• Etusivu
  • Rakentaminen

Rakennuslaki: uudistuksen päämääränä sujuvoittaa kaavoitusta

Rakentajan toimitus
Päivitetty 15.11.2022
Asuinalue kaavoitus

Yksi merkittävimmistä hankkeista tämän hallituskauden aikana on käynnissä oleva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus. Rakennuslaki ohjaa sitä, miten alueita suunnitellaan ja rakennetaan 2000-luvun kaupungistuvassa Suomessa. SAK ja RT korostavat, että MRL-uudistuksen tulee vahvistaa työmarkkinoiden toimivuutta ja alueiden elinvoimaa sekä samalla vastata ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen haasteisiin. Olennaista on sujuvoittaa kaavoitusta sekä mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja uudistaminen.

Lain yhtenä tavoitteena sujuvoittaa kaavoitusta

SAK:n johtaja Hannu Jouhki ja Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell muistuttavat, että maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen alkuperäisenä päämääränä on ollut sujuvoittaa kaavoitusta. Jouhkin ja Randellin mielestä tämä olisi paras keino saada aikaan tarvittavaa kasvua, ihmisille töitä ja riittävästi asuntoja. Sääntelyn lisääminen toimisi heidän mielestään taas päinvastoin.

"Jotta työt ja tekijät kohtaavat, tarvitsemme kasvukeskuksiin monipuolista asuntotuotantoa. Riittävä tarjonta hillitsee asuntojen hintojen ja vuokrien nousua. Uudet asunnot kannattaa tehdä suurelta osin nykyisen asutuksen ympärille, olemassa olevien palveluiden äärelle ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle."
Hannu Jouhki, johtaja, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

SAK ja RT ehdottavat rakennuslakiin vietäväksi muutamia keskeisiä keinoja kaavoituksen nopeuttamiseksi

Säätämällä maaomistajalle oikeus tehdä kunnalle perusteltu aloite asemakaavan laatimiseksi voitaisiin lisätä täydennyskaavoitusta ja tonttitarjontaa. Rakennuslakiin tulee sisällyttää myös kunnan mahdollisuus antaa maanomistajan valmisteltavaksi asemakaavan laatimista tai muuttamista koskeva ehdotus kunnan ohjauksen ja tavoitteiden mukaan. Tämä toisi lisää resursseja kaavoitukseen ja kohdentaisi ne toteuttamiskelpoisiin hankkeisiin.

"Maanomistajan aloiteoikeuden ja kaavavalmistelun kirjaaminen lakiin selkeyttäisi nykyisiä käytäntöjä sekä lisäisi läpinäkyvyyttä ja yhdenvertaisuutta. Kunnan kaavamonopoliin ei kajottaisi, vaan päätäntävalta säilyy aina kunnalla."
Aleksi Randell, toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT
20212_68780.jpg

Prosesseja voidaan sujuvoittaa digitalisoimalla kaavoitus, rakentamisen luvitus ja tietokannat. Digitaalisuutta hyödyntämällä voidaan myös lisätä osallistavaa suunnittelua ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia, mikä vähentää kaavoista ja rakentamisen luvista tehtäviä valituksia. Nopeutta toisivat myös kaavoitus- ja lupaviranomaisten rakennuslakiin perustuvat palvelulupaukset ja käsittelyajat sekä kaavoituksen aikana tehtävistä päällekkäisistä selvityksistä luopuminen.

– Olemme huolissamme lakihankkeen sisällöstä, sillä matkan varrella fokus on hajautunut ja oleellisissa kaavatuotannon kysymyksissä kunnianhimo on laskenut. Mitä nopeampia yhteiskunnan muutokset ovat, sitä joustavammin myös kaavoituksen tulee vastata uudistuviin tarpeisiin, Randell toteaa.

Ympäristöministeriön ohjauksessa parlamentaarisesti valmisteltava lakikokonaisuuden uudistus käynnistyi vuonna 2018. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lähde: Työllisyys ja talous eivät saa unohtua maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa, RT ja SAK tiedote.

Rakentaminen
laki
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20219_72792.jpg
Nämä kannattaa tietää: 9 faktaa uudesta kaavoitus- ja rakentamislaista
Hallituksen esitys kaavoitus- ja rakentamislaiksi on edennyt lausuntokierrokselle. Kokosimme oleelliset tiedot uudesta laista, joka korvaa nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain.
20222_76960.jpg
Korva on kovilla työmaalla - Näin melu voi pilata kuulosi
Lue, mitä laki määrää desibelirajoista ja kuulonsuojelusta työpaikoilla.
20218_71758.jpg
10 tärkeintä tarkastus­kohtaa hissin määrä­aikaistarkas­tuksessa
Hissionnettomuuksia sattuu onneksi harvoin, mutta seuraukset voivat olla vakavia – kuten Kaunialan sairaalassa kuolemaan johtaneessa hissitapaturmassa. Sairaalan hoitaja ja pyörätuolissa ollut kuntoutuja olivat poistumassa hissikorista. Kesken poistumisen hissikori lähti liikkeelle ylöspäin. Kuntoutuja jäi puristukseen korin lattian ja kerrostason kulkuaukon yläkarmiin ja menehtyi.Tapaturmassa syynä oli nostokoneisten jarrun vikaantuminen. Hissien osat vaativat huoltoa ja tarkastustoimenpiteitä. Onnettomuuksilta vältytäänkin parhaiten ennakoimalla hissin huoltotoimenpiteitä säännöllisien ja lain vaatimien hissitarkastuksen avulla. Mutta mitä itse hissitarkastuksessa oikein tarkastetaan ja miksi? Onko teidän taloyhtiössänne hissiturvallisuus kunnossa?
20203_63275.jpg
Suomen rakennuskannan päästöistä pois 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä
Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia on valmistunut. Strategia koskee vuoden 2020 alkuun mennessä valmistuneita asuin- ja palvelurakennuksia, joita on yhteensä 1,4 miljoonaa. Sen tavoitteeksi on asetettu vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Strategia on osa vuonna 2018 voimaan tulleen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa.
20206_65247.jpg
Asbestia puretaan työmailla vielä pitkään - asbestikartoittajan tärkeä rooli
Asbesti ja asbestin purku rakenteista kummittelee vielä pitkään rakennustyömaillamme ja asbestikartoitus vaatii ammattitaitoa ja osaamista. Asbestikartoitus on lakisääteinen; kiinteistön omistajan on selvitettävä rakennuksessa olevan asbestin laatu, määrä ja pölyävyys sekä annettava ehdotus purkutoimenpiteistä ennen purkutöihin ryhtymistä. Hyvin laadittu asbestikartoitus lisää myös rakennushankkeen kustannustehokkuutta ja on edellytys korjaushankkeen onnistumiselle.
201911_61048.jpg
Case 2: Ennakointi riitojen välttämisessä
Artikkeli perustuu Markus Talvion luentosarjaan ja on lyhennelmä isosta kokonaisuudesta.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton