• Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika

 • Etusivu
 • Tutkimus

ASA-ilmoitusten muutokset 1.1.2020

Rakentajan toimitus
Julkaistu 20.12.2019Päivitetty 15.11.2022
51_PHD_127102_7.jpg

Työterveyslaitoksen tiedote 56/2019, 18.12.2019

"Työnantajalla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus pitää luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää. Samoin työnantajan on pidettävä luetteloa niistä työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Kun aineiden määrittely vuoden alussa muuttuu, muuttuu myös ASA-ilmoitusvelvollisuus."

Ilmoitettavat työntekijät

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan rekisteriin on ilmoitettava työtekijät, jotka ovat altistuneet syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ja altistus pystytään todentamaan biologisilla altistusmittauksilla, työhygienisillä mittauksilla tai muiden selvitysten ja mittauksien perusteella.

Jos altistusta ei voida mitata, on työnantajan ilmoitettava työntekijät, jotka ovat altistuneet vuoden aikana vähintään 20 työpäivää tai onnettomuuden takia lyhytaikaisesti epätavallisen suurelle annokselle.

Uusia ilmoitettavia aineita rakennusteollisuutta ajatellen

Formaldehydi

"Formaldehydi (CAS 50-00-0) on reaktiivinen yhdiste, joka esiintyy aldehydinä kaasumuodossa. Formaldehydillä on pistävän tukahduttava haju. Se liukenee helposti veteen ja 37-50 prosenttista vesiliuosta kutsutaan formaliiniksi." (Työterveyslaitos)

Suomessa formaldehydiä sisältäviä tuotteita pääasiallisesti käytävät:

 • vaneri, kuitulevy- ja lastulevyteollisuus
 • lasivilla ja mineraalivillateollisuus
 • valimot valimohartsina
 • huonekalu ja puusepänteollisuus
 • liimateollisuus

Huomattavaa on, että vaikka MDF- ja HDF-levyjä ei valmisteta Suomessa, niitä työstettäessä vapautuu formaldehydiä enemmän kuin esimerkiksi lastulevystä.

Kvartsipöly

Kvartsipöly on Piioksidin (SiO2) yksi kiteinen muoto. Muita haitallisia piioksideja ovat tridymiitti ja kristobaliitti. Piioksidista on myös amforisia muotoja, jotka eivät kuitenkaan ole terveydelle erityisen vaarallisia. Vaarallista kvartsipölystä tekee sen pieni hiukkaskoko alle 4 (mikro merkki). Kokonsa ansiosta pöly pysyy ilmassa hyvin pitkään ja on näkymätöntä.

Kvartsipölylle helposti altistavat työt:

 • kaivostyö
 • louhintatyö
 • kivityöt
 • rakennustyöt (betonityöntekijät, siivoojat, muurarit)
 • keraaminen teollisuus (tiilet)
 • metallinhionta
 • hiekkapuhallustyöt

Lehtipuupöly

Työterveyslaitoksen raportin mukaan Aiemmin ASA-ilmoitettavien työmenetelmien listalla oli työ, johon liittyi altistuminen tammen ja pyökin pölylle. Nyt tätä kohtaa on laajennettu koskemaan kaikkea lehtipuupölyä, esim. koivua.

Puupölyä työpaikkojen ilmassa esiintyy monilla eri aloilla:

 • puun sahaus ja höyläys
 • levyteollisuus
 • puutuotteiden ja huonekalujen valmistus
 • rakennusteollisuus
 • metalli ja betonituotteiden valmistus
 • oppilaitokset

Uudet ASA-ilmoitettavia työt

 • Työt, johon liittyy altistuminen käytetylle moottoriöljylle
 • Työt, johon liittyy altistuminen dieselmoottorien pakokaasulle
 • Ruostumattoman teräksen hitsaus ja polttoleikkaus
 • Työ, johon liittyy altistuminen palamisprosesseissa syntyville tai syntyneille syöpävaarallisille aineille
 • Työ, johon liittyy altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville anatomisterapeuttis-kemiallisen (ATC)-luokituksen mukaisille solunsalpaajille

Uudet ASA-ilmoitettavat ainealtistukset ja työt koskevat vuotta 2020 ja ilmoitetaan ASA-rekisteriin vasta vuonna 2021 maaliskuun loppuun mennessä.

Listaus syöpäsairauden vaaran aiheuttavista tekijöistä ja ASA-ainenumerot: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/09/syopasairauden-vaaraa-aiheuttavat-tekijat.pdf

Lähde: Työterveyslaitos. Ilmoitettavien aineiden ja seosten luokittelu perustuu EU:n CLP-asetukseen

Rakentaja.fi
Tutkimus
työmaa
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20205_64555.jpg

Rakentamiseen lisää tuottavuutta digitalisoinnilla ja tilaajatoimintoja kehittämällä

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tiedote 22.4.2020Kunnallisilla ja valtiollisilla toimijoilla olisi merkittävinä rakennushankkeiden tilaajina mahdollisuus vaikuttaa rakennusalan tuottavuuden kasvuun edistämällä innovaatiotoimintaa ja ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja.Työn tuottavuus Suomen rakennusalalla on pysynyt lähes muuttumattomana koko 2000-luvun. Rakennusalan arvoketjujen sisällä tuottavuus on kuitenkin noussut. Tuottavuus on kasvanut arvoketjun muissa osissa kuin varsinaisessa rakentamisessa, alan tuottavimpien tehtävien siirryttyä rakentamisesta arvoketjun muihin osiin.

20202_62747.jpg

Laserkeilauksesta kustannustehokkuutta rakentamiseen

3D-laserskannaus on etämittausmenetelmä, joka tuottaa kolmiulotteista mittatietoa kohteesta. Mittausmenetelmä sopii monenlaisiin ja -kokoisiin kohteisiin. Mittaustuloksilla saatua dataa voidaan hyödyntää monissa eri ohjelmissa. ProDigiOUS-projektin vetäjien Kalle Tammin (TAMK) ja Toni Teittisen (Tampereen yliopisto) mukaan tulevaisuudessa tarvitaan teolliseen korjausrakentamiseen uusia menetelmiä, joissa tarkat mittatiedot ovat ehdoton lähtökohta. Laserkeilauksen käyttö näiden mittatietojen tuottamisessa on tällä hetkellä vielä melko vähäistä.

Neuvottelut käynnissä pöydän ympärillä

Työtaisteluja ei suljeta pois – Rakennusala valmistautuu vaikeaan neuvottelukierrokseen

Neuvottelujen aloittamispäivästä ei ole vielä tietoa. Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT ovat valmiita nopeaan ratkaisuun.

Wienerbergerin Brick Award 24 -tiiliarkkitehtuurikilpailun kohdehaku on käynnissä.

Wienerberger etsii upeita tiiliarkkitehtuurikohteita

Wienerbergerin Brick Award 24 -tiiliarkkitehtuurikilpailun kohdehaku on käynnissä. Ehdota upeita tiilikohteita mukaan kilpailuun ja pääsyyn 50 finalistin joukkoon. Haku on avoin 14.3.2023 asti osoitteessa www.brickaward.com.

20207_65914.jpg

Kosteus työmaalla hallintaan - koulutus ratkaisuksi ja tueksi?

Asianmukainen kosteudenhallinta työmailla saatetaan aloittaa aivan liian myöhään. Rakennusten kosteusvaurioiden syy on harvemmin yksittäinen ja syitä löytyy moninaisia. Työmaillakaan ei aina tunnisteta oikeita työmenetelmiä vallitseviin olosuhteisiin nähden. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on tästä rakennustyömailla suuri vastuu ja heidät pitäisi ottaa projektiin mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Kosteudenhallinta kattaa koko rakennushankkeen, ja ajallisesti rakennuksen suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon. Kosteudenhallintakoordinaattorin työtehtäviä ja vastuita selvittää Työtehoseuran koulutuspäällikkö Mikko Myller.

20217_71457.jpg

Koronakoirat apuna työmaalla viruksen havaitsemiseksi

YIT otti keväällä koronakoirat avuksi viruksen kantajien havaitsemiseksi. Kokeilun haasteeksi paljastui tietosuoja.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton