• Etusivu
 • Energia

Kestävän kehityksen mukaisia rakennuksia

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Kingspan Insulation Oy
Päivitetty 27.01.2023
202011_67585.jpg

Tulevaisuudessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten rakennusten on tarjottava entistä enemmän. Niiden tulee torjua ilmastonmuutosta maksimoimalla energiatehokkuus ylivoimaisilla lämpöteknisillä ominaisuuksilla. Rakennuksissa tulee myös käyttää tuotteita, joihin sitoutuu koko niiden elinkaaren ajan aiempaa vähemmän hiiltä.

Rakentamisessa kohti tavoitteita

Lähtökohtaisesti rakennusten tulisi olla terveellisiä ja viihtyisiä, sekä optimoida päivänvalon ja raikkaan, puhtaan ilman hyödyt. Lisäksi niiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulisi suojella luonnonvaroja mahdollisimman hyvin ja säästää vettä. Ennen kaikkea rakennusten tulisi olla turvallisia ja suojata ihmisiä ja omaisuutta tulipaloilta sekä muilta luonnonuhilta.

Kingspan uskoo vakaasti, että tämä kaikki on mahdollista. Tehokkaita tuotteita ja digitalisointia hyödyntämällä rakennukset voivat myös tuottaa enemmän arvoa. Nämä perustuvat Kingspanin kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen Planet Passionate -ohjelmaan ja IKON-innovaatiokeskuksessa tehtyyn työhön. Yhdessä kehittyneiden eristeiden ja rakennesuunnittelun kanssa nämä kaksi aloitetta muodostavat vision paremmista rakennuksista paremman maailman aikaansaamiseksi.

Ilmastonmuutosta halutaan hillitä parantamalla rakennusten energiatehokkuutta, johon voidaan vaikuttaa rakenteellisilla ratkaisuilla rakennuksen vaippaan.
 • Kingspan-konserni on maailman johtava rakennusten lämmöneristys- ja vaipparatkaisujen toimittaja korkealaatuiseen, vähähiiliseen rakentamiseen. Missiona on nopeuttaa nettopäästötöntä tulevaisuutta ihmisten ja maapallomme hyväksi.

Tehokkaampaa eristämistä

Rakentamisessa energiatehokkuudesta on tullut yhä keskeisempää. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii uusia innovaatioita erityisesti rakenteiden eristävyyden ja tiiviyden suhteen. Kingspanin kehittämät Kooltherm-eristysratkaisut mahdollistavat aiempaa paremman lämmöneristyksen toteuttamisen ohuilla rakennekerroksilla.

Kooltherm-lämmöneristeet on kehitetty vastaamaan energiatehokkuuden haasteisiin. Helposti asennettavat ja työstettävät Kooltherm-eristelevyt omaavat erinomaisen lämmöneristyskyvyn - λD-arvon ollessa jopa 0,020 W/m·K.

Kooltherm-lämmöneristeet ovat vielä tehokkaampia kuin Therma-polyuretaanieristeet. Umpisoluinen eriste on koko paksuudeltaan ilmatiivis estäen lämmön karkaamisen ilmavuotojen mukana, mutta diffuusioavoin päästäen kosteutta poistumaan myös eristeen läpi betonielementin sisäkuoresta.

Kooltherm-ratkaisuilla saavutetaan palo- ja kosteusturvallinen rakenne, sillä eristelevyt kestävät hyvin vaikeitakin olosuhteita. Kingspan-eristeet soveltuvat lähes kaikkiin rakenneratkaisuihin kuten esimerkiksi P1-paloluokan tuuletusraolliset rakenneratkaisut.

Ohuempi ja yksinkertaisempi rakenne säästää työvaiheita ja aikaa sekä suunnittelussa että rakentamisessa ja sitä kautta myös kustannuksia.
202011_67588.jpg

10 tärkeää tekijää kestävän kehityksen mukaisista rakennuksista

Kestävän rakennetun ympäristön saavuttamiseksi rakennukset tulee suunnitella, rakentaa ja käyttää tulevaisuudessa niin, että niistä saadaan hyötyä ihmisten ja planeettamme hyvinvoinnille.

 • Energiatehokkuus: Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen energiatehokkaiden rakenteiden avulla.
 • Tuotteisiin koko niiden elinkaaren aikana sitoutunut hiili: Materiaaleihin ja rakennuksiin koko niiden elinkaaren aikana sitoutuneen hiilen minimointi.
 • Materiaalikierto: Materiaalikierron käyttöönotto tuotteissa niiden koko elinkaaren ajan.
 • Palokäyttäytyminen: Ihmisten ja omaisuuden suojaaminen tulipaloilta.
 • Asumismukavuus: Päivänvalon ja puhtaan ilman tarjoamien terveysvaikutusten hyödyntäminen.
 • Vesiensuojelu: Tämän kallisarvoisen luonnonvaran suojelu.
 • Terveelliset materiaalit: Työntekijöiden ja rakennuksessa asuvien hyvinvoinnin turvaaminen.
 • Digitalisointi: Rakennusten suorituskyvyn ja rakennustehokkuuden parantaminen.
 • Omaisuuden arvo: Pinta-alan ja käyttöiän arvon maksimointi.
 • Rakennustehokkuus: Rakentamisnopeuden ja laadun maksimointi nykyaikaisilla rakennusmenetelmillä.

Kingspan kehittää eristystuotteita sekä toimintaansa siten, että nämä 10 keskeistä tekijää mahdollistavat hallitustenvälisen IPCC-ilmastonmuutospaneelin asettaman 1,5º:n ilmastonmuutostavoitteen saavuttamisen.

Katso, kuinka tehokkaat Kingspan-eriste- ja rakenneratkaisut vaikuttavat jo nyt inspiroiviin ja kestävän kehityksen mukaisiin rakennuksiin kaikkialla maailmassa.

Tukea rakennusprojektin suunnitteluun

Ota yhteyttä, kun haluat lisätietoja tai keskustella, kuinka voimme auttaa sinua saavuttamaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset vaatimukset rakennusprojektissasi: info@kingspaneristeet.fi

Kingspan Insulation Oy
Energia
lämpöeristys
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Kingspan
Kingspan -eristysratkaisut
Kingspan-lämmöneristeillä voidaan toteuttaa energiatehokkaita rakennuksia ohuilla rakennevahvuuksilla. Eristeitä käyttämällä säästetään tilaa, työvaiheita ja materiaaleja. Kosteus- ja paloturvalliset Kingspan-eristeet ovat myös helppo ja nopea käsitellä työmaalla sekä asentaa käyttäen normaaleja työkaluja. Kingspan tuoteperheestä löytyy ratkaisuja lähes kaikenlaisiin rakenteisiin ja kohteisiin aina pientaloista teollisuus- ja kerrostaloihin. Kingspan-eristeiden toimivuus on todettu useissa puolueettomissa tutkimuksissa, joita ovat suorittaneet mm. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT).
kerrostalon eristys
Ullakon lisäneliöt tehokkaasti käyttöön
Perusteita lisäneliöiden käyttöönotolle kerrostalojen ullakoilla riittää. Keskusta-alueilla käytettävät neliöt ovat rajalliset ja arvokkaat jo sijaintinsa ansiosta. Uudet asunnot ullakoilla tuovat myös taloyhtiölle lisää osakekantaa ja nostavat koko taloyhtiön arvoa. Puhumattakaan energiatehokkuuden parantumisesta uusien eristyksien myötä ullakkorakentamisen yhteydessä. Paloturvallisuuskin paranee monessa tapauksessa ullakolla olevien varastojen poistumisen myötä.
20205_64909.jpg
Kosteudenhallinnan tueksi tehokas eristysratkaisu
Viime vuosina Suomen rakentamisen puhutuin aihe on epäilemättä ollut rakennusten kosteus- ja homeongelmat. Ongelmia on ollut vanhoissa rakennuksissa, mutta myös uusissa. Ilmastonmuutos aiheuttaa uudenlaisia haasteita rakennusten kosteudenhallinnalle, yksi esimerkki tästä on voimakkaan tuulen aiheuttama viistosade. Ilmastonmuutosta halutaan hillitä parantamalla rakennusten energiatehokkuutta, johon voidaan vaikuttaa rakenteellisilla ratkaisuilla rakennuksen vaippaan tai vastaavasti teknisillä ratkaisuilla kuten esimerkiksi erilaisilla lämpöpumpuilla.
20223_77593.jpg
Estä vesi- sekä viemärijohtojen jäätyminen
Jotta putkijohtojen jäätyminen sekä routavaurioiden mahdollisuus minimoidaan, sijoitetaan vesijohdot sekä viemärit perinteisesti roudattomaan syvyyteen kerran 50 vuodessa toistuvan suurimman pakkastuntimäärän mukaisesti.Kaivantojen ulottuessa pohjavesipinnan alapuolelle sekä maa-aineksen pehmeys voivat aiheuttaa omia ongelmia katujen rikkoutuessa, putkijohtojen sekä rakennusten painuessa ja niin edelleen. Toinen syy välttää syviä kaivantoja on tietysti kustannukset, kun kaivaminen ja massojen ajo voidaan puolittaa saadaan tällä merkittävää säästöä rakentamiskustannuksissa. Ympäristön sen salliessa, voidaan maahan routarajan yläpuolelle sijoitettavien vesi- sekä viemärijohtojen jäätyminen ja routavauriot estetään putkia suojaavalla vettymättömillä Finnfoam-routaeristeellä.
Viherkasvi valkoisessa ruukussa olohuoneen pöydällä.
Myös ilmanvaihto­kanavat tulee eristää
Ilmanvaihto on tuiki tärkeä sekä rakennukselle itselleen kuin myös siinä asuvalle. Toimivassa ilmanvaihdossa rakennuksen sisäilmaa poistetaan ja tilalle tuodaan raikasta ulkoilmaa. Samalla myös sisäilma puhdistuu epäpuhtauksista. Hyvin ilmastoidussa kodissa kosteus- ja homeongelmat eivät pääse vaurioittamaan rakenteita. Terve rakennus kestääkin ilman suurempia rakenteellisia remontteja helposti sukupolvelta toiselle.Olitko tietoinen, että ilmanvaihtokanavatkin tulee eristää?Eristystyö voidaan toteuttaa ISOVERin tuotteiden avulla.
201412_41967.jpg
Eristä sauna lämpö- ja kosteusteknisesti oikein
Kun saunan eristerakenne tehdään perinteisellä tavalla vasten kiviseinää, ovat puu ja kivi suorassa yhteydessä toisiinsa. Kosteus- ja homevaurioita ajatellen tämä on riskialtis yhdistelmä. Koska alumiinilaminaatti on helposti repeytyvää, rakenteeseen syntyy herkästi vuotokohtia. Tällöin saunan suuri kosteuspitoisuus pääsee kastelemaan rakenteen. Pienetkin rakennusvirheet kostautuvat ja saattavat helposti aiheuttaa ongelmia rakenteisiin.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton