• Etusivu
  • LVI

Älykkäästi toimiva vesitehokkuuspalvelu keventää kustannuksia ja kasvattaa kiinteistön arvoa

Vedensäästöllä kilpailuetua

Minna TarvainenKaupallinen yhteistyö Smartvatten Oy
Julkaistu 09.02.2023
vedensäästö taloyhtiössä

Epävakaa maailmantilanne ja kasvaneet kustannukset ovat saaneet entistä useamman kiinteistönomistajan kiinnostumaan energian säästämisestä. Kun tavoitteena on energiatehokas kiinteistö, katse on syytä kohdistaa sähkön ja kaukolämmön kulutuksen lisäksi myös kiinteistönhallinnan suurimpaan kuluerään – veteen.

Kiinteistöjen kustannuksista merkittävä osa syntyy käyttövedestä, veden lämmityksestä ja jätevesijärjestelmästä. Vaikka veden säästäminen on nykyteknologian ansiosta helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, turhan vedenkulutuksen karsiminen jää energiansäästötoimenpiteitä suunnitellessa usein taka-alalle. Esimerkiksi vesivuotoja etsitään kiinteistöistä edelleen pitkälti manuaalisesti, mikä hidastaa niihin reagoimista ja johtaa pahimmillaan niin tuhansia euroja suurempaan vesilaskuun kuin mittavaan remonttiin.

Tuomalla vastuullisen vedenkäytön osaksi kiinteistön energiatehokkuusstrategiaa kiinteistönomistajan on mahdollista säästää rahaa ja ympäristöä sekä kasvattaa omaisuutensa arvoa.

Tilakohtainen vedenmittaus ja kulutukseen perustuva laskutus kannustavat konkreettisiin muutoksiin

Vesi on rajallinen ja arvokas luonnonvara, jota suomalaiset kuluttavat edelleen huolettomasti. Kestävän kehityksen yhtiö Motivan toteuttaman Kestävä vedenkäyttö -tutkimuksen mukaan keskiverto kerrostaloasuja käyttää vettä 130 litraa päivässä, mutta kulutuksen vaihteluväli voi olla kaikkea 50 ja 500 litran väliltä vuorokaudessa.

Miten vettä kuluu arjen elämisessä

Ensimmäinen askel turhan vedenkulutuksen karsimisessa on tilakohtaisten vesimittarien asentaminen, mikä onnistuu nykyteknologian ansiosta lähes aina ilman putkiremonttia. Pelkkä mittaaminen ei kuitenkaan vielä itsessään kannusta vedenkulutuksen vähentämiseen, vaan mittausdata tulee tuoda asukkaiden nähtäville mobiilisovelluksen tai huoneistonäytön avulla. Tehokkain tapa kannustaa asukkaita vastuullisempiin valintoihin on vedenkulutusdatan hyödyntäminen kulutuksen mukaisessa laskutuksessa: näin asukas maksaa vain käyttämästään vedestä ja paine tuhlata vettä ennalta määritellyn summan edestä katoaa.

Vedenkulutuksen vähentämisellä selvää säästöä energiakuluihin

Runsas vedenkulutus ei selity aina pelkillä vedenkulutustottumuksilla, vaan kiinteistöjen energia- ja vesikustannuksia kasvattavat myös huomaamatta jääneet vesivuodot. Älykkäästi toimiva vesitehokkuuden kokonaisratkaisu paikantaa vedenkulutuksen ongelmakohdat hetkessä ja hälyttää mahdollisista vuodoista välittömästi. Osaavan vesitehokkuuskumppanin opastuksella vastuullinen vedenkäyttö voidaan ulottaa myös muihin kiinteistön vedenkulutuksen kipukohtiin, kuten vanhentuneen vesikaluston uusimiseen.

Vesitehokkuusyhtiö Smartvattenin mukaan vesikalusteiden päivittämisen, automaattisten vuotohälytysten ja kulutukseen perustuvan vesilaskutuksen yhdistelmä vähentää vedestä kertyviä kuluja nopeasti jopa 30 %, mikä tarkoittaa 10 % pienempiä energiakustannuksia.

smartvatten vedenmittaus

Vastuullisuudella kilpailuetua

Nopeasti muuttuvassa maailmassa vastuullisuus on entistä useammin prioriteetti sekä kiinteistösijoittajille että kiinteistöjen potentiaalisille käyttäjille. Vesitehokkuus tuo kiinteistönomistajille pisteitä vastuullisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta todentaviin, kansainvälisesti vertailukelpoisiin sertifikaatteihin, joiden tavoitteiden saavuttaminen on alalla jatkuvasti merkittävämpi kilpailuetu. Samalla sertifikaatit toimivat tärkeinä suunnannäyttäjinä: kun yhä useampi kiinteistönomistaja ottaa kestävän kehityksen tavoitteet näkyväksi osaksi liiketoimintaansa, tietoisuus vastuullisesta veden- ja energiankäytöstä kasvaa ja koko toimiala uudistuu.

Lisätietoja

Smartvatten.fi

Smartvatten Oy
LVI
putkiremontti
vesiputkistot
wc
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Suomalaiset vedenkäyttäjät pystyvät merkittäviin muutoksiin vedenkulutustottumuksissaan.
Valitse tulevaisuuden tarpeet täyttävä vedenmittausjärjestelmä
Vedenkulutusta on tarpeen vähentää, ja suomalaisilla siihen on varaa hyvinvoinnista tinkimättä. Veden säästämiseen kannustava mittausjärjestelmä antaa muutokseen tarvittavan sysäyksen ja edistää samalla ESG-tavoitteisiin pääsyä.
20213_69416.jpg
Veden ja energian säästöä IoT-teknologian avulla
Suurin osa asuinkiinteistön kustannuksista syntyy käyttövedestä, veden lämmityksestä ja jätevedestä. Koska vesi on kallista, on kannattavin energiainvestointi veden säästäminen. Mutta miten säästää, kun ei tiedetä, paljonko kulutetaan?Suomalainen kerrostaloasuja kuluttaa keskimäärin 130 litraa vettä vuorokaudessa, mutta vaihteluväli voi olla alle 30 litrasta pitkälle yli 500 litran vuorokausikulutukseen henkilöä kohden. Monissa taloyhtiöissä vesilaskutus perustuu huoneiston henkilömäärään tai veden yksikkökustannukseen pinta-alaa kohti ja laskutetaan osana vuokraa tai vastiketta kiinteänä vesimaksuna. Tästä syystä säästeliäs vedenkäyttäjä saattaa maksaa runsaammin vettä käyttävien naapurien kulutuksesta.
202111_73715.jpg
Viisi puntaroitavaa näkökulmaa ennen vedenmittaus­järjestelmän hankkimista
Vedenmittausjärjestelmän valintaan kannattaa paneutua, sillä tehdyn päätöksen taloudelliset vaikutukset näkyvät vuosia taloyhtiön ja asukkaiden pussissa joko ylimääräisinä menoina tai pääomalle voittoa tuottavana energiasijoituksena.
201710_50654.jpg
Putkiremontti 2.0 - teknisiä innovaatioita ja parempaa palvelua
Turkulaiskerrostalossa tehtiin perusteellinen putkiremontti Reno Port -talotekniikkakaseteilla puolessa vuodessa. Lähivuosina linjasaneerauksissa tullaan hyödyntämään teollisesti esivalmistetuttujen talotekniikkaelementtien lisäksi myös kokonaisvastuurakentamiseen perustuvia hankemuotoja.
20206_65302.jpg
Kulutuksen mukaisella vesilaskutuksella vauhtia energian­säästöön
Lämpö, sähkö ja vesi ovat asumisen perusedellytyksiä. Asuinkiinteistön kustannuksista suurin osa syntyy käyttövedestä, käyttöveden lämmityksestä ja jätevedestä. Vedenkäyttö muodostaa keskimäärin 37 % taloyhtiön kiinteistökustannuksista. Huoneistokohtaisella vedenmittauksella ja kulutuksen mukaisella vesilaskutuksella voi taloyhtiössä saada aikaan merkittäviä säästöjä.Vesi on taloyhtiön suurin yksittäinen kuluerä. Kokonaisuutena veteen kuluu enemmän rahaa kuin koko taloyhtiön lämmittämiseen. Yksin veden lämmitys vie noin 30 % taloyhtiön lämmitysenergiasta. Kun huomioidaan asumisen koko energiankulutus, sähkö mukaan lukien, on lämpimän veden osuus 20 % kunkin asukkaan henkilökohtaisesta energiankulutuksesta.
20191_55848.jpg
Tutkimustuloksissa korostui huolellisen asennuksen merkitys
Lähes kaikilla Uponorin ja Rakentaja.fi:n toteuttamaan kyselyyn osallistuneilla rakennusalan ammattilaisilla on kokemuksia vesivahingoista uudisrakennuksissa. Suurimmaksi syyksi vesivahingoille nimettiin asennuksessa tapahtuneet virheet.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton