• Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika

 • Etusivu
 • Tutkimus

Ylilääkäri: ”Käsitärinälle altistuminen voi viedä työkyvyn”

Rakentajan toimitus
Julkaistu 15.09.2022Päivitetty 15.11.2022
työmaa tiivistäminen

Käsien pitkäaikainen altistuminen tärinälle aiheuttaa valkosormisuutta ja käsien ääreishermoston sairauksia. ”Tärinätauti on edelleen alidiagnosoitu sairaus”, sanoo ylilääkäri Kirsi Koskela Työterveyslaitokselta. Koskela on tutkinut rakennusalan työperäisiä sairauksia, sairauspoissaoloja sekä pysyvää ja osittaista työkyvyttömyyttä.

Nyt hän vastaa yleisimpiin tärinävammoihin liittyviin kysymyksiin.

Kuinka vakavana pidätte käsien tärinä- altistuksesta aiheutuvia sairauksia?

Tärinätauti syntyy käsien pitkäaikaisesta altistuksesta tärinälle, joka on tavallista monissa rakennus-, konepaja- ja asennustöissä.

Tärinätauti aiheuttaa yleensä merkittäviä ongelmia käsien ja sormien työ- ja toimintakyvylle. Usein tärinätauti johtaakin työtehtävien muokkaamistarpeeseen tai vaihtamiseen tai jopa ammatilliseen kuntoutustarpeeseen ja alan vaihtamiseen.

Suomessa oli vuonna 2018 vahvistettuja ja epäiltyjä tärinätautitapauksia 79, mutta tauti on epäilemättä alidiagnosoitu eli läheskään kaikki tapaukset eivät tule tapaturmavakuutusyhtiöiden tietoon. Kun monet muut ammattitaudit ovat vähenemään päin, tärinätauti on puolestaan yleistynyt.

Kun työssä käytetään jatkuvasti monia tärinää aiheuttavia käsityökaluja, altistumista on vaikeaa välttää. Esimerkiksi rakennuksilla, konepajoilla ja valimoissa työskenneltäessä tällaisia työkaluja käytetään usein. Myös autonasentajat ja -korjaajat kuuluvat riskiryhmään.

Millaisia vaikutuksia pitkäaikaisella tärinäaltistuksella on?

Tärinästä aiheutuu niin sanottu Raynaudin tauti eli sormien kohtauksittainen valkosormisuus. Käsien verisuonistoon on tällöin syntynyt vaurioita.

Tavallisimmin oireet ilmenevät kohtauksittain. Sormet menevät etenkin kylmälle altistuessaan vitivalkoisiksi, joko yksi sormi tai sen osa tai kaikki sormet, koska veri ei kierrä kunnolla. Sormissa voi olla myös ääreishermoston vaurioista johtuvaa puutumista, kömpelyyttä ja voimien heikkoutta.

Tärinätauti aiheutuu pitkäaikaisesta altistuksesta käsitärinälle. Jos tauti on lievä, voi sen etenemisen pysäyttää vähentämällä tärinälle altistavia työtehtäviä ja on mahdollista, että oireet väistyvät. Jos taas tauti on edennyt pitkälle, eivät vauriot yleensä korjaudu, vaikka käsitärinäaltistus loppuisikin. Verisuonioireita voidaan lievittää verisuonia laajentavilla lääkkeillä, mutta parantavaa hoitoa ei ole.

Käsitärinäaltistukseen on tutkimuskirjallisuudessa liitetty muitakin sairauksia, kuten 11 esimerkiksi rannekanavaoireyhtymä, käsien polyneuropatia ilman valkosormisuusoiretta ja käsien nivelrikko. Näiden tautien yhteyttä tärinäaltistukseen on syytä selvittää tarkemmin.

Miten käsitärinän aiheuttamia vaurioita voidaan vähentää?

Parasta olisi pystyä ennaltaehkäisemään liiallista altistumista käsitärinälle. Tiedon jakaminen on kaikkein tärkeintä. Tietoa tarvitaan työpaikoilla, työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollossa.

Työntekijää suojelevat normit altistumiselle on asetettu EU-direktiivissä, joka Suomessa on viety lainsäädäntöön vuonna 2005. Toiminta-arvon ylittävässä työssä pitää laatia tärinäntorjuntaohjelma työpaikalle ja raja-arvoa ei saa ylittää. Tärinäntorjuntaohjelmassa kuvataan keinot, joilla käsitärinäaltistumista vähennetään, kuten työkierto, sopivat työvälineet ja oikeat työtavat.

On myös tärkeää, että työvälineet on huollettu asianmukaisesti. Yleensä mitä uudempi laite, sitä paremmin tärinäongelmat on pyritty minimoimaan.

Työnantajan vastuulla on, että lakeja ja normeja noudatetaan ja että yhteistyö työterveyshuollon kanssa toimii hyvin. Työterveyshuolto arvioi työpaikoilla työn vaara- ja kuormitustekijöiden terveydellisen merkityksen ja antaa tarvittavia suosituksia työpaikkaselvitystä tehdessään.

Myös terveystarkastukset ovat tärkeitä. Käsitärinälle altistuville työntekijöille tehdään altistelähtöisen terveysseurannan mukaisesti alkutarkastus ja määräaikaistarkastuksia. Kun työntekijällä ilmenee lieviäkin tärinätaudin oireita, ne tulee ottaa vakavasti.

Millaisia neuvoja annatte tärinälle altistuville työntekijöille?

Tärinätaudin riski kannattaa tunnistaa ja hakeutua tutkimuksiin, jos huomaa oireita. Ei siis pidä odottaa seuraavaa lakisääteistä terveystarkastusta, vaan mennä työterveyteen saman tien.

Riskejä vähentää myös, että työt tehdään aina juuri niihin tarkoitetuilla välineillä, vaikka jokin muu työkalu olisi helpommin käsillä. Riittävän tehokas laite hoitaa työn nopeammin, jolloin altistus on vähäisempää.

Jos mahdollista, olisi hyvä välttää myös liiallista puristamista, kun käyttää tärinää aiheuttavia laitteita. Myös huolimattomat työasennot ovat riski, samoin liian vähäiset tauot.

Kannattaa käyttää mahdollisuudet tehtäväkiertoon, jolla käsitärinäaltistusta voidaan usein vähentää pidemmällä aikavälillä.

”Jos tärinätauti on edennyt pitkälle, eivät vauriot yleensä korjaudu, vaikka käsitärinäaltistus loppuisikin. Verisuonioireita voidaan lievittää verisuonia laajentavilla lääkkeillä, mutta parantavaa hoitoa ei ole.”

Kirsi Koskela

Ylilääkäri, Työterveyslaitos

Info

Info

Artikkeli julkaistu alun perin Bosch Professional turvallisuusindeksi 2022 -tutkimuksen yhteydessä. Jos kiinnostuit tutkimuksesta, pääset lukemaan sen kokonaisuudessaan tästä.

Rakentaja.fi
Tutkimus
ammattilaisille
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Taidetta rakennuksessa / Teos: Laura Merz, ”Hiidenmetsä”, 2021, Lohja

Taide yleistyy rakennushankkeissa – Katso eri tavat teoksen rahoittamiseen

Jos taidehankinta tuntuu vieraalta, avuksi voi palkata asiaan vihkiytyneen taidekoordinaattorin.

20222_76855.jpg

EU-komissio haluaa kaikista uusista rakennuksista nollapäästöisiä

Suomen kanta EU-komission ehdotukseen on vielä valmisteluvaiheessa. Jatkossa energiatodistuksista tulisi selvitä rakennusten elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt.

201910_60501.jpg

Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa

Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.

20222_76927.jpg

Valitse kohteeseen sopiva ilmanvaihtokone helposti

Vallox tarjoaa LVI-suunnittelun ja myyjien työn tueksi ohjelmat, joiden avulla sekä Vallox-ilmanvaihtokoneiden että Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneiden valinta ja mitoitus on helppo tehdä. Ohjelmat tarjoavat luotettavaa tietoa ja hyvät raportointimahdollisuudet ammattilaisen käyttöön.

Radon jaksollinen järjestelmä

Radonin torjunta tiivistämällä – asiantuntijan ohjeistus

Radonin vähentämiseksi on tehtävä jotain, jos radonpitoisuus havaitaan liian korkeaksi tai jos rakennus sijaitsee paikassa, jossa voidaan epäillä maaperässä olevan radonia. Korjaukseen on eri vaihtoehtoja, joista yksi on tiivistäminen.

20222_76815.jpg

Apua puukerrostalojen rakentamisen pullonkauloihin

Puurakentaminen on hiilitehokasta. Hiilinieluna toimivan puunkäytön lisääminen kerrostalorakentamisessa tarjoaa vaikuttavan keinon ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Pullonkaulaksi puukerrostalojen rakentamiselle on kuitenkin muodostunut osaavien suunnittelijoiden ja työmaahenkilöiden määrä.TTS Työtehoseura pureutuu pullonkauloihin suunnittelemalla oppimisympäristön sekä oppimismateriaalia puukerrostalojen rakentamisen vauhdittamiseksi.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton