• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Materiaalit

Uusi ratkaisu korvaa sementin betonissa

Rakentajan toimitus
Julkaistu 07.10.2021Päivitetty 15.11.2022
202110_72969.jpg

Kotimainen rakennusmateriaaliteknologiaan erikoistunut Betolar on kehittänyt ratkaisun, jossa voidaan korvata sementin käyttö betonin valmistuksessa. Tutkimus- ja kehitystyötä on tehty hyödyntämällä yhtiön omaa tekoälyyn perustuvaa alustaa. Sen avulla on analysoitu yli 300 erilaista teollisuuden sivuvirtamateriaalia.

Teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön

– Ratkaisu mahdollistaa useiden teollisten sivuvirtojen muuttamisen vähähiiliseksi vaihtoehdoksi sementille. Tavoitteemme ei ole perustaa omia tehtaita vaan myymme Geoprime-lisenssikonseptia, joka sisältää muun muassa räätälöidyn reseptiikan sekä tarvittavan tuen Betolarin uuteen valmistusmenetelmään siirtymisessä, Betolarin viestinnästä vastaava Melina Pinomaa kertoo.

Hänen mukaansa konseptin käyttöönotto ei vaadi merkittäviä investointeja. Esimerkiksi vähäpäästöiseen pihakivituotantoon siirtymisessä riittää, kun asiakas investoi yhteen lisäainesäiliöön sekä pumppuun.

Konsepti mahdollistaa betonissa käytettävän sementin korvaamisen teräs-, kaivos-, metsä-, ja energiateollisuuden sivuvirroista valmistetuilla sideaineilla. Pinomaan mukaan raaka-aineeksi käy moni sivuvirta kuten erilaiset tuhkat, terästeollisuuden kuona tai kaivosteollisuudessa syntyvä kipsisakka. Ideana on osaltaan tarjota prosessiteollisuudelle tapa löytää käyttötarkoitus teollisuuden sivuvirroille, jotka muutoin päätyisivät kaatopaikalle.

– Pystymme joissain tapauksissa myös korvaamaan betonin runkoainetta säästäen neitseellisiä kiviaineksia. Tästä on esimerkkinä viherlipeäsakka, jolla voi korvata luonnonkivimurskeen.

Lujaa betonia pienemmillä CO2-päästöillä

– Koska ratkaisu korvaa betoninvalmistusprosessissa käytettyjä raaka-aineita, voidaan näiden raaka-aineiden osalta päästä jopa 80 prosenttia pienempiin CO2-päästöihin perinteiseen sementtiin verrattuna.

Tulos käy ilmi Vahanen Environment Oy:n vastikään valmistuneesta tutkimuksesta.

– Hyödynnämme tekoälyä selvittäessämme sitä, miten eri raaka-aineet reagoivat keskenään. Tavoitteena on varmistaa, että lopputulos on lujaa ja tasalaatuista sideainetta, Pinomaa kertoo.

Geoprime-materiaalit ovat EU-standardien mukaisia. Valmistusreseptit on suunniteltu optimoimaan betonin lujuus- ja työstöominaisuudet. Maailmalla vastaavia ratkaisuja on vähän.

– Akateemisella puolella vaihtoehtoisia sideaineita on tutkittu pitkään. Meidän selvityksemme perusteella vastaavanlaisia vaihtoehtoisia sideaineita on kaupallisesti kehittänyt alle kourallinen yrityksiä, muun muassa Wagners. Useimmat näistä yrityksistä käyttävät kuitenkin vain joko kuonaa tai lentotuhkaa sivuvirtana ja toimivat melko paikallisesti.

Rakentaja.fi
Materiaalit
ympäristö
ekologisuus
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20202_62593.jpg

RAKLI ry:n ja ympäristöministeriön solmima sopimus edistää kestävää purkamista

Ympäristöministeriö ja RAKLI ry solmivat tänään green deal -sopimuksen materiaalitehokkuuden edistämiseksi purkamisessa. Päätavoite on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä kannustamalla toimijoita laatimaan purkukartoitus ainakin kokonaisten rakennusten purkuhankkeissa ja laajoissa korjaushankkeissa.Green deal kannustaa myös käyttämään entistä tehokkaammin verkkopohjaisia maanlaajuisia vaihdanta-alustoja. Tavoitteena on, että purkumateriaaleista raportoitaisiin tulevaisuudessa esimerkiksi Materiaalitoriin, josta ne voidaan löytää hyödynnettäväksi."Solmittava green deal on päänavaus uudelle toimintakulttuurille rakennusosien ja purkumateriaalien uudelleenkäyttämiseksi ja kierrättämiseksi. Uskon ja toivon, että mahdollisimman moni toimija ilmoittautuu rakentamisen kiertotalouden edelläkävijäksi ja sitoutuu sopimuksen toimenpiteisiin", ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoo.

20206_65141.jpg

Puu - nopea keino rakentamisen vähähiilisyyteen?

Energian päästöjen leikkaamisessa edetään jo tehtyjen päätösten viitoittamalla tiellä. Rakennusalan tulee nostaa esiin toimia, joilla se itse pienentää päästöjään. Näitä ovat mm. vähäpäästöisten materiaalien valinta sekä rakennustapojen kehittämien tehokkaammiksi.

201911_61480.jpg

Miten saavutetaan hiilineutraali huomen? Mitkä ovat vaikutukset rakennusalalle?

Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen 2040-luvulla. Nämä aiheet siivittävät monia keskusteluja, joita käydään mm. erilaisissa paneeleissa, eduskunnassa, ympäristöministeriössä, kunnissa sekä eri toimialoilla. Jopa hallitusohjelmaan on kirjattu oma osa-alueensa asian puolesta; "Osallistava ja osaava Suomi".

Ilmasto-olosuhteet, energiajärjestelmät ja rakennuskannat on otettava huomioon päätöksenteossa. (Kuva: Shutterstock)

Ilmastonmuutos ohjaa vahvasti päivittäistä päätöksentekoa

Hallitus pitää komission tavoitteita uusien rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta ja päästöttömän energian käytöstä hyvinä, mutta näkee ehdotetuissa keinoissa ongelmia. Hallitus suhtautuu kriittisesti siihen, että olemassa olevien rakennusten energiatehokkuustasoista ja korjausaikatauluista voisi säätää vain EU-tasoisesti.

20201_62408.jpg

Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035

Hallitus on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin Suomen 2035 mennessä. Rakennusteollisuus laatii tiekarttaa yhdessä ympäristöministeriön kanssa. Projekti aloitettiin marraskuussa 2019 ja tulokset pitäisivät olla selvillä kesäkuussa 2020. Tuloksista tiedotetaan Suomi Areenassa heinäkuussa 2020.RT:n selvityksessä vertikaalitarkastelussa ovat raaka-aineiden hankinta, valmistusprosessit ja rakennustuotanto. Saman aikaisesti horisontaalitarkastelussa on rakennuksen ja rakentamisen koko elinkaari. Rakennusteollisuudessa on myös otettava huomioon maankäyttö, kaavoitus, suunnitteluratkaisut, kiinteistöjen- ja infrastruktuurin käyttö, ylläpito, purkaminen ja siitä syntyvien materiaalien hyödyntäminen.

20206_65140.jpg

Hiilineutraali rakentaminen edellyttää alan yhteistyötä

Lehdistötiedote 26.5.2020VTT ja Tampereen yliopisto keräävät rakennusalan toimijat yhteen kartoittamaan rakennusten hiilidioksidipäästöjä ja kehittämään keinoja niiden hillitsemiseksi. Koska rakennukset ovat merkittävä päästölähde niin rakentamisen kuin käytönkin aikana, rakentamista uudistamalla voidaan edistää huomattavasti ilmastotavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on hiilineutraali ja terveellinen rakennus.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton