• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • LVI

Alan spesialisti muistuttaa ilmanvaihdon sudenkuopista: "Pyritään kompensoimaan muita ongelmia"

Rakentajan toimitus
Julkaistu 29.06.2021Päivitetty 15.11.2022
20216_71425.jpg

Motiva on julkaissut kiinteistöammattilaisille suunnatun tarkistuslistan. Asiantuntija muistuttaa helposti unohtuvista tarkistuskohteista.

Lämpötilan ja ilmanvaihdon oikeat säädöt on tärkeä säätää kesällä, sillä ne vaikuttavat merkittävästi viihtyvyyden ja työtehokkuuden lisäksi myös energiankulutukseen. Sekä liian kylmällä puhaltava ilmastointi että liian lämmin sisälämpötila ovat kumpikin ongelmia. Kesäkuu on ollut poikkeuksellisen lämmin.

Motiva neuvoo kiinteistöalan ammattilaisia tekemään suunnitelman vähemmän kiireisten korjaustarpeiden ja puutteiden hoitamiseksi seuraavan vuosihuollon yhteydessä. Kesä on hyvää aikaa myös ilmastointijärjestelmän kunnon selvittämiseen.

Motivan kiinteistöjen energiatehokkuuteen keskittyvä johtava asiantuntija Harri Heinaro muistuttaa omien kokemustensa perusteella tärkeistä ilmanvaihtoon liittyvistä tarkistuskohteista. Heinaron mukaan ilmanvaihdon ja rakennuksen painesuhteiden hallinta on ehdottomasti asia, johon on syytä kiinnittää huomiota.

– Ilmanvaihdossa tarpeenmukaisen ohjauksen osalta tulee varmistaa anturien ja toimilaitteiden toiminta. Itselleni tuli aikanaan ainakin vastaan se, että tarpeenmukaiseen ohjauksen mahdollistavat hiilidioksidianturit saattoivat ajan myötä näyttää vääriä lukemia ja luonnollisesti sitä kautta ohjasivat tarpeenmukaista ilmanvaihtoa väärän tiedon pohjalta, Heinaro kertoo.

Heinaron on törmännyt myös tilanteisiin, joissa ilmanvaihdolla ja lämmitysjärjestelmän asetuksilla on pyritty kompensoimaan rakennuksessa olleita muita ongelmia.

– Näin on tehty ilman, että ongelmien todellista syytä olisi selvitetty kattavasti. Tämä on saattanut johtaa energiatehokkuuden kannalta epäedullisiin säätö- ja asetusarvoihin, Heinaro huomauttaa.

Ajankohtaista tietoa viestintäfoorumista

Ilmanvaihtovinkit ovat osan talotekniikan viestintäfoorumia, joka tarjoaa rakennusten omistajille ja ylläpidosta vastaaville ammattilaisille tietoa rakennusten energiatehokkuuden säätämisen tueksi. Tavoitteena on lisätä tietoutta oikeaoppisesta lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien säätämisestä ja järjestelmien kunnossapidosta. Tietoa on tarjolla pientaloista, rivi- ja kerrostaloista ja palvelurakennuksista.

– Amattilaiset tarvitsevat myös suunnattua viestintää, koska heille on erityisen tärkeää pitää yllä ammattitaitoa eri aihealueista. Puhutaan jatkuvasta oppimisesta tekniikan kehittyessä. Esimerkiksi automaatiojärjestelmät ovat koko ajan kattavampia ja ne sisältävät yhä enemmän älykkäitä ohjauksia, Harri Heinaro muistuttaa.

Tehostetun viestinnän ja neuvonnan taustalla on EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin soveltaminen Suomessa.

Talotekniikan viestintäfoorumissa on mukana kaikkiaan 16 rakennus- ja kiinteistöalan toimijaa, jotka edustavat sekä rakennusten omistajia että lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointialaa. Foorumin toimintaa koordinoi Motiva ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Kyseisen EU-direktiivin artiklat koskevat laajasti eri lämmitysmuotoja: lämmityskattiloiden lisäksi mukana ovat sähkö, lämpöpumput, kaukolämpö sekä eri hybridijärjestelmät.

Kesän tarkistuslista kiinteistöammattilaiselle

 • Huolehdi, että laitteet ovat asianmukaisessa kunnossa ja tarkista, että ne toimivat energiatehokkaasti.
 • Huolehdi, että jäähdytyslaitteille on tehty säännölliset vuosittaiset lakisääteiset huollot jo ennen jäähdytyskauden alkua. Säännöllisillä huolloilla varmistat, että laitteet ovat toimintakunnossa jäähdytyskauden alkaessa ja mahdolliset ongelmat on jo korjattu etukäteen.
 • Järjestelmille on tehtävä lakisääteinen vuototarkistus 2-3 kuukauden välein.
 • Tarkista jäähdytyslaitteiden kunto vuosittain (esimerkiksi ulkolauhduttimien ja huonelaitteiden puhtaus). Jos laitteiden toiminnassa on huomattu edellisellä jäähdytyskaudella ongelmia, selvitä niiden syyt ja korjaa viat.
 • Tarkista ilmastointijärjestelmän oikeat asetukset. Liian matala jäähdytysverkoston menoveden asetusarvo tarpeeseen nähden lisää jäähdytyksen energiankulutusta.
 • Varmista, että kiinteistön lämmitys ja jäähdytys eivät ole yhtä aikaa käytössä käyttämällä patteriverkoston kesäsulkuja tai varmistamalla lämmitysverkostojen säätökäyrien oikeat tasot.
 • Käytä yötuuletusohjelmia ilmanvaihdon toiminnassa. Näin varmistat, että koneet käyvät vain tarpeen mukaan, kun ulkoilman olosuhteet ovat oikeat sisälämpötilaan nähden. Toimenpiteellä voidaan myös vähentää koneellisen jäähdytyksen tarvetta.
 • Hyödynnä ilmanvaihdon lämmön talteenottoa mahdollisuuksien mukaan tuloilman viilennyksessä. Lämmön talteenotolla voidaan oikeissa olosuhteissa siirtää kylmää poistoilmasta lämpimämmän tuloilman viilennykseen.
 • Laadi tilojen käyttäjille ohjeet tilojen lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden käytöstä. Esimeriksi siitä, miten huonesäätimet vaikuttavat sisälämpötilaan.
 • Ohjeet on hyvä jakaa kaikille tilojen käyttäjille sähköisesti sekä laittaa selvästi näkyville eri tiloihin. Anna ohjeet erityisesti myös siitä, minne pitää olla yhteydessä mahdollisissa ongelmatilanteissa ja mitä ongelmasta on kerrottava, jotta se pystytään paikallistamaan mahdollisimman helposti ja tekemään korjaavat toimenpiteet oikeaan paikkaan.

Lähde: Motiva

Rakentaja.fi
LVI
ilmanvaihto
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

202011_67683.jpg

Mikä avuksi ilmanvaihdon meluun?

Ilmanvaihdon haitalliseksi koettua melua voidaan vähentää äänenvaimentimilla, mutta uusien järjestelmien kohdalla ratkaisuna ovat oikeat säädöt.

20214_69808.jpg

Ilmanvaihdon tutkimiseen yhtenäinen toimintamalli - mitkä ovat edut?

Eteläpohjalainen yritys pyrkii muuttamaan sisäilma-alaa SLI-tutkimuksella. Selvitimme, mitkä sen edut ovat.

20218_71779.jpg

Asiantuntijalta tyly arvosana Lohjan messutalojen saunoille

Saunojen elämyksellisyydestä kirjan kirjoittanut dosentti ihmettelee Lohjan asuntomessujen saunojen rakenteellisia puutteita.

20206_65512.jpg

Uusia rakennusalan ohjekirjoja julkaistu

Ohje on rakennushankkeen eri osapuolten käyttämä työkalu savunpoistoon liittyvien säädösten ja standardien soveltamisessa. Pakollisesti noudatettavien säädösten lisäksi se ottaa huomioon sopimusperusteiset vaatimukset savunhallinnalle.Ohje on uudistettu versio vuonna 2012 ilmestyneestä savunpoisto-ohjeesta RIL 232-2012 Rakennusten savunpoisto. Suunnittelu, toteutus ja ylläpito.Julkaisu antaa suunnitteluohjeet savunpoiston mitoitukselle ja laitteistoille sekä niiden asennus-, kunnossapito- ja käyttöohjeet. Ohjeessa sisältää savunhallinnan rakennuksen paloturvallisuudessa, savunhallinnan suunnitteluperusteet ja lähtökohdat, savunhallintasuunnitelman, painovoimaisen ja koneellisen savunpoiston suunnittelun, paineistukseen perustuvan savunhallintajärjestelmän suunnittelun, suuntapainepuhallinlaitteiden suunnittelun, savunhallinnan sähköisten järjestelmien suunnittelun, savunhallintajärjestelmien liittymisen muihin järjestelmiin, savunhallintalaitteiden kuvaukset ja vaatimukset, savunhallintajärjestelmien asennuksen, käytön, huollon, kunnossapidon ja tarkastukset, savunhallinnan sammutus- ja pelastustoiminnassa. Liitteenä mm. mitoitustaulukoita ja esimerkkejä.Ohje on tarkoitettu rakennuttajille, urakoitsijoille, suunnittelijoille, laitetoimittajille ja viranomaisille sekä myös rakennuksen käyttäjille.

Oulun keskussairaala

Markkinoiden paras kumibitumituote kaikilla mittareilla

Kun Oulun yliopistollisen keskussairaalan B-rakennus valmistuu, siellä hoidetaan pohjoissuomalaisia potilaita parhaalla osaamisella ja tekniikalla. Myös vesikatto tehdään samoilla periaatteilla: katemateriaaliksi valittu BMI Icopalin hiilenharmaa PintaPolar on urakoitsijan mielestä markkinoiden paras kumibitumituote.

202011_67483.jpg

Näin toteutetaan asuntomarkkinoiden pienin hiilijalanjälki - Perustana 100 vuoden runko

Newil & Bau on kertonut uudesta rakennushankkeesta, jolla se tähtää Suomen johtavaksi asuntorakennuttajaksi.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton