• Etusivu
  • Rakentaminen

Hiilineutraali rakentaminen edellyttää alan yhteistyötä – ja se alkaa nyt

Rakentajan toimitus
Julkaistu 04.06.2020Päivitetty 15.11.2022
20206_65140.jpg

Lehdistötiedote 26.5.2020

VTT ja Tampereen yliopisto keräävät rakennusalan toimijat yhteen kartoittamaan rakennusten hiilidioksidipäästöjä ja kehittämään keinoja niiden hillitsemiseksi. Koska rakennukset ovat merkittävä päästölähde niin rakentamisen kuin käytönkin aikana, rakentamista uudistamalla voidaan edistää huomattavasti ilmastotavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on hiilineutraali ja terveellinen rakennus.

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja muu Eurooppa pian sen jälkeen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää muun muassa sitä, että uudet rakennukset ovat pitkälti hiilineutraaleja. Tällä hetkellä rakennukset tuottavat vielä 40 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, kun mukaan lasketaan rakentaminen, rakennusmateriaalit sekä rakennusten käyttö.

Rakennusten käyttö lämmityksestä ja jäähdytyksestä alkaen on ollut pitkään suurin päästöjen aiheuttaja rakennusalalla, ja siksi energiatehokkuuteen onkin viime vuosina panostettu. Käytönaikaisia päästöjä osataan jo leikata ja myös leikataan, kun taas rakentamisen ja rakennusmateriaalien päästöt ovat pysyneet jokseenkin ennallaan. Lähivuosina materiaalit muodostavat jo noin puolet tyypillisen uuden rakennuksen päästöistä.

"Nyt on aika kiinnittää huomio rakentamisen ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöihin, ja sitä tilaaja, suunnittelija tai rakentaja ei voi tehdä yksin. Haluamme koota alan toimijat yhteen ja selvittää, mistä työmaan ja rakennusmateriaalien päästöt muodostuvat ja miten niitä voidaan leikata. On jo selvää, että keinoja on lukuisia, mutta meidän osattava valita ne, jotka vaikuttavat tehokkaimmin kokonaisuuteen. Tavoitteenamme on hiilineutraali ja terveellinen rakennus. Parhaimmillaan rakennus voi elinkaarensa aikana jopa sitoa enemmän hiiltä kuin vapauttaa", sanoo erikoistutkija Pekka Tuominen VTT:ltä.

VTT ja Tampereen yliopisto käynnistivät maaliskuussa Business Finlandin rahoittaman Build4Clima-hankkeen, jonka tavoitteena on muodostaa tämän vuoden aikana hiilineutraalin rakentamisen ekosysteemi eli yhteistyöverkosto sekä määritellä yhdessä alan visio ja tiekartta sen saavuttamiseksi. Jotta yhteistyö tuottaisi parhaita mahdollisia tuloksia, mukaan toivotaan rakennusyrityksiä, arkkitehti- ja rakennesuunnitteluun erikoistuneita toimistoja sekä rakennusmateriaalien ja -komponenttien valmistajia.

Tavoitteena hiilineutraali ja terveellinen rakennus

"VTT ja Tampereen yliopisto tarjoavat rakentamisen ekosysteemille tieteellisen rungon aina käsitteiden määritelmistä alkaen. On yhä jossain määrin epäselvää, mitä hiilineutraalilla rakennuksella milloinkin tarkoitetaan ja miten rakennuksen hiilipäästöt lasketaan luotettavasti ja ilmaistaan yksiselitteisesti. On myös tärkeää selvittää, millaisia apuvälineitä, kuten tietokantoja ja ohjelmistoja, suunnittelijat ja rakentajat voivat hyödyntää tavoitellessaan vähäisiä päästöjä", Tuominen sanoo.

VTT tuo ekosysteemiin koordinoinnin ja elinkaarilaskentaosaamisen ohella muun muassa rakennusmateriaalien ja niiden valmistusmenetelmien sekä terveellisen asumisen asiantuntemusta. Uudet puupohjaiset rakennusmateriaalit voivat nousta merkittävään asemaan hiilineutraalissa ja terveellisessä rakennuksessa. Niillä voidaan korvata esimerkiksi perinteisiä eristeitä, pinnoitteita ja liimoja, jotka päästävät huoneilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-yhdisteitä vielä pitkään rakennusten valmistuttua. Kehityskohteita ovat myös yleiset päästölähteinä tunnetut materiaalit, kuten teräs ja betoni. Esimerkiksi VTT:n laboratorioissa on jo onnistuttu tuottamaan betonia, joka sitoo kovettuessaan hiilidioksidia ja muuttuu päästölähteestä hiilivarastoksi.

Lisätietoja:

VTT
Pekka Tuominen, erikoistutkija, pekka.tuominen(at)vtt.fi, puh. 040 7345580
Alina Ruonala-Lindgren, Co-Creation Manager, alina.ruonala-lindgren(at)vtt.fi, puh. 0400 454241

Tampereen yliopisto
Simon Kay-Jones, Project Manager, simon.kay-Jones(at)tuni.fi, puh. 0413 177976

Projektin verkkosivusto: build4clima.fi

Lisätietoja VTT:stä:
Paula Bergqvist, viestinnän asiantuntija
Puh. 020 722 5161, paula.bergqvist@vtt.fi
www.vttresearch.com

Lähde: VTT

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista.

Rakentaja.fi
Rakentaminen
ympäristö
ekologisuus
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

201911_61480.jpg
Miten saavutetaan hiilineutraali huomen? Mitkä ovat vaikutukset rakennusalalle?
Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen 2040-luvulla. Nämä aiheet siivittävät monia keskusteluja, joita käydään mm. erilaisissa paneeleissa, eduskunnassa, ympäristöministeriössä, kunnissa sekä eri toimialoilla. Jopa hallitusohjelmaan on kirjattu oma osa-alueensa asian puolesta; "Osallistava ja osaava Suomi".
202110_72969.jpg
Uusi ratkaisu korvaa sementin betonissa
Kotimainen rakennusmateriaaliteknologiaan erikoistunut Betolar on kehittänyt ratkaisun, jossa voidaan korvata sementin käyttö betonin valmistuksessa. Tutkimus- ja kehitystyötä on tehty hyödyntämällä yhtiön omaa tekoälyyn perustuvaa alustaa. Sen avulla on analysoitu yli 300 erilaista teollisuuden sivuvirtamateriaalia.
20219_72364.jpg
Mikä ihmeen green deal? Tätä se tarkoittaa
Ensimmäiset yritykset ovat jo sitoutuneet rakennusmuovien kiertotaloutta vauhdittavaan green deal -sopimukseen. Mutta mistä siinä on kyse?
Vuolu-tiilen uudet sävyt
Vuolu-tiilisarjaan uusia värisävyjä
Suosittu Korian tiilitehtaan Vuolu-tiilisarja on nyt kasvanut yhdellä vaalealla sekä kolmella punakeltaisella tiilellä. Rouheat ja eläväpintaiset Vuolu-tiilet ovat ilmeeltään kauniin kirjavia.
20218_72052.jpg
Tiili osana vähähiilistä rakentamista
Tiili on perinteinen, jo vuosituhansia käytetty rakennusmateriaali. Sen kestävyys niin runko- kuin julkisivurakentamisessa on todettavissa kauniisti patinoituneissa vahoissa tiilirakennuksissa ympäri maailmaa. Ekologisesti kestävässä rakentamisessa rakenteilta vaaditaan pitkäikäisyyttä, elinkaaritaloudellisuutta ja kierrätettävyyttä - ominaisuuksia, jotka voidaan kaikki saavuttaa keraamisilla tiiliratkaisuilla.
Pyynikin Trikoon alue Tampere
Tiili kiertää entistä tehokkaammin
Purkutiilien käyttö uudisrakentamisessa on ollut haasteellista johtuen tuotteelle vaadittavasta CE-merkinnästä. Toukokuussa 2022 ympäristöministeriö kuitenkin linjasi, että valtaosalta uudelleenkäytettäviä rakennustuotteita ei ole tarkoituksenmukaista vaatia CE-merkintää, kunhan tuotteen kelpoisuus käyttökohteeseen on voitu osoittaa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton