• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Energia

Energiatehokkuus vanhoissa hirsirakenteissa

Rakentajan toimitus
Julkaistu 18.02.2020Päivitetty 15.11.2022
20202_62934.jpg

Vanha Rauma on arvokas maailmanperintökohde ja siellä tehtävät talojen remontoinnit vaativat ammattitaitoa.

Vanha Rauma on valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisestikin merkittävä puukaupunkialue. Tämä asettaa suuret vaatimukset muun muassa rakennusten remontointiin. Näihin tarpeisiin on kirjoitettu kirja, johon on koottu rakentamiseen ja korjaamiseen liittyviä neuvoja. Kirjan ovat kirjoittaneet kaavoitusarkkitehdit (arkkitehdit SAFA) Henri Raitio ja Mervi Tammi. Kirja sisältää laadukasta ja arvokasta tietoa myös muille vanhaa rakennuskulttuuria vaaliville ja remontoiville toimijoille.

Tapaus Vanha Rauma

Rakennukset eivät energiatehokkuudeltaan täytä kaikkia nykyvaatimuksia, mutta siihen ei tule edes pyrkiä. Usein energiatehokkuuteen liittyvien muutostoimenpiteiden takaisinmaksuaika on erittäin pitkä eli niiden mielekkyyttä kannattaa harkita tarkkaan. Energiatehokkuutta voidaan parantaa ulkovaipan eristävyyttä parantamalla. Sitä ei kuitenkaan saa tehdä siten, että rakennuksen tekniset ominaisuudet heikentyvät tai arvot turmeltuvat. Käyttötottumukset vaikuttavat paljon energiankulutukseen.

Vanhan Rauman talojen puurakenne on periaatteeltaan niin sanotusti hengittävä eli hygroskooppinen, joten korjauksissa käytettävien materiaalien tulee myös olla hygroskooppisia. Muut materiaalit, kuten mineraalivillat ja muovieristeet, ovat sallittuja vain niissä tapauksissa, joissa hygroskooppisen materiaalin käyttö ei ole mahdollista. Hirsirakennusten korjauksissa pitää pääsääntöisesti poistaa mahdolliset edellisissä korjauksissa tehdyt höyrynsulun muodostavat rakenteet.

Vanhan rakennuksen lisäeristäminen

Hirsiseinän lämpötehokkuuden parantamista kannattaa harkita vain laajemman korjauksen yhteydessä eikä historiallista huonetilaa kannata turmella energiatehokkuuden takia. Hirsirakenteen toimivuuden kannalta on tarpeellista tilkitä mahdolliset raot pellavariveellä ja parantaa ilmatiiviyttä paperoinnilla. Tarvittaessa ulkoseinien riittävä lisälämmöneristys voidaan toteuttaa yhteensä enintään 30 mm:n huokoisella puukuitulevyllä, mikä mahdollistaa hirsiseinän toimivuuden. Huokoisella puukuitulevyllä pystytään mukailemaan seinien muotoja ja vinouksia, mutta tällaisenkin toimenpiteen takia joudutaan muun muassa siirtämään vanhaa listoitusta.

Ullakko on lämpimän huonetilan ja vesikaton välinen puskuritila, joka esimerkiksi mahdollistaa riittävän tuuletuksen, toimii huoltotilana ja mahdollistaa rakenteiden kunnon seuraamisen. Yläpohjan lisälämpöeristäminen tuulettuvilla ullakoilla on yksinkertaista ja tehokasta. Alapohjan lämmöneristävyyttä voidaan parantaa painuneita eristeitä täydentämällä ja ilmavuotoja sulkemalla. Joskus on tarvetta uusia alapohjaa laajemmin esimerkiksi kosteusvaurioiden takia. Kaikissa tapauksissa on muistettava alapohjan ryömintätilan riittävä tuuletus ja siisteys.

Ikkunat

Vanhojen ikkunoiden tiivisteet kannatta tarkistaa vuosittain. Talvisin ikkunat voidaan teipata liimapaperilla. Huomioitava on, että painovoimaisessa ilmanvaihdossa korvausilma tulee pääasiassa ikkunoiden kautta. Joskus energiatehokkuuden parantamiseksi vanhan ikkunan sisäpuoleinen lasi on vaihdettu kaksinkertaiseksi niin sanotuksi lämpölasiksi.

Ikkunan sisäpuoleinen lämpölasi lisää energiatehokkuutta, eikä turmele vanhan rakennuksen autenttisuutta.

Ikkunan sisäpuoleinen lämpölasi lisää energiatehokkuutta, eikä turmele vanhan rakennuksen autenttisuutta.

Kannanotto lämmitysmuotoihin

Vanhan Rauman rakennuksia on alun perin lämmitetty tulisijoilla. Nykyisin melko harvassa rakennuksessa puulämmitys on ainut lämmitysmuoto.

Sähkölämmitys

Suora sähkölämmitys ei ehkä ole ympäristöystävällisin ja energiatehokkain, mutta sähköpatteri on usein huomaamattomin ja yksinkertaisin asentaa sekä hankintakustannuksiltaan edullisin. Sähköpatterit voidaan asentaa ikkunoiden alle, jolloin ne vähentävät vedon tunnetta. Aikoinaan uuneihin on asennettu sähkövastuksia, mutta nykyisin monet uunit on haluttu takaisin puulämmitteisiksi.

Vesikiertoinen keskuslämmitys

Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä Vanhan Rauman rakennuksiin on asennettu vesikiertoisia keskuslämmitysjärjestelmiä. Lämpö järjestelmään tuotetaan usein nykyisin kaukolämpönä tai maalämpönä. Uusien keskuslämmitysjärjestelmien rakentamisen mielekkyyttä on tarkkaan harkittava, koska ne vaativat melko laajoja muutostöitä.

Lattialämmitys

Lattialankkujen alle asennettavan lattialämmityksen lämpö ei kulkeudu riittävästi huonetilaan sekä lämmitä tarpeeksi ikkunasta tulevaa vaihtoilmaa, mikä lisää vedon tunnetta. Näin ollen lattialämmitystä ei ole syytä käyttää lukuun ottamatta pesutilojen lattioita.

20202_62935.jpg

Ilmalämpöpumput

Ilmalämpöpumpun hyötysuhde on parempi kuin suorassa sähkölämmityksessä ja sillä voidaan jossain olosuhteissa tasoittaa huoneiden välisiä lämpötilaeroja. Vanhojen hirsirakennusten jäähdytystä pidetään ongelmallisena, koska se saattaa aiheuttaa rakenteissa teknisiä ongelmia. Ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikkö ovat aina esteettinen haitta, mitä erilaiset koteloinnit ja muut naamioinnit lievittävät vain jonkin verran. Näin ollen pitää ilmalämpöpumppu ja siihen liittyvät osat sijoittaa mahdollisimman huomaamattomasti.

Aurinkoenergia

Nykyisin yleisessä käytössä oleva aurinkopaneelitekniikka ei ole vielä ulkonäöllisesti niin kehittynyttä, että sitä pystyttäisiin sovittamaan Vanhan Rauman ympäristöön. Melko varmasti aurinkopaneelit tulevat kehittymään ulkonäöllisesti huomaamattomammiksi.

Vanha Rauma - säilyttämisestä ja tekemisestä, Henri Raitio ja Mervi Tammi.

Vanha Rauma - säilyttämisestä ja tekemisestä, Henri Raitio ja Mervi Tammi.

Lähteet

Vanha Rauma - säilyttämisestä ja tekemisestä
Julkaisija: Rauman kaupunki
Tekstit: Henri Raitio ja Mervi Tammi
Julkaistu: 2018

Rakentaja.fi
Energia
lämmitys
ekologisuus
ympäristö
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

202112_74208.jpg

Vantaalle Joutsenmerkitty kerrostalo

Vantaan Veturikujalle on valmistunut Joutsenmerkitty kerrostalo, jossa on 120 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Joutsenmerkki näkyy muun muassa materiaalivalinnoissa.

20202_62593.jpg

RAKLI ry:n ja ympäristöministeriön solmima sopimus edistää kestävää purkamista

Ympäristöministeriö ja RAKLI ry solmivat tänään green deal -sopimuksen materiaalitehokkuuden edistämiseksi purkamisessa. Päätavoite on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä kannustamalla toimijoita laatimaan purkukartoitus ainakin kokonaisten rakennusten purkuhankkeissa ja laajoissa korjaushankkeissa.Green deal kannustaa myös käyttämään entistä tehokkaammin verkkopohjaisia maanlaajuisia vaihdanta-alustoja. Tavoitteena on, että purkumateriaaleista raportoitaisiin tulevaisuudessa esimerkiksi Materiaalitoriin, josta ne voidaan löytää hyödynnettäväksi."Solmittava green deal on päänavaus uudelle toimintakulttuurille rakennusosien ja purkumateriaalien uudelleenkäyttämiseksi ja kierrättämiseksi. Uskon ja toivon, että mahdollisimman moni toimija ilmoittautuu rakentamisen kiertotalouden edelläkävijäksi ja sitoutuu sopimuksen toimenpiteisiin", ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoo.

20206_65141.jpg

Puu - nopea keino rakentamisen vähähiilisyyteen?

Energian päästöjen leikkaamisessa edetään jo tehtyjen päätösten viitoittamalla tiellä. Rakennusalan tulee nostaa esiin toimia, joilla se itse pienentää päästöjään. Näitä ovat mm. vähäpäästöisten materiaalien valinta sekä rakennustapojen kehittämien tehokkaammiksi.

202011_67454.jpg

Kaukolämpö vaihtui maalämpöön - taustalla ekologisuus ja kustannusten suunnittelu

Lämmitysmuodon vaihtamista mietittäessä kannattaa ottaa huomioon vanhan lämmitysjärjestelmän kulutustietojen lisäksi mahdolliset huoltotarpeet tulevaisuudessa. Usein huomataan, että ekologinen maalämpö tulee halvemmaksi pitkällä aikavälillä kuin vanha lämmitysjärjestelmä. Näin kävi myös T&M Kiinteistö Oy:ssä, jossa käynnistettiin lokakuun alussa vasta-asennetut maalämpöpumput Vuosaaressa.

20204_63877.jpg

Tuusulaan rakennetaan maailman ensimmäinen hiilineutraali asuinalue

"My Town! Maailman ensimmäinen hiilineutraali asuinalue" suunnitellaan Uudellamaalla sijaitsevaan Tuusulan Rykmentinpuistoon. Hirsitaloteollisuuden toteuttamaa hanketta varten on Tuusulan tulevan kesän asuntomessualueen välittömästä läheisyydestä varattu kaksi korttelia, joissa rakennusoikeutta on yhteensä 22 000 kerrosneliömetriä. Ala mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 200 perheelle. Kunnallistekniikan puolesta rakentaminen alueella voi alkaa jo vuoden 2021 alussa. My Town! -hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta.My Town! -hanke edistää hallituksen asettamaa tavoitetta, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, toteaa projektin johtaja, Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen.– Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan tämän vuoden aikana toimintakonsepti hiilineutraalin asuinalueen rakentamiseksi. Hankkeen aikana etsitään ja haetaan hirsitaloteollisuuden kumppaneiksi uusia partnereita, osaajia ja tekniikkaa, joilla tavoitteeseen päästään.– Hiilineutraaliuden lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kaupunkirakentamisesta saataisiin entistä käyttäjälähtöisempää ja yhteisöllisempää. Selvityksen tekemisestä vastaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, kertoo Romppainen.

20206_65140.jpg

Hiilineutraali rakentaminen edellyttää alan yhteistyötä

Lehdistötiedote 26.5.2020VTT ja Tampereen yliopisto keräävät rakennusalan toimijat yhteen kartoittamaan rakennusten hiilidioksidipäästöjä ja kehittämään keinoja niiden hillitsemiseksi. Koska rakennukset ovat merkittävä päästölähde niin rakentamisen kuin käytönkin aikana, rakentamista uudistamalla voidaan edistää huomattavasti ilmastotavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on hiilineutraali ja terveellinen rakennus.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton