• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Palvelut

"Kukaan ei halua olla se, joka vie suruviestin työtoverin perheelle"

Rakentajan toimitus
Julkaistu 23.09.2021Päivitetty 15.11.2022
20219_72619.jpg

Korona on vähentänyt yleisesti työtapaturmien määrää, mutta mitä tapahtuu etätöiden vähentyessä? Bravidassa työsuojelua pidetään esillä muun muassa vuotuisella teemaviikolla.

Suomessa kuolee työtapaturmissa useita ihmisiä joka vuosi. Tapaturmavakuutuskeskuksen tietojen mukaan vakuutuslaitokset korvasivat kaikkiaan 103 700 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa vuonna 2020. Korvatuista työtapaturmista 87 500 sattui työpaikalla työtehtävissä ja 16 200 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.

Talotekniikan palveluihin erikoistunut Bravida järjestää vuosittain henkilökunnalleen työsuojelun teemaviikon, jonka tavoitteena on muun muassa lisätä työmaiden turvallisuutta. Tänä vuonna viikon pääteemana on turvallisuushavainnot.

– Tapaturmia voidaan ehkäistä vain, jos puutumme havaittuihin ongelmakohtiin ajoissa, Bravida Finland Oy:n työturvallisuuspäällikkö Markus Kamila sanoo.

Teemaviikon jokaiselle päivälle on laadittu erilliset tietoiskut muun muassa psykososiaalisista riskeistä, koronan vaikutuksesta työhyvinvointiin, korkeissa paikoissa työskentelystä, laitteiden sähköturvallisuudesta, työmaaliikenteestä ja rakenteiden huolellisesta kiinnityksestä.

Työsuojelun teemaviikko on tänä vuonna poikkeuksellinen koronatilanteen takia. Viikon aikana järjestetään koulutusten ohella myös työmaakäyntejä.

– Koronan vuoksi emme tänä vuonna kerää koko henkilöstöä yhteen paikkakunnittain, vaan keräännymme pienryhmiin ja käydään materiaali läpi esimiesvoimin. Kaikki yksiköt ovat laatineet teemaviikolle oman toimintasuunnitelman, jonka läpiviennistä vastaa yksikönjohtaja projektipäälliköiden avustuksella.

Kamilan mukaan työsuojelusta huolehtiminen on tärkeää jokaisessa yrityksessä.

– Työnantaja vastaa siitä, että työpaikka on turvallinen ja terveellinen. Työnantajan on oltava tietoinen työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden hallinnasta. Jos yritys laiminlyö näitä velvoitteita, seurauksena voi olla maineen menettäminen asiakkaiden, omistajien, yhteistyökumppaneiden ja ennen kaikkea oman henkilöstön silmissä. Uskallan väittää, ettei yhdelläkään pörssiyhtiöllä ole tänä päivänä varaa vastaavalle maineen menetykselle.

– En myöskään usko, että kukaan haluaisi olla se henkilö tai yrityksen edustaja, joka jonain päivänä joutuisi viemään suruviestin menehtyneen työtoverin perheelle.

Korona vähensi työtapaturmien määrää

Vuosi 2020 oli työtapaturmien osalta selvästi myönteisempi vuoteen 2019 verrattuna, sillä tapaturmien määrä laski 18 prosentilla. Taustalla on etenkin koronapandemia, jonka takia moni siirtyi etätöihin. Samalla myös kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä laski. Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen perusteella vuonna 2020 sattui 17 palkansaajan kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joista työpaikkatapaturmia oli 10.

Tilastojen mukaan suurin riski työtapaturmille on sanomalehtien jakajien työssä. Rakennusalan töissä on sattunut viime vuosina keskimäärin noin 120 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Markus Kamilan mukaan työsuojelu ei saa jäädä vain lyhytkestoiseksi kampanjaksi. Bravida pitää asiaa esillä jokapäiväisessä työssä.

– Seuraamme jatkuvasti työtapaturmien määrää, turvallisuushavaintoja ja laadimme Otetaan opiksi -muistiot sairaspoissaolon vaativista tapaturmista ja vakavista läheltä piti -tilanteista. Ennen kaikkea haluamme kehittää organisaation työturvallisuuskulttuuria, jossa kaikki työntekijät, esimiehistä asentajiin, tuntevat oman vastuunsa.

Jokaisen työntekijän työsopimius sisältää Bravidassa käytössä olevat yleisimmät työsuojelumääräykset, joita jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan. Työntekijöille järjestetään perehdytys, jossa käydään läpi yleisimpiä työsuojeluasioita. Kahden kuukauden välein työnantaja järjestää Turvavartin, joka kertaa läpikäytyjä teemoja.

– Kaikki työntekijämme pystyvät kirjaamaan havaintoja ja kehitysehdotuksia BIA-sovelluksen kautta. Kyseisen sovelluksen kautta raportoidaan turvallisuushavainnot, vaaratilanteet ja tapaturmat, Kamila jatkaa.

Rakentaja.fi
Palvelut
turvallisuus
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20211_68058.jpg

Rakentaja, muista työturvallisuuskurssi myös poikkeusaikana

Asiantuntija muistuttaa, että yritysten on huolehdittava työturvallisuuslain mukaisesta koulutuksesta, vaikka korona on estänyt paikan päällä tapahtuvat luokkahuonekoulutukset.

202111_73600.jpg

Koronapassin käytön laajentaminen rakennusalalle?

Rakennusteollisuus RT vaatii koronapassin käytön laajentamista rakennusalalla, jolla rokotekattavuus on vasta 60 prosenttia.

20212_62415.jpg

Vaaralliset lumikuormat

Tilanne 16.2.2021Suomen ympäristokeskuksen mukaan lumikuorma Etelä- ja Keski-Suomessa on tällä hetkellä keskimääräisellä tasolla. Alkutalven kriittinen tilanne varsinkin kuplahallien katoilla on tasaantunut. Itä- ja Pohjois-Suomessa lumikuorma on jonkin alle keskiarvon.

20204_63781.jpg

Eurooppalaisessa yhteistyössä kehitetään kosketuspintoja taistelussa mikrobeja vastaan

Tiedote 31.3.2020Terveydenhuolto on kohdannut täysin uuden haasteen koronaviruspandemiasta johtuen. Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) vetää Euroopan laajuista verkostoa, joka kehittää kosketuspintoja infektioiden torjuntaan. AMiCI ePlatform-verkosto nopeuttaa uusien mikrobeja tappavien pintojen pääsyä markkinoille.Terveydenhuollon hygienia keskeisessä roolissaMaailmanlaajuisesti miljoonat ihmiset saavat terveydenhuollosta peräisin olevan infektion vuosittain. Pahimmillaan infektio johtaa potilaan kuolemaan. Mikrobit kuten virukset leviävät pääsääntöisesti kosketuksen kautta joko ihmisestä toiseen tai pintojen välityksellä. Kaikkein tehokkain tapa estää infektioiden leviäminen on käsienpesu yhdistettynä tehokkaaseen siivoukseen.Mikrobeja tappavat pinnat ovat osa ratkaisuaMikrobeja tappavat pinnat tukevat osaltaan taistelua mikrobeja vastaan. Kupari- ja hopeapintojen vaikutus on jo tunnettu pitkään. Uusia aineita ja pinnoitteita on kehitetty tutkimuksissa ja yritysten toimesta. Haasteena edelleen on osoittaa kehitettyjen pintojen toimivuus todellisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Terveydenhuollossa pilottitutkimuksia on tehty maailmalla ja Satakunnassa. Kokonaiskuva hygieenisten pintojen merkityksestä vielä osin uupuu.

20204_64242.jpg

Lumikuormat koettelevat kattorakenteita Pohjois-Suomessa

Tiedote 16.4.2020Vaikka Etelä-Suomessa on jo päästy nauttimaan keväisistä säistä, niin Lapissa lumikuormat ovat edelleen poikkeuksellisen suuria vuodenaikaan nähden. Lumikuormat koettelevat kattorakenteita ja saattavat pahimmillaan aiheuttaa romahduksia, varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Kiinteistön omistajan kannattaa tarkkailla lumikuormaa ja tarvittaessa keventää sitä.

Lumenpudotus katolta

Ota säävaihtelut huomioon – lämpenevä sää kasvattaa katolla olevan lumen painoa

Suomen ympäristökeskus (SYKE) seuraa aktiivisesti maaston lumikuormaa ja ylläpitää ajankohtaista tietoa sekä reaaliaikaista laskentaa lumikuormasta verkkosivuillaan. Rakennevioista johtuvia isojen hallien kattojen sortumia esiintyy usein alkutalvesta lumikuorman ylittäessä 100 kg/m2 tai runsaiden sateiden jälkeen, kun lumikuorma kasvaa nopeasti.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton