• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Ajankohtaista

Laatusertifioinnista lisää laatua rakentamiseen

Rakentajan toimitus
Kaupallinen yhteistyö TTS Työtehoseura
Julkaistu 02.12.2021Päivitetty 05.12.2021
202112_73958.jpg

Laatusertifioinnin tarkoituksena on parantaa rakentamisen laatua ja luoda yrityksille ja yksityisille suomalainen, luotettava ja varma sertifikaattivaihtoehto. Rakennustöihin kuuluu runsaasti työtehtäviä, joiden epäonnistuminen tuo suuren riskin lopputuloksen laadulle. Sertifioinnilla pyritään takaamaan rakennustyön onnistuminen ja laatu niin, ettei seurauksena ole esimerkiksi sisäilmaongelmia.

Rakentamisen laatua pyrkii parantamaan Suomen Laatusertifiointi ry omalla laatusertifikaatillaan. Mistä on kyse?

Suomen Laatusertifiointi ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii TTS Työtehoseuran yksikönjohtaja Kalle Laine. Erilaisia sertifikaatteja on jo olemassa – mihin tarvitaan tätä Suomen Laatusertifioinnin sertifikaattia?

– Yhdistys on perustettu vuonna 2019. Tällöin oli keskusteluissa tullut vahvasti esiin tarve nimenomaan suomalaisen, paikallisiin oloihin ja haasteisiin vastaavan sertifioinnin kehittämiseen. Laatusertifikaattimme kehitettiin yksinkertaiseksi ja edulliseksi keinoksi parantaa tehokkaasti rakentamisen laatua. Rakennusala myös muuttuu koko ajan, tulee uusia menetelmiä, materiaaleja ja tutkimustuloksia. On tärkeää, että sertifikaattikoulutus pystyy joustavasti ja nopeasti vastaamaan uusiin tarpeisiin, taustoittaa Laine.

Suomen Laatusertifiointi ry:n hallituksen puheenjohtaja Kalle Laine.

Suomen Laatusertifiointi ry:n hallituksen puheenjohtaja Kalle Laine.

Sertifikaatti tuo yrityksille kilpailuetua

Suomen Laatusertifiointi ry on myöntänyt oikeuden järjestää sertifikaattikoulutuksia TTS Työtehoseuralle, TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskukselle sekä Turun Aikuiskoulutuskeskukselle.

Sertifiointitoimintaan osallistuu asiantuntijoita ja viranomaisia, ja yhdistyksen ohjausryhmään kuuluu edustajia oppilaitoksista, rakennus-, rakennustuoteteollisuus- ja kiinteistöpalvelualoilta ja myös muun muassa rakentamisen terveellisyyteen liittyviä asiantuntijoita. Yhdistys määrittelee sertifiointiin riittävän osaamisen taitotason ja todennustavat.

Käytännössä esimerkiksi yritykset voivat hankkia työntekijöilleen sertifikaattikoulutuksia eri osaamistarpeisiin, esimerkiksi asbestipurkuun tai kattojen kuntotutkimukseen. Koulutukset pyritään järjestämään mahdollisimman napakkoina ja tehokkaina, ja koulutuksesta riippuen osia voi suorittaa myös työpaikoilla.

Koulutuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen voi hakea järjestävältä oppilaitokselta sertifikaattia. Laatu- ja asiakkuuspäällikkö Risto Ruohola Turun Aikuiskoulutuskeskuksesta korostaa, että näin yritykset saavat päivityksen ja varmuuden työntekijöidensä osaamiseen, ja myös kilpailuetua markkinoilla.

"Tavoitteena on, että tilaajat osaisivat jatkossa myös vaatia enemmän rakennustyön toteuttavilta yrityksiltä. Henkilösertifioinnin omaava henkilö antaa laatulupauksen tilaajalle, samalla varmistaen tilaajalle laadukkaasti ja rakennusmääräysten mukaisesti tehdyn rakennustyömaan osasuorituksen."
Risto Ruohola, laatu- ja asiakkuuspäällikkö, Turun Aikuiskoulutuskeskus

Sertifikaattikoulutuksilla vastataan tulevaisuudenkin tarpeisiin

202112_73957.jpg

Yksi suosituimmista sertifikaattikoulutuksista on Rakenteiden saumaaja. Saumaajakoulutus on suunnattu henkilöille, jotka tekevät rakenteiden saumaustöitä joustavilla saumaustarvikkeilla, tai toimivat näiden töiden työnjohtotehtävissä. Koulutus antaa valmiudet tehdä saumaustöitä turvallisesti ja ohjeiden sekä määräysten mukaisesti. Tähän koulutukseen on osallistunut jo lähes 100 henkilöä.

Koulutuspäällikkö Marko Uusitalo Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta kertoo, että uusia koulutustuotteita ollaan aktiivisesti kehittämässä sertifioitaviksi. Rakennusjätteiden käsittely on alue, mihin esimerkiksi tarvittaisiin pätevöitynyttä osaamista. Tavoitteena on, että yrityksiin saataisiin lisää kiertotalouteen ja lajitteluun perehtynyttä henkilöstöä. Tällöin yritykset säästävät jätemaksuissa ja ympäristökuormitus vähenee.

Sertifiointi lisää uskottavuutta ja parantaa julkisuuskuvaa

Rakennusalan laatuasiat ovat olleet jatkuvasti esillä medioissakin usein negatiivisessa valossa. Laatusertifiointi on yksi täsmälääke haasteisiin. Sillä tuodaan lisää osoitettua osaamista yksittäisille työntekijöille ja yrityksille. Näin taataan työtehtävien onnistuminen kriittisissäkin kohteissa ja rakentamisen laatu paranee.

Laatusertifiointi ry:n ohjausryhmän jäsen, yrittäjä RTA Niina Kesti Poistoa ry:sta kuvailee sertifioinneilla olevan suuri merkitys osaamisen osoittamisessa myös kosteus- ja homevauriokohteiden puhdistuksessa ja työmaan hallinnassa.

"Homesiivouksessa ei oikeastaan ole vielä mitään sertifikaatteja, sisäilma-alalla muutamia. On erittäin tärkeää, että koulutusta ja osaamisen todentamista tulee lisää. Tästä on kyllä meille hyötyä, samoin tilaajalle. Asiakkaiden on vaikeaa erottaa ammattitaitoisia tekijöitä. Sisäilmaongelmat eivät valitettavasti ole lähivuosina loppumassa. Itse kuvittelin, että sisäilmaan liittyvät työt loppuvat, kun 60-70-luvun talot on saneerattu, mutta valitettavasti ongelmia kuitenkin havaitaan jopa uusissa rakennuksissa."
Niina Kesti, yrittäjä RTA, Laatusertifiointi ry:n ohjausryhmän jäsen

Rakennusterveysasiantuntija, projektipäällikkö Teemu Roine FCG Finnish Consulting Group Oy:sta korostaa sertifioinnin tärkeyttä korjaustöiden laadunvarmistuksessa yleisemminkin:

– Laatusertifiointi on elintärkeä instrumentti asiantuntijan pätevyyden osoittamisessa. Rakennusten tutkimuksia ja selvityksiä tilaavat tahot osaavat nykyään vaatia konsulteilta osaamisen osoittavia sertifikaatteja. Tätä kautta tutkimusten ja selvitysten laatu on parantunut. Laadukkailla tutkimuksilla rakennusten korjaukset ovat oikea-aikaisia ja korjausten laajuus on riittävä. Näin voidaan parantaa sisäilman laatua ja edistää rakennusterveyttä.

Info

Info

Suomen Laatusertifointi ry

TTS Työtehoseura
Ajankohtaista
taloyhtiön hallinnointi
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Asbestin poisto ulkoseinästä

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan 2016 – mitä pitää huomioida?

Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina purkuna ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Asbestilainsäädäntö velvoittaa, että kiinteistön omistajan, rakennuttajan tai muun rakennustyötä valvovan velvollisuus on ennen korjaustöihin ryhtymistä selvittää, onko rakennuksessa asbestia. Selvitettävä on sen lisäksi, missä kohtaa rakenteissa sitä tarkkaan ottaen on, mikä on asbestin laatu ja pölyävyys sekä suositus jatkotoimenpiteistä. Velvoite koskee myös koneiden purkutöitö sekä kiinteistöjen huoltoa- ja kunnossapitoa eli töitä, joilla ei varsinaisesti ole tekemistä rakennusalan kanssa.

201711_51017.jpg

Rakennusalalle kosteuskoordinaattoreita

Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen haitta. Kosteudenhallina työmailla saatetaan aloittaa myös aivan liian myöhään. Rakennusala on päättänyt muuttaa tilanteen. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on siis iso vastuu. Ovatko homekoulut vihdoin historiaa?Rakennusten kosteus- ja homevaurioista johtuva sisäilman huono laatu on jo pitkään arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Rakennuksen kosteusvaurion syy on harvemmin yksittäinen. Useimmiten se johtuu monen tekijän summasta."Kosteusvaurioiden keskeisimmät rakennustekniset syyt tunnetaan, mutta niitä ei tunnuta osaavan vieläkään estää ennakolta tai korjata oikein. Tiedon puute ja jopa asenne työtä kohtaan ovat usein taustasyinä. – Näin tehdään, koska näin on tehty ennenkin", avaa rakennusalan kosteusongelmia TTS:n järjestämässä kosteudenhallinnan seminaarissa kouluttaja Sauli Paloniitty. – "Työmailla ei välttämättä tiedosteta rakennustyömaan olosuhteita verrattuna käytettäviin työmenetelmiin tai materiaalivalintoihin."

20201_61928.jpg

RAKSAVIRTAA saa korjausrakennus-työmaan virtaamaan

Työtehoseura (TTS) ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet parin viime vuoden ajan korjausrakennustyömaan toimintaa, tuottavuutta ja työhyvinvointia Raksavirtaa-hankkeessa. Taustana kehittämiselle oli Lean-ajattelu, josta kehitettiin työmaan virtautusmalli. Mallia on testattu pilottina Consti:n korjausrakennustyömailla, viimeksi HOAS:n isossa perusparannuskohteessa Helsingin Kannelmäessä. Mukana hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet myös mm. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen Ely.

202110_73127.jpg

Heikko laatu aiheuttaa miljoonien menetykset rakennusalalle

Huono laatu aiheuttaa 10–15 prosenttia ylimääräisiä kuluja rakennusyrityksille, paljastaa tuore asumisen tulevaisuutta käsittelevä hanke. Kaikenkokoiset rakennusalan organisaatiot voisivat säästää merkittäviä summia, jos rakentamisen vaiheet dokumentoitaisiin läpinäkyvästi ja prosessit toteutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti.

20215_70467.jpg

Kotitalousvähennys enimmäismäärä nousi - vähennysoikeus halutaan taloyhtiöremontteihin

Rakennusteollisuus odottaa hallitukselta toimia kotitalousvähennyksen laajentamiseksi kaikkiin remontteihin, myös taloyhtiöissä.

20222_76852.jpg

Kuinka usein julkisivuja pitää huoltaa ja miten?

Sääolosuhteet vaikuttavat eniten julkisivujen huoltotoimenpiteisiin. Listasimme myös ovien, ikkunoiden ja vesikaton vaatimat huollot.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton