• Etusivu
  • Remontti

Korjausrakentaminen on muutakin kuin lakipykälien tulkintaa

Rakentajan toimitus
Julkaistu 08.09.2020Päivitetty 15.11.2022
20209_66531.jpg

Korjausrakentamisessa on hyvä huomioida kokonaisuus

Asiantuntija muistuttaa, että korjausrakentaminen vaatii muutakin kuin lain oikeaa tulkintaa.

Korjausrakentamista koskevat säädökset ovat tuttuja monelle rakennusalan ammattilaiselle, mutta etenkin korjausrakentamisessa pykälien tunteminen vaatii pitkällistä kokemusta.

– Asetusten hankaluus on katsojan silmässä. Meillä Ympäristöministeriössä ei ole tiedossa, että lainsäädännössä olisi erityisen paljon vaikeasti tulkittavia kohtia. Toisaalta mitä vanhempaan rakennuskantaan korjausrakentamisessa mennään, sitä enemmän vastaan tulee pohdintaa aiheuttavia kysymyksiä myös lainsäädännön osalta, Ympäristöministeriön rakennusneuvos Jyrki Kauppinen sanoo.

Rakennusalalle tulevia hän kehottaa tutustumaan rakentamismääräysten perustelumuistioihin. Ne löytyvät Ympäristöministeriön verkkosivuilta löytyvän Suomen rakentamismääräyskokoelman yhteydestä.

– Perustelumuistioiden tekemiseen panostetaan paljon siksi, että päättäjät saisivat niiden avulla kuvan, mitä ollaan säätämässä. Perustelumuistiot toimivat myös alalle tulevien perehdyttämisenä rakennusmääräyksiin. Lisäksi sivustolta löytyy ohjeita ja oppaita käytännön työn tueksi.

Kauppinen muistuttaa, että etenkin korjausrakentamisessa tarvitaan muutakin kuin lain kirjaimen tuntemusta.

– Yleensä korjausrakentamisessa jokainen kohde on erilainen. Rakennusalan ammattilaiselta vaaditaan myös ajan myötä kertyvää kokemusta siitä, miten säädökset otetaan kohteissa huomioon.

Rakennuksen korjaustarve voi syntyä korjattavan rakennusosan tai teknisen järjestelmän huonosta kunnosta tai puutteellisesta toiminnasta kuten esimerkiksi vetoisuudesta tai suuresta lämmönhukasta. Yleisin korjauksen syy on rakennuksen huono kunto ja siitä johtuva korjauksen tai uusimisen tarve.

Korjauksen yhteydessä voidaan parantaa rakennuksen muita ominaisuuksia kuten rakenteiden lämmöneristystä, mikä lisää asumismukavuutta ja säästää energiaa rakennuksen koko tulevan elinkaaren ajan.

– Korjausten suunnittelussa on otettava huomioon korjausten vaikutus rakennuksen toimintaan kokonaisuutena, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Rakennuksen kokonaistoimivuus ei saa korjausten takia heikentyä. Tavoitteena pitäisi olla kokonaistoimivuuden parantuminen silloin kun se on järkevillä kustannuksilla toteutettavissa, Kauppinen kertoo.

Hän muistuttaa, että korjauksen suunnittelussa on otettava huomioon myös paloturvallisuuteen liittyvät seikat sekä tilojen ilmanvaihdon riittävyys.

Info

Info

Korjaus samaan tasoon vai paranneltuun tasoon?

Tärkeitä korjausrakentamisen suunnittelussa huomioon otettavia asioita ovat Kauppisen mukaan esimerkiksi rakenteiden ja teknisten järjestelmien oikea lämpö-, ääni- ja kosteustekninen toimivuus sekä kantavien rakenteiden rakenteellinen toimivuus, palotekninen eristävyys ja tilojen ilmanvaihdon riittävyys.

Vanhemmassa rakennuskannassa nousevat esiin myös kulttuurihistorialliset arvot.

– On rakennuksia, joissa ei voida tehdä korjausten suhteen kaikkea muuten mahdollisia parannuksia, jotta suojelutavoite toteutuu. Laissa on tähän selkeät tavoitteet.

Rakennusprojektin aikana kysymyksiä saattaa aiheuttaa muun muassa se, voiko rakennusta korjata samaan tasoon kuin se on ollut aikaisemmin vai täytyykö rakennuksen ominaisuuksia parantaa.

– Jos rakennus on aikaisemmin ollut esimerkiksi kosteusteknisesti toimiva, sen voi korjata samaan tasoon. Jos tiloissa on ollut kosteusongelmia, entistä tasoa pitää parantaa. Tämä on kirjoitettu asetukseen melko selvästi.

– Korjauksen muutkin vaikutukset on syytä ottaa huomioon. Esimerkiksi korjauksesta aiheutuvien muutosten mahdolliset vaikutukset matkapuhelinten toimivuuteen ja radiosignaalien kuuluvuuteen on syytä varmistaa jo korjausta suunniteltaessa. Metalliosat ja signaalin lähetystaajuuden kasvaminen lisäävät vaimennusta. Rakennusten korjaustöissä tarvitaan asiantuntijoiden apua koko hankkeen ajan alkutilanteen selvityksissä, suunnittelussa, valvonnassa ja toteutuksessa.

Kaikkea ei kerrota suoraan säädöksissä

Kauppinen huomauttaa, että osa lain vaatimuksista saattaa jäädä taka-alalle korjausrakentamisen suunnittelussa.

– Yksi tällainen seikka voi olla jäähdytys. Sinällään meillä ei ole vaatimusta jäähdytyksen lisäämisestä, mutta laki edellyttää, ettei olosuhteita huononneta korjauksilla. Näin ollen esimerkiksi jäähdytystarpeen lisääntyminen korjausten seurauksena saattaa jäädä havaitsematta. Myös muuttuvan ilmaston seuraukset on syytä huomioida suunnitteluvaiheessa.

Sisätilojen jäähdytys on hyvä ottaa huomioon

Sisätilojen jäähdytys on hyvä ottaa huomioon

– Auringosta tulevan lämpösäteilyn määrä on suuri myös Suomessa varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Myös muuttuva ilmasto lisää lämpökuormaa ja ihmisten toisaalta muuttuneet tottumukset sisäilmaan liittyen lisäävät tarvetta sisälämpötilan hillitsemiseen.

Korjausten suunnittelun yhteydessä on Kauppisen mukaan järkevää ottaa ensisijaisesti käyttöön passiiviset ratkaisut, jotka parantavat sisäilman lämpöviihtyisyyttä ja pienentävät lämpöhävikkiä. Tällaisia ovat muun muassa rakenteiden hyvä lämmöneristystaso tai jäähdytystarvetta lisäävän auringon säteilyn pienentäminen esimerkiksi kaihtimilla, lipoilla, markiiseilla, istutuksilla tai ikkunapinnoitteilla.

– Yleensä passiiviset ratkaisut eivät tarvitse erityistä säätöä tai ylimääräistä huoltoa tai lainkaan energiaa. Tästä syystä niiden käyttökustannukset ovat matalat.

Remontti
laki
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Jurinet sopimukset
Petos asuntokaupassa - kuuntele podcast
Podcastissa vaelletaan syvälle pykäläviidakkoon selvittämään asuntokaupan ongelmatilanteita. Jos asunnon myyjä ei kerro kaikkea oleellista kaupan kohteesta, onko se rikos? Entä miksi salainen virhe ei itse asiassa tarkoita sitä, että myyjä salaisi asioita?Asuntokaupan riidat ja laatuvirheet ratkaistaan yleensä joko maakaaren tai asuntokauppalain normistoja noudattaen. Tietyin reunaehdoin asuntokaupan virheet voivat kuitenkin täyttää petoksen tunnusmerkit. Tällöin asiaa on mahdollista ajaa rikoslain pykälien pohjalta.Kivijalkapodcastin isäntä Jarno Kylmänen keskustelee Jurinet Oy:n toimitusjohtajan Markus Talvion (OTM) kanssa asiasta.Podcast on tallennettu 2021 vko 37.
Kivijalka-podcast Jurinet
Kaikki mitä sinun täytyy tietää asunto­kaupasta - kuuntele podcast
Miten tehdään onnistuneet asuntokaupat? Entäs jos kaupat menevätkin pieleen, mitäs sitten tehdään? Kaikkien asuntokaupan osapuolien pitää ottaa selvää, minkälaista kohdetta ollaan myymässä ja ostamassa. Tiedonantovelvollisuudesta ja selonottovelvollisuudesta on jo laissa määrätty. Mutta miten sitä tulkitaan? Mitä sitten tapahtuu, kun asunnosta löytyykin virhe? Kuka korvaa ja mitä?Vaikka valtaosassa tapauksista asunnon ostaminen ja myyminen onnistuukin sujuvasti, kannattaa silti miettiä myös, millaisia riskejä kaupantekoon sisältyy ja miten niihin voi varautua etukäteen. Kuuntele jakso alta tai Kivijalka-podcastin sivuilta!Jos saat KIVIJALASTA polttoainetta ajatuksillesi, niin ota meidät seurantaan! Se onnistuu tilaamalla Rakentaja.fi YouTube-kanava. Voit kuunnella podcastin myös yleisimmissä podcas-sovelluksissa, kuten Spotify, Apple podcastit, Google podcastitjaStitcher.(Podcast on tallennettu 2021 vko 2)
201910_60277.jpg
Kielletäänkö kertakäyttöastiat?
Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä esitetään vaihtoehtoja, miten EU:n kertakäyttömuovien kulutusta rajoittavan direktiivin* voisi toteuttaa Suomessa. Merenrannoilta löytyvistä roskista noin 80 prosenttia on muovia, mihin kesällä 2021 voimaan tulevalla direktiivillä halutaan puuttua. Lisäksi direktiivin tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.Selvityksen ovat laatineet Ekoleima Ay, Enlawin Oy ja Pidä Saaristo Siistinä ry.Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä laajennettua tuottajavastuuta.
20218_71758.jpg
10 tärkeintä tarkastus­kohtaa hissin määrä­aikaistarkas­tuksessa
Hissionnettomuuksia sattuu onneksi harvoin, mutta seuraukset voivat olla vakavia – kuten Kaunialan sairaalassa kuolemaan johtaneessa hissitapaturmassa. Sairaalan hoitaja ja pyörätuolissa ollut kuntoutuja olivat poistumassa hissikorista. Kesken poistumisen hissikori lähti liikkeelle ylöspäin. Kuntoutuja jäi puristukseen korin lattian ja kerrostason kulkuaukon yläkarmiin ja menehtyi.Tapaturmassa syynä oli nostokoneisten jarrun vikaantuminen. Hissien osat vaativat huoltoa ja tarkastustoimenpiteitä. Onnettomuuksilta vältytäänkin parhaiten ennakoimalla hissin huoltotoimenpiteitä säännöllisien ja lain vaatimien hissitarkastuksen avulla. Mutta mitä itse hissitarkastuksessa oikein tarkastetaan ja miksi? Onko teidän taloyhtiössänne hissiturvallisuus kunnossa?
asbestipitoinen kattolevy sekä rakennuspiirustus
Purkukartoitus – mikä se on ja milloin sitä tarvitaan?
Pelkkä nimi antaa jo vihjeen siitä, mitä purkukartoitus tarkoittaa. Ennen rakennuksen purkamista on tehtävä kartoitus, jossa tunnistetaan vaaralliset haitta-aineet sekä purkumateriaalit. Kartoitus on laillinen velvoite uuden maankäyttö- ja rakennuslain (KRL) myötä. Laki astuu voimaan 1.1.2025 ja sen nimike on nyt muutettu. Uusi on Alueidenkäyttölaki. Nyt purkukartoitus on huomioitava jo heti hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi lokakuussa 2022 uudistui haitallisia aineita käsittelevä RT-kortisto, ja listalle tuli lisää tutkittavia yhdisteitä.
Aulis Lundellin teräsrangat ovat olennainen osa pyörre-taloa Lohjalla
Suomalaiskeksintö, joka muutti väliseinien lujuuskäsityksiä
”Puu on kaunis pintamateriaali ja kun teräs on rakenteen sydämessä, on rakenne tai rakennus aidosti siirrettävä ja muunneltava”, kertoo yrittäjä Leena Lundell. Teräshulluksi nimitetty Leena haluaa edistää teräsrakentamista puun ja betonin luvatussa maassa Suomessa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton