• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika

 • Etusivu
 • Rakentaminen

Hiilineutraali rakentaminen edellyttää alan yhteistyötä – ja se alkaa nyt

Rakentajan toimitus
Julkaistu 04.06.2020Päivitetty 15.11.2022
20206_65140.jpg

Lehdistötiedote 26.5.2020

VTT ja Tampereen yliopisto keräävät rakennusalan toimijat yhteen kartoittamaan rakennusten hiilidioksidipäästöjä ja kehittämään keinoja niiden hillitsemiseksi. Koska rakennukset ovat merkittävä päästölähde niin rakentamisen kuin käytönkin aikana, rakentamista uudistamalla voidaan edistää huomattavasti ilmastotavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on hiilineutraali ja terveellinen rakennus.

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja muu Eurooppa pian sen jälkeen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää muun muassa sitä, että uudet rakennukset ovat pitkälti hiilineutraaleja. Tällä hetkellä rakennukset tuottavat vielä 40 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, kun mukaan lasketaan rakentaminen, rakennusmateriaalit sekä rakennusten käyttö.

Rakennusten käyttö lämmityksestä ja jäähdytyksestä alkaen on ollut pitkään suurin päästöjen aiheuttaja rakennusalalla, ja siksi energiatehokkuuteen onkin viime vuosina panostettu. Käytönaikaisia päästöjä osataan jo leikata ja myös leikataan, kun taas rakentamisen ja rakennusmateriaalien päästöt ovat pysyneet jokseenkin ennallaan. Lähivuosina materiaalit muodostavat jo noin puolet tyypillisen uuden rakennuksen päästöistä.

"Nyt on aika kiinnittää huomio rakentamisen ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöihin, ja sitä tilaaja, suunnittelija tai rakentaja ei voi tehdä yksin. Haluamme koota alan toimijat yhteen ja selvittää, mistä työmaan ja rakennusmateriaalien päästöt muodostuvat ja miten niitä voidaan leikata. On jo selvää, että keinoja on lukuisia, mutta meidän osattava valita ne, jotka vaikuttavat tehokkaimmin kokonaisuuteen. Tavoitteenamme on hiilineutraali ja terveellinen rakennus. Parhaimmillaan rakennus voi elinkaarensa aikana jopa sitoa enemmän hiiltä kuin vapauttaa", sanoo erikoistutkija Pekka Tuominen VTT:ltä.

VTT ja Tampereen yliopisto käynnistivät maaliskuussa Business Finlandin rahoittaman Build4Clima-hankkeen, jonka tavoitteena on muodostaa tämän vuoden aikana hiilineutraalin rakentamisen ekosysteemi eli yhteistyöverkosto sekä määritellä yhdessä alan visio ja tiekartta sen saavuttamiseksi. Jotta yhteistyö tuottaisi parhaita mahdollisia tuloksia, mukaan toivotaan rakennusyrityksiä, arkkitehti- ja rakennesuunnitteluun erikoistuneita toimistoja sekä rakennusmateriaalien ja -komponenttien valmistajia.

Tavoitteena hiilineutraali ja terveellinen rakennus

"VTT ja Tampereen yliopisto tarjoavat rakentamisen ekosysteemille tieteellisen rungon aina käsitteiden määritelmistä alkaen. On yhä jossain määrin epäselvää, mitä hiilineutraalilla rakennuksella milloinkin tarkoitetaan ja miten rakennuksen hiilipäästöt lasketaan luotettavasti ja ilmaistaan yksiselitteisesti. On myös tärkeää selvittää, millaisia apuvälineitä, kuten tietokantoja ja ohjelmistoja, suunnittelijat ja rakentajat voivat hyödyntää tavoitellessaan vähäisiä päästöjä", Tuominen sanoo.

VTT tuo ekosysteemiin koordinoinnin ja elinkaarilaskentaosaamisen ohella muun muassa rakennusmateriaalien ja niiden valmistusmenetelmien sekä terveellisen asumisen asiantuntemusta. Uudet puupohjaiset rakennusmateriaalit voivat nousta merkittävään asemaan hiilineutraalissa ja terveellisessä rakennuksessa. Niillä voidaan korvata esimerkiksi perinteisiä eristeitä, pinnoitteita ja liimoja, jotka päästävät huoneilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-yhdisteitä vielä pitkään rakennusten valmistuttua. Kehityskohteita ovat myös yleiset päästölähteinä tunnetut materiaalit, kuten teräs ja betoni. Esimerkiksi VTT:n laboratorioissa on jo onnistuttu tuottamaan betonia, joka sitoo kovettuessaan hiilidioksidia ja muuttuu päästölähteestä hiilivarastoksi.

Lisätietoja:

VTT
Pekka Tuominen, erikoistutkija, pekka.tuominen(at)vtt.fi, puh. 040 7345580
Alina Ruonala-Lindgren, Co-Creation Manager, alina.ruonala-lindgren(at)vtt.fi, puh. 0400 454241

Tampereen yliopisto
Simon Kay-Jones, Project Manager, simon.kay-Jones(at)tuni.fi, puh. 0413 177976

Projektin verkkosivusto: build4clima.fi

Lisätietoja VTT:stä:
Paula Bergqvist, viestinnän asiantuntija
Puh. 020 722 5161, paula.bergqvist@vtt.fi
www.vttresearch.com

Lähde: VTT

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista.

Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20201_62408.jpg

Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035

Hallitus on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin Suomen 2035 mennessä. Rakennusteollisuus laatii tiekarttaa yhdessä ympäristöministeriön kanssa. Projekti aloitettiin marraskuussa 2019 ja tulokset pitäisivät olla selvillä kesäkuussa 2020. Tuloksista tiedotetaan Suomi Areenassa heinäkuussa 2020.RT:n selvityksessä vertikaalitarkastelussa ovat raaka-aineiden hankinta, valmistusprosessit ja rakennustuotanto. Saman aikaisesti horisontaalitarkastelussa on rakennuksen ja rakentamisen koko elinkaari. Rakennusteollisuudessa on myös otettava huomioon maankäyttö, kaavoitus, suunnitteluratkaisut, kiinteistöjen- ja infrastruktuurin käyttö, ylläpito, purkaminen ja siitä syntyvien materiaalien hyödyntäminen.

20202_62475.jpg

Onko hiilineutraali rakentaminen mahdollista?

Sanna Marinin hallituksen tavoitteena on tehdä rakentamisesta hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivista pian sen jälkeen. Tavoite on kunnianhimoinen, sillä rakentamisen maailmassa 15 vuotta on lyhyt aika.

20202_62593.jpg

RAKLI ry:n ja ympäristöministeriön solmima sopimus edistää kestävää purkamista

Ympäristöministeriö ja RAKLI ry solmivat tänään green deal -sopimuksen materiaalitehokkuuden edistämiseksi purkamisessa. Päätavoite on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä kannustamalla toimijoita laatimaan purkukartoitus ainakin kokonaisten rakennusten purkuhankkeissa ja laajoissa korjaushankkeissa.Green deal kannustaa myös käyttämään entistä tehokkaammin verkkopohjaisia maanlaajuisia vaihdanta-alustoja. Tavoitteena on, että purkumateriaaleista raportoitaisiin tulevaisuudessa esimerkiksi Materiaalitoriin, josta ne voidaan löytää hyödynnettäväksi."Solmittava green deal on päänavaus uudelle toimintakulttuurille rakennusosien ja purkumateriaalien uudelleenkäyttämiseksi ja kierrättämiseksi. Uskon ja toivon, että mahdollisimman moni toimija ilmoittautuu rakentamisen kiertotalouden edelläkävijäksi ja sitoutuu sopimuksen toimenpiteisiin", ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoo.

20206_65141.jpg

Puu - nopea keino rakentamisen vähähiilisyyteen?

Energian päästöjen leikkaamisessa edetään jo tehtyjen päätösten viitoittamalla tiellä. Rakennusalan tulee nostaa esiin toimia, joilla se itse pienentää päästöjään. Näitä ovat mm. vähäpäästöisten materiaalien valinta sekä rakennustapojen kehittämien tehokkaammiksi.

20219_72364.jpg

Mikä ihmeen green deal? Tätä se tarkoittaa

Ensimmäiset yritykset ovat jo sitoutuneet rakennusmuovien kiertotaloutta vauhdittavaan green deal -sopimukseen. Mutta mistä siinä on kyse?

20218_71769.jpg

Betoni rakennusmateriaalina: Betonin uudet muodot - osa 2

Betoni muuttaa muotoaan siitä perinteisestä harmaasta sementin, kiven ja veden yhdistelmästä kohti monimuotoisempaa rakennusmateriaalia. Betonilla lienee tylsähkö, mutta tehokas ja turvallinen maine rakennusmateriaalina. Tehokkuus on ollut pitkään kilpailuvaltti, mutta ekologisuus ja edustavuus on vallannut alaa. Betonin kohdalla se tarkoittaa pienempää hiilijalanjälkeä, mutta myös painetta betonin muokkautuvuuteen rakennusmateriaalina. Katsahdamme tässä artikkelissa betonin uusiin muotoihin suunnittelussa vaikuttaviin betonin innovaatioihin ja ratkaisuihin.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton