• Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika

 • Etusivu
 • Tutkimus

Tukesin testauttamissa puun palonsuoja-aineissa puutteita

Rakentajan toimitus
Julkaistu 02.04.2020Päivitetty 15.11.2022
20204_63778.jpg

Puun palosuoja-aineiden paloluokitukselle ei ole suoria vaatimuksia

Puun palonsuoja-aineista löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä.Osalla testatuista palonsuoja-aineista ei ollut sellaisia paloa hidastavia vaikutuksia, joita tuotteesta oli ilmoitettu. Palonsuoja-aineista ei löytynyt kiellettyjä bromiyhdisteitä.

Tukesin testeihin valittiin yhdeksän eri valmistajan palonsuoja-aineita. Tuotteet hankittiin suoraan valmistajilta, maahantuojilta tai jakelijoilta ja niiden testaukset tehtiin Eurofins Expert Services Oy:llä. Kemialliset testit tehtiin SGS Finland Oy:llä. Palonsuoja-aineilla käsiteltyjen ulkoverhouspaneelien palokäyttäytymistä verrattiin valmistajan ilmoittamiin paloluokituksiin sekä käsittelemättömän ulkoverhouspaneelin paloluokitukseen. Testauksen tavoitteena oli selvittää markkinoilla olevien puun palonsuoja-aineiden paloa hidastavia ominaisuuksia. Samalla selvitettiin, löytyykö tuotteista kiellettyjä bromiyhdisteitä.

Puun palonsuoja-aineiden paloluokitukselle ei ole lainsäädännössä suoria vaatimuksia. Mikäli valmistaja kuitenkin ilmoittaa tuotteensa täyttävän tietyn paloluokan tai -luokituksen, tulee sen olla ilmoitetun luokituksen mukainen. Käsittelemättömien puupanelointien ja -verhousten tulee täyttää vähintään paloluokituksen D-s2,d0 vaatimukset.

Seitsemän valmistajaa oli määritellyt tuotteellensa paloluokituksen. Näistä viiden valmistajan tuotteet eivät kuitenkaan täyttäneet ilmoitetun luokan vaatimuksia. Kaksi valmistajaa ei ollut ilmoittanut tuotteidensa paloluokkaa tai -luokitusta.

Kemiallisen analyysin mukaan mistään testatuista tuotteista ei löydetty kiellettyjä kemiallisia bromiyhdisteitä.

Tukes testautti seuraavat tuotteet:

 1. Multiprotect neutra, valmistaja/toimittaja NordTreat AS, Viro
 2. HR – Prof, tuottaja Holz Prof OU, maahantuoja HR Prof Oy
 3. Organowood – Puunsuoja 01, valmistaja Organowood Ab, Ruotsi
 4. Fontefire WF, valmistaja Tikkurila
 5. Hensotherm 2KS Aussen, valmistaja Rudolf Hensel Gmbh, Saksa
 6. Valmiiksi käsitelty ulkoverhouspaneeli, valmistaja Koskisen Oy
 7. Teknosafe 2407-00, valmistaja Teknos Oy
 8. BSM-2000, valmistaja Oy Interenergy Ltd Presso Center
 9. WoodStain, toimittaja Renotech Oy.

Testatuista tuotteista seitsemälle oli määritetty paloluokitus taulukon 1 mukaan. (ks. liitetiedosto)

Taulukko 1. Testatuista palonsuoja aineista seitsemälle oli määritetty paloluokitus

Taulukko 1. Testatuista palonsuoja aineista seitsemälle oli määritetty paloluokitus

Testauksen perusteella ainoastaan Hensotherm 2KS Aussen ja BSM-2000 täyttivät ilmoitetun paloluokituksen. Alla listattu tuotteet, joissa havaittiin puutteita:

- Teknosafe 2407-00, savuntuotto ei ollut ilmoitetun mukainen.
- Multiprotect neutra, paloluokka ei ollut ilmoitetun mukainen.
- HR-Prof, paloluokka ei ollut ilmoitetun mukainen.
- Woodstain, paloluokka ja savuntuotto eivät olleet ilmoitettujen mukaisia.

Tuotteet, joiden valmistaja ei ollut määritellyt paloluokitusta, saivat testien perusteella taulukon 2 mukaisia paloluokituksia ( ks liitetiedosto).

Taulukko 2. Palonsuoja-aineet, joiden valmistaja ei ollut määritellyt paloluokitusta saivat testien perusteella seuraavia paloluokituksia

Taulukko 2. Palonsuoja-aineet, joiden valmistaja ei ollut määritellyt paloluokitusta saivat testien perusteella seuraavia paloluokituksia

Niille valmistajille, joiden tuotteiden ilmoitetut paloluokitukset poikkesivat testatuista paloluokituksista, on lähetetty selvityspyynnöt tuotteiden paloluokitusten selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

LIITE 3

Tuotteille tehtiin standardin EN 13823:2010+A1:2014 mukainen osittainen SBI-koe (single burning item). Testimenetelmässä koekappale altistetaan palolle yhdestä kohdasta ja mitataan materiaalin lämmöntuottoa, palonleviämistä, savunmuodostusta sekä palavien putoavien pisaroiden/osien esiintymistä.

Määritettäessä rakennustuotteita ja rakennusosia niiden paloluokitus määräytyy sen mukaan, miten ne osallistuvat paloon tai käyttäytyvät palotilanteessa. Paloluokat ovat A1, A2, B, C tai D. Lisäluokituksiin kuuluvat savuntuotto s1, s2 tai s3 ja palavien pisaroiden ja osien esiintyminen d0, d1 tai d2.

A1 Tuotteet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon (palamaton).
A2 Tuotteet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu.
B Tuotteet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu.
C Tuotteet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti.
D Tuotteet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä.
E Tuotteet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä.
F Tuotteet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty.
s1 Savuntuotto on erittäin vähäistä
s2 Savuntuotto on vähäistä.
s3 Savuntuotto ei täytä s1 eikä s2 vaatimuksia.
d0 Palavia pisaroita tai osia ei esiinny.
d1 Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti.
d2 Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0 eikä d1 vaatimuksia.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Laura Lakua, p. 029 5052 742, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.

Rakentaja.fi
Tutkimus
paloturvallisuus
turvallisuus
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20204_63781.jpg

Eurooppalaisessa yhteistyössä kehitetään kosketuspintoja taistelussa mikrobeja vastaan

Tiedote 31.3.2020Terveydenhuolto on kohdannut täysin uuden haasteen koronaviruspandemiasta johtuen. Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) vetää Euroopan laajuista verkostoa, joka kehittää kosketuspintoja infektioiden torjuntaan. AMiCI ePlatform-verkosto nopeuttaa uusien mikrobeja tappavien pintojen pääsyä markkinoille.Terveydenhuollon hygienia keskeisessä roolissaMaailmanlaajuisesti miljoonat ihmiset saavat terveydenhuollosta peräisin olevan infektion vuosittain. Pahimmillaan infektio johtaa potilaan kuolemaan. Mikrobit kuten virukset leviävät pääsääntöisesti kosketuksen kautta joko ihmisestä toiseen tai pintojen välityksellä. Kaikkein tehokkain tapa estää infektioiden leviäminen on käsienpesu yhdistettynä tehokkaaseen siivoukseen.Mikrobeja tappavat pinnat ovat osa ratkaisuaMikrobeja tappavat pinnat tukevat osaltaan taistelua mikrobeja vastaan. Kupari- ja hopeapintojen vaikutus on jo tunnettu pitkään. Uusia aineita ja pinnoitteita on kehitetty tutkimuksissa ja yritysten toimesta. Haasteena edelleen on osoittaa kehitettyjen pintojen toimivuus todellisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Terveydenhuollossa pilottitutkimuksia on tehty maailmalla ja Satakunnassa. Kokonaiskuva hygieenisten pintojen merkityksestä vielä osin uupuu.

20212_62415.jpg

Vaaralliset lumikuormat

Tilanne 16.2.2021Suomen ympäristokeskuksen mukaan lumikuorma Etelä- ja Keski-Suomessa on tällä hetkellä keskimääräisellä tasolla. Alkutalven kriittinen tilanne varsinkin kuplahallien katoilla on tasaantunut. Itä- ja Pohjois-Suomessa lumikuorma on jonkin alle keskiarvon.

20211_68058.jpg

Rakentaja, muista työturvallisuuskurssi myös poikkeusaikana

Asiantuntija muistuttaa, että yritysten on huolehdittava työturvallisuuslain mukaisesta koulutuksesta, vaikka korona on estänyt paikan päällä tapahtuvat luokkahuonekoulutukset.

Liesivahti pakolliseksi

Liesivahti pakollinen 3.1.2023 alkaen monissa paikoissa

Tammikuun alussa 2023 astui voimaan päivitetty pienjännitesähköasennusten standardisarja, jonka myötä liesivahdit ovat jatkossa pakollisia kaikissa seniori-, palvelu- ja erityisryhmien asunnoissa, kun niihin suunnitellaan ja asennetaan liesiä ja liesitasoja. Yleisen paloturvallisuuden lisäämiseksi myös muissa asuntotyypeissä liesiturvallisuus pitää samaisen standardipäivityksen johdosta huomioida aiempaa tarkemmin.

20204_64242.jpg

Lumikuormat koettelevat kattorakenteita Pohjois-Suomessa

Tiedote 16.4.2020Vaikka Etelä-Suomessa on jo päästy nauttimaan keväisistä säistä, niin Lapissa lumikuormat ovat edelleen poikkeuksellisen suuria vuodenaikaan nähden. Lumikuormat koettelevat kattorakenteita ja saattavat pahimmillaan aiheuttaa romahduksia, varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Kiinteistön omistajan kannattaa tarkkailla lumikuormaa ja tarvittaessa keventää sitä.

Lumenpudotus katolta

Ota säävaihtelut huomioon – lämpenevä sää kasvattaa katolla olevan lumen painoa

Suomen ympäristökeskus (SYKE) seuraa aktiivisesti maaston lumikuormaa ja ylläpitää ajankohtaista tietoa sekä reaaliaikaista laskentaa lumikuormasta verkkosivuillaan. Rakennevioista johtuvia isojen hallien kattojen sortumia esiintyy usein alkutalvesta lumikuorman ylittäessä 100 kg/m2 tai runsaiden sateiden jälkeen, kun lumikuorma kasvaa nopeasti.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton