• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Tutkimus

Yrityksiä uhkaa työntekijöiden ikääntyminen: Asiantuntija kannustaa satsaamaan osaamisen kehittämiseen

Rakentajan toimitus
Julkaistu 05.11.2020Päivitetty 15.11.2022
202011_67396.jpg

Uusi hanke pyrkii tarjoamaan ratkaisun yritysten lisääntyneeseen osaamisvajeeseen.

Työntekijöiden vanheneminen uhkaa suomalaisia yrityksiä kovenevalla vauhdilla. Asiantuntijoiden mukaan uusien työntekijöiden rekrytointiin ei voi läheskään aina luottaa työntekijöiden osaamisen varmistamiseksi. Suomessa on lukuisia aloja, joilla kärsitään osaavan työvoiman puutteesta. Ongelmista ovat kertoneet muun muassa it-alan yritykset ja perinteisemmiltä aloilta esimerkiksi Fazer, joka on alkanut kouluttaa itse leipureita.

Asiantuntijan mukaan tarpeet vaihtelevat vahvasti eri aloilla.

TSL:n syksyllä käynnistynyt Uraohjausta työpaikalla -hanke tarjoaa Uudellamaalla toimiville pk-yrityksille keinoja, joilla voi ennakoida alalla tapahtuvia muutoksia ja helpottaa yrityksen henkilöstön päivittämistä ajan tasalle.

Yritysten kanssa kehitystyötä hankkeessa tekevät Careeria ja Tampereen Ammattikorkeakoulu. Osallistuvissa yrityksissä tehdään osaamistarpeiden kartoitus ja henkilöstön osaamisen kartoitus. Saatujen tietojen pohjalta rakennetaan suunnitelma siitä, miten osaamista jatkossa kehitetään.

"Osaamisen kehittäminen ei sinänsä ole uusi asia. Yritykset ovat aina pyrkineet ennakoimaan omaa alaansa. Hankkeemme pyrkii kuitenkin tuomaan suunnitelmallisen tavan toimia, jossa koulutuksen tarjoaja, työnantaja ja henkilöstö tekevät tiivistä yhteistyötä."
Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö, Työväen Sivistysliiton TSL

Hän painottaa henkilöstön osaamiseen investoinnin tärkeyttä etenkin silloin, kun yrityksen toimintaympäristö syystä tai toisesta muuttuu.

– Toimintaympäristön muutos riippuu vahvasti alasta. Teollisuuden aloilla on aina investoitu uuteen teknologiaan ja samoin vaikkapa terveydenhuollossa. Palvelutyössä kuluttajakäyttäytyminen muuttuu sekin teknologian kehittyessä. Ympäristöasiat tuovat myös oman reagointitarpeensa, mikä vaikuttaa jollain aikavälillä henkilöstön osaamistarpeeseen.

Nopea digitalisoituminen voi olla haaste

Hankkeessa sovelletaan ennakointityöskentelyä, jossa työnantajalle tarjotaan mahdollisuus pohtia oman alan tai jopa oman yrityksen kehitystrendejä liittyen esimerkiksi työelämän tai teknologian muutoksiin.

– Ennakointi ei ole ennustamista vaan olemassa olevasta tiedosta tehtyjä arvioita. Kyseessä on hieman uudenlainen näkökulma osaamisen kehittämiseen, Vuorikuru jatkaa.

Ennakointityöskentelyä varten hankkeessa on mukana myös Tampereen ammattikoreakoulu TAMK.
Vuorikurun mukaan työnantajan on oltava valmis suunnittelemaan henkilöstön osaamista pitkällä aikavälillä. Se tarkoittaa koulutusmahdollisuuksien kartoittamista ja niihin valmistautumista.

– Kyse on siis toiminnasta, jonka tulisi olla jatkuvaa, joten valmiutta siihen pitää ensin kehittää. Työnantajan on myös arvioitava, millaisia muutoksia toimintaympäristössä havaitaan. Onko esimerkiksi jokin osaaminen vanhentumassa tai onko jossain päin maailmaa kehitetty parempia toimintatapoja, jotka tulisi ottaa käyttöön. Investointi toiminnan tehostamiseen tai laadun parantamiseen on yleensä aina myös investointia omaan osaamiseen.

TSL:n hankkeessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että työntekijöiden osaaminen ei pääsisi vanhentumaan esimerkiksi nopean digitalisoitumisen takia.

Vuorikuru huomauttaa, että yritykset voivat kouluttaa omasta työntekijästään työuraohjaajan, joka ylläpitää osaamisen kartoittamista ja kehittämistä työpaikalla tukien yrityksen sisäisten urapolkujen luomista.

Uraohjausta työpaikalla on Työväen Sivistysliiton, ammatillista koulutusta järjestävän Careerian ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteishanke, joka toimii Uudellamaalla vuosina 2020–2022. Hankkeen ajan palvelut ovat yrityksille maksuttomia. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Rakentaja.fi
Tutkimus
ammattilaisille
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Taidetta rakennuksessa / Teos: Laura Merz, ”Hiidenmetsä”, 2021, Lohja

Taide yleistyy rakennushankkeissa – Katso eri tavat teoksen rahoittamiseen

Jos taidehankinta tuntuu vieraalta, avuksi voi palkata asiaan vihkiytyneen taidekoordinaattorin.

20222_76855.jpg

EU-komissio haluaa kaikista uusista rakennuksista nollapäästöisiä

Suomen kanta EU-komission ehdotukseen on vielä valmisteluvaiheessa. Jatkossa energiatodistuksista tulisi selvitä rakennusten elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt.

201910_60501.jpg

Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa

Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.

20222_76927.jpg

Valitse kohteeseen sopiva ilmanvaihtokone helposti

Vallox tarjoaa LVI-suunnittelun ja myyjien työn tueksi ohjelmat, joiden avulla sekä Vallox-ilmanvaihtokoneiden että Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneiden valinta ja mitoitus on helppo tehdä. Ohjelman tarjoavat luetettavaa tietoa ja hyvät raportointimahdollisuudet ammattilaisen käyttöön.

20222_76815.jpg

Apua puukerrostalojen rakentamisen pullonkauloihin

Puurakentaminen on hiilitehokasta. Hiilinieluna toimivan puunkäytön lisääminen kerrostalorakentamisessa tarjoaa vaikuttavan keinon ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Pullonkaulaksi puukerrostalojen rakentamiselle on kuitenkin muodostunut osaavien suunnittelijoiden ja työmaahenkilöiden määrä.TTS Työtehoseura pureutuu pullonkauloihin suunnittelemalla oppimisympäristön sekä oppimismateriaalia puukerrostalojen rakentamisen vauhdittamiseksi.

työvaate ja työkenkä testaaja linda seisoo kerrostalotyömaan katolla

Miten työvaatteet pärjäsivät kerrostalotyömaalla Espoossa?

Toimin työnjohtajana kerrostalohankkeessa Espoon Tapiolassa. Vastuualueeni työnjohtajana ovat kahden tornitalon vesikatot, niiden julkisivut sekä pihatyöt kattopuutarhan sekä pihakansien osalta. Työskentelen päivittäin ulkona hyvin haastavissa ja vaihtelevissa sääolosuhteissa. Rakenteilla olevien talojen sisätiloissa, kattojen ja työmaatoimiston väliä tulee käveltyä niin paljon, että askelia tulee helposti päivittäin yli 10 000.Tontti, johon nämä kaksi 12-kerroksista tornia ja välisiipi rakentuu, sijaitsee myös meren rannalla, joten voimakas tuuli ja sade tuottavat lisähaasteita sääolosuhteisiin. Näistä syistä vaatetukselta ja jalkineilta vaaditaan työssäni monia eri ominaisuuksia.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton