• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Materiaalit

Tiesitkö tämän vaarallisista SVHC-aineista?

Rakentajan toimitus
Julkaistu 15.04.2021Päivitetty 15.11.2022
20214_70075.jpg

Kirjainyhdistelmä SVHC kannattaa pitää mielessä. Englanninkielinen lyhenne viittaa erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin eli vaarallisiin kemikaaleihin.

Haitallisina kemikaaleina pidetään tavallisesti vain suoranaisia myrkkyjä, mutta läheskään kaikki vaaralliset aineet eivät aiheuta välittömiä riskejä. Vaikutukset voivat näkyä vasta vuosien kuluttua altistumisesta.

SVHC-aineet (engl. Substances of very high concern) on listattu Euroopan kemikaaliviraston sivulla olevaan listaan. Kyseistä listaa päivitetään kahdesti vuodessa.

SVHC-aineet aiheuttavat yrityksille erilaisia velvollisuuksia kuten velvollisuuden tiedottaa haitoista. SVHC-aine voidaan määrätä luvanvaraiseksi, jolloin sitä ei saa käyttää ilman EU-komission myöntämää lupaa. Lupamenettelyn tavoitteena on SVHC-aineiden korvaaminen turvallisemmilla vaihtoehdoilla silloin, kuin se on mahdollista.

Info

Info

SVHC lyhyesti

 • SVHC (engl. Substances of very high concern)tarkoittaa erityistä huolta aiheuttavia aineita eli vaarallisia kemikaaleja
 • SVHC-aineita ovat muun muassa hitaasti luonnossa hajoavat myrkylliset PBT-aineet ja hormonitoimintaa häiritsevät aineet.
 • SVHC-aine voidaan määrätä luvanvaraiseksi, jolloin sitä ei saa käyttää ilman EU-komission myöntämää lupaa.
 • EU:n REACH-asetuksessa on säädetty SVHC-aineiden tunnistamisesta ja yritysten velvoitteista, muun muassa tiedottamisesta toimitusketjussa.

SVHC-aineita ovat muun muassa hitaasti luonnossa hajoavat myrkylliset PBT-aineet ja hormonitoimintaa häiritsevät aineet.

Toinen tärkeä kirjainyhdistelmä vaarallisista kemikaaleista puhuttaessa on CMR (carcinogenic, mutagenic, reprotoxic). Nämä aineet voivat useimmiten päätyä SVHC-aineiden listalle. Suomeksi lyhenne viittaa karsinogeenisiin eli syöpää aiheuttaviin, mutageenisiin eli perimää vaurioittaviin ja reprotoksisiin eli lisääntymisen kannalta vaarallisiin aineisiin. Kyseisten aineiden käyttöä koskevat tiukemmat säädökset verrattuna muihin kemiallisiin aineisiin.

Tietoa saatavilla koko elinkaaresta

Entä missä SVHC-aineisiin voi törmätä? Kyseiset aineet eivät ole kiellettyjä ja niitä voi olla myös kuluttajatuotteissa. SVHC-aineista on kuitenkin annettava tiedot kuluttajille, jos kuluttaja tietoa kysyy. Ammattilaiselle tiedot on annettava automaattisesti. Tämä koskee nimenomaan esineiksi katsottavia tuotteita. "Esineellä" tarkoitetaan tuotetta, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennuslevyt, putket ja ikkunat.

EU:n REACH-asetuksessa on säädetty SVHC-aineiden tunnistamisesta ja yritysten velvoitteista, muun muassa tiedottamisesta toimitusketjussa. Lisäksi EU:n jätedirektiivissä on säädetty yritysten velvoitteesta toimittaa tiedot SVHC-aineita sisältävistä esineistä Euroopan kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan. Tällä varmistetaan, että tieto SVHC-aineista on saatavilla tuotteiden ja materiaalien koko elinkaaren, myös jätevaiheessa ja kierrätyksessä.

Muun muassa rakennuslevyissä voi olla SHVC-aineita ja tieto on annettava kuluttajalle, jos tietoa osaa kysyä. Ammattilaiselle tiedot annetaan automaattisesti.

Muun muassa rakennuslevyissä voi olla SHVC-aineita ja tieto on annettava kuluttajalle, jos tietoa osaa kysyä. Ammattilaiselle tiedot annetaan automaattisesti.

Rakennustuotteiden tilaaja voi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan luottaa EU-alueella siihen, että tuotteet ovat kemikaalilainsäädännön mukaisia.

– Lähtökohtana on, että EU-markkinoilla olevat tuotteet ovat EU:n kemikaalilainsäädännön mukaisia. EU:ssa ryhdytään lainsäädännöllisiin riskinhallintatoimiin, jos jokin aine aiheuttaa riskin, jota ei voida hyväksyä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi rajoituksen säätämistä tai aineen tunnistamista SVHC-aineeksi. Tuotteet eivät saa sisältää rajoitettuja aineita yli pitoisuusrajojen. Tuotteissa käytetyistä kemikaaleista voi aina kysyä tietoa niiden valmistajilta, maahantuojilta ja toimittajilta, Tukesin teollisuuskemikaaleista vastaava ylitarkastaja Sari Tuhkunen sanoo.

Tuhkusen mukaan hankkijan kannattaa aina selvittää myyjältä, jos ostohetkellä on epäselvää tuotteen mahdollisesti sisältävistä haitallisista kemikaaleista.

Mitä kemikaalit aiheuttavat?

Herkistävät kemikaalit voivat aiheuttaa hengitysteiden tai ihon herkistymistä. Tämä näkyy tavallisesti esimerkiksi nuhana ja astman oireina. Iholla herkistävät kemikaalit voivat aiheuttaa allergista ihottumaa, joka näkyy yleisemmin ihon punoituksena, kutinana tai hilseilynä.

Vaikka kemikaali olisi vaaraton yhdessä muodossa, se voi olla vaarallinen toisessa muodossa. Tällaisia ovat esimerkiksi nanomateriaalit. Niiden vaarallisuus vaihtelee muun muassa hiukkasten koon ja muodon mukaan. Nanohiukkasten on havaittu aiheuttavan herkemmin erilaisia tulehduksia ja syöpää.

Tukesista muistutetaan, että kemikaalien yhteisvaikutusten arviointi on vaikeaa. Kaikkia kemikaalien vaikutustapoja ei edelleenkään tunneta.

Rakentaja.fi
Materiaalit
työmaa
turvallisuus
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20203_63142.jpg

Mikä on työturvallisuuden merkitys? Voiko haarniskassa tehdä töitä?

Työturvallisuus on ollut tapetilla ja keskustelunaiheena voimakkaasti lähivuosikymmeninä. Se on hyvä asia, ihmishenki kun sattuu olemaan tärkeä. Pahimmassa tapauksessa siis sattuu jopa kuolemantapauksia ja jokainen on liikaa. Jokainen meistä on arvokas ja liian arvokas menetettäväksi vain sen takia, kun ei nyt vaan jaksanut laittaa valjaita kiinni tai työ on vaikkapa tehty "mitä nyt turhaan telineitä rakentamaan, nopeasti mää sen tosta hoidan pois alta" -periaatteella.

20209_66753.jpg

Rakennusliitto moittii rakennustyömaita siisteyden laiminlyönnistä poikkeusaikana

Rakennusliitto pelkää, että rakennustyömaiden epäsiistit olosuhteet kasvattavat merkittävästi koronaviruksen leviämisen riskiä. Korona-altistumisia on raportoitu etenkin ulkomaalaisten komennustyöntekijöiden keskuudessa.

20217_71457.jpg

Koronakoirat apuna työmaalla viruksen havaitsemiseksi

YIT otti keväällä koronakoirat avuksi viruksen kantajien havaitsemiseksi. Kokeilun haasteeksi paljastui tietosuoja.

20204_63781.jpg

Eurooppalaisessa yhteistyössä kehitetään kosketuspintoja taistelussa mikrobeja vastaan

Tiedote 31.3.2020Terveydenhuolto on kohdannut täysin uuden haasteen koronaviruspandemiasta johtuen. Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) vetää Euroopan laajuista verkostoa, joka kehittää kosketuspintoja infektioiden torjuntaan. AMiCI ePlatform-verkosto nopeuttaa uusien mikrobeja tappavien pintojen pääsyä markkinoille.Terveydenhuollon hygienia keskeisessä roolissaMaailmanlaajuisesti miljoonat ihmiset saavat terveydenhuollosta peräisin olevan infektion vuosittain. Pahimmillaan infektio johtaa potilaan kuolemaan. Mikrobit kuten virukset leviävät pääsääntöisesti kosketuksen kautta joko ihmisestä toiseen tai pintojen välityksellä. Kaikkein tehokkain tapa estää infektioiden leviäminen on käsienpesu yhdistettynä tehokkaaseen siivoukseen.Mikrobeja tappavat pinnat ovat osa ratkaisuaMikrobeja tappavat pinnat tukevat osaltaan taistelua mikrobeja vastaan. Kupari- ja hopeapintojen vaikutus on jo tunnettu pitkään. Uusia aineita ja pinnoitteita on kehitetty tutkimuksissa ja yritysten toimesta. Haasteena edelleen on osoittaa kehitettyjen pintojen toimivuus todellisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Terveydenhuollossa pilottitutkimuksia on tehty maailmalla ja Satakunnassa. Kokonaiskuva hygieenisten pintojen merkityksestä vielä osin uupuu.

Rakentaminen järjestelmä

Digitaalisuus näkyy harvan työmaatyöntekijän arjessa - syy on tässä

Digitalisaatiosta kohistaan rakennusalalla, mutta tavallisten rakennustyöntekijöiden arjessa se näkyy vielä vähän. Skanskan asiantuntija ei keskittyisi pelkkään teknologiaan.

20204_64242.jpg

Lumikuormat koettelevat kattorakenteita Pohjois-Suomessa

Tiedote 16.4.2020Vaikka Etelä-Suomessa on jo päästy nauttimaan keväisistä säistä, niin Lapissa lumikuormat ovat edelleen poikkeuksellisen suuria vuodenaikaan nähden. Lumikuormat koettelevat kattorakenteita ja saattavat pahimmillaan aiheuttaa romahduksia, varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Kiinteistön omistajan kannattaa tarkkailla lumikuormaa ja tarvittaessa keventää sitä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton