• Etusivu
  • Varusteet

Kattoturvatuotteisiin liittyvä sääntö- ja määräyskokoelma

Rakentajan toimitus
Julkaistu 15.11.2020Päivitetty 15.11.2022
20212_68667.jpg

EN-standardi

Useimmista kattoturvatuotteista määrätään Euroopan alueella yhteisesti käytössä olevilla EN-standardeilla. Standardit koskevat tuotteiden mitoitusta, ominaisuuksia, testaamista, asennusta sekä huoltoa. EN-standardit ovat pätevimpien alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhdessä laatimia. Niiden noudattaminen takaa, että kattoturvatuotteiden riittävän suorituskyvyn ja turvallisuuden kaikissa tilanteissa.

CE-merkintä

Suomessa kattoturvallisuuteen liittyviä määräyksiä on julkaistu jo vuodesta 1965. Vuonna 2013 voimaan astunut rakennustuotteiden CE-hyväksyntäpakko ja kattoturvatuotteiden vuositarkastusvelvoite asettivat lisävelvollisuuksia sekä kattoturvavalmistajille että talonyhtiöille. Kattoturvavalmistajat testaavat CE-merkityt kattoturvatuotteet ja valvovat näiden valmistuksen tasalaatuisuutta yhteistyössä viranomaisten kanssa. CE-merkittäviä kattoturvatuotteita ovat katon kattokulkutiet kuten lapetikkaat ja kattosillat sekä nousuturvakiskojärjestelmät.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Järjestyslaki

Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Pelastuslaki

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että:

1) tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti;
2) nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti;
3) tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Edellä 1 momentissa säädetyt velvoitteet eivät koske kaasukäyttöistä tulisijaa eikä sen hormia.

Asunto-osakeyhtiölaki

Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja rakennusten pidosta siten kuin tässä laissa säädetään ja yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 11 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Katolla tehtävään huoltoon ja työskentelyyn liittyvästä turvasta määrätään 1.1.2018 voimaan astuneessa ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten käyttöturvallisuudesta. Asetus (linkki alla) määrää kattoturvaa liittyen, että kaikkiin huoltoa tai tarkastusta vaativiin rakennuksen osiin on tarjottava pääsy ja työskentelymahdollisuus vaarantamatta työntekijöiden ja sivullisten turvallisuutta. Pääsy tulee järjestää turvallisella, helppokulkuisella ja katkeamattomalla kulkutiellä. Yli 1:8 kaltevalla katolla (> 7 °) on käytettävä kattosiltaa, lapetikasta, kattoporrasta, askeltasoja tai jalkatukia. Rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten. Rakennuksessa on oltava myös riipputelineiden kiinnitysrakenteet ja -varusteet, jos julkisivun huoltoon ei ole suunniteltu muuta toimivaa ratkaisua.

Lumiesteisiin liittyen asetuksessa (linkki alla) määrätään, että sisäänkäynnit ja kulkuväylät sekä talvisin käytettävät leikki- ja oleskelualueet sekä rakennusta ympäröivän katualueet ja muun yleiset alueet on oltava suojattu rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein. Lumiesteitä valittaessa katemateriaali ja katon kallistus tulee ottaa huomioon.

Mahdollisten lasten liikkuminen kiinteistön alueella, auton pysäköintipaikka, terassikalusteiden säilytyspaikka ja suojattavat istutukset tulisi ottaa huomioon muun muassa edellä mainittujen asetuksien lisäksi, jotta yllättäviltä vahingoilta vältytään.

RT- ja KH-kortit

Asennuksessa tulee ottaa huomioon katteen materiaali, katon kaltevuus ja lumiesteen kiinnikkeiden kiinnikevälit. Näiden pohjalta määräytyy myös se, tarvitaanko lumiesteitä yhteen vai kahteen kerrokseen lappeelle. Lumiesteiden oikein mitoituksen tarkoitus on välttää esimerkiksi lumiesteeseen kohdistuvan kantokyvyn ylittämistä. Seurauksena kantokykyyn nähden liika rasitus voi aiheuttaa lumiesteen pettämisen lumimassan alla.
Kattoturvatuotteisiin liittyvät RT- ja KH-kortit:

Varusteet
katto
turvallisuus
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Pisko ankkurikiinnike
Tuote soveltuu erityisesti loivien kattojen turvaköyden kiinnityspisteeksi ja se on tarkoitettu turvaamaan henkilöä putoamistilanteessa.
Korkealla työskentely vaatii mahdollisuuden kiinnittyä turvallisesti siten, että putoamisvaara eliminoidaan. Pisko ankkurikiinnike on suunniteltu erityisesti loivien kattojen turvaköyden kiinnityspisteeksi ja se on tarkoitettu turvaamaan henkilöä putoamistilanteessa. Tuotetta voidaan käyttää ankkuripisteen muodostamiseen kaikilla alustoilla, jotka kestävät vähintään rakentamismääräyksissä edellytetyn 10 kN staattisen ja 10 kN dynaamisen voiman ankkurikiinnikkeen kohdalla.
SafeLine kattoturvallisuus
SafeLine vaijerijärjestelmän avulla rakennusten katoilla liikkuminen on turvallisempaa
Uuden Pisko SafeLine vaijerijärjestelmän avulla rakennusten katoilla liikkuminen on aiempaa turvallisempaa. Täysin vastaavalla periaatteella toimivaa putoamissuojaa ei ole aikaisemmin ollut markkinoilla. SafeLine vaijerijärjestelmä löytyy ProdLib-tuotekirjastosta.
20211_68112.jpg
Lumi voi paljastaa piilevän rakennevirheen halleissa
Nopeasti satanut jopa 40 senttimetrin lumikerros on aiheuttanut vakavia ongelmia kuplahalleille. Jos lunta tulee lisää, myös muiden hallien kattorakenteet ovat riskivyöhykkeessä, arvioi Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija.
Lumenpudotus katolta
Ota säävaihtelut huomioon – lämpenevä sää kasvattaa katolla olevan lumen painoa
Suomen ympäristökeskus (SYKE) seuraa aktiivisesti maaston lumikuormaa ja ylläpitää ajankohtaista tietoa sekä reaaliaikaista laskentaa lumikuormasta verkkosivuillaan. Rakennevioista johtuvia isojen hallien kattojen sortumia esiintyy usein alkutalvesta lumikuorman ylittäessä 100 kg/m2 tai runsaiden sateiden jälkeen, kun lumikuorma kasvaa nopeasti.
asbestipitoinen kattolevy sekä rakennuspiirustus
Purkukartoitus – mikä se on ja milloin sitä tarvitaan?
Pelkkä nimi antaa jo vihjeen siitä, mitä purkukartoitus tarkoittaa. Ennen rakennuksen purkamista on tehtävä kartoitus, jossa tunnistetaan vaaralliset haitta-aineet sekä purkumateriaalit. Kartoitus on laillinen velvoite uuden maankäyttö- ja rakennuslain (KRL) myötä. Laki astuu voimaan 1.1.2025 ja sen nimike on nyt muutettu. Uusi on Alueidenkäyttölaki. Nyt purkukartoitus on huomioitava jo heti hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi lokakuussa 2022 uudistui haitallisia aineita käsittelevä RT-kortisto, ja listalle tuli lisää tutkittavia yhdisteitä.
20212_62415.jpg
Vaaralliset lumikuormat
Tilanne 16.2.2021Suomen ympäristokeskuksen mukaan lumikuorma Etelä- ja Keski-Suomessa on tällä hetkellä keskimääräisellä tasolla. Alkutalven kriittinen tilanne varsinkin kuplahallien katoilla on tasaantunut. Itä- ja Pohjois-Suomessa lumikuorma on jonkin alle keskiarvon.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton