla heikommin kannattaviksi kuin kotimaiset yritykset.

Suomen kansantaloudessa rakennusalalla on merkittävä rooli. Ala työllistää noin 260 000 työntekijää, mikä vastaa liki 18 prosenttia koko yrityssektorin työllisyydestä. Vuonna 2018 alan yritykset tuottivat arvonlisää yli 14 miljardia euroa, mikä on yli 17 prosenttia kaikkien Suomessa toimivien yritysten arvonlisästä. Rakennusalan merkitys kansantaloudessa on 2000-luvulla kasvanut.

Myös Ruotsissa ja Itävallassa on rakennusalan tuottavuus Suomen tavoin pysynyt ennallaan, mutta Tanskassa se on kasvanut.

Kuntien ja valtion edistettävä innovaatiotoimintaa rakennusalalla

Yksi keino parantaa rakennusalan heikkoa tuottavuutta on digitalisaation entistä parempi hyödyntäminen esimerkiksi digitaalisen tietomallinnuksen avulla. Tämä ehkäisisi ennalta virheitä, torjuisi päällekkäistä työtä sekä lisäisi suunnittelun ja toteutuksen parempaa yhteensovittamista.

Tietomallinnus ja rakentamisen havainnollistaminen tietotekniikan avulla on yhä yleisempää
Tietomallinnus ja rakentamisen havainnollistaminen tietotekniikan avulla on yhä yleisempää

Myös innovaatiotoiminnalla on tärkeä rooli alan tuottavuuden kehittämisessä. Rakennusalan pitkäjänteistä innovaatiotoimintaa haittaavat rakennusprosessien hioutuneet toteutustavat, joiden vähänkään radikaalimpi kyseenalaistaminen ja muokkaaminen ovat suuren työn takana. Innovatiivisuutta estävät myös suunnittelun ja rakentamisen eriytyminen.

Ensin rakennuksen suunnittelee yksi taho. Sitten urakoitsija toteuttaa rakennuksen hyödyntäen useita aliurakoitsijoita ja -hankkijoita. Prosessiin kuuluvien tahojen yhteistyö kestää vain yksittäisen rakennushankkeen ajan, jolloin koko prosessin analysointi ja toiminnan parantaminen ovat vaikeasti toteutettavissa.

Selvitys korostaa julkisen sektorin roolia rakennusalan toimintatapojen uudistamisessa. Julkinen sektori on merkittävä rakennusten tilaaja, joka voisi mahdollistaa alan toimijoiden kilpailun innovatiivisella tavalla. Jo tarjouspyynnössä pitäisi määritellä halutut tavoitteet, mutta ratkaisujen kehittäminen tulisi jättää markkinoiden vastuulle. Kilpailevien tarjousten pyytäminen useilta eri urakoitsijoilta mahdollistaisi vaihtoehtoisten ja innovatiivisten ratkaisujen löytämisen. Tärkeää olisi myös rakennusalalla vakiintuneiden lyhyiden yhteistyösuhteiden pidentäminen.

Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa -raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvityksen ovat toteuttaneet Etla, Tampereen Yliopisto ja BES Built Environment Services Oy. Sen ovat laatineet Ari Ahonen, Jyrki Ali-Yrkkö, Aleksi Avela, Juha-Matti Junnonen, Martti Kulvik, Tero Kuusi, Kalle Mäkäräinen ja Jukka Puhto.

Lisätietoja:

tutkimuspäällikkö Martti Kulvik, ETLA, p. 041 543 3342, martti.kulvik@etla.fi sekä neuvotteleva virkamies Seppo Kangaspunta, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 063 747, seppo.kangaspunta@tem.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Rakentaminen
ohjelmistot
työmaa
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20214_70039.jpg
Teknologia uudistaa rakennustyömaat - oletko valmis?
Teknologia tekee vahvasti tuloaan rakennusalalle, niin työmaille kuin suunnitteluun. Joitain vuosia sitten robottikädet kuuluivat tieteiselokuviin, mutta nykyään niitä käytetään jo rakennustyömailla apukäsinä. Miten vanhanaikaisesta tehdään tulevaisuuden edelläkävijä? Se vaatii nykyteknologian opettelua.Rakennusalan tämän hetken ja tulevaisuuden trendejä, joista selviämiseen valjastetaan nykyteknologiaa.Vihreä ajattelu ja ekologisuusModuuli ja elementtirakentaminen lisääntyvät – tarve edullisille asunnoilleRakennuskustannusten nousuPula ammattitaitoisesta työvoimastaParempia turvavarusteita työmaalleKestäväkehitys, kierrätettävyys
20202_62747.jpg
Laserkeilauksesta kustannustehokkuutta rakentamiseen
3D-laserskannaus on etämittausmenetelmä, joka tuottaa kolmiulotteista mittatietoa kohteesta. Mittausmenetelmä sopii monenlaisiin ja -kokoisiin kohteisiin. Mittaustuloksilla saatua dataa voidaan hyödyntää monissa eri ohjelmissa. ProDigiOUS-projektin vetäjien Kalle Tammin (TAMK) ja Toni Teittisen (Tampereen yliopisto) mukaan tulevaisuudessa tarvitaan teolliseen korjausrakentamiseen uusia menetelmiä, joissa tarkat mittatiedot ovat ehdoton lähtökohta. Laserkeilauksen käyttö näiden mittatietojen tuottamisessa on tällä hetkellä vielä melko vähäistä.
Rakentaminen järjestelmä
Digitaalisuus näkyy harvan työmaatyöntekijän arjessa - syy on tässä
Digitalisaatiosta kohistaan rakennusalalla, mutta tavallisten rakennustyöntekijöiden arjessa se näkyy vielä vähän. Skanskan asiantuntija ei keskittyisi pelkkään teknologiaan.
20216_70969.jpg
Dronet yleistyvät rakennusalalla, mutta haasteita on vielä liuta
Rakennusalalla käyttökohteita riittää, mutta yritysten ei välttämättä kannata ottaa koko drone-toimintaa omalle kontolleen.
20201_61942.jpg
Kosteudenhallinnan riskit hankkeen eri vaiheissa
HankesuunnitteluvaiheEnnakoiva kosteudenhallintaKosteudenhallinnan suunnittelu aloitetaan yleensä liian myöhäisessä vaiheessa. Kosteudenhallintakoordinaattori otetaan mukaan vasta kun hanketta on suunniteltu jo hyvinkin pitkälle, yleensä hieman ennen rakennusluvan hakemista. Tämä käytäntö ei jätä koordinaattorille mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti ja ennen kaikkea ennakoivasti hankesuunnitteluratkaisuihin tai hankkeen aikataulutukseen.Usein pelätään sitä, että koordinaattorin kiinnittäminen projektiin jo alkuvaiheessa lisäisi hankkeen kustannuksia. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kustannukset vain siirtyvät eteenpäin.Samalla kuitenkin heikennetään hankkeen kosteudenhallintaa suunnittelun puutteen vuoksi.Joonas Sihvon (A-Insinöörit) mukaan on tärkeää varmistaa ennakoivasti hankkeen kosteudenhallinnassa onnistuminen jo hankesuunnitteluvaiheen alussa. Näin varmennetaan hankkeen ja takuun aikana terveellinen sisäilma koko elinkaaren ajaksi.
Kerrostalo
Tiivis talo on energiatehokas
Asukkaat ovat entistä kiinnostuneempia asuntonsa hiilijalanjäljestä ja ympäristövastuullisesta rakentamisesta.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton