• Etusivu
  • Rakentaminen

Taide yleistyy rakennushankkeissa – Katso eri tavat teoksen rahoittamiseen

Rakentajan toimitus
Julkaistu 28.04.2022Päivitetty 15.11.2022
Taidetta rakennuksessa / Teos: Laura Merz, ”Hiidenmetsä”, 2021, Lohja

Teos: Laura Merz, ”Hiidenmetsä”, 2021, Lohja © Mari Kemppinen

Jos taidehankinta tuntuu vieraalta, avuksi voi palkata asiaan vihkiytyneen taidekoordinaattorin.

"Taidetta tehdään entistä isommalla mittakaavalla ja järjestelmällisemmin"

Uuden kodin ostaja törmää asuinympäristössään entistä useammin jonkinlaiseen taiteeseen. Taideprojekteilla tavoitellaan paitsi viihtyisää asuinympäristöä, myös tavallisuudesta erottuvia visuaalisia ratkaisuja.

– Taidetta tehdään entistä isommalla mittakaavalla ja järjestelmällisemmin. Se on läsnä sairaala- ja kouluhankkeissa ja asuinalueissa, Taiteen edistämiskeskuksen taideasiantuntija Mari Kemppinen sanoo. Hän on ollut mukana päivittämässä Rakennustiedon Taide rakennushankkeessa -ohjeistusta. Päivitys julkaistiin viime vuonna.

Taidekoordinaattori avuksi

Vaikka taide on yhä näkyvämpää rakennetussa ympäristössä, tilaajan epäluulot taidetta kohtaan voivat kasvaa, jos teoksia ei ole aikaisemmin tilattu rakennusprojektiin.

– Jos taidekenttä on vieras, potentiaalinen tilaaja ei välttämättä tiedä, miten asiaa tulisi lähestyä, Kemppinen myöntää.

Taiteen tilaamista on helpottanut taidekoordinaattoreiden yleistyminen rakennushankkeissa. Taustalla on taideasiantuntijoiden koulutuksen lisääntyminen. Suomeen on Kemppisen mukaan syntynyt taideasiantuntijoiden ala, johon kuuluu taidekoordinaattoreita ja taiteen konsultointia. Kyse on henkilöistä, jotka voidaan palkata mukaan rakennushankkeisiin viemään taideprojekteja eteenpäin. Taidekoordinointi voidaan ostaa myös palveluna.

Sitoutuminen prosenttiperiaatteeseen vaihtelee

Helsingissä taide on otettu osaksi asuinympäristöä muun muassa Kruunuvuodenrannassa, jossa alueelle luodaan identiteettiä valotaiteella. Alueen teokset voivat olla pysyviä tai tilapäisiä ja ne ovat valmistuneet asteittain rakentamisen tahdissa.

Kruunuvuorenrannan tavoin monessa rakennuskohteessa taide toteutetaan niin sanotulla prosenttiperiaatteella, joka tarkoittaa, että noin yksi prosentti hankkeen rakennuskustannuksista käytetään taiteen hankkimiseen. Suomessa kaikki 23 suurinta kaupunkia noudattavat prosenttiperiaatetta, vaikka kaupunkien sitoutumisen taso vaihtelee.

Tülay Shakir: Launeen lähde, 2020. Launeen monitoimitalo Lähde, Lahti.

Tülay Shakir: Launeen lähde, 2020. Launeen monitoimitalo Lähde, Lahti. © Mari Kemppinen

– Kunnilla on erilaisia käytäntöjä sen suhteen, kuinka hyvin prosenttiperiaatetta toteutetaan käytännössä. Viime vuosina monissa kaupungeissa asiaan on panostettu entistä enemmän ja kaupungit ovat julkaisseet omia julkisen taiteen periaatteita tai ohjelmiaan, joissa taiteen hankintaan liittyviä käytäntöjä ja prosesseja on pyritty avaamaan juuri kyseessä olevan kaupungin näkökulmasta, Kemppinen kertoo.

Taiteen edistämiskeskuksen selvityksen mukaan 79 Suomen kuntaa on tehnyt prosenttiperiaatetta koskevan periaatepäätöksen. Taidehankinnoilla ei ole tarkkoja kriteereitä, eli teokset voivat olla erillisiä tai integroituja.

Taiteen edistämiskeskus myöntää erityisavustusta prosenttiperiaatehankinnoille. Avustusta maksetaan enimmillään 50 prosenttia taidehankinnan kokonaiskustannuksista.

– Tarkoituksena on, että hakijalla itsellään on vastaava summa, joka käytetään hankintaan.

Jacob Dahlgren: Early One Morning, Eternity Sculpture, 2019. Capellanaukio, Kalasatama, Helsinki.

Jacob Dahlgren: Early One Morning, Eternity Sculpture, 2019. Capellanaukio, Kalasatama, Helsinki. © Lina Jelanski

Ilona Partanen: Etelätuuli, Tuulenristin korttelin rakennustyömaa-aita, 2021. Tapiola, Espoo.

Ilona Partanen: Etelätuuli, Tuulenristin korttelin rakennustyömaa-aita, 2021. Tapiola, Espoo. © Lina Jelanski

Taidevelvoite voi sisältyä kaavoitukseen

Taiteen tilaaja on yleensä kunta tai rakennusliike. Prosenttiperiaatteen ohella taidetta voidaan lähteä toteuttamaan kaavoituksen yhteydessä tehtyjen taideohjelmien avulla, joilla rakennuttajia velvoitetaan taiteen tilaamiseen. Ohjelma voi sisältää esimerkiksi kerrosneliökohtaisen taiderahan.

"Yhä yleisempi on käytäntö, jossa jokainen rakentaja maksaa tietyn taidevelvoitteen alueen yhteiseen pottiin. Tällä tavoin voidaan tehdä kohdistettuja taidehankintoja koko asuinalueelle, eivätkä teokset ole silloin sidottuja johonkin tiettyyn rakennukseen tai taloyhtiöön. Euromääräinen taidevelvoite voidaan sisällyttää myös tontinluovutusehtoihin."
Mari Kemppinen, taideasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus

Taidevelvoite on mahdollista rahastoida. Tällöin taideraha on koottu yhteen, mikä mahdollistaa teosten joustavamman tilaamisen, kun rahaa ei ole sidottu talokohtaisiin teoksiin. Näin on toimittu esimerkiksi Jyväskylän Tourulassa sijaitsevalla Kankaan asuinalueella sekä Porvoon Länsirannan asuinalueella.

Terhi Heino: 740 h, 2013. Laanilan ekovoimalaitos, Oulu.

Terhi Heino: 740 h, 2013. Laanilan ekovoimalaitos, Oulu. © Kati Leinonen

Taidekilpailu valinnan tukena

Kun päätös taidehankkeesta on tehty, projektin edistämisessä voidaan hyödyntää alueellisia taidetyöryhmiä. Sellaisia on syntynyt hiljalleen eri puolille Suomea.

Kemppinen mainitsee esimerkkinä Porvoon Länsirannan taideprojektin, jossa hyödynnettiin taidekoordinaattoria, paikallisen taidemuseon asiantuntijoita, kaupungin kulttuuritoimen ja kaavoituksen virkamiehiä, alueella rakentavien rakennusliikkeiden edustajia sekä arkkitehtejä. Alueen taidetta koskevat päätökset voidaan tehdä kollektiivisesti taidetyöryhmässä.

– Hyvä tapa taiteen hankkimiseen on paitsi suora tilaus, myös taidekilpailu. Sen voi järjestää avoimena tai kutsukilpailuna. Suomen taiteilijaseuralla on hyvät ohjeet taiteilijakilpailuen järjestämiseen, Kemppinen neuvoo.

Kolmas tapa on niin sanottu rinnakkaisluonnostilaus, jossa tilaaja pyytää tarjouksen muutamalta taiteilijalta. Kun luonnokset ovat valmiita, niistä valitaan toteutettava teos. Portfoliovalinnassa taiteilija valikoituu sen sijaan työnäytteiden perusteella.

– Tärkeintä on valita paras tilaustapa juuri kyseiseen hankkeeseen, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen.

Info

Info

Taide rakentamisessa

  • Taiteen tilaamista on helpottanut taidekoordinaattoreiden yleistyminen rakennushankkeissa. Taidekoordinointi voidaan ostaa myös palveluna.
  • Monessa rakennuskohteessa taide toteutetaan niin sanotulla prosenttiperiaatteella, joka tarkoittaa, että noin yksi prosentti hankkeen rakennuskustannuksista käytetään taiteen hankkimiseen.
  • Taiteen edistämiskeskus myöntää erityisavustusta prosenttiperiaatehankinnoille. Avustusta maksetaan enimmillään 50 prosenttia taidehankinnan kokonaiskustannuksista.
  • Prosenttiperiaatteen ohella taidetta voidaan lähteä toteuttamaan kaavoituksen yhteydessä tehtyjen taideohjelmien avulla, joilla rakennuttajia velvoitetaan taiteen tilaamiseen.
Rakentaja.fi
Rakentaminen
ammattilaisille
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

201910_60501.jpg
Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa
Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.
201911_61480.jpg
Miten saavutetaan hiilineutraali huomen? Mitkä ovat vaikutukset rakennusalalle?
Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen 2040-luvulla. Nämä aiheet siivittävät monia keskusteluja, joita käydään mm. erilaisissa paneeleissa, eduskunnassa, ympäristöministeriössä, kunnissa sekä eri toimialoilla. Jopa hallitusohjelmaan on kirjattu oma osa-alueensa asian puolesta; "Osallistava ja osaava Suomi".
Rakentaminen Suomessa
Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki
Edellinen maankäyttö- ja rakennuslaki on ollut voimassa 20 vuotta. Muutospainetta lakimuutoksille aiheuttaa ympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. Muutokset kuten, hiilineutraaliuden tavoittaminen on yhtenä suurena haasteena rakentamisessa tulevaisuudessa. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki – uudelta nimeltään kaavoitus- ja rakentamislaki – asettaa puitteet tulevaisuuden rakentamiselle, mutta mitkä ovat uuden kaavoitus- ja rakentamislain tavoitteet, sisältö ja nykyinen tilanne?
20211_68300.jpg
Teollinen puurakentaminen vastaa laatu-, tuottavuus- ja ilmastohaasteisiin
Rakentamisen tuottavuutta heikentää mm. käytetyn työajan tehokkuus erityisesti rakentamisen toimialalla. Rakentamisen tuottavuuden koko arvoketjussa teollinen tuotanto nostaa rakentamisen tuottavuutta. Teollinen tuotanto parantaa tyypillisesti myös rakentamisen laatua. Edellisten lisäksi uudeksi haasteeksi on noussut ilmastohaaste. Erityisesti uudisrakentamisessa teollinen tuotanto tarjoaa ratkaisuja kaikkiin em. haasteisiin.
20222_76927.jpg
Valitse kohteeseen sopiva ilmanvaihtokone helposti
Vallox tarjoaa LVI-suunnittelun ja myyjien työn tueksi ohjelmat, joiden avulla sekä Vallox-ilmanvaihtokoneiden että Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneiden valinta ja mitoitus on helppo tehdä. Ohjelmat tarjoavat luotettavaa tietoa ja hyvät raportointimahdollisuudet ammattilaisen käyttöön.
201212_33225.jpg
Sadevesijärjestelmien hallitsemattomat vuodot kuriin
Uponor IQ on monikäyttöinen ja tiivis sadevesijärjestelmä, joka ehkäisee sadeveden hallitsemattomat vuodot. Vesihuolto-, tie- ja katuverkon rakentamiseen sekä maa- ja metsätalouden tarpeisiin kehitetylle Uponor IQ:lle on ensimmäisenä sadevesijärjestelmänä Suomessa myönnetty Nordic Poly Mark -laatumerkki.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton