• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Ajankohtaista

Selvitys: Heikko laatu aiheuttaa miljoonien menetykset rakennusalalle

Rakentaja toimitus
Julkaistu 18.10.2021Päivitetty 29.10.2021
202110_73127.jpg

Kuva: Shutterstock

Huono laatu aiheuttaa 10–15 prosenttia ylimääräisiä kuluja rakennusyrityksille, paljastaa tuore asumisen tulevaisuutta käsittelevä hanke. Kaikenkokoiset rakennusalan organisaatiot voisivat säästää merkittäviä summia, jos rakentamisen vaiheet dokumentoitaisiin läpinäkyvästi ja prosessit toteutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Rakennusalalla tarkka jokaisen työvaiheen dokumentointi on vieläkin valitettavan harvinaista, paljastaa alan tutkimus. Silloin, kun työvaiheet dokumentoidaan, dokumentointitavat vaihtelevat paljon ja niistä reklamoidaan herkästi.

VTT:n ja Kotopron "Asumisen tulevaisuus" -hankkeesta käy ilmi, että rakentamisen dokumentoinnista on hyvin rajalliset viralliset vaatimukset. Esimerkiksi työvaiheiden dokumentointia rakentamisen aikana ei edellytetä ollenkaan. Tämän vuoksi työmaiden johtamisessa ei vaadita laatua tai kustannussäästöjä. Hankkeen tulokset valmistuivat viime toukokuussa.

Laatu paranisi, jos tilaaja saisi tietää, miten rakennus on rakennettu

‒ Rakentamisen ja asumisen liiketoiminta on kansantaloudellisesti merkittävä kasvuala, johon sisältyy iso potentiaali niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, Kotopron pääomistaja Samuli Suomala toteaa tiedotteessa.

"Asumisen tulevaisuus" -hankkeessa VTT tutki rakennushankkeiden suunnittelua, rakentamista, luovutustilanteita ja luovutusdokumentaatiota, takuuaikaa ja takuuajan jälkeistä urakoitsijan sekä taloyhtiöiden toimintaa suomalaisessa asuntorakentamisessa.

Hankkeen johtopäätösten mukaan vaatimus dokumentoinnista rakentamisen aikana voisi parantaa rakentamisen laatua, jos rakennuksen tilaajalla olisi käytettävissä selkeä dokumentaatio siitä, miten rakennus on rakennettu.

Kattava dokumentaatio olisi myös rakentajan etu. Kirjauksilla voitaisiin osoittaa rakennusvaiheittain, että työ on tehty laadukkaasti, Suomala huomauttaa.
Kuva: Shutterstock

Kuva: Shutterstock

Rakennusalalla prosesseja kehitetään ilman faktoja

Kaikkiaan rakennusalalla on tarvetta selkeyttää ja yhtenäistää rakennusten käyttöönoton ja takuuajan käytäntöjä.

Rakentamisessa meiltä puuttuu työn tekemisen dokumentoinnin kulttuuri. Näin ollen myös prosessin kehittäminen on muistinvaraista, eikä perustu faktoihin, Suomala sanoo.

Suomessa ei ole aikaisemmin tutkittu dokumentoinnin vaikutusta rakentamisen tuottavuuteen. Sen sijaan muista teollisuudenaloista tietoa on löydetty.

Mahdollisuus lisätä tuottavuutta

VTT:n tutkimushankkeessa tunnistettiin rakentamisessa kymmenen tuottavuuteen ja laatuun liittyvää tekijää, joihin voidaan vaikuttaa laadukkaalla, läpinäkyvällä ja kestävällä dokumentoinnilla.

Selvityksen tuloksena Kotoprossa luotiin laskuri, johon koottiin hankkeessa tunnistetuista tekijöistä neljä tyypillisintä rakentamisen laatuun vaikuttavaa ilmiötä. Laskuri konkretisoi, miten moderni dokumentointi voi lisätä yksittäisen rakennushankkeen tuottavuutta jopa 50 prosentilla.

Tyypillisesti rakennushankkeiden kate on 4,9–5 prosenttia. Jos hankkeiden kaikki rakennusvaiheet dokumentoitaisiin kattavasti, marginaalia olisi mahdollista kasvattaa jopa 2,5 prosenttiyksikköä.

Kuva: Shutterstock

Kuva: Shutterstock

Lähde: Kotopro Oy:n tiedote 29.09.2021

Rakentaja.fi
Ajankohtaista
taloyhtiön hallinnointi
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20222_76852.jpg

Kuinka usein julkisivuja pitää huoltaa ja miten?

Sääolosuhteet vaikuttavat eniten julkisivujen huoltotoimenpiteisiin. Listasimme myös ovien, ikkunoiden ja vesikaton vaatimat huollot.

20221_76665.jpg

Pitkään suunniteltu uusi tietojärjestelmä nopeuttaa kaavoitusta

Vuonna 2024 käyttöön tuleva rakennetun ympäristön tietojärjestelmä kokoaa tiedot yhteen paikkaan. Tämän uskotaan vähentävän työaikaa ja nopeuttavan lupakäsittelyä.

20221_76644.jpg

Näin valtio haluaa vaikuttaa asuntotuotantoon lähivuosina

Asuntopoliittisen kehittämisohjelman keskipiteessä ovat asuntomarkkinoiden toimivuuden parantaminen, asumisen laatu ja vähähiilisyys.

202112_73958.jpg

Laatusertifioinnista lisää laatua rakentamiseen

Laatusertifioinnin tarkoituksena on parantaa rakentamisen laatua ja luoda yrityksille ja yksityisille suomalainen, luotettava ja varma sertifikaattivaihtoehto. Rakennustöihin kuuluu runsaasti työtehtäviä, joiden epäonnistuminen tuo suuren riskin lopputuloksen laadulle. Sertifioinnilla pyritään takaamaan rakennustyön onnistuminen ja laatu niin, ettei seurauksena ole esimerkiksi sisäilmaongelmia.Rakentamisen laatua pyrkii parantamaan Suomen Laatusertifiointi ry omalla laatusertifikaatillaan. Mistä on kyse?

Digitaalinen varauskalenteri

Digitaalisen varauskalenterin avulla taloyhtiön yhteisten tilojen varaukset onnistuvat reaaliajassa

Taloyhtiön yhteistilojen ja muiden yhteisten hyödykkeiden varaamista ja hallinnoimista varten on kehitetty oma digitaalinen varausjärjestelmä, varauskalenteri. Digitaalinen varauskalenteri tuo kaivattua joustavuutta asukkaiden joskus hektiseenkin elämään. Digitaalisen varauskalenterin avulla varaukset, varausten muokkaukset ja varausten perumiset hoituvat sutjakasti vuorokauden ympäri – olivatpa asukkaat missä tahansa. Varauskalenterin kautta voi varata yhteistilojen lisäksi myös taloyhtiön yhteisiä hyödykkeitä, kuten grilliä, pesureita, yhteiskäyttöpyöriä tai liikuntavälineitä.

20208_66215.jpg

Uusi tekniikka parantaa maalämmön energiavirtojen hallintaa merkittävästi

VILPE Oy tekee suurinvestoinnin Mustasaaren tehtaan energiatehokkuuden parantamiseksi korvaamalla öljyn maalämmöllä. Tämä on tiettävästi ensimmäisen kerta, kun tuotantokoneista syntyvä hukkalämpö pystytään hyödyntämään näin tehokkaasti kiinteistön lämmityksessä. Samalla järjestelmään on yhdistetty tehokas jäähdytys ja lämmön varastointi.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton