• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Rakentaminen

Rakennusprojektin dokumentaatio kuntoon – vältä riitelyt oikeudessa

Rakentajan toimitus
Julkaistu 29.10.2020Päivitetty 15.11.2022
202011_67358.jpg

Erinäisiä sopimuksia tulee tehtyä päivittäin. Kaikkea sovittua asiaa ei tule välttämättä nimitettyä sopimukseksi. Sovitaan äkillisiä menoja, tapaamisia ja ynnä muuta sellaista. Näistä ei välttämättä pidetä sen enempää kirjaa kuin ehkä kalenterimerkintä – jos sitäkään – eikä niistä riidellä sen enempää kuin korkeintaan sanallisesti. Rahallisia vaatimuksia näistä ei tehdä.

Rakennusprojekteissa puhuttaessa sopimuksien laatiminen ja niiden kokoluokka nostavat dokumentaation tärkeyden valokeilaan – kyse ei ole enää lyhyen kahvihetken sopimisesta, vaan esimerkiksi useamman miljoonan euron rakennusurakan sopimisesta ja etenemisen dokumentoinnista.

Miksi ja miten dokumentoidaan kattavasti? Entä mitä pahimmassa tapauksessa voi käydä, kun dokumentoinnissa havaitaan puutteita?

Dokumentoinnin merkitys

Dokumentaation puuttuminen huomataan usein siinä vaiheessa, kun virhe on tapahtunut – ja niitähän tapahtuu. Me ihmiset, kun satumme olemaan epätäydellisiä ja teemme jatkuvasti virheitä ja opimme niistä – ainakin toivottavasti.

Kouluja, koteja ja kerrostaloja – pienempiä ja suurempia projekteja – saadaan ja on saatu kautta aikojen hoidettua vähäisellä dokumentoinnilla tai jopa ilman. Nykypäivänä suuntauksena on projekteissa eri osapuolien ja tekijöiden määrän lisääntyminen osapuolien yhä enemmän erikoistuessa vain tiettyyn työtoimenpiteeseen.

Dokumentaation merkitys kasvaa, etenkin kun kokonaisuus silppoutuu pieniin osiin eri tekijöiden ja osapuolien määrän kasvaessa. Kattava dokumentointi kuvaa siis kokonaisuuden hallintaa kirjallisessa muodossa. Näin kokonaisuus on myös tarpeen tullen esillä riittävän kattavasti kaikille tarvittaville osapuolille.

Kaikki osapuolet tai tekijät tekevät jonkin osuuden, pienemmän tai isomman roolinsa mukaan. Osapuolet voivat myös vaihtua kesken työn etenemisen, mikä osaltaan korostaa dokumentoinnin tärkeyttä projektin edetessä. Työn on hyvä olla dokumentoitua, jotta voidaan tarvittaessa palata ja todentaa aiempia työvaiheita ilman itse työn tekijän läsnäoloa ja todennusta.

Mitä kaikkea pitää dokumentoida?

Dokumentointia rakennusprojektin yhteydessä löytyy monenlaista; lain vaatimia, sitovia ja vapaaehtoisia sekä eri vaiheisiin. Hankkeen eri vaiheet sisältävät myös eri tyyppisiä dokumentteja; ennen hankkeen aloittamista, hankkeen aikaista ja päättymiseen liittyviä.

Muun muassa työturvallisuuslaki, valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta,maankäyttö- ja rakennuslaki, sekä ympäristöministeriön määräykset määrittävät vaatimuksia dokumentoinnille.

Onnistunut projekti lähtee alkuperäisen sopimuksen pitämisestä ja sen kuluessa tarkastuksissa ja ynnä muissa kokouksissa sovittujen pienempien asioiden hoitamisesta. Pienempi tai suurempi asia, sopimus työn hoitamisesta on kuitenkin tehty ja vastuutettu. Näin ollen sopimus asian/työn hoitamisesta on sitova.

Dokumentaatiota ehtii syntyä rakennusprojektissa valtavasti ennen varsinaista toteutusta

Dokumentaatiota ehtii syntyä rakennusprojektissa valtavasti ennen varsinaista toteutusta

Rakennusurakkaan sisältyy erilaisia sopimuksia ja projektin vaiheita, jotka usein sisältävät jossain muodossa dokumentointia. Näistä selviää myös juridisesta näkökulmasta eteneminen sekä osapuolten vastuut ja velvollisuudet:

 • Tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjat
 • Urakkasopimus
 • Kokoukset ja tarkastukset
 • Urakkaneuvottelut
 • Työmaakokoukset
 • Mittaukset ja tarkastukset
 • Lisä- ja muutostyöt
 • Lopputarkastukset
 • Taloudelliset loppuselvitykset
 • Takuutarkastukset

Muutakin sopimuksen tapaista ja sovittua, kirjallisesti tai suullisesti, voivat olla esimerkiksi pienemmät ja suuremmat hankinnat työmaalla. Puhumattakaan aliurakointisopimuksista, jotka voivat ketjuuntua suuremmilla työmailla loputtomiin. Sopimuksia voi olla siis valtava määrä yhden projektin aikana.

Dokumentoinnista puhuttaessa käsitetään nykyään muutakin kuin pelkkä asiakirja kirjallisena – paperisena tai sähköisenä. Dokumentaatioon voi kuulua, vaikka videot ja valokuvat, mikä osaltaan lisää dokumentaation arvoa. Asia voi olla todennettavissa siis muutenkin kuin tekstinä, kunhan kaikilla osapuolilla on sama aineisto. On myös hyvä huomioida, että videoiden ja kuvien alkuperä on hyvä olla selvillä sekä dokumentoitu (päivämäärä, paikka, tekijä).

Suullinenkin sopimuskin on pätevä, mutta miksi panostaa kirjallisesti tehtyyn sopimukseen tai ylipäätään dokumentaatioon?

Dokumentaatio = objektiivinen näkökulma

Muistiinpanot, pöytäkirjat ynnä muut dokumentit ja asiakirjat toimivat objektiivisena eli ulkoisena muistijälkenä sovituista asioista. Toisin kuin suullinen muistijälki, joka on vahvasti subjektiviinen eli tekijän näkökulma. Puhuttaessa ja keskusteltaessa asioita voidaan käsittää eri tavalla, mutta kirjallisena kyseenomaiset asiat ovat selkeät kaikille osapuolille. Kaikilla osapuolilla on myös mahdollisuus vaikuttaa dokumentoituun tekstiin – dokumentista riippuen esimerkiksi kommentointikierroksilla.

Monet aiemmin mainitut rakennusurakan vaiheet on syytä dokumentoida – mikä yleisenä tapana onkin, mutta laadusta voidaan käydä keskustelua. Usein esimerkiksi kiire voi aiheuttaa usein sen, että sovitaan ja dokumentoidaan asioista vain pääpiirteittäin ja yksityiskohdat jätetään pienemmälle huomiolle. Huomioimatta jättäminen voi olla tarkoituksellista, mutta useimmiten voi johtua vain kiireestä tai vastaavasta.

Mitä siis voi pahimmillaan käydä, kun ei dokumentoida tarpeeksi riittävästi? Entä mitkä ovat kattavan dokumentaation hyödyt?

202011_67363.jpg

Dokumentoinnin hyödyt

Riittävä ja kattava dokumentointi voi vähentää häiriötilanteita, kun kaikille osapuolille on tarpeeksi selvästi osoitettu työtehtävät. Kattava dokumentointi voi myös tuoda lisäarvoa huomaamatta; käsiteltävät asiat tulevat huomaamattakin käsiteltyä ja ajateltua tarkemmin, kun asiaa kirjataan tai vaikkapa valokuvataan. Riittävä ja kattava dokumentointi osoittaa myös, että asiaan on paneuduttu eikä hoidettu vain toisella kädellä.

Puhumattakaan riitojen ja epäselvyyksien selvittämisestä siinä tapauksessa, kun se kuuluisa ruskea tavara osuu tuulettimeen. Kaikki selvittelyt ja riitelyt vievät valtavasti aikaa – eli käytännössä rahaa – ja energiaa kaikilta osapuolilta.

Kannattaakin miettiä jo etukäteen, kuinka paljon aikaa ja energiaa voidaan käyttää muuhun tuottavampaan toimeen, kun tehdään kattavasti dokumentointia projektin eri vaiheista.

Hyvin tehty dokumentaatio herättää luottamusta ja luo mielikuvan laadukkaasta tekemisestä, jota laadukas dokumentointi edesauttaa.

Laadukas ja kattava dokumentaatio luo varmasti myös yhteistyökumppaneihin vaikutusta ja luo näin mahdollisuuksia kumppanuussuhteiden jatkumiselle.

Lue tapauksesta, jossa dokumentaatiolla oli suuri merkitys:Artikkeli perustuu Markus Talvion luentosarjaan ja on lyhennelmä isosta kokonaisuudesta.
Markus Talvio / Jurinet Oy Lakiasiaintoimisto

Markus Talvio / Jurinet Oy Lakiasiaintoimisto

Miten dokumentoida riittävästi ja kattavasti?

Yhteisen edun nimissä kaikilla osapuolilla on oikeus ja velvollisuus vaatia tarkkaa dokumentaatiota asioiden edetessä – pakko ei ole, mutta kannattavaa varmasti pitkässä juoksussa.

Tietotekniikan käyttö nykypäivänä on valtava apu. Projektipankit, ohjelmat, lomakkeet ynnä muut vastaavat apuvälineet auttavat dokumentaation hallinnassa. Tosin tiedot täytyy olla myös jaettavissa, kun sama tieto pitää olla kaikkien osapuolien saatavissa ja nähtävissä (etenkin työmaapalavereissa).

Yksi luonteva ja joustava tapa dokumentaation apuvälineenä lienee nykypäivänä sähköposti. Saman tiedon kulkiessa kaikille nopeasti ja joustavasti, kaikille osapuolille jää myös tiedot sähköiseen arkistoon. Sähköpostin rajoituksena lienee kuitenkin rajoittuminen pienempään ja joustavampaan tiedon jakamiseen ja tekemiseen. Virallisempaan dokumentaatioon lienee sopivan paremmin sähköiset ja/tai paperiset asiakirjat – ja useassa tapauksessa vaaditaan.

Dokumentaatiota on siis paljon erilaista ja erityyppistä – esimerkiksi videot ja valokuvat kirjallisten asiakirjojen lisäksi –, mutta tietotekniikasta löytyy nykypäivänä suuri apu kattavaan ja riittävään dokumentaation hallintaan projektissa kuin projektissa.

Mikä avuksi ristiriitatilanteiden selvittämiseen?

Asioiden selvittäminen tarpeeksi etukäteen on kaikkien osapuolien etu, mutta aina ei voida välttyä ristiriitatilanteilta. Ristiriitatilanteiden selvittämiseen tarjoaa apua Jurinet Oy Lakiasiaintoimisto.

202011_67390.jpg

Haluatko juridista konsultointiapua?

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

Rakentaja.fi
Rakentaminen
ammattilaisille
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Taidetta rakennuksessa / Teos: Laura Merz, ”Hiidenmetsä”, 2021, Lohja

Taide yleistyy rakennushankkeissa – Katso eri tavat teoksen rahoittamiseen

Jos taidehankinta tuntuu vieraalta, avuksi voi palkata asiaan vihkiytyneen taidekoordinaattorin.

20222_76855.jpg

EU-komissio haluaa kaikista uusista rakennuksista nollapäästöisiä

Suomen kanta EU-komission ehdotukseen on vielä valmisteluvaiheessa. Jatkossa energiatodistuksista tulisi selvitä rakennusten elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt.

201910_60501.jpg

Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa

Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.

20222_76815.jpg

Apua puukerrostalojen rakentamisen pullonkauloihin

Puurakentaminen on hiilitehokasta. Hiilinieluna toimivan puunkäytön lisääminen kerrostalorakentamisessa tarjoaa vaikuttavan keinon ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Pullonkaulaksi puukerrostalojen rakentamiselle on kuitenkin muodostunut osaavien suunnittelijoiden ja työmaahenkilöiden määrä.TTS Työtehoseura pureutuu pullonkauloihin suunnittelemalla oppimisympäristön sekä oppimismateriaalia puukerrostalojen rakentamisen vauhdittamiseksi.

20202_62452.jpg

Rudus - Infrarakentaminen

InfraelementitRudukselta löytyy kattava valikoima betonielementtituotteita laadukkaaseen ja turvalliseen infrarakentamiseen.Rudus valmistaa betonista mm. tie-, katu- ja sillanrakennustuotteita, elementtisiltoja, liikenne-esteitä ja -hidasteita, katupuiden istutuslaatikoita, vesikouruja ja tukimuurielementtejä sekä tuotteita rata-, energia- ja telerakentamiseen.Rudus valmistaa tilauksesta myös erikoiselementtejä, mikäli vastaavaa vakioelementtiä ei valmisteta.

20222_76927.jpg

Valitse kohteeseen sopiva ilmanvaihtokone helposti

Vallox tarjoaa LVI-suunnittelun ja myyjien työn tueksi ohjelmat, joiden avulla sekä Vallox-ilmanvaihtokoneiden että Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneiden valinta ja mitoitus on helppo tehdä. Ohjelman tarjoavat luetettavaa tietoa ja hyvät raportointimahdollisuudet ammattilaisen käyttöön.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton