• Etusivu
  • Palvelut

Tietokanta helpottaa rakentamisen päästöjen vertailua: Tarkista oman kotisi hiilijalanjälki

Rakentajan toimitus
Julkaistu 04.03.2021Päivitetty 15.11.2022
20213_69021.jpg

Kuva: Teemu Kuusimurto / Ympäristöministeriön kuvapankki

Uuteen palveluun on koottu tietoja muun muassa rakennustuotteiden haitallisista ja hyödyllisistä ilmastovaikutuksista.

Nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on, että rakennusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä vuoteen 2025 mennessä.

Uudesta tietokannasta löytyy yleisimpien rakentamisen prosessien ja palveluiden, kuten kuljetuksen, rakentamisen ja jätteenkäsittelyn päästötietoja.

Kaikille avoimen ja maksuttoman tietokannan kokoaminen ei ollut nopea projekti.

– Tämä tehtiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa, joten työtä on ollut paljon. Ajallisesti valmistelua on tehty noin kahden vuoden ajan, ja viimeisen vuoden aikana on tehty yhteistyötä yli sadan asiantuntijan kanssa tietojen keräämiseksi, ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen kertoo.

Tietokanta sisältää tiedot tyypillisten rakennustuotteiden, rakennustapojen ja järjestelmien hiilijalanjäljestä, hiilikädenjäljestä, käyttöiästä sekä kierrätettävyydestä.

– Näiden avulla voidaan laskea rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki. Tätä kautta voidaan vertailla erilaisia tapoja tehdä sama rakennus.

Suomen ympäristökeskus SYKEn erityisasiantuntija Janne Pesun mukaan tietokannan etuna on myös hyöty rakennushankkeiden kilpailutuksissa.

– Kun käytössä on virallinen ja vertailukelpoinen tietolähde, kilpailutusten kriteereinä voidaan aiempaa helpommin käyttää myös vähähiilisyyttä. Näen tässä paljon potentiaalia.

Ensimmäisessä vaiheessa vain englanniksi

Kuittinen toivoo, että tulevaisuudessa rakennuksilla on ilmastoselvitys, josta käy ilmi rakennuksen hiilijalanjälki ja -kädenjälki. Ilman päästötietokantaa ilmastoselvityksen luotettava laatiminen on hänen mukaansa lähes mahdotonta.

– Tietokanta siis mahdollistaa sen, että jatkossa suomalaiset tietävät oman kotinsa, koulunsa tai kauppansa elinkaaren hiilijalanjäljen. Näistä tiedoista on hyötyä ilmastoystävällisissä rakentamisen päätöksissä, oli kyseessä sitten omakotitalosta tai kunnan kouluhankkeesta päättäminen.

Tietokantaa päivitetään jatkossa 1-2 kertaa vuodessa. Nyt alkaneen koekäytön aikana haetaan tuntumaa siihen, kuinka usein päivityksiä ja kehityskierroksia tarvitaan.

Maailmalla useimmat vastaavat päästötietokannat ovat maksullisia.

– Avoimiakin löytyy, muun muassa Saksasta ja Britanniasta. Ne eivät kuitenkaan sovellu käytettäväksi Suomen oloissa, Kuittinen sanoo.

Tietokannan data perustuu julkisiin lähteisiin, pääasiassa rakennustuotteiden ympäristöselosteisiin. Palvelu toimii ensimmäisessä vaiheessa englanniksi, ja se täydentyy myöhemmin suomen- ja ruotsinkielisillä sisällöillä.

Tietokannan ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Rakentaja.fi
Palvelut
määräykset
kierrätys
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

201910_60501.jpg
Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa
Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.
201911_61480.jpg
Miten saavutetaan hiilineutraali huomen? Mitkä ovat vaikutukset rakennusalalle?
Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen 2040-luvulla. Nämä aiheet siivittävät monia keskusteluja, joita käydään mm. erilaisissa paneeleissa, eduskunnassa, ympäristöministeriössä, kunnissa sekä eri toimialoilla. Jopa hallitusohjelmaan on kirjattu oma osa-alueensa asian puolesta; "Osallistava ja osaava Suomi".
Rakentaminen Suomessa
Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki
Edellinen maankäyttö- ja rakennuslaki on ollut voimassa 20 vuotta. Muutospainetta lakimuutoksille aiheuttaa ympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. Muutokset kuten, hiilineutraaliuden tavoittaminen on yhtenä suurena haasteena rakentamisessa tulevaisuudessa. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki – uudelta nimeltään kaavoitus- ja rakentamislaki – asettaa puitteet tulevaisuuden rakentamiselle, mutta mitkä ovat uuden kaavoitus- ja rakentamislain tavoitteet, sisältö ja nykyinen tilanne?
20218_72052.jpg
Tiili osana vähähiilistä rakentamista
Tiili on perinteinen, jo vuosituhansia käytetty rakennusmateriaali. Sen kestävyys niin runko- kuin julkisivurakentamisessa on todettavissa kauniisti patinoituneissa vahoissa tiilirakennuksissa ympäri maailmaa. Ekologisesti kestävässä rakentamisessa rakenteilta vaaditaan pitkäikäisyyttä, elinkaaritaloudellisuutta ja kierrätettävyyttä - ominaisuuksia, jotka voidaan kaikki saavuttaa keraamisilla tiiliratkaisuilla.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Taloyhtiön tilinpäätös
Taloyhtiöiden tulee laatia tilinpäätös kirjanpitolain ja asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaan. Taloyhtiön tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatii isännöitsijä tai, jos isännöitsijää ei ole valittu, hallitus, ja se esitetään yhtiökokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä. Taloyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa on hyvä muistaa, että suurin osa tilinpäätöksen käyttäjistä, eli osakkaat, eivät ole tottuneita tilinpäätösten lukijoita ja siitä syystä selkeäkielisyyteen ja yksinkertaisuuteen tulisi panostaa. Osakkaiden tehtävänä on myös päättää yhtiökokouksessa vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä isännöitsijälle, ja tätä päätöksentekoa varten on hyvin tärkeää, että osakkaat ymmärtävät, miten yhtiön taloutta on tilikauden aikana hoidettu.
20119_27828.jpg
Asunto-osakeyhtiöitä korjattiin vuonna 2012 1,5 miljardilla eurolla
Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2012 yhteensä yli 1,5 miljardilla, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2011. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tilastosta.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton