• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika

 • Etusivu
 • Materiaalit

Betoni rakennusmateriaalina: Betonin uudet muodot - osa 3

Betonin uudet innovaatiot ja ratkaisut työmaalla

Rakentajan toimitus
Julkaistu 23.03.2020Päivitetty 15.11.2022
20218_71884.jpg

Innovaatioita ja keksintöjä syntyy jatkuvasti, mutta jalostuminen työmaalle saakka ottaa aikansa. Mikään ei silti muutu, jos sitä ei kokeilla ja toteuteta eli työmaalle vietävät innovaatiot ja kehitysaskeleet ovat erittäin tärkeitä. Palaute käytännön toimivuudesta parantaa entisestään ja jatkokehittää tuotteita ja palveluita. Katsahdamme tässä artikkelissa betonin uusiin muotoihin, jotka ovat jo työmaalla arkipäivää tai vähintään yleistymässä.

Tuotteen siirtyminen yleisempään käyttöön työmaille ottaa oman aikansa sen jälkeen, kun tuote on ensin ideoitu ja viety suunnittelupöydillä ja -näytöillä eteenpäin. Kehitysidean toteutuminen ja käyttäminen itse työmaalla on erittäin tärkeässä asemassa tuote- ja palvelukehityksen ja sen tärkeimmän eli lopputuloksen suhteen.

Viimeinen ja tärkein lenkki on kuitenkin se käyttäjä, joka antaa tärkeimmän palautteen eli toimiiko lopputuotos niin kuin pitääkin ja palveleeko se käyttäjäänsä niin kuin on suunniteltu. Työmaa taas on tärkeässä roolissa osana rakentamisen kehityksen lenkkiä, koska voimme vaikuttaa ja kehittää sitä, miten työt tehdään. Hyvä idea ei välttämättä toimi heti käytännössä, mutta toisaalta hyvä idea voidaan jalostaa toimivammaksi palautteen ansiosta.

Pitkän ja vankaan perinteen omaavan betonin kohdallakin keksintöjä ja innovaatioita löytyy, mitkä ovat arkipäivää työmailla tai vähintään yleistymässä. Lopullinen betonirakenteiden laatutaso nousee, kun toteutusvaiheessa eli työmailla käytetään uusia ratkaisuja.

Mitkä ovat ne betonin uudet muodot, tavat ja ratkaisut työmailla, jotka parantavat betonin käyttöä rakennusmateriaalina ja betonirakenteiden laatutasoa?

Työmaa on se tärkeä lenkki, jossa voimme vielä vaikuttaa lopputuloksen kannalta ja josta pystymme noukkimaan tärkeimmät opit mikä ja toimii mikä ei

Työmaa on se tärkeä lenkki, jossa voimme vielä vaikuttaa lopputuloksen kannalta ja josta pystymme noukkimaan tärkeimmät opit mikä ja toimii mikä ei

Matala-alkalinen tasoite

Muovimatto ja märkä betonilattia ovat olleet pitkään yleinen puheenaihe, koska etenkin märän betonin on todettu irrottavan muovimatosta terveydelle haitallisia (haihtuvia orgaanisia – VOC) yhdisteitä sisäilmaan. Terveydelle haitalliset yhdisteet ovat aiheuttaneet esimerkiksi hengitystieoireita.

Betonin kosteus ei ole viimeisimpien tutkimuksien mukaan ainoa syy vaan kokonaisuus on huomioitava. Tutkimuksissa on ilmennyt betonin alkalisuuden olevan isossa roolissa. Alkalinen eli emäksinen kosteus vahingoittaa muovimattoja, jolloin pehmittimet ja liimat eivät kestä vapauttaen näin terveydelle vaarallisia yhdisteitä. Betonin haitallinen emäksisyys koskee erityisesti muovimaton ja betonin yhdistelmää.

Matala-alkalinen tasoite vastaa sisäilmaongelmiin / Kuva: Kiilto Oy

Matala-alkalinen tasoite vastaa sisäilmaongelmiin / Kuva: Kiilto Oy

Matala-alkalinen tasoite vastaa sisäilmaongelmiin poistamalla yhden tekijän huonon sisäilman yhtälöstä. Betonin ja lattiapinnan väliin tasoitettava tasoitekerros estää alkalista kosteutta kulkemasta päällysteeseen.

Kokonaisuus on silti huomioitava rakentaessa, jolloin huolehditaan joka tapauksessa betonin riittävästä kuivumisesta. Matala-alkalinen tasoite on vain yksi osa kokonaisuutta parempaa sisäilmaa tavoiteltaessa. Betoni ja muovimatto ovat toimivia ja turvallisia yhdessä sekä matala-alkalinen tasoite on hyvä lisä tähän yhtälöön.

Itsetiivistyvä betoni eli IT-betoni

Itsetiivistyvä betoni ei ole uusi keksintö, vaan se on keksitty jo 1980-luvulla Japanissa. Innovaatio on pikkuhiljaa yleistynyt myös meidän maaperällemme. Tavallinen betoni on aina tiivistettävä, jotta suunniteltu lujuus saavutetaan. Tiivistys on tavallisesti tehty mekaanisesti täryttämällä eli vibraamalla, joka on erittäin fyysistä työtä.

Itsetiivistyvällä betonilla eli IT-betonilla on tavoiteltu työkohteessa paikan päällä tehtävää tärytystyön poistamista, jolloin raskas käsityö vähenee. Samalla työn laatu paranee, kun yhtälöstä poistetaan välillä jopa erittäin hankalasti toteutettava tärytystyö. Tärytyskohteet voivat olla todella hankalissa paikoissa, joissa ei voida täryttää betonia riittävästi. Tärytys voi olla myös vaihtelevan laatuista saman työkohteen eri sijainneissa.

Betonivalu työkohteessa vaatii tiivistyäkseen normaalin betonin osalta tärytystä

Betonivalu työkohteessa vaatii tiivistyäkseen normaalin betonin osalta tärytystä

IT-betoni tehdään betonin ainesosia muuttamalla; lisähienoaineen (esimerkiksi lentotuhka) määrää lisäämällä sekä tehokasta notkistinta käyttämällä. Betoni valuu muottiinsa painovoiman avulla, jolloin erillisen tärytyksen tarvetta ei ole. Itsetiivistys jättää näin tärytyksen pois helpottaen samalla esimerkiksi työkohteen meluhaitan poistumista, kun mekaanista tärytystä ei tehdä. Käyttökohteita IT-betonilla ovat esimerkiksi hankalat valupaikat ja korjausrakentamisen pienet tilat.

Tiivislaastit

Kosteusrasitus ja tuuli tulevat jatkossa muuttumaan ankarammiksi ilmastonmuutoksen takia. Tämä aiheuttaa rakenteiden kosteudenkestävyyden roolin kasvamista, kun esimerkiksi tuuli voi vaikuttaa sateen ohjautumisen enemmän viistosateeksi. Viistosade taas lisää kosteudenrasitusta muun muassa julkisivuille.

Tuulettuvat rappausratkaisut julkisivuilla yhdessä yhä yleistyvien tiivislaastien kanssa estävät tehokkaasti veden tunkeutumisen muurattujen julkisivujen läpi. Tiivislaastilla hyödynnetty seinärakenne pysyy näin mahdollisimman kuivana.

Yleisimpiä käyttökohteita ovat muuratut julkisivut, joissa halutaan parempaa suojaa säärasitusta vastaan – esimerkiksi rantarakentaminen.

20218_71883.jpg

Työmaa ja toteutus – erittäin tärkeä osa kehitystä

Materiaalituotekehitykset voivat myös osaltaan parantaa lopullisen käyttäjän viihtyvyyttä ja rakennuksen terveellisyyttä, kuten esimerkiksi matala-alkalitasoitteen kohdalla. Helpommin ja joustavammin toteutettava betonivalutyö esimerkiksi IT-betonilla helpottaa ja parantaa sekä lisää keskittymistä muihin oleellisiin seikkoihin, jolloin lopputuloksen laatu paranee.

Kehityksen tavoitteena on osaltaan parantaa kokonaislaatutasoa. Lopullinen laatutaso saavutetaan toteutuksessa eli työmaalla.

Kokonaisuuden osat ovat kytköksissä toisiinsa - myös rakentamisessa

Kokonaisuuden osat ovat kytköksissä toisiinsa - myös rakentamisessa

Info

Info

Artikkeli on osa artikkelisarjaa "Betonin uudet muodot":

Osa 1: Betonin tulevaisuus ekologisesta näkökulmasta >>

Osa 2: Betonin uudet innovaatiot ja ratkaisut suunnittelussa >>

Osa 3: Betonin uudet innovaatiot ja ratkaisut työmaalla >>

Lähteet:
https://kivifaktaa.fi/matala-alkalinen-tasoite-betonin-ja-muovimaton-valissa-turvaa-sisailmaa/
https://www.omataloyhtio.fi/artikkelit/14502/weber_matala_alkalinen_tasoite.htm
https://betoni.com/wp-content/uploads/2015/11/Itsetiivistyv%C3%A4%C3%A4-betonia-on-k%C3%A4ytetty-jo-1980-luvusta-l%C3%A4htien.pdf
https://kivifaktaa.fi/huomisen-suomi/tuulettuvat-julkisivut-ja-tiivislaastit/

Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20202_62747.jpg

Laserkeilauksesta kustannustehokkuutta rakentamiseen

3D-laserskannaus on etämittausmenetelmä, joka tuottaa kolmiulotteista mittatietoa kohteesta. Mittausmenetelmä sopii monenlaisiin ja -kokoisiin kohteisiin. Mittaustuloksilla saatua dataa voidaan hyödyntää monissa eri ohjelmissa. ProDigiOUS-projektin vetäjien Kalle Tammin (TAMK) ja Toni Teittisen (Tampereen yliopisto) mukaan tulevaisuudessa tarvitaan teolliseen korjausrakentamiseen uusia menetelmiä, joissa tarkat mittatiedot ovat ehdoton lähtökohta. Laserkeilauksen käyttö näiden mittatietojen tuottamisessa on tällä hetkellä vielä melko vähäistä.

Neuvottelut käynnissä pöydän ympärillä

Työtaisteluja ei suljeta pois – Rakennusala valmistautuu vaikeaan neuvottelukierrokseen

Neuvottelujen aloittamispäivästä ei ole vielä tietoa. Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT ovat valmiita nopeaan ratkaisuun.

20217_71457.jpg

Koronakoirat apuna työmaalla viruksen havaitsemiseksi

YIT otti keväällä koronakoirat avuksi viruksen kantajien havaitsemiseksi. Kokeilun haasteeksi paljastui tietosuoja.

20207_65914.jpg

Kosteus työmaalla hallintaan - koulutus ratkaisuksi ja tueksi?

Asianmukainen kosteudenhallinta työmailla saatetaan aloittaa aivan liian myöhään. Rakennusten kosteusvaurioiden syy on harvemmin yksittäinen ja syitä löytyy moninaisia. Työmaillakaan ei aina tunnisteta oikeita työmenetelmiä vallitseviin olosuhteisiin nähden. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on tästä rakennustyömailla suuri vastuu ja heidät pitäisi ottaa projektiin mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Kosteudenhallinta kattaa koko rakennushankkeen, ja ajallisesti rakennuksen suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon. Kosteudenhallintakoordinaattorin työtehtäviä ja vastuita selvittää Työtehoseuran koulutuspäällikkö Mikko Myller.

Aura Rakennus Oy

Rakennustyömaan kulunvalvonta helposti haltuun – näin siinä onnistuttiin

Uudellamaalla ja Turussa toimivassa Aura Rakennus Oy:ssa onnistuttiin saamaan yhdellä sähköisellä kokonaisratkaisulla sujuvaksi lain sekä verottajan vaatimuksien täyttäminen rakennustyömaiden kulunvalvonnasta. Aura Rakennus Oy:n työmaiden kulunvalvonnan velvoitteista vastaavan, taloushallinnon assistentin Emma Eklundin mukaan kuukausittaiset kulunvalvonnan vaatimukset työmaiden urakoitsija- ja työntekijätiedoista hoituvat nyt huoletta ja sujuvasti.

20221_76642.jpg

Orimattilassa huomattiin, kuinka paljon olosuhdehallinta vaikuttaa lopputulokseen

Asiantuntijan mukaan täsmällinen ennakointi säästää rahaa ja vähentää takuukorjausten riskiä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton