• Etusivu
  • Remontti

Onko edessä kuntotutkimus? Näin se tehdään – Pieni säästö voi kostautua

Rakentajan toimitus
Julkaistu 09.02.2022Päivitetty 04.07.2023
20222_76869.jpg

Kuva: Raksystems

Kuntotutkimuksen ammattilaiset kertovat, mitä esimerkiksi julkisivun kuntotutkimuksessa tarkkaan ottaen tehdään.

Olemme aikaisemmin kertoneet, millainen riski korroosio voi olla betonijulkjisivuille. Korroosio voi pahimmillaan ruostuttaa raudoitteet ja aiheuttaa halkeamia betoniin. Mahdollista korroosiota voidaan tutkia tarkemmin kuntotutkimuksella.

Kuntotutkimus eroaa kuntokartoituksesta siinä, että jälkimmäinen tehdään useimmiten vain silmämääräisesti. Kuntotutkimuksessa rakenteita avataan ja niistä otetaan näytteitä laboratoriotutkimuksia varten. Ammattikielellä puhutaan rakenteiden rikkomisesta. Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimuksissa näytteenottoreikä täytetään maakostealla sementtilaastilla, joka muodostaa hyvän paikan.

– Rakenteen kunto on saatava selville, jotta voidaan määrittää sen oikea korjaustapa oikeassa laajuudessa ja oikeaan aikaan, Raksystemsin Tampereen aluepäällikkö Tapio Peltonen tiivistää.

Kuntotutkimuksella pyritään tukemaan laadukasta korjaussuunnittelua. Peltonen huomauttaa, että suunnittelua ei voi useinkaan tehdä järkevästi, jos rakenteiden todellinen kunto on hämärän peitossa.

"Jos lähtötiedot ovat huonot, on tyypillistä, että korjaus tehdään mieluummin varman päälle. Silloin korjauskustannukset yleensä nousevat. Näissä tapauksessa suunnitellaan vähän yli, eli tehdään asiat turhan monimutkaisesti."
Tapio Peltonen, Tampereen aluepäällikkö, Raksystems

Seurauksena voi olla "ylikorjaaminen", joka nostaa tarpeettomasti korjauksen kustannuksia. Vastaavasti rakenteita voidaan korjata niiden kuntoon nähden myös liian kevyesti. Kuntotutkimuksella voidaan varmistaa myös vähäinen korjaus- tai huoltotarve.

– Tällöin ei kannata lähteä korjaamaan liikaa. Kevytkorjaus voi riittää pinnoille, ja samalla suojataan rakennetta. Isompi korjaus voi siirtyä vuosilla eteenpäin, Peltonen jatkaa.

Ylikorjaaminen voi nostaa tarpeettomasti korjauksen kustannuksia

Ylikorjaaminen voi nostaa tarpeettomasti korjauksen kustannuksia

Näytteiden lukumäärä voi määritellä korjauskustannukset

Raksystemsin betonirakenteiden kuntotutkija Simo Sammalistolla on pitkä kokemus kuntotutkimuksista ja rakenteiden näytteenotosta.

Hänen mukaansa taloyhtiöt pyrkivät usein säästämään kuntotutkimusten kustannuksissa.

"Kun puhutaan kuntotutkimuksen hinnasta, taloyhtiön kannalta ei pitkällä aikavälillä pitäisi olla kovinkaan suurta merkitystä sillä, onko hinta 7000 vai 12 000 euroa. Viiden tuhannen euron säästö tässä vaiheessa on pieni siihen verrattuna, että kerrostalon julkisivu- ja parvekeremontti voi maksaa 500 000 euroa."
Simo Sammalisto, betonirakenteiden kuntotutkija, Raksystems

Näytteiden määrällä voi olla ratkaiseva merkitys korjaustarpeen arvioinnissa. Sammalisto kertoo esimerkin äskettäisestä kuntotutkimuskohteesta, josta otettiin useampia näytteitä.

– Näytteistä valtaosa oli hyviä, mutta kaksi oli huonolaatuisia. Jos olisin porannut vain huonot näytteet, olisin antanut taloyhtiölle suosituksen raskaasta korjauksesta. Nyt kun näytteitä otettiin riittävästi, selvisi, että raskaalle korjaukselle ei ole vielä tässä vaiheessa tarvetta.

Jos kuntotutkimus pitää sisällään näytteenoton julkisivusta ja parvekkeista, näytteitä otetaan tavallisesti parisen kymmentä. Tutkimuksen verollinen kokonaishinta on 7000–10 000 euroa. Hinta määräytyy tutkittavien rakenteiden perusteella.

Kuntotutkimuksen näytteenottoa. Kuva: Raksystems

Kuntotutkimuksen näytteenottoa. Kuva: Raksystems

Näin kuntotutkimus tehdään

Julkisivut

Näytteenotto: Betonikuoren läpi porataan lieriön muotoinen, halkaisijaltaan 56 millimetrin paksuinen näyte. Laboratoriossa näytteet tutkitaan, ja niille tehdään tyypillisesti karbonatisoitumissyvyyden mittaus ja vetokoe tai ohuthieanalyysi. Karbonatisoitumissyvyyden mittauksessa tutkitaan hiilidioksidin betonia neutraloivan vaikutuksen etenemistä fenoliftaleiiniliuoksen avulla. Vetokokeessa näytelieriön kumpaankin päähän liimataan kierteellinen holkki ja näyte vedetään kahteen osaan. Kokeella selvitetään, kuinka paljon lieriö kestää veto. Lujuuden perusteella voidaan päätellä, onko rakenteissa pakkasrapautumaa.

Osasta näytteitä tehdään oleellisen tärkeä ohuthietutkimus, jossa näytelieriön pinnasta sahataan kohtisuorasti ohut suikale joko 48 tai 72 millimetrin syvyydelle sen mukaan, kumman toimeksiantaja on tilannut.

Suikale hiotaan 0,02 millimetrin paksuiseksi eli lähes läpinäkyväksi, ja sitä tutkitaan tarkemmin mikroskoopilla. Tutkimuksella saadaan tarkkaa tietoa betonin laadusta ja kunnosta ja mahdollisesta pakkasrapautumisesta.

– Kun kastunut betoni alkaa jäätyä, jäätyvän veden tulisi rapautumisen ehkäisemiseksi päästä laajenemaan tietyn kokoisiin suojahuokosiin. Ohuthietutkimuksella selvitetään, onko näytteiden betonissa näitä huokosia, ja onko betoni näin ollen pakkasenkestävää, Sammalisto selvittää.

Fenoliftaleiinilla käsiteltyjä julkisivunäytteitä, joista osassa on pitkälle edennyttä ja silminnähtävää pakkasrapautumaa. Lila on emäksistä eli ”tervettä” betonia, värjääntymätön on jo karbonatisoitunutta. Kuva: Raksystems

Fenoliftaleiinilla käsiteltyjä julkisivunäytteitä, joista osassa on pitkälle edennyttä ja silminnähtävää pakkasrapautumaa. Lila on emäksistä eli ”tervettä” betonia, värjääntymätön on jo karbonatisoitunutta. Kuva: Raksystems

Ikkunat

Ikkunoita tarkastellaan kuntotutkimuksessa pääosin silmämääräisesti nostokorista. Jos rakennuksessa on uudemmat alumiini-ikkunat, niistä tarkastetaan liitosten ja pellitysten kunto sekä se, että vettä ei pääse sisään vääristä paikoista.

Vanhojen puuikkunoiden kohdalla puuosia voidaan tökkiä piikillä sen selvittämiseksi, onko puuaines pehmentynyt. Puuikkunoista tutkitaan samalla myös pinnoitteiden kunto.

– Jos taloyhtiö on tilannut ikkunoiden tarkemman tutkimuksen, ne tutkitaan myös sisäpuolelta. Tällöin selvitetään, miten ikkunat aukeavat ja missä kunnossa heloitukset ovat, Sammalisto kertoo.

Parvekkeet

Parvekkeiden kunnon tarkastaminen ja näytteenotto tehdään yleensä julkisivun kuntotutkimuksen yhteydessä. Jos vanhat parvekkeet on jo ehditty vaihtaa uusiin, niille ei välttämättä vielä tarvitse tehdä syvällistä tutkimusta. Tällöinkin voidaan silti ottaa muutama näyte.

– Paljon on kiinni rakenteen iästä. 50-luvun molemmin puolin tehtiin runsaasti ulokeparvekelaattoja, joissa oli metalliset pinnakaiteet eikä kattoa päällä, jolloin laatta altistuu runsaalle kosteusrasitukselle. Jos tällaiset parvekkeet ovat oikein huonossa kunnossa, niissä voi olla jopa sortumisriski, Sammalisto huomauttaa.

Jos parvekkeista on jo irronnut betonin palasia, ne voidaan pahimmassa tapauksessa asettaa käyttökieltoon.

– Siksi riittävän ajoissa tutkiminen on tärkeää, ennen kuin parvekerakenteissa alkaa näkyä silmin havaittavia vaurioita.

Pakkasrapautuma tai raudoitteiden korroosio on tyypillinen uhkatekijä, joka aiheuttaa halkeamia ja voi irrottaa betonia.

– Suosittelen taloyhtiöille parvekkeiden lasituksia. Yleensä lasitetut parvekkeet ovat paremmassa kunnossa ja huoltovälit harventuvat, Tapio Peltonen sanoo.

Peltonen suosittelee korjausten yhteydessä vanhojen betonikaiteiden poistamista ja vaihtamista lasikaiteisiin ja samalla parvekelasien asennusta.

– Se on kallista, mutta kannattaa pidemmällä aikavälillä.

Katto

Katon tutkimuksen kannalta oleellista on, onko rakennuksessa yläpohjatila tai ullakko vai onko katto tehty lämmöneristeen päälle. Jos katto on umpinainen, kuntotutkimus voidaan tehdä vain ulkopuolelta.

– Ullakollisessa rakennuksessa voimme selvittää myös sisältä käsin, onko aluslaudoituksessa ja rakenteissa vuotojälkiä tai muita näkyviä vaurioita, Simo Sammalisto sanoo.

Jos kuntotutkimukseen ei ole erikseen tilattu katon tutkimusta, katon tilanne arvioidaan pääsääntöisesti silmämääräisesti ulkopuolelta.

Vanhan katon kohdalla selvitetään, alkavatko bitumikermin saumat aueta ja onko kermin pinta kovettunut ja halkeileva.

Kattotutkimuksen kohdalla tehdään harvoin tarkempia laboratoriotutkimuksia.

– Jos katossa on vanhaa bitumia, selvitämme, sisältääkö se haitta-aineita. Tällä tiedolla on merkitystä siinä, miten kattoa puretaan korjaustöiden aikana ja mitä jätteelle tehdään, Sammalisto kertoo.

Info

Info

Mikä on kuntotutkimus?

  • Kuntotutkimus eroaa kuntokartoituksesta siinä, että jälkimmäinen tehdään useimmiten vain silmämääräisesti. Kuntotutkimuksessa rakenteita avataan ja niistä otetaan näytteitä laboratoriotutkimuksia varten.
  • Kuntotutkimuksella voidaan varmistaa myös vähäinen korjaus- tai huoltotarve.
  • Näytteiden määrällä voi olla ratkaiseva merkitys korjaustarpeen arvioinnissa. Liian vähäinen näytteiden määrä ei välttämättä kerro koko totuutta rakenteiden kunnosta.
  • Jos kuntotutkimus pitää sisällään näytteenoton julkisivusta ja parvekkeista, näytteitä otetaan tavallisesti parisenkymmentä. Tutkimuksen verollinen kokonaishinta on 7000–10 000 euroa.
Rakentaja.fi
Remontti
julkisivu
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

201910_60501.jpg
Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa
Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.
201911_61480.jpg
Miten saavutetaan hiilineutraali huomen? Mitkä ovat vaikutukset rakennusalalle?
Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen 2040-luvulla. Nämä aiheet siivittävät monia keskusteluja, joita käydään mm. erilaisissa paneeleissa, eduskunnassa, ympäristöministeriössä, kunnissa sekä eri toimialoilla. Jopa hallitusohjelmaan on kirjattu oma osa-alueensa asian puolesta; "Osallistava ja osaava Suomi".
Rakentaminen Suomessa
Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki
Edellinen maankäyttö- ja rakennuslaki on ollut voimassa 20 vuotta. Muutospainetta lakimuutoksille aiheuttaa ympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. Muutokset kuten, hiilineutraaliuden tavoittaminen on yhtenä suurena haasteena rakentamisessa tulevaisuudessa. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki – uudelta nimeltään kaavoitus- ja rakentamislaki – asettaa puitteet tulevaisuuden rakentamiselle, mutta mitkä ovat uuden kaavoitus- ja rakentamislain tavoitteet, sisältö ja nykyinen tilanne?
201511_44835.jpg
Ratkaisu, joka on hinnallisesti ja laadullisesti kilpailukykyinen
Kahteen Lappeenrannan Mäntylän kaupunginosassa sijaitsevaan kerrostaloon tehdään laajamittainen peruskorjaus. Uudeksi julkisivuratkaisuksi valittiin paikalla muurattu tiili, joka osoittautui niin hinnallisesti kuin laadullisestikin kilpailukykyiseksi ratkaisuksi. Julkisivukorjauksen lisäksi taloihin tehdään myös täydellinen sisätilojen peruskorjaus sisältäen niin ilmanvaihdon kuin putkistojenkin uusimisen.
Juha Karilainen "Mr. Brick"
Juha Karilaisen pitkälle uralle selkeä selitys: ”Rakkaus tiileen syttyi jo varhain”
Juha Karilainen, jos kuka, on ansainnut lisänimensä ”Mr. Brick”. Tosin opiskelijat nimittävät häntä rennommin ”Tiilijäbäksi”.Karilainen jäi kesäkuun alusta eläkkeelle 36 vuoden uran jälkeen. – Kertaakaan en ole katunut rakennusalan opintojani ja työtäni tiilien parissa. Tiili on ollut 6 000 vuotta muodissa, eikä se siitä mihinkään hievahda.
20196_58229.jpg
Julkisivu rantarakentamiseen
Helsingin kaupungin rantarakentamisen ohjeistossa on hyödyllistä tietoa rakentamiseen niin meren kuin suurten sisämaajärvien läheisyyteen, joissa olosuhteet ovat erityisen vaativat. Weberin ratkaisuista esimerkiksi MonoRoc eristerappaus- ja Kahi Facade –julkisivujärjestelmät sopivat erityisen hyvin rantarakentamisen sisämaata huomattavasti ankarammin julkisivurakenteita rasittaviin sääoloihin.Rantarakentaminen yleistyy. Helsingissä satamatoimintojen siirtyminen Vuosaareen on vapauttanut meren rannalla useita alueita asunto- ja toimistorakentamiseen ja muuhun käyttöön. Muissakin rannikkokaupungeissa suuntauksena on parhailla ranta-alueilla keskustan läheisyydessä sijaitsevien satamatoimintojen ja teollisuuden siirtäminen kauemmas ja asuntojen rakentaminen tilalle.Rakennusten ympäristöolosuhteet ovat rantarakentamisessa usein huomattavasti vaativammat kuin sisämaahan rakennettaessa. Suunnittelussa ja rakentamisessa on huolellisesti otettava huomioon nämä alueelliset erityispiirteet. Ohjeita kannattaa hyödyntää aivan meren tai suuren järven rannalla sijaitsevien alueiden lisäksi ainakin parin kilometrin etäisyyteen rannasta ulottuvalla vyöhykkeellä.Tärkeimmät muista alueista poikkeavat tekijät ovat yleensä kosteusolosuhteet, kovemmat tuulikuormat, vedestä ja jäästä aiheutuvat kuormitukset ja rasitukset, suuremmat viistosademäärät ja usein vaikeat perustamisolosuhteet.Rakenteiden käyttöikämitoitukselle olosuhteet asettavat erityisiä haasteita. Varsinkin julkisivujen suunnittelu on haastavaa. Kova tuuli yhdistettynä kosteusrasitukseen vaatii erilaisten julkisivudetaljien tavanomaista huolellisempaa suunnittelua ja rakentamista, jotta saavutetaan riittävä käyttöikä, eivätkä rakenteet turmellu ennenaikaisesti.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton